November 2012

3
1 Nieuwslijntje Nieuwtjes over onze school voor de ouders - Zesde jaargang nr. 3 - november 2012 Vrije Basisschool O.L.V. van Vreugde, Vlietestraat 127, 8531 HULSTE - tel. 056/ 71 35 86 site : www.vbsolvvanvreugde.be Iedereen kan eens verstrooid zijn. En het hoeven niet altijd de kinderen te zijn. Of wat dacht je van de secretaresse die de leverancier van middagmalen belde waarbij ze aan de telefoon in alle ernst het volgende bestelde : “Graag een salade zonder groenten aub”. Gelukkig merkte ze zelf onmiddellijk dat er iets niet klopte. U kent iemand die op zoek is naar een school ? Vraag gerust een folder op onze school om reclame te maken of verwijs naar onze website : www.vbsolvvanv reugde.be Iedereen is steeds welkom. We zijn ook altijd bereid om een afspraak te maken en een woordje uitleg te geven. Herfstvakantie De veelkleurige natuur herinnert er ons aan dat de herfst al een tijdje in het land is. Hopelijk proeven zowel wij als de kinderen nog enkele mooie dagen tijdens de herfstvakantie. Deze vakantieperiode betekent ook dat we al enkele maanden op weg zijn met ‘OLV van Vreugde’ - airlines. Tijd voor een eerste evaluatie. Met de leerkrachten werden alle leerlingen besproken op basis van toetsing, observaties in de klas en dagelijks werk. Voor ieder kind gaan we na of extra zorg zich opdringt. De basisleerstof levert voor de meeste kinderen weinig of geen problemen op. Waar nodig proberen wij in de klas bij te sturen en extra hulp te bieden. Dit kan door middel van aangepaste oefeningen, een stappenplan als steun, extra inoefening, enz... Ook zorgleerkracht Bart is ingeschakeld en geeft ondersteuning waar we dat nodig achten na grondig overleg met de klastitularis, directie, zorgleerkracht en clb. Op die manier willen wij onze kinderen optimaal ver’zorgen’. Deze keer wordt het rapport mee gegeven naar huis. Daarom bestaat het uit twee luiken. Enerzijds het puntenrapport. Anderzijds ook een attituderapport. Ook daar hechten wij belang aan. Graag zien wij onze kinderen opgroeien tot zelfstandig, beleefde en sociale mensen. Bij het kerstrapport is er mondeling contact en heeft de klastitularis de kans om beide luiken mondeling te bespreken. Aan iedereen wens ik een deugddoende pauze toe. Eventjes ons vliegtuig bijtanken om daarna terug volle snelheid door te reizen.

description

nieuwslijntje november 2012

Transcript of November 2012

Page 1: November 2012

1

Nieuwslijntje

Nieuwtjes over onze school voor de ouders - Zesde jaargang nr. 3 - november 2012Vrije Basisschool O.L.V. van Vreugde, Vlietestraat 127, 8531 HULSTE - tel. 056/ 71 35 86 site : www.vbsolvvanvreugde.be

Iedereen kan eens verstrooid zijn. En het hoeven niet altijd de kinderen te zijn.Of wat dacht je van de secretaresse die de leverancier van middagmalen belde waarbij ze aan de telefoon in alle ernst het volgende bestelde : “Graag een salade zonder groenten aub”. Gelukkig merkte ze zelf onmiddellijk dat er iets niet klopte.

U kent iemand die op zoek is naar een school ?

Vraag gerust een folder op onze school om reclame te maken of verwijs naar onze website :

“www.vbsolvvanvreugde.be”

Iedereen is steeds welkom. We zijn ook altijd bereid om een afspraak te maken en een woordje uitleg te geven.

Herfstvakantie

De veelkleurige natuur herinnert er ons aan dat de herfst al een tijdje in het land is. Hopelijk proeven zowel wij als de kinderen nog enkele mooie dagen tijdens de herfstvakantie.

Deze vakantieperiode betekent ook dat we al enkele maanden op weg zijn met ‘OLV van Vreugde’ - airlines. Tijd voor een eerste evaluatie. Met de leerkrachten werden alle leerlingen besproken op basis van toetsing, observaties in de klas en dagelijks werk. Voor ieder kind gaan we na of extra zorg zich opdringt. De basisleerstof levert voor de meeste kinderen weinig of geen problemen op. Waar nodig proberen wij in de klas bij te sturen en extra hulp te bieden. Dit kan door middel van aangepaste oefeningen, een stappenplan als steun, extra inoefening, enz...Ook zorgleerkracht Bart is ingeschakeld en geeft ondersteuning waar we dat nodig achten na grondig overleg met de klastitularis, directie, zorgleerkracht en clb. Op die manier willen wij onze kinderen optimaal ver’zorgen’.

