Noorderpoort - Jaarverslag 2011

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ROC Noorderpoort Jaarverslag 2011

Transcript of Noorderpoort - Jaarverslag 2011

 • Noorderpoortversterkt de regio

  SAMEN STA JE STERK

  Jaarverslag Noorderpoort 2011

 • JAARVERSLAG NOORDERPOORT 2011

 • Leeswijzer 3

  Voorwoord College van Bestuur 5

  1. Organisatie 61.1 Het Noorderpoort 61.2 Organisatiestructuur 61.2.1 Organieke structuur 61.2.2 Juridische structuur 61.3 Governance 71.4 Bericht Raad van Toezicht 7 1.5 Bericht Ondernemingsraad 9

  2. Leiderschap 112.1 Strategisch beleid Noorderpoort 2010-2012 112.2 Organisatieontwikkeling 122.3 Stakeholderbetrokkenheid 172.4 Samenwerkingsverbanden 17

  3. Strategie en beleid 193.1 Onderwijs 19 3.2 Personeel 243.3 Beleidsnetwerk Duurzaamheid 253.4 Betrokkenheid bij beleid 263.5 Kwaliteitszorg 27

  4. Management van medewerkers 294.1 Personeel en Organisatie 29

  5. Management van middelen 335.1 Financieel Economische Zaken 335.2 Risicomanagement 335.3 Managementinformatie 33 5.4 Huisvesting 335.5 Marketing en Communicatie 355.6 ICT 365.7 Facilitaire zaken 37 6. Management van processen 396.1 Opleidingsaanbod 396.2 Onderwijsproces 39

  7. Waardering Medewerkers 447.1 Resultaten Medewerkeronderzoek 44

  8. Waardering Deelnemers 458.1 Resultaten DTO en JOB 45 8.2 Toppers en uitblinkers 46

  9. Waardering Maatschappij 499.1 Oudertevredenheidsonderzoek VO 499.2 Keuzegids MBO 2011 499.3 Resultaten aansluitingsmonitor 2010-2011 49

  10. Resultaten (Bestuur en Financiers) 50 10.1 Onderwijs en examinering 50 10.1.1 Bevindingen van de Inspectie 5010.1.2 Audits 5110.2 Resultaten Jaarbrief 2011 5210.3 Leerlingen en cursisten 5710.4 Medewerkers 61

  Lijst met afkortingen

  Bijlagen (in achterflap)

  Financile zaken

  Resultatenbox

  Helderheid (OCW)

  Geoormerkte middelen

  Accountantsverklaring

  Hoofd- en nevenfuncties leden RvT,nevenfuncties CvBen bezoldigingsgegevens 2011

  2

  Inhoudsopgave

 • Het Noorderpoort hecht veel waarde aan de dialoog met stakeholders om de organisatie en haar omgeving nog beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt vormgegeven door bijvoorbeeld regionale bezoeken, adviesraden, leerling-panels en de scholenkaravaan. Daarnaast informeert het Noorderpoort middels het jaarverslag zowel de interne stakeholders (zoals medewerkers en leerlingen/cursisten) als externe stakeholders (zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, ouders, gemeenten uit de regio, aanleverend en afnemend onderwijs en het afnemende beroepenveld) over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Met dit jaarverslag blikt het Noorderpoort terug op de behaalde resultaten van 2011 in vergelijking met de vooraf gestelde doelen. Deze evaluatie dient tevens als input voor de plannen van de komende periode. Het jaarverslag is opgebouwd aan de hand van het INK-model en bestaat uit de volgende onderdelen:

  Hoofdstuk 1 Organisatie: hierin is een beschrijving van het Noorderpoort opgenomen evenals het bericht van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

  Hoofdstuk 2 Leiderschap en Hoofdstuk 3 Strategie en Beleid gaan o.a. over het (strategisch) beleid en diverse samenwerkingsverbanden die het Noorderpoort in 2011 is aangegaan. Tevens wordt er aandacht besteed aan kwaliteitszorg.

  Hoofdstuk 4 Management van medewerkers gaat over onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie zoals professionalisering en de herziening van het functiebouwwerk.

  In Hoofdstuk 5 Management van middelen komen de activiteiten van de verschillende stafdiensten zoals Huisvesting en Marketing en Communicatie aan bod.

  In Hoofdstuk 6 Management van processen wordt aandacht besteed aan het onderwijsproces zoals de start van diverse nieuwe onderwijsvormen en Vroegtijdig School Verlaten.

  Hoofdstukken 7, 8 en 9 gaan over de waardering van respectievelijk medewerkers, deelnemers en de maatschappij ten aanzien van het Noorderpoort. Hier wordt o.a. dieper ingegaan op de resultaten van tevredenheidsonderzoeken die in 2011 onder de deelnemers zijn gehouden In Hoofdstuk 10 Resultaten staan de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en de resultaten van audits die in 2011 zijn gehouden. Verder zijn hier overzichten te vinden met betrekking tot het aantal deelnemers en medewerkers.

  Tot slot zijn de resultatenbox en de financile zaken opgenomen in de bijlage van het jaarverslag.

  Wilt u als lezer graag reageren op het Noorderpoort jaarverslag 2011? U vindt onze contactgegevens achterin het jaarverslag.

