Nr 09 18 december 2013

download Nr 09 18 december 2013

of 32

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Transcript of Nr 09 18 december 2013

 • WINTER SPECIAL

  Onafhankelijk magazine van de vrije Universiteit www.advalvas.vU.nl

  18 december 2013 Nr 9

  Poolkoorts: geen ijsbeer of muggenmassa houdt onderzoekers tegen

  Winterdip: 4 redenen om je studie vol te houden (en 1 om te stoppen)

  + Social Skate, wintertenen en een agressieve kip

  Jaap Winter komt de VU verwarmen pag 6

 • HOE VER KIJK JIJ?We leven in een snel veranderende samenleving, met grote maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Verder dan het voor de hand liggende, verder dan het bekende. Mensen die verder kijken zijn op hun plek bij de VU. De VU stimuleert haar medewerkers buiten hun eigen afdeling en eigen vakgebied te kijken. Om nieuwe wegen in te slaan. Om samen te werken aan toonaangevend onderzoek en onderwijs. De VU is een universiteit die midden in de maatschappij staat. Met de blik gericht naar buiten. VU is verder kijken.

  Ben jij een medewerker van de VU? Kijk dan voor een overzicht van alle interne vacatures op:

  WWW.VU.NL/VUNET/VACATURES

  Ben jij geen medewerker van de VU maar wel genteresseerd om bij de VU te werken? Kijk dan op:

  WWW.WERKENBIJDEVU.NL

  Religie doet eRtoe! PRomoties, symPosia en debatten

  gRaduation Week 2014

  13 t/m 16 januaRi

  meeR infoRmatie: WWW.godgeleeRdheid.vu.nl/gRaduationWeek

  ad valvas_100x130_def.indd 1 29-11-13 10:24

  Direct na zijn afstuderen moest Clenton vluchten. Zijn Rwandese diploma is hier niets waard. Met steun van het UAF kan hij weer studeren en een nieuw bestaan opbouwen.

  Clenton en 3.100 andere vluchtelingstudenten hebben uw steun nodig. Rekening 76300

  www.uaf.nl

  jaar

  Dankzij mijn studie heb ik weer een toekomst

  Clenton, gevlucht uit Rwanda:

  Ad Valvas-100x130mm-jan2013-1.indd 1 25-01-13 14:10

 • ADVALVAS nr 9 18 december 2013

  Donderdag 12 december 2013, 13.24

  Rodelbaan op de campus. Surprise van de Spar, die op echte sneeuw gehoopt had.

  Gelukkig kostte de glhwein maar n euro.Foto peter gerritsen

  inHOUD Jaargang 61 nr 9

  3

  VU nU

  En verder Online nieuws 4Opinie: topopleidingen gewurgd 8 Column: Elies van Sliedregt 9Onderzoeksnieuws 16Post 22Opinie: allochtonen in de top 24Column: Jos 25 Campus: afscheid Harmen Verbruggen 26PP 28Cultuur: popmuziek en restaurant 30Sleutelgat 31 Griff 32

  Het volgende nummer verschijnt op 15 januari 2014.*** FIJNE FEESTDAGEN ***

  RedactieadresDe Boelelaan 1105kamer 1-D-401081 HV Amsterdamredactie.advalvas@vu.nlHoofdredacteurMarieke SchilpRedactieFloor Bal, Peter Breedveld, Dirk de Hoog, Welmoed VisserEindredactieWin Castermans, Welmoed VisserSecretariaatBarbara Vazquez,(020) 5985630secretariaat.advalvas@vu.nlBasis OntwerpLuis Mendo - GOOD Inc. VormgevingRob Bmer, rbbmr.nl

  MedewerkersDick Roodenburg (Griffioen), Merlijn Draisma, Peter Gerritsen, Liesbeth Kuipers, Bas van der Schot, Nienke Stumpel, Jos Verwaal, StudioVU (Riechelle van der Valk, Yvonne Compier), Peter ValckxCopyright HOP-kopij Hoger Onderwijs Persbureau, AmsterdamVU-advertentieszie secretariaat Commercile advertentiesBureau Van Vliet, (023) 5714745 DrukSenefelder Misset, Doetinchem

