NLP Master Practitioner · PDF file 2019-10-27 · 3 Brochure Opleiding NLP Master...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NLP Master Practitioner · PDF file 2019-10-27 · 3 Brochure Opleiding NLP Master...

 • © copyright • het Ontwikkelingsinstituut • www.hetontwikkelingsinstituut.be

  NLP Master Practitioner

  Voorjaar 2020 Najaar 2020

 • 2

  2

  Beste NLP Practitioner, Heel waarschijnlijk ken je ons al. Is dat niet het geval en heb je je Practitioner succesvol afgewerkt in een ander instituut, dan stellen we voor dat je ons de kans geeft je te leren kennen en te zien of je kunt aansluiten bij onze visie op NLP en onze stijl van training. Diegenen die ons kennen, weten het al. Voor ons is NLP meer dan modellen en technieken. NLP is een voertuig om op een geïnspireerde manier bezig te zijn met communicatie en zelfontwikkeling. Ook onze methode is gekend: we stellen ons gemoedelijk op, we hebben een luisterend oor, en we maken er graag een feest van. Waaraan we in deze brochure vooral aandacht schenken, is het verschil tussen de Master en de Practitioner. Het tweede jaar is niet méér van hetzelfde, maar vooral van een ander leerniveau. Het eerste en tweede jaar leiden samen naar het internationaal erkende certificaat Master Practitioner in het NeuroLinguïstisch Programmeren. Lees maar en tot in de Master! Het NLP-team

 • 3

  Brochure Opleiding NLP Master Practitioner

  1. Gelijkenissen en verschillen tussen Practitioner en Master Laten we gemakshalve starten met de gelijkenis. Om te beginnen, blijven we oefeningen geven om basiscompetenties te verwerven. Je kunt nooit genoeg oefenen in je observatievermogen en je afstemmingsvaardigheid. Je kunt ook nooit genoeg blijven oefenen in de basismodellen en technieken van de Practitioner. In dezelfde lijn als de Practitioner, zullen we ook een aantal nieuwe technieken inoefenen. Het zijn meer complexe technieken. Maar de Master wil vooral ook iets anders zijn. Een andere manier van leren Na het eerste jaar zien velen NLP als een ‘toolkit’ van modellen en technieken. Ik hoor al eens iemand zeggen: “NLP stelt het nogal eenvoudig. Alsof een klant of patiënt zomaar te herleiden is tot iemand waarmee je een techniekje doet.” En dan vraag je je af of NLP haar eigen ambitie wel kan waarmaken. Deze opmerkingen zijn terecht. Indien je je beperkt tot modellen en technieken, is de kans groot dat je spoedig aan armoede leidt, inspiratieloos bent of verweten wordt manipulatief te zijn. In de NLP Practitioner stellen we het met reden nogal eenvoudig. Er is namelijk een focus nodig om de basis goed te kunnen leren: de focus op het inoefenen van basisvaardigheden voor het structureren van informatie en het leiden van iemand doorheen een stappenplan. Als je een volledig beeld wilt krijgen van de werkwijze en de visie van NLP, dan is het tweede jaar onontbeerlijk. Het tweede jaar, de Master, gaat om een ander leerniveau. Het is geen onderwijs waarin je volgepropt wordt met leerinhouden. Er komt nu meer aandacht voor je relatie met de leerinhouden. Hoe sta je er tegenover? Wat voel je erbij? Wat doe je ermee? Hoe verwerk je ze? Hoe ontwikkel je jezelf doorheen dit leerproces? Je leert NLP kennen als een attitude. Je krijgt de kans om te proeven van wat het betekent een NLP’er te zijn in je houding naar anderen en naar het leven toe. NLP is een fijne manier om te werken met jezelf en anderen. Vandaar dat we in de Master meer aandacht hebben voor de inspiratiebronnen en achterliggende mensbeelden waarop NLP zich baseert. Van modelletjes naar principes We leren in de Master de principes kennen van het systeemdenken, de zelforganisatie, de hypnotherapie, epistemologie en de cognitive science. Dit lijken moeilijke woorden, maar ze helpen je op weg om NLP te ontdekken als zienswijze en methode. ‘Principes’ zijn overtuigingen

