Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
download Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg

of 4

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief 3/2010

Transcript of Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg

 • nieuwsbrief 03|201003nieuws

  Mensen verbindenNet als nu bij Vrijwilligerscentrale Helmond [on-

  derdeel van SWH], speelde in haar eerdere werk

  het verbinden van mensen altijd een belangrijke

  rol. Opgeleid als psycholoog ging Willemijn

  Nieuwenhuis het bedrijfsleven in. Bij een bank

  en een groot uitzendbureau hield ze zich bezig

  met klantgerichtheid, marketing en het mana-

  gen van professionals. Willemijn: Ik vind het

  enorm leuk om nu die kennis en vaardigheden

  te kunnen inzetten voor een onderwerp dat ik

  heel maatschappelijk relevant en hot vind. Ik

  was al gewend mensen te verbinden, maar had

  de behoefte daarin nog een extra stap te zetten,

  mensen ng dichter bij belangrijke waarden te

  brengen. Onze maatschappij is veel dynami-

  scher geworden en daardoor zijn we minder

  vindbaar voor elkaar. De Vrijwilligerscentrale

  helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

  Veel mensen vinden het leuk hun vaardigheden

  in te zetten. Respijtzorg is een van de mooie

  vormen: wie voor een ander zorgt in die mate

  of al zolang dat het heel zwaar wordt wordt

  ondersteund.

  Wederkerigheid en vraagverlegenheidVanuit mijn marketingachtergrond vind ik het

  heel interessant over te brengen wat de pret

  en het goede is van maatschappelijke betrok-

  kenheid. Ik wil laten zien dat wederkerigheid

  belangrijk is. Mensen zijn heel erg bereid een

  ander te helpen, maar hebben vaak het gevoel

  dat ze snel moeten afrekenen. En dat geeft

  vraagverlegenheid. Van dat transactiegevoel

  moeten we een beetje af. Een oplossing zou zijn

  dat je niet iets terugdoet voor wie jou geholpen

  heeft, maar dat jij op jouw beurt iets doet voor

  iemand anders. De film Pay it forward laat dat

  heel mooi zien. Dichtbij zijn verbindingen het

  meest sterk en praktisch. Zo ben ik blij dat mijn

  moeder in de Betuwe op haar buurman kan re-

  kenen. Ikzelf help dan mijn eigen hoogbejaarde

  buurman weer door zijn vuilnisbak aan de straat

  te zetten. Wat voor de n een groot probleem

  is, is voor de ander een kleine moeite. Ook dt

  is maatschappelijke betrokkenheid. En er staat

  wel degelijk iets tegenover; een goed gevoel n

  zelfvertrouwen.

  In deze uitgave Op tijd hulp vragen Willemijn Nieuwenhuis Respijtzorg De Zorgboog Hulp door vrijwilligers Ondersteuning thuis. Dat Kan! Respijtzorg Savant Zorg De buurtbinderij Convenant 10 organisaties Mantelzorger in Helmond snel en goed ge-

  holpen Agenda

  Deze nieuwsbrief is een uitgave van Steunpunt Mantelzorg Helmond

  Op tijd hulp vragen is veel stoerder!Willemijn Nieuwenhuis is manager bij Vrijwilligerscentrale Helmond, waar het Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht. Vrijwilligerswerk en mantelzorg vindt zij hot en respijtzorg onmisbaar om als mantelzorger even op adem te komen.

  Willemijn Nieuwenhuis

  Foto: K

  emmeK

  oolen

  Kent u mantelzorgers in

  uw omgeving, die nog

  niet bekend zijn met

  Steunpunt Mantelzorg?

  Attendeer ze dan op

  deze nieuwsbrief.

  En telefoontje is

  voldoende om zich als

  mantelzorger te laten

  abonneren. De Nieuws-

  brief wordt dan koste-

  loos aan de mantelzor-

  ger toegestuurd.

  Informatie:

  Steunpunt Mantelzorg,

  tel. 0492-554 586.

 • Vraag en aanbodDe Vrijwilligerscentrale werkt voor verenigingen, vrijwilligers, de

  wijk en zelfs het bedrijfsleven als tussenpersoon, stimulator en

  versneller van onder andere hulpcontacten tussen mensen. Vooral

  door het leuk te houden. Ze vervult een aanbiedende rol, laat zien

  wat er aan vrijwilligerswerk is en maakt het behapbaar. Willemijn:

  Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ze er meteen tot hun

  enkels in zitten. In een kleine gemeenschap doe je vanzelf dingen

  voor elkaar, omdat je het op een gegeven moment ook zelf nodig

  hebt. Tegenwoordig is die samenhang veel losser omdat we vaak

  verhuizen. Zo is een beetje de verkeerde notie ontstaan dat men-

  sen niets meer voor elkaar over hebben. De gemeente Helmond

  vindt het belangrijk mensen te verbinden. Dat gaat minder vanzelf

  dan vroeger. In de wijken zetten we daarom wijkmatchers in, die

  als een soort wijkkatalysator mensen bij elkaar kunnen brengen.

