Normale seksuele ontwikkeling in een abnormale situatie

Click here to load reader

download Normale seksuele ontwikkeling in een abnormale situatie

of 39

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  79
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Normale seksuele ontwikkeling in een abnormale situatie. Anouk ten Barge Lieke van Domburgh. Uitdaging residentiële (forensische) jeugdzorg. Het creëren van een zo normaal mogelijks dagelijks leven dat in evenwicht is met de behoeften aan speciale behandeling binnen een speciale context . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Normale seksuele ontwikkeling in een abnormale situatie

Dia 1

Normale seksuele ontwikkeling in een abnormale situatieAnouk ten BargeLieke van DomburghUitdaging residentile (forensische) jeugdzorgHet creren van een zo normaal mogelijks dagelijks leven dat in evenwicht is met de behoeften aan speciale behandeling binnen een speciale context Boendermaker et al. 2013, residentile jeugdzorg: wat werkt. www.nji.nlKenmerken forensische / jeugdzorg context Kwetsbare kinderen/jongerenResidentieel: abnormale context/omgevingBeladen onderwerp voor veel volwassenen, ook professionalsKwetsbare kinderenuithuisgeplaatste kinderen zijn kwetsbaarder voor mishandeling en misbruik dan kinderen die bij hun eigen ouders wonen. kinderen en jongeren die al eerder misbruikt zijn, lopen een groter risico opnieuw misbruikt te worden.Kinderen met LVB lopen extra risico Commissie Samson (2012), Omringd door zorg. Toch niet veilig, http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/Wissink & Moonen (2014), seksueel misbruik bij kinderen en jongeren met LVB, Onderzoek & Praktijk, 12.

Kwetsbare kinderenDeze jeugdigen vertonen soms ongewild seksueel uitdagend gedrag Reden/interpretatie van dit gedrag soms onjuist als signaal dat de jeugdige bereid is aan seksuele activiteiten mee te doen

Kwetsbare kinderen Gebrek aan vaardigheden om sociaal gepast tot intimiteit te komenGebrekkige impulscontroleKan leiden tot dwingend/misbruikend gedraggevolg misbruik in zorg, o.a.Vaker psychiatrische stoornissen,Vaker moeite hebben met emotieregulatie Vaker moeite hebben om stabiele relaties met anderen aan te gaanVaker onveilig gehecht zijn of hechtingsproblemen ervarenVaker dakloos zijn en met justitie in aanraking komenBartelink & Zoon (2013), wat werkt in het versterken van veiligheid in residentile zorg, www.nji.nlAbnormale contextRisico op misbruik neemt toe:Veel mensen in kleine gemeenschapGroepssamenstellingIn verhouding weinig meisjesPlekken waar veel jongeren zijnOrganisatie/professionalsRisico op misbruik is hoger als:de regels onduidelijk zijn, de toelatingsprocedures voor nieuwe jeugdigen niet adequaat zijn een pikorde tussen jeugdigen geaccepteerd wordt (Uliando & Mellor, 2012).Uitdaging residentiele (forensische) jeugdzorgHet creren van een zo normaal mogelijks dagelijks leven dat in evenwicht is met de behoeften aan speciale behandeling binnen een speciale context Boendermaker et al. 2013, residentiele jeugdzorg: wat werktAanbevelingen commissie SamsonProfessionals:Op alle niveaus is een serieuze professionalisering van de sector nodig op het terrein van seksualiteit (zowel gewone seksuele ontwikkeling als signaleren van risicos)Training in bespreekbaar maken van seksualiteit met jongeren

Aanbevelingen Samsonrondom het kindWeerbaarheid vergroten:vanaf opname gesprekken rondom seksualiteit, omgangsvormen en verwachtingenweerbaarheidstrainingdiagnostieksignalering/risico inschattingzorgen voor veiligheid leven met onzekerheidklachtenprocedureFarmer en Pollock (2003)adequaat toezicht, gebaseerd op veiligheidsplanadequate voorlichtingbijsturen van ongepast seksueel gedragtherapeutische aandacht voor behoeften die ten grondslag liggen aan seksuele gedragBinnen de (forensische) jeugdzorgkwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik (daarin staan bovenstaande aanbevelingen verwerkt)specifiek competentieprofiel jeugdzorgwerker en gedragsdeskundige thema seksualiteitVerplichte meldcode vermoedens kindermishandeling en huiselijk geweldWat is het vlaggensysteem?Een hulpmiddel om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren te beoordelen en er neutraler en objectiever over te communiceren.

Een methode om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen.

Manier om seksueel gedrag, en grenzen, met kinderen en ouders te bespreken.

Ontwikkeld op basis van internationaal wetenschappelijk literatuuronderzoek (Sensoa).

Het doel van het vlaggensysteemHoofddoel:Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar.

Meer concreet: Het vergroten van competenties opdat mensen beter kunnen omgaan met SGG op de volgende gebieden:

Het juist inschatten van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen en jongeren, en het geven van een aangepaste pedagogische reactie(s). Het bevorderen van visievorming en professionalisering binnen teams m.b.t. de beoordeling en het omgaan met SGG gedrag.

Vlaggensysteem: 4 vlaggen

Even oefenen

2.10 Een meisje van 10 zit op de schoot van een volwassen man, deze streelt haar borstjes en ze vind het best leuk.

Welke vlag?

3.11 Twee 13-jarige meisjes zitten bij elkaar op de slaapkamer op bed. Ze strelen elkaar tussen en over de bovenbenen ze vinden het fijn.

Welke vlag? Even oefenen

Welke vlag?