 • 4

  4

  over en inzichten in de manier waarop dingen werken. Neem bijvoorbeeld het principe ’werken met patronen’: als je op het niveau van patronen leert, zul je vlugger en grondiger veranderen, dan als je alleen details in je leven wijzigt. Met principes kom je veel verder dan met je te specialiseren in het gebruik van modellen. Principes zijn altijd algemener gesteld dan de concrete modellen en schema’s op papier. Modellen blijven interessante instrumenten omdat zij een voertuig zijn voor principes. In de Master worden ze meer gezien als een veruitwendiging van principes dan een etiket of een geheel van vakjes. Van technieken naar processen Zoals modellen vervangen worden door principes, zo worden technieken vervangen door processen. Een ‘proces’ is een verloop van iets in de tijd. Neem bijvoorbeeld een leerproces over zes maanden, een proces tijdens een coachinggesprek of het proces van patroondoorbreking. Veel belangrijker dan een techniek te kunnen toepassen, is voeling te krijgen met het proces dat de persoon doormaakt. In de Master wordt een techniek gezien als een middel om een proces te leiden. Samengevat kunnen we zeggen dat de Practitioner over modellen en technieken gaat, en de Master over principes en processen. Beide zijn uiteraard wezenlijk met elkaar verweven. Het ene ent zich op het andere. Maar het is toch pas op het niveau van principes en processen dat de magie achter NLP te ontdekken valt. Achter alles wat tot de NLP-toolkit hoort, zit een diepere betekenis en in de Master proberen we die diepere betekenis te vatten. Modelleren, expertise in kaart brengen Op het eerste zicht is het voor vele volwassenen weinig overtuigend hoe belangrijk modelleren is. We hebben deze leermethode immers ingeruild voor cognitief leren. NLP wil dit opnieuw rechttrekken. De basisstelling is dat je niet excellent wordt door theorie te leren, maar door excellentie te modelleren. Modelleren betekent echter iets anders dan het nabootsen van een model zoals kinderen dat doen. NLP heeft van het modelleren een ver doorgedreven methode gemaakt om kaarten (modellen) te maken van gebieden. Modelleren is een methode om op een bewuste en systematische wijze de vaardigheden en de zijnswijze van anderen in kaart te brengen, over te nemen en eventueel door te geven. Het is een methode die aansluit bij Leerniveau II van Bateson. Volgens Grinder vormt deze methode het hart van het NLP. Met deze methode leer je om de mensen in je omgeving te bestuderen en dingen van hen over te nemen. Je zult merken dat veel mensen in je omgeving je leraar worden. De kennis ligt rondom je voor het rapen. Een goede NLP’er is een dief: hij steelt met zijn ogen (en met zijn oren…).

 • 5

  Brochure Opleiding NLP Master Practitioner

  Een goede NLP’er is iemand die nooit meer stopt met leren. Na de Master zal NLP je geholpen hebben om te blijven leren. Het is een methode om je eigen kennis en kunde steeds opnieuw op te frissen en verder uit te breiden. Je zult een onderzoeksmethode hebben die je zowel op anderen als op jezelf kunt toepassen. Het aanleren en toepassen van de methode wekt veel fascinatie op omdat je in het hart van het weten doordringt: kennis opbouwen en vaardigheden leren. De modelleringsmethode wordt in de eerste plaats toegepast op de competentie die je het meeste nodig hebt in het kader van je eigen ontwikkelingsgebied. Daarnaast zijn er de toepassingsvelden. Modelleren is de basis van professionalisme en kwaliteit in tal van domeinen.

  § Onderwijs- en leersituaties: leraren en trainers kunnen nauwkeurige modellen maken van wat ze aan hun leerlingen willen aanleren. Ze zullen kunnen observeren welke microcompetenties er nodig zijn om een meer complexe vaardigheid aan te leren. De NLP Practitioner is een voorbeeld van een competentie gebaseerd leertraject.

  § Therapie en coaching: volgens ons ligt de wezenlijke bijdrage van de neurolinguïstische

  coach in het modelleren van de klant. We brengen meer in kaart dan wat de persoon zelf aanbrengt. We maken een model van zijn huidige toestand en zoeken daarin het patroon dat het ontwikkelingsproces doet stagneren. Vervolgens wordt er samen met de klant een nieuw model gemaakt van een gewenste toestand. Het model van het nieuwe moet concreet en vooral emotioneel worden. Vandaar dat modelleren in therapie ook alles te maken heeft met het leiden van de persoon naar een nieuwe zijnswijze. We laten bijvoorbeeld de persoon associëren in zijn gewenste toestand, we laden hem op met opbrengsten, we zoeken vermogende stemmingen, enzovoort.

  § Rekrutering: Je zult beter in staat zijn om een kandidaat in kaart te brengen en dit door

  gebruik te maken van eenvoudige interviewtechnieken. We geloven dat je een veel beter begrip kunt krijgen van de kandidaat als je je openstelt om, los van je beoordelingstaak, de persoon te leren kennen.

  § Commerciële contacten: de modelleringsmethode helpt je om meer adviserend met je

  klanten om te gaan. Je leert beter detecteren wat de nood achter de vraag is. Door dat te doen, lever je een toegevoegde waarde, want de klant leert zichzelf beter begrijpen.

  § Interculturele communicatie: niets is fascinerender dan proberen een model te maken van

  de eigen aard van andere culturen. Je kunt dat proberen bij de Zoeloes in Afrika, maar je

  kunt ook proberen om de eigen aard van de Nederlanders versus de Belgen, West- Vlamingen versus Antwerpenaars en Fransen versus Amerikanen in kaart te brengen. Het is een topic die je als hobby kunt beoefenen. Maar in bedrijven is het des te belangrijker: hoe moet bijvoorbeeld een Vlaamse manager Amerikanen aanpakken? Hoe moet je als academisch geschoold manager omgaan met arbeiders?

  § Leiderschap, opvoeding en relaties: als je anderen goed wilt leren begeleiden, dan is het

  interessant