November 2018 Afdeling Huizen - PCOB, christelijke ... ... organisatie en cliënten van Visio...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of November 2018 Afdeling Huizen - PCOB, christelijke ... ... organisatie en cliënten van Visio...

 • 1

  November 2018

  koraalzwammetje

  Herfst

  Vreemd, dat boom en tak zo stil staan In het gouden licht vandaag Dat de bladertjes zo stil gaan ’t Een na ’t ander, naar omlaag. Dat het zonlicht zo voorzichtig Door de ijlheid straalt van ’t lof

  En het groene blad doorzichtig En veel eed’ler maakt van stof. Dat het windje in de twijgen Zo behoedzaam gaat te werk En alleen wat blaadjes zijgen Doet op ’t pad en ’t bloemenperk. Zonder ’t wazig diep te raken Waar de groene schemer blauwt Of de goudglans schuw te maken In het ijlbebladerd hout. Of te roeren aan de vijver Waar zeer statiglijk en traag Twee voorname zwanen drijven Met hun spiegelbeeld omlaag. En wat late najaarsrozen Als bewasemend amethist Al de weemoed van hun broze Schoonheid heffen in de mist.

  Jacqueline E. van der Waals Uit: Laatste verzen 1923

  Afdeling Huizen

  Beste leden van onze PCOB in Huizen, Dat de herfst nog zo lang zo warm zou blijven had ik bij de vorige Nieuwsbrief niet verwacht. De bladeren blijven ondanks of misschien wel dankzij de droge zomer ook langer aan de bomen zitten. Ik hoop dat u van het weer hebt genoten. Misschien met in het achterhoofd wel eens de gedachte: “Waar gaat het heen met ons klimaat.” Zelf heb ik er niet veel van meegekregen, want ik verbleef in een nog warmer land in de tropen, ver hier vandaan. De herfst moet ook voor mij dus nog beginnen. Ik zie uit naar de boottocht over de Vecht, waar ik samen met velen van u (weer twee volle bussen) aan deelneem. Dus kunnen we elkaar weer een heel fijne herfst wensen. Teun Huisman

  Bestuursinformatie

  Overleden

   Dhr. J.L.P. Hania (78 jaar), Gooilandweg 221

  We wensen de naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies/verdriet.

  Nieuwe leden

   Dhr. J. en mevr. P.B.M. Paauw-Schulten, Gooierserf 378

   Mevr. I.M. Baylé-Courtois, Lis 64

   Dhr. H. en Mevr. M.M. Oor-van der Molen, Middelgronden 239

   Mevr. J. Honing-Boerhout, Jan van Brakelstraat 63

   Mevr. J. Hania-Brands, Gooilandweg 221

  We heten de zeven nieuwe leden van harte welkom.

  November

  Op 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we in veel kerken weer de overledenen van het afgelopen jaar. In de volgende Nieuwsbrief worden ook de leden genoemd van de PCOB-afdeling die ons in 2018 zijn ontvallen.

 • 2

  Iedereen overkomt het wel eens; je verliest iemand die je lief is en je leven komt op losse schroeven te staan. Een moeilijke periode breekt aan, zeker als de feestdagen weer voor de deur staan. Er zijn veel mensen die tegen de decembermaand opzien. Die denken aan wat was en zich verdrietig voelen. Maar de decembermaand is ook advent: uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat mag je vieren en dat doe je niet door de dood te ontkennen, maar je te realiseren dat de dood niet het laatste woord heeft. Voor allen die tegen de komende periode opzien hoop ik dat ze gezien worden, ook met hun verdriet en gemis en dat er ruimte is voor ontspanning en verwachting.

  Marinus van den Berg schreef daarover eens het volgende gedicht:

  Fierheid geknakt

  Weer onder de mensen komen als het chaos is in je hoofd

  eruit gaan als je leven zich naar binnen keert

  weer meedoen als je leven zo is stil gevallen

  het is winter geworden in je leven eerder dan ooit gedacht

  het is donker geworden in je leven een ongekende duisternis

  je gang is onzeker geworden je gaat alleen nog als het noodzakelijk is

  je bent bang voor vragen je bent bang voor tranen

  je weet je geen raad je bent meer dan kwetsbaar

  je fierheid is geknakt je bent onderuitgehaald

  je wilt wel weer onder de mensen komen je wilt er wel weer uit gaan je wilt wel weer meedoen

  niet zo snel niet nu al

  morgen misschien of wie weet wanneer…

  is er compassie is er geduld is er begrip?

  je zoekt je eigen weg

  je gaat op jouw manier je bent soms zo moe stilaan is snel genoeg

  je fierheid zal niet breken.

  Privacy Wetgeving (AVG)

  Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van

  kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  (AVG). Het bestuur heeft een protocol opgesteld om uw

  gegevens te beschermen. U kunt dat vinden op onze

  website. Wilt u daarvan een papieren exemplaar dan kunt

  u daarom vragen aan de secretaris van ons bestuur.

  Jaarlijkse contributie

  We zijn blij dat we u ook dit jaar kunnen melden dat we in 2019 de contributie niet hoeven te verhogen. Dat we groeien wat het aantal leden betreft (waar we heel blij mee zijn) brengt ook met zich mee dat de afdelingskosten door meerderen gedeeld kunnen worden.

