Nightingale Pre-Commercial Procurement Gerben Bekema ...

of 32 /32
Nightingale – Pre-Commercial Procurement Gerben Bekema, Nightingale Procurement Lead

Embed Size (px)

Transcript of Nightingale Pre-Commercial Procurement Gerben Bekema ...

PowerPoint Presentation• Inkoop & innovatie
• EU aanbesteden: Concurrentiegerichte dialoog, Innovatiepartnerschap, Prijsvraag
• Met subsidie, vanuit EU: Pre-Commercial Procurement (PCP), Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) en vanuit NL: SBIR (Small Business Innovation Research)
• Eigen variant / geen ‘officiële’ procedure;
Inkoop & innovatie
Voor innovatie (en waarde) gericht inkopen: Essentie zit hem in de vraag die je aan de markt stelt (niet de procedure)!
Vraag niet om een product, maar om een ‘oplossing’ (voor een probleem, of bijv. verbetering huidige situatie)
Leidt tot innovatieve oplossingen die veel meer waarde toevoegen
- Ken je huidige & gewenste situatie en de processen daaromheen, en; - Goede marktconsultatie: wat is er al, en wat is realistisch in de tijd?
Inkoop & innovatie
Concept bij nog niet bestaande oplossing is overal hetzelfde: innovatietrechter Van veel partijen met een idee, naar 1 of meer partijen met een ontwikkelde oplossing
Inkoop & innovatie
commercieel, projectmatig) - Prijs
Wat is Pre-Commercial Procurement (PCP)?
“Een inkooptraject waarbij een overheidsinstantie een aantal geselecteerde leveranciers, in fasen, een vergoeding betaalt in ruil voor het ontwerpen & ontwikkelen van een product of dienst. Dit te ontwikkelen product / dienst draagt bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem / uitdaging en is (nog) niet in de markt beschikbaar.”
Pre-Commercial Procurement
Waarom PCP?
Hiervoor zijn doorgaans innovatieve oplossingen nodig die nog moeten worden ontwikkeld.
Pre-Commercial Procurement
Het % publieke bestedingen in de EU (47% van het BBP) ligt hoger dan in de rest van de wereld.
Echter, de EU geeft 20x minder dan de VS uit aan het voorbereiden van de publieke sector op de grote uitdagingen waar zij voor staat: 2,5 miljard aan inkoop van R&D in de EU versus 50 miljard in de VS.
Inkoop van R&D in de publieke sector in de EU is sterk onderontwikkeld vergeleken met de VS. PCP kan helpen!
Pre-Commercial Procurement
Waarom PCP?
I.p.v. industrie vanuit EU rechtstreeks te subsidiëren…
…toekomstig gebruikers subsidiëren en hen hun eigen R&D vraag uit laten zetten in de markt.
I.p.v. doorgaans 1:1 ontwikkeling tussen zorginstelling en 1 industriële partij…
…bundelen ontwikkelingsbehoefte zorginstellingen en oplossing in competitie laten ontwikkelen
Kans op maatschappelijke impact die aansluit bij behoeften is groter!
Pre-Commercial Procurement
• Mogelijkheid overheidsinstanties om R&D industrie te sturen richting hun behoefte
• Verbetering Quality & Efficiency in publieke dienstverlening en vermindering vendor lock-in
• Gezamenlijk inkoop over grenzen heen, stimuleert internationale groei bedrijven
• Opent de markt voor kleinere spelers → 71% MKB (t.o.v. 29% ‘normaal’)
• Stimuleert samenwerking tussen MKB, grotere bedrijven en universiteiten / universitaire ziekenhuizen (28% gewonnen i.s.m. met een universiteit)
Pre-Commercial Procurement
• Faciliteert het creëren van meer open standaarden en interoperabiliteit
• Vermindert de kosten en het risico voor een innovatie oplossing voor overheid & industrie
• Bevordert brede commercialisatie van oplossingen binnen de EU
• Kan effectief bijdragen aan groei en banencreatie in Europa (conditie om mee te doen voor industrie: minstens 50% van R&D activiteiten in EU)
• Intellectueel eigendom komt bij de ontwikkelende partijen (contractanten) te liggen
Pre-Commercial Procurement
PCP vragen?
1. Kom samen tot één probleem / uitdaging waar jullie zorginstelling momenteel tegenaan loopt. 2. Waar uit het probleem zich het meest (afbakenen)? 3. Noem enkele gevolgen van het probleem