Deze keer wordt het rapport mee gegeven naar huis. Daarom bestaat het uit twee luiken. Enerzijds het puntenrapport. Anderzijds ook een attituderapport. Ook daar hechten wij belang aan. Graag zien wij onze kinderen opgroeien tot zelfstandig, beleefde en sociale mensen. Bij het kerstrapport is er mondeling contact en heeft de klastitularis de kans om beide luiken mondeling te bespreken.

Aan iedereen wens ik een deugddoende pauze toe. Eventjes ons vliegtuig bijtanken om daarna terug volle snelheid door te reizen.

Page 2: November 2012

2

MOS -”recyclage is een rage”U kunt al op onze school terecht om batterijen of cartridges/toners te deponeren in de daartoe voorziene boxen. Vanaf dit schooljaar kan ook klein ICT-materiaal worden ingezameld. Heeft u op zolder een oude desktop, kapotte printer, beschadigd keybord, muis of kabels, ... deponeer ze in onze speciale ICT-inzameldozen. Doel is om onze kinderen bewust te maken dat sorteren belangrijk is voor een groene planeet van de toekomst. Iedere maand zullen wij een actiepunt naar voor schuiven en de leerlingen oproepen om hier aan mee te werken.Onze inzamelbox staat in de garage. U kunt het materiaal deponeren aan de inkom naast de inzamelbox voor batterijen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Leerlingenraad en kindergemeenteraadThomas Sobry en Esther Marechal vertegenwoordigen onze school in de kindergemeenteraad. Proficiat en veel succes.

QUIZ OP ZATERDAG, 17 NOVEMBER 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAAG ROEPEN WIJ MASSAAL OP OM U IN TE SCHRIJVEN VOOR DE SUPERLEUKE QUIZ DIE DOORGAAT OP ONZE SCHOOL. DE OPBRENGST WORDT GEBRUIKT VOOR DE AANLEG VAN HET SPIKSPLINTERNIEUWE SPEELPLEIN DAT ER BINNENKORT KOMT. U VINDT EEN INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DEZE QUIZ OP DE VOLGENDE PAGINA. NODIG VRIENDEN, BUREN, COLLEGA’S, ENZ... UIT OP DEZE GEZELLIGE FAMILIEGEBEURTENIS. WIJ ZORGEN VOOR EEN AFWISSELENDE QUIZ WAAR IEDEREEN PLEZIER AAN BELEEFT.

BOSKLASSENVan 15 tot 19 oktober zijn de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op bosklassen geweest naar “de Lork” te Kemmel.

Het was een heel aangenaam verblijf met een toffe groep. Ondanks de mindere weersomstandigheden viel geen enkele activiteit echt “in het water”. Enkel bij de prachtige zoektocht in het naburig bos - zorgvuldig voorbereid door het oudercomité, waarvoor dank - werden we overvallen door een stevige plensbui. Niet dat de kinderen hier een probleem van maakten. Integendeel.De groep komt terug met niet alleen een rijke achtergrond van de natuur, een beeld van de gruwelen van de eerste wereldoorlog in deze getroffen streek maar vooral ook met een sterk samenhorigheidsgevoel en een hechte vriendschapsband die de rest van het schooljaar kan nazinderen. Proficiat aan alle jongens en meisjes voor hun voorbeeldige inzet. Dank aan juf Kathleen, juf Lotte, Xavier en Rita om er dagelijks van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat te zijn voor onze kinderen. Het was zeker en vast een onvergetelijke ervaring.

Page 3: November 2012

3

Q U I Z - INSCHRIJVINGSDOCUMENT

VRIJE BASISSCHOOL O.L.V. VAN VREUGDE www.vbsolvvanvreugde.be

Wij wensen deel te nemen aan de quiz op zaterdag, 17 november 2012 met 4 personen.

Groepsnaam : ________________________Naam verantwoordelijke : ________________

Kostprijs is drie euro per deelnemer (meegeven in een omslag voor de juf/meester. Deelnemers van buiten onze school kunnen ook

inschrijven. Gelieve ons wel op de hoogte te brengen van uw deelname (stuur een mail naar [email protected]) met uw groepsnaam + naam verantwoordelijke.

MOGEN WE VRIENDELIJK VERZOEKEN DIT TERUG TE BEZORGEN TEGEN vrijdag, 9/11.

17/11/2012

Gezellige gezinsquiz, animatie voor de kinderen, kans op een natje en droogje, .... graag nodigen wij u uit op zaterdag, 17 november 2012 in onze school. We openen de deuren om 19u. De quiz start stipt om 19u30.