Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per...

5

Click here to load reader

Transcript of Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per...

Page 1: Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Opdracht weer en klimaat

Opdracht 1Klimaat, dat is wat anders dan het weer. Weer meet je buiten. Het weer kan ook elke dag veranderen.Welke elementen worden er genoemd die het weer bepalen?Er worden genoemd:

Het klimaat: dat verandert niet zomaar op één dag.Wat bedoelen we dan met het begrip: klimaat?Met klimaat bedoelen we

Wat voor een soort klimaat heeft Nederland?Nederland heeft

Hoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regenEn wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Opdracht 2InvloedEr zijn verschillende factoren van invloed op het klimaat. Zo heb je weer- en klimaatfactoren. Ze zijn verschillend.Wat is het allergrootste verschil tussen weer- en klimaatfactoren?Weerfactoren zijn

.

Opdracht 3Doordat er dus verschillende klimaatfactoren een rol spelen bij het klimaat, hebben niet alle gebieden en landen op aarde hetzelfde klimaat.In je boek worden de klimaten aangegeven. Welke zijn dat?

Opdracht 4

Page 2: Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Schrijf de naam en de kenmerken van elk klimaat op in je schrift.

Naam en kenmerken van het klimaat

Middellands zeeklimaat

Naam van het klimaat

Naam van het klimaat

Naam van het klimaat

Page 3: Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Naam van het klimaat

Naam van het klimaat

Naam van het klimaat

Page 4: Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Opdracht 5Er is een systeem bedacht door meneer Wladimir Köppen om de wereld in te delen in verschillende klimaten. Dit klimaatsysteem noemen we daarom het klimaatsysteem van Köppen.Als je goed kijkt, zie je dat hij maar vijf hoofdsoorten heeft.Welke zijn dat? Zoek op internet

Opdracht 6Hieronder zie je een aantal woorden staan en daaronder weer een aantal zinnen.Zet de woorden weer in de goede zin.

steenkool, hout, aardgas en aardolie - dampkring – 30 graden – broeikasgassen – smeltwater - zonnestralen - gassen – Nederland - CO2 – landijs – zeespiegel

Het broeikaseffect speelt zich af in de _______________________

De dampkring is een soort deken van ____________ die om onze aarde zit. De _____________ vallen door die deken heen en warmen de aarde op. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld _________

lager liggen. De hoeveelheid ____________ , dus de gassen die de warmte binnenhouden,

die neemt toe. Vooral ______ komt steeds meer bij in de dampkring. En dat komt vooral door mensen, want mensen verbranden _____________

______________________ en daarbij komt een heleboel CO2 vrij. Door de opwarming smelt er meer ________ dan normaal. Al dat ____________ stroomt de zee in. En dat is gevaarlijk. Zeker voor ________________ . Als de _____________ stijgt komt er meer druk op de dijken en duinen. Als die doorbreken, kan een deel van Nederland overstromen.

Opdracht 7

Page 5: Noteer je antwoorden op de vragen hieronder · Web viewHoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius

Natuurlijk kun jij er zelf ook wat aan doen, om ervoor te zorgen dat het broeikaseffect minder wordt. Als het zo doorgaat, zijn er over 100 jaar geen poolgebieden meer.Op het stukje dat komt uit een Greenpeacefolder, staan een aantal dingen waarmee jij kunt helpen.Welke vind jij het belangrijkste.Maak eens een top 3Mijn top 3:

1. 2. 3.