Opdracht
- Stakeholders betrekken - Iets mooier opschrijven - Marktonderzoek doen naar wat er al is en wat nog niet - Project plan & planning maken
En indienen maar bij de Europese Commissie
Opdracht
H2020 – Pre-Commercial Procurement Project This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No727534
Nightingale participating hospitals:
Patient deterioration is often overlooked or not detected at all
One of the reasons is: the intensity in nursing and frequency of vital signs monitoring which decreases from the Intensive Care via ward towards home. and
disability.
Early detection of deterioration is crucial
• To prevent death and disability from rapidly fatal conditions such as upper airway obstruction, internal bleeding, sepsis, and respiratory and cardiac arrest.
• The Nightingale system could predict and detect physiological instability at an early point, allowing treatments to prevent death and disability.
• It will have the potential to transform healthcare by reducing death and disability from undetected deterioraiton, and can provide a 'safety net' to high-risk patients after discharge home.
Objective and Key Performance Indicators of the Nightingale solution
Prediction and detection of physiological instability to prevent death and disability, by wearable smart monitoring, resulting in:
• Safe reduction of Length of Stay (LOS) in the hospital
• Reduced number of avoidable re-admissions to Intensive Care Unit (ICU)
• Faster re-admission to ICU for patients who do need escalation of care
• Reduction of mortality
Nightingale solution
Pre-Commercial Procurement – the Nightingale approach
Phase 2- Prototype development
Four suppliers are selected in Phase 2 of the Nightingale PCP and developing prototypes: 3 SME’s and 1 large company, from: Bulgaria, the UK, Finland and Italy/Netherlands
Momenteel:
Voor een jury van 5 UMC’s…
Om 2 plekken in de finale – Phase 3: - 775.000 euro per bedrijf - testen van hun oplossing in de patiëntenzorg, in alle 5 Europese UMC’s
Nightingale vragen?
1. Kom samen tot één probleem / uitdaging waar jullie zorginstelling momenteel tegenaan loopt. 2. Waar uit het probleem zich het meest (afbakenen)? 3. Noem enkele gevolgen van het probleem
4. Bedenk enkele oplossingsrichtingen voor het probleem. Geef concrete voorbeelden van hoe een nog te ontwikkelen technologische oplossing hieraan zou kunnen bijdragen?
5. Wat levert een dergelijke oplossing voor het probleem op (ofwel wat is het waard?), voor jouw organisatie en/of voor meerdere organisatie en andere stakeholders?
6. Wat wordt zodoende je vraag aan de markt, en hoe stel je die vraag (met subsidie ja/nee, samen met anderen ja/nee)?
Opdracht
Meerdere wegen leiden naar Rome…
De essentie zit hem in de vraag die je aan de markt stelt!
Vraag niet om een product, maar om een ‘oplossing’ (voor een probleem, of bijv. verbetering huidige situatie): pas dan krijg je innovatie die toegevoegde waarde heeft!
(technology push vs. market pull)
Inkoop & innovatie
Nog geen bestaande oplossingen? Gebruik de trechter; Je bepaalt zelf de verdere invulling (tijd, geld, aantal fasen, aantal bedrijven etc.)
Inkoop & innovatie
commercieel, projectmatig) - Prijs
Dat vraagt om verandering intern: • Je klant zal zelf niet op het idee komen, die wil een product van merk A, B of C • Inzicht in huidige en gewenste situatie (processen, financiën etc.) is randvoorwaardelijk
En extern: • Toelichting op aanpak & verwachting (innovatiegericht inkopen) is nodig • Marktconsultatiesessie(s) om vraag echt goed te kunnen definiëren • Open staan voor combinaties, samenwerkingen etc.
Durf je te laten verrassen!
Inkoop & innovatie
Stelling:
“Innovaties maken de zorg alleen maar duurder. Waarom zijn we niet tevreden met wat we hebben?”
Inkoop & innovatie
Wat houd je tegen om meer innovatiegericht te gaan inkopen?
Dank voor de aandacht!