1.5 Een jongen van 6 probeert het slipje van een meisje van 4 naar beneden te trekken. Hij dreigt ermee haar pop kapot te maken als ze hem niet wil gehoorzamen.

Welke vlag?

1.10 Drie kindjes van drie jaar zijn in de slaapkamer een seksueel spelletje aan het spelen. Ze zijn naakt en maken veel pret. Even oefenen

Welke vlag?

3.9 Een moeder wast de piemel van haar 12-jarige zoon onder de douche. Ze vindt goede hygine belangrijk Even oefenen

Welke vlag?

4.12 Een groepje van 17-jarige jongens masturberen samen. Ze hebben veel lol. Vlaggensysteem: 6 criteriaWederzijdse toestemming: wil het kind het zelf, wil het eventuele andere kind het ook, vinden beide kinderen het seksuele gedrag prettig? Vrijwilligheid: kiest het kind er zelf voor, durft het/is het in staat om nee te zeggen? Gelijkwaardigheid: zijn het kind en het andere kind even sterk, oud, slim of is er sprake van een machtsverschil? Ontwikkelingsadequaat: doet het kind niets waar het te jong of te oud voor is, past het seksuele gedrag bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind? Contextadequaat: is het seksuele gedrag van het kind gepast, stoort of choqueert het anderen in de omgeving niet? Zelfrespect: heeft het kind zicht op de gevolgen van zijn of haar gedrag, neemt het geen risicos die schadelijke gevolgen kunnen hebben? Wederzijdse toestemmingWe zijn allen akkoord over wat er gaat gebeuren.Het is ok voor iedereen.We weten wat de bedoeling is. We vinden het leuk en fijn. Ik doe graag mee.

VrijwilligheidIk doe mee omdat ik daar zelf voor kies.Ik word niet onder druk gezet.Niemand zal boos zijn als ik niet mee doe. Ik doe het niet voor het geld.

GelijkwaardigheidWe hebben evenveel te zeggen. Er is niemand met meer macht of autoriteit.Ik ben even sterk als de anderen.

Leeftijds- of ontwikkelingsadequaat Hoort dit bij mijn leeftijd? Is dit niet voor veel oudere of jongere kinderen? Past dit bij wat andere kinderen ook doen op die leeftijd?

ContextadequaatContextKan dit op deze plaats en op dit moment? Zijn er geen toeschouwers?

ZelfrespectIs dit niet gevaarlijk voor mij? Kan dit mij schade berokkenen? Kan dit mij pijn doen? Gaan anderen mij uitlachen?

Regels seksueel gedragToestemming

Ik doe alleen seksuele dingen als ik die zelf wil en de ander akkoord gaat.

VrijwilligheidIk voel me niet onder druk gezet. Ik zet niemand onder druk.GelijkwaardigheidIk ben niet de meerdere of de mindere. Leeftijds- of ontwikkelings- adequaatIk doe dingen die passen bij mijn leeftijd. Context adequaatIk doe de dingen op een plaats en een manier die anderen niet storen. Zelfrespect Ik doe mezelf of anderen geen pijn.

Er een duidelijke wederzijdse toestemming is.Geen enkele vorm van dwang of druk is. Beide partijen gelijkwaardig zijn. Het gedrag bij leeftijdsgenoten geobserveerd wordt. Het gedrag niet aanstootgevend is voor anderen. Het gedrag niet schadelijk is voor het kind of de jongere zelf.

Er is sprake van groen gedrag als:

Er is sprake van geel gedrag als:Er geen duidelijke wederzijdse toestemming is. Er lichte vorm van dwang of druk is. Er sprake is van lichte ongelijkwaardigheid. Het gedrag niet helemaal leeftijdsadequaat is. Het gedrag licht aanstootgevend is voor anderen. Het gedrag zelfbeschadigend kan zijn voor het kind of de jongere zelf.

Geel gedrag is vrij normaal in de ontwikkeling van gezond seksueel gedrag, want grenzen verkennen en uitdagen hoort nu eenmaal bij de ontwikkeling.

Er geen duidelijke wederzijdse toestemming is. Er gebruik wordt gemaakt van manipulatie, chantage of macht. Er sprake is van grote ongelijkwaardigheid. Het gedrag niet leeftijdsadequaat is. Het gedrag beledigend of kwetsend is voor anderen.Het gedrag fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt voor het kind.

Er is sprake van rood gedrag als:

Er is sprake van zwart gedrag alsEr geen duidelijke wederzijdse toestemming is. Seksueel contact wordt afgedwongen met dreigementen. Er sprake is van grote ongelijkwaardigheid. Het gedrag niet leeftijdsadequaat is. Het gedrag is zwaar aanstootgevend voor anderen.Het gedrag zware fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt voor het kind of de jongere zelf. Alle vormen van seksueel gedrag die bij de wet verboden zijn

Reageren op gedrag Groen

GeelRoodZwartBekijk/beluisterBekijk/beluisterBekijk/beluisterBekijk/beluisterBenoemBenoemBenoem/confronteerBenoemBevestigBegrens/leid afVerbiedVerbied/grijp in.Leg uitLeg uitLeg uitLeg uitNegeerObserveerObserveer extraStraf /verwijs doorObserveer extraHoe te reageren?Groen: accepteren en eventueel uitleggen.Geel: begrenzen, alternatieven bieden en uitleggen.Rood: verbieden, uitleggen en controleren, eventueel straf of interventie aankondigen.Zwart: verbieden, uitleggen, tussenkomen met straf of/en begeleiding. Het is geen 100% lijstNiets is zwart-witEigen normen en waardenOverleg met elkaar en GW-er!!