  ONAFHANKELIJK MAGAzINE VAN DE VRIJE UNIVERSItEIt

  Jaap Winter, de nieuwe VU-voorzitter 6

  Extreme research in de poolgebieden 10

  Heb ik wel de juiste studie gekozen? 18

  Skits doet pootje over 22

  Cees Veerman heeft zelden z hard gewerkt 23

  Coverfoto Peter Valckx

 • VU gaat quitte draaien, maar wordt armerVolgens de begroting van 2014 komt de VU precies rond, maar voor de kosten van de reorganisatie wordt wel 19 miljoen euro uit de financile reserve gehaald.

  Popmuziek met een VU-motiefjeDe Nederlandse band Daryll-Ann is weer bij elkaar en brengt de verzamelbox Daryll-Ann again uit. Gitarist Anne Soldaat was in de jaren negentig voorlichter bij de dienst Communicatie.

  Weer Europese beurs voor Davide IannuzziDavide Iannuzzi, fysicus en University Research Chair-hoogleraar, krijgt de prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council.

  Leenstelsel jaar uitgesteld

  Wetenschapper: Er verschijnen engelen aan de VU

  Slimme mensen worden ouder

  ISO luidt noodklok over rechtsbescher-ming studenten

  Studenten vinden kwaliteit onder-wijsgebouwen niet belangrijk

  rSS feedAbonneer je op het laatste nieuws online

  Voor al het laatste nieuws: advalvas.vu.nl

  En weer is er een nieuwe actiegroep aan de VU. titanic springt in de bres voor de afdelingen binnen de faculteit Aard- en Levensweten-schappen die slachtof-

  fer zouden zijn van een volstrekt fout financieringsmodel dat trou-wens ook andere bta-opleidingen dupeert.De faculteit Aard en Levenswe-tenschappen heeft nu een tekort van 2,8 miljoen euro, daardoor dreigen er ontslagen te vallen bij met name aardwetenschappen, systeembiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken. Studen-ten aardwetenschappen hebben de titanic-actie opgezet omdat ze het onterecht vinden dat hun afdeling zou moeten bezuinigen: het aantal studenten is de afgelopen jaren sterk gestegen, aardwetenschap-pen scoort goed in onderwijsen-qutes en afgestudeerde aardwe-tenschappers vinden gemakkelijk een baan. Kleinschalige topoplei-dingen zijn de dupe van de manier waarop het geld aan de VU wordt verdeeld, stelt Maartje Korver, een van de actievoerders en masterstu-dent hydrologie, in een opiniestuk. (MS)

  Lees VU wurgt topopleidingen op pagina 8.

  Topambtenaar Wim Kuijken is afgelopen week benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van toezicht van de stichting VU-VUmc.

  Kuijken neemt het stokje over van Cees Veerman, die per 1 januari vertrekt. Ook het bestuur van de VU-Vereniging krijgt een nieuwe leider, namelijk Willem Schoo-

  nen, oud-hoofdredacteur van dagblad Trouw.De VU-Vereniging stamt nog uit de tijd dat de VU als bijzondere universiteit zichzelf moest zien te bedruipen met de stuivers, dubbeltjes en kwartjes die gere-formeerden in de zogeheten VU-busjes stopten. Nu is de VU-Vereniging een maatschappe-lijk netwerk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de VU en het

  VUmc. ze organiseert allerlei acti-viteiten via VU Connected. Samen met de VU en het VUmc stelt de VU-Vereniging meerjarenplannen op waarin wordt vastgelegd hoe de identiteit en de maatschappe-lijke verbinding van de VU en het VUmc moeten worden vormgege-ven. (PB)

  Zie ook het afscheidsinterview met Cees Veerman op pagina 23.

  nr 9 18 december 2013 ADVALVAS4

  Twee nieuwe bazende VU-Vereniging en de stichting VU-VUmc krijgen allebei een nieuwe voorzitter.