  Niet te stoerVrijwilligerswerk en man-

  telzorg zijn mooi, maar

  moeten geen ondraaglijke

  last worden. Voor mantelzor-

  gers die onder druk staan, is

  het belangrijk te weten dat

  ze terecht kunnen bij het

  Steunpunt Mantelzorg. Wil-

  lemijn: Het steunpunt biedt

  respijtzorg aan. Iemand

  anders neemt dan tijdelijk jouw zorgtaken over, zodat je weer

  op verhaal kunt komen. Respireren betekent letterlijk: op adem

  komen. Respijtzorg geeft je dus even lucht. Mijn boodschap aan

  mantelzorgers is: wees niet te stoer. Vraag op tijd hulp, dat is veel

  stoerder!. logeerfunctie > kortverblijfkamer (tijdelijke opname)

  Nachtverpleging Met nachtverpleging logeert iemand tij-

  delijk op een plek waar continu multidisci-

  plinaire zorg en ondersteuning is. Overdag

  is men thuis en savonds gaat men naar

  Zorgboogcentrum Keyserinnedael in

  Helmond of naar Zorgboogver-

  pleeghuis Jan de Witkliniek in

  Bakel voor nachtverpleging. De

  Zorgboog biedt nachtverple-

  ging zolang dat nodig is.

  Logeerfunctie Dementerende ouderen die nog thuis

  worden verzorgd, kunnen bij De Zorgboog

  tijdelijk logeren als hun vaste verzorger

  even op adem wil komen. Dat kan 24 uur

  per dag, zeven dagen per week, voor n

  dag of voor enkele weken. Eenmalig of

  meerdere keren per jaar.

  Voor nachtverpleging of logeren bij De

  Zorgboog is een indicatie van het CIZ

  (Centrum Indicatiestelling Zorg) vereist.

  De AWBZ vergoedt grotendeels de kosten.

  Wel geldt een wettelijk verplichte eigen

  bijdrage.

  Kortverblijfkamer (tijdelijke opname)De meeste verzorgingshuizen van De

  Zorgboog hebben kortverblijfkamers. Die

  zijn bedoeld voor clinten die zelfstandig

  wonen, maar tijdelijk zorg nodig hebben

  die in de thuissituatie niet geboden kan

  worden. Er wordt altijd individueel bekeken

  of De Zorgboog de clint de gevraagde zorg

  kan bieden. In principe is de opnameduur

  zes weken. Er kan een aanvraag voor ver-

  lenging met nog eens zes weken worden

  ingediend.

  Om gebruik te kunnen maken van een kort-

  verblijfkamer is een indicatie vereist van

  het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

  Vaak vraagt het ziekenhuis, de huisarts of

  thuiszorg die aan. De clint kan ook zelf

  een aanvraag indienen bij het Transferbu-

  reau van De Zorgboog, tel. 0492-348510

  (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur)

  of buiten kantoortijden bij de Zorgcentrale:

  0900-8998636 ( 0,01 p/m).

 • Kortdurend Verblijf: wanneer iemand tijdelijk niet in staat is met

  behulp van familie, mantelzorg en professionals in zijn eigen

  omgeving te verblijven, kan er een indictie voor Verblijf Tijdelijk

  worden aangevraagd. Het CIZ geeft een dergelijke indicatie voor

  maximaal 6 weken af. Deze indicatie kan nog n maal verlengd

  worden. Er wordt een indicatie gegeven voor de zorg die nood-

  zakelijk is.

  Savant Zorg heeft in de volgende locaties in Helmond kamers

  voor Kortdurend Verblijf:

  > En kamer in Zorgcentrum Alphonsus> Twee kamers in Woonzorgcentrum Ameide> Vier kamers in Woonzorgcentrum RivierenhofOm in een Kort Verblijf Kamer te verblijven, is een indicatie no-

  dig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website

  www.ciz.nl vindt u daarover meer informatie. De indicatie voor

  de Kamers voor Kortdurend Verblijf moet worden afgegeven

  door het CIZ. Om gebruik te maken van een Kort Verblijf Kamer,

  bijvoorbeeld voor vakantie-opname of om de mantelzorger te

  ontlasten, dient tijdig gereserveerd te worden.

  Het CIZ geeft ook indicaties af voor tijdelijk verblijf voor een of

  meerdere etmalen per week.

  Voor zorg op basis van een indicatie via het CIZ wordt een eigen

  bijdrage gend die inkomensafhankelijk is. Meer informatie

  hierover is te vinden op de website www.cak-bz.nl.

  Heeft u vragen over respijtzorg? Voor meer informatie kunt u

  bellen met Savant Zorgcentrale 0492-572000 of de website

  www.savant-zorg.nl bezoeken. Oppassen in een gezin met een ziek of gehandicapt kind> Zorg en ondersteuning bieden aan een terminaal zieke en

  diens naasten

  Hulp inschakelenNa een gesprek bij u thuis zoekt de consulent van de Vrijwillige

  Thuiszorg een geschikte vrijwilliger met wie het klikt. Een cor-

  dinator ondersteunt en begeleidt de vrijwilliger en onderhoudt

  contact met de betrokken professionele zorginstellingen. Een

  aantal vrijwilligers is speciaal opgeleid voor hulp aan terminale

  patinten. Ze zijn vaak direct inzetbaar. Vrijwillige Terminale

  Zorg kan voor meerdere dagdelen per week ingezet worden.

  En wat kost dat?De mantelzorger betaalt

  niets! Vrijwilligers krijgen

  een reiskostenvergoeding,

  thema-avonden, groepsbij-

  eenkomsten en cursussen

  en zijn tijdens hun inzet

  verzekerd voor WA en on-

  gevallen. De belangrijkste

  vergoeding komt van de

  clinten zelf: voldoening,

  waardering en dankbaar-

  heid. Vaak betekent de

  aanwezigheid van de

  vrijwilliger een stukje ont-