  3

  Duurzaamheid

  En van de strategische beleidsdoelen van het Noorderpoort is duurzaamheid. Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze leerlingen, onze externe relaties en collegas en onze eigen organisatie. Op het thema duurzaamheid is er binnen het Noorderpoort in 2011 veel bereikt. Enkele voorbeelden hiervan hebben we uitgewerkt en verspreid door het jaarverslag opgenomen. U vindt deze voorbeelden op de groen gekleurde paginas.

  Leeswijzer

 • Duurzaamheid

  4

 • Voor u ligt het jaarverslag 2011. Overigens is dat inmiddels een ouderwetse aanhef, want het aantal gedrukte exemplaren is beperkt zodat de meeste lezers door het jaarverslag bladeren met hun PC, laptop, tablet of smart phone.

  Het aansluiten bij technologische ontwikkeling is n van de zaken die in 2011 voortvarend is aangepakt binnen het Noorderpoort. Alle docenten hebben de beschikking gekregen over een laptop, zodat zowel administratieve taken als onderwijskundige zaken op een moderne manier opgepakt kunnen worden. Al onze gebouwen zijn voorzien van wireless internet en bijna overal is er de beschikking over elektronische schoolborden. In de eerste klassen werken inmiddels veel studenten met laptops. Dit wordt de komende jaren sterk uitgebreid.

  Een grote maatschappelijke ontwikkeling is duurzaam omgaan met je (leef)omgeving. Ook op dit thema is er het afgelopen jaar veel bereikt. Niet alleen beleidsmatig, maar vooral te zien in allerlei kleine of grote trajecten. Daarom is dit jaarverslag dan ook gelardeerd met voorbeelden over duurzaamheid binnen het Noorderpoort. De komende jaren zullen we hier de nadruk op blijven leggen, om onze leerlingen en studenten mede op te voeden tot moderne verantwoordelijke burgers.

  In 2011 is verder een belangrijke stap gezet in het versterken van de onderwijsinfrastructuur voor Groningen. Het Noorderpoort en het Alfa- college hebben afgesproken in 2012 een belangrijk deel van techniekopleidingen in de stad Groningen uit te ruilen, zodat beide instituten met een toekomstvaste techniekafdeling verder kunnen.

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het afgelopen jaar een nieuwe richting geschetst voor het beroepsonderwijs. In 2011 zijn we begonnen dit in te passen in onze eigen visie op modern en eigentijds onderwijs. De komende jaren zal dit in het strategisch beleid verder uitgewerkt worden. Een belangrijke pijler is de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van het personeel. Daar ligt namelijk de kracht van een mensgerichte organisatie.

  Naast de bovenstaande geschetste lijnen geeft het jaarverslag een beeld van de organisatie en de kwaliteit die wij als Noorderpoort leveren en geleverd hebben in het afgelopen jaar. Er wordt teruggekeken, verantwoording afgelegd en vooruit gekeken. Dit alles conform de richtlijnen die er zijn voor het jaarverslag van een ROC.

  We sluiten af met aan te geven dat het Noorderpoort proactief in de wereld staat en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

  We wensen u veel leesplezier!

  Rob Schuur Wim van de PolVoorzitter CvB lid CvB

  5

  Voorwoord

 • CursistendienstverleningOnderwijs, Kwaliteitszorg & InnovatieMarketing & CommunicatiePersoneel & OrganisatieDienst ICTFacilitair Bedrijf

  Dienst dienstverlening

  College van Bestuur

  Raad van Toezicht

  Bestuursdienst

  Dienst Financieel Economische Zaken

  Dienst Huisvesting

  school voor techniek, veiligheid en vakmanschap

  school voor commercile dienstverlening

  school voor zeevaart, energie en productietechnologie

  school voor de kunsten

  school voor laboratoriumtechniek

  school voor gezondheidszorg en welzijn

  school voor logistiek

  school voor gezondheidszorg Assen

  school voor zakelijke dienstverlening

  school voor gastvrijheid en toerisme

  school voor technologie

  school voor ICT

  school voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College

  school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal

  school voor werkwijs

  school voor maatwerk

  school voor beroepsonderwijs Veendam

  school voor educatie

  school voor beroepsonderwijs Appingedam

  Noorderpoort Contract

  school voor beroepsonderwijs Stadskanaal

  campus Winschoten

  dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland

  1.1 Het Noorderpoort

  Het Noorderpoort is een regionaal opleidingencen-trum (ROC) van algemene signatuur in de provincie Groningen. Het Noorderpoort heeft 35 vestigingen, ver-spreid over het gehele werkgebied. Het Noorderpoort heeft ca. 15.000 leerlingen, jaarlijks 2.000 cursisten en 1.540 medewerkers. Het Noorderpoort biedt: reguliere middelbare beroepsopleidingen (MBO,

  niveau 1 t/m 4) contractonderwijs (na-, bij-, om- en opscholing op

  middelbaar beroepsonderwijsniveau) VMBO (in samenhang met onze mbo-opleidingen) educatie en inburgeringtrajecten Voortgezet Onderwijs (Havo, VWO)

  1.2 Organisatiestructuur

  1.2.1 Organieke structuurIn het bijgevoegde organogram wordt de organisa-tiestructuur van het Noorderpoort weergegeven. Het College van Bestuur bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het Noorde