  Eten in De Oude Pastorie in december

  November staat nog voor de deur, maar als de volgende Nieuwsbrief uitkomt beginnen we aan de maand december. Een maand vol bijzondere dagen en festiviteiten en dat maakt de mogelijkheden beperkt. In overleg met De Oude Pastorie en kijkend naar wat kan, hebben we besloten in de decembermaand maar één keer te gaan eten met elkaar en wel op dinsdag 18 december. Er wordt dan een kerstmenu voor ons samengesteld. En omdat zowel de datum als de kosten afwijken van het gebruikelijke, hebben we voor die ene dinsdag in december de volgende afspraken gemaakt: - Iedereen die deel wil nemen dient zich van te voren aan te melden, dus ook de vaste deelnemers. - Aanmelden kan vanaf donderdag 22 t/m dinsdag 27 november a.s. door ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur te bellen naar Annie van As, tel. 035-5269780. - Bij onverwachte verhindering van uw deelname, moet de afmelding uiterlijk op 14 december vóór 11.00 uur doorgegeven worden, eveneens bij Annie van As. - Bij niet tijdig afmelden wordt €10,- in rekening gebracht. - De kosten van het kerstdiner bedragen € 20,- en dienen op dinsdag 18 december contant betaald te worden.

 • 3

  - Er kunnen niet meer dan 48 gasten deelnemen aan het kerstdiner, dus vol is vol. - De inloop is zoals altijd tussen 18.00 en 18.15 uur.

  Zie ook de informatie op pagina 5 van deze Nieuwsbrief. Bovenstaande afspraken gelden dus alleen voor het diner in de maand december. In januari starten we weer gewoon met een diner op elke tweede dinsdag en vierde donderdag van de maand.

  Met hartelijke groet, Martha van Manen

  Verslagen

  PCOB-bijeenkomst 16 oktober: Operatie Mobilisatie

  De presentatie werd gegeven door de heer Joop Strietman en zijn vrouw Annie. Dhr. Strietman begon met de vraag: “Waarom maakt God geen einde aan het kwaad?” Denk bijvoorbeeld aan: - De oorlog in Jemen - Boko Haram die in West Afrika veel Christenen doodde - Kindermisbruik over de hele wereld - Bijna een miljard mensen die niet genoeg te eten/te drinken krijgen of te weinig medicatie hebben - Per jaar 7 miljoen mensen die sterven aan ondervoeding - 46 miljoen mensen die werken in slavernij (denk aan de seks-industrie en de textielwereld)

  Zo zijn er veel voorbeelden te noemen, en de oorzaak is meestal corruptie en gebrek aan integere leiders. Daarna werd Maleachi 2:17 tot 3:2 aangehaald, want wie zal bestaan als God oordeelt? Ook als je de Bijbel leest, realiseer je je dat de wereld vroeger niet beter was dan die nu is. Maar naast alle verkeerde dingen gebeuren er ook wonderen om ons heen, zowel in het klein als in het groot. Er worden voorbeelden aangehaald van mensen (waaronder moslims) die Christen zijn geworden, omdat ze Jezus hebben leren kennen. Hij vertelde over het wonder van de groei van het Christendom o.a. in Iran, Nepal, China en Turkije. Over de film ‘Jezus’, de best bekeken film, met name door mensen die niet kunnen lezen of schrijven.

  (Het geheim van) de OM Riverboat

  Na de pauze ging het met name over de schepen van Operatie Mobilisatie. Een van de doelen is om jonge mensen te motiveren en hen te tonen dat God dienen op veel manieren mogelijk is. Aan boord van het schip is een grote boekenmarkt, er wordt veel aan sport gedaan, er wordt samen gegeten, maar ook gebeurt er praktische hulp zoals (ver-)bouwen en met elkaar iets opknappen. Het doel van Operatie Mobilisatie is mensen werven en trainen en laten gaan waar anderen niet gaan. Dus proberen op velerlei manieren het evangelie te verkondigen onder de minst bereikten op aarde. Tot slot vertelde mevr. Annie Strietman over hoe zij als onderwijzeres bij Operatie Mobilisatie is terecht gekomen en hoe zij de kracht van gebed heeft ondervonden. Een mooie afsluiting van deze middag. Martha van Manen

  Voor u gelezen

  CinePlus film Een middagje naar de film voor 50+’ers in de Wolff- bioscoop in Huizen. Speciaal voor u uitgekozen en met voor de aanvang een kopje koffie of thee met iets lekkers. Kosten € 7, zaal open vanaf 13.30 uur, aanvang film 14.00 uur. Tel. reserveren alleen tijdens kassa-uren. Donderdag 1 november: Three billboards Outside Ebbing, Missouri Mildred Hayes neemt in dit donkere en komische drama gedurfde stappen om de moordzaak van haar dochter op de radar van de lokale politie te houden. Donderdag 15 november: Dorst Coco weet niet wat ze met haar leven moet, totdat haar moeder ziek blijkt. Eem zwart-komisch familiedrama over goede bedoelingen, verwachtingen en de hunkering naar lotsverbondenheid.

  Themaochtend Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden

  Koninklijke Vi