  In actie voor zinkend FALW

 • (re)tweetseen selectie uit de opvallendste tweets van de afgelopen weken

  nr 9 18 december 2013ADVALVAS 5

  aDVaLVas_OnLine

  Studielening iets duurder

  Nog altijd is de rente op een studielening extreem laag, maar studenten die in 2014 geld lenen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen iets meer dan in 2013. Het percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De hoog-te is afhankelijk van wat de Nederlandse staat

  betaalt voor leningen. (HOP)

  Lees het uitgebreide bericht op advalvas.vu.nl>nieuws>10 december.

  @FSR_FSW_VU16-12_Zit jij er halverwege deze tentamenweek even helemaal doorheen? Kom dan gezellig langs bij de SRVU voor warme... http://fb.me/6AM1lCxmTDe SRVU deelt chocolademelk en kersthapjes uit.

  Deze week in de hal van het hoofdgebouw, van 12 tot 14 uur.

  @Amsterdam101216-12_Intensieve studenthouderij bij VU tentamens.... Massale start maandagochtend in RAI pic.twitter.com/5abIzTFRZp

  @Frederikker16-12_Weekends zijn leuk. Maar doordeweekse dingen dankzij @EOSVU ook. Jammer van dat tentamen donderdag #bijnakerstmis #SR13 #letitsnow #VU

  @ARLodder15-12_website @vuamsterdam still violates Dutch Privacy law cf. lecture international meeting. My letter this Spring had no effect so far15-12_@janharmendv No choice, if you dont want Facebook/advertisers tracing, no access to website. Some colleagues therefore no longer visit..

  @RonaldBon9014-12_Vol auditorium bij debat over identiteit van de Vrije Universiteit #VU #EOS #vuindemaak

  @VUSociologie11-12_2000 voor de beste scriptie! Stuur je masterscriptie vr 31 januari 2014 naar de SER! http://fb.me/17pQGQoPkDe scriptie moet gaan over een sociaal-

  economisch onderwerp of over n van de andere werkterreinen van de SER. Daar valt heel veel onder, dus insturen maar!

  @EWStapper9-12_De #UvA heeft animo en de #VU heeft verschillende verzetsgroepen. Toch wijzigen de beide CvBs voor geen cm hun koers.

  Letteren en Wijsbegeerte gaan fuseren

  BoventalligHet is zover. Ik ben ontslag-bedreigd. Vanaf nu met grote regelmaat het blog van een boventallige op advalvas.vu.nl>blogs>Mariska

  VogelvrijArme mensen zijn vogelvrij in participatiemaatschappij. Dat vindt jurist en filosoof Marc Schuilenburg. Lees het artikel op advalvas.vu.nl>opinie

  Nieuwe vrienden in 2014Daar zit je dan, in je nieuwe kamer in Amsterdam. Die bank van Ikea ziet er prima uit, maar wie komt er bij je zitten? Advalvas geeft 5 wetenschap-pelijk bewezen tips om vrien-den te maken op advalvas.vu.nl>tips&trucs

  De faculteiten Letteren en Wijs-begeerte gaan fuseren. Naar verwachting neemt het college

  van bestuur in januari een besluit over de fusie die nog voor het begin van het nieuwe academische jaar een feit moet zijn.Beide faculteiten hebben nu al dezelfde decaan in de persoon van Michel ter Hark die enthousiast is over de fusie. Ook de onderdeelcom-missies van beide faculteiten zijn positief. ze zien een

  inhoudelijke meerwaarde in de samenwerking. Samen kunnen de faculteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de zogeheten academi-sche kern die op alle facultei-ten wordt ingevoerd. De filo-sofen met wijsgerige vorming e