Nieuwsbrief oktober 2011

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

het laatste nieuws over de Gorsselse Heide

Transcript of Nieuwsbrief oktober 2011

 • Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide oktober 2011

  1

  NIEUWSBRIEF De Heide is weer van ons

  Twee jaar later

  Op 24 augustus 2009, werd de Gorsselse Heide officieel overgedragen aan de Stichting IJssellandschap en kreeg de Stichting Marke Gorsselse Heide het beheer over dit gebied. We zijn nu twee jaar verder: wat is er sindsdien gebeurd? Heel veel. Positieve dingen maar ook teleurstellingen. We blikken terug (zie volgende bladzijde)

  Oktober 2011

  1

  Wat vindt u verder in deze Nieuwsbrief ?

  3 Acties van de Stichting

  5 informatie

  2

  2 Twee jaar na de overdracht

  Herfst op de Heide Herman Roelofs (onze vicevoorzitter) weet als geen ander wat er leeft en groeit op de Heide. Hij is de initiatiefnemer van de Ecologische Atlas, een databank van de op de Gorsselse Heide aanwezige flora en fauna (zie onze website). Verder is hij actief bij de Natuurwerkgroep Gorssel en lid van de werkgroep Educatieplan van de Stichting Marke Gorsselse Heide. Lees op bladzijde 4 zijn herfstimpressies.

  4 Herfst impressies

 • Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide oktober 2011

  2

  Twee jaar later: wat is er gebeurd?

  De Natuurwerkgroep Gorssel heeft zich vanaf 2003 al bezig gehouden met het onderhoud van de Heide en dat is, sinds de Heide 'Marke-gebied' geworden is, gentensiveerd. Op de zaterdagse werkochtenden vooral maar ook door de week, geassisteerd door schoolklassen als onderdeel van hun maatschappelijke stage opdracht. Onze bestuursleden zijn hier sterk bij betrokken. Het resultaat is dat de heidevelden er nu weer als 'echte' heidevelden uitzien. Ook het 'vennetje' ziet er weer mooi uit. Defensie heeft in het voorjaar van 2010 ook het middenveld gesaneerd en de munitie(restanten) afgevoerd zodat de ontsierende hekken en borden verdwenen zijn. Sinds augustus 2010 heeft de Stichting Marke Gorsselse Heide een flora- en faunabeheerder aangesteld die regelmatig toezicht houdt op de Heide. Dat is wel nodig want er gebeuren nog steeds teveel ongewenste dingen: honden die loslopen, fietsers die overal doorheen 'raggen' enz. Er wordt aan bezoekers zonodig een folder uitgereikt waarin hondenbezitters genformeerd worden over waarom ze hun honden aan de lijn moeten houden en gewezen wordt op de problemen die loslopende honden veroorzaken. Ook zijn er bij de ingangen nieuwe borden geplaatst met de huisregels. Vorig jaar hebben Marke Gorsselse Heide en IVN-Zutphen het initiatief genomen om gebiedsgidsen op te leiden voor wandelingen op de Heide. De gebiedsgidsen MGH-IVN verzorgen nu een jaarprogramma met tien wandelingen; gewone wandelingen, maar ook met bepaalde thema's: zintuigenwandeling,

  paddestoelen zoeken, 'vroege vogel'-wandeling enz. De belangstelling is groot, telkens toch zon 20 mensen. Regelmatig worden er groepswandelingen

  aangevraagd door bedrijven, buurtverenigingen en bedrijven. Jammer dat de 'rust' op de Heide, als gevolg van het lawaai dat de nabijgelegen kartingbaan soms maakt, ver te zoeken is. Ook is de lucht niet altijd erg zuiver meer. Een positief punt is ook dat er in het voorjaar van 2011 twee schaapskuddes op de hei gegraasd hebben. Ook een groep van dertien koeien kon aan het werk gezet worden, binnen een verplaatsbare afrastering (gesubsidieerd door de Rabobank).

  Al met al gunstige ontwikkelingen.

  Een schrik was het toen er op 7 mei 2011 brand gemeld werd op het noordoostelijke deel van de Heide. Een bos- en heidegebied van ongeveer anderhalve hectare werd daardoor getroffen. We zijn nu een half jaar verder en het is ongelooflijk te zien hoe snel de natuur zich herstelt. U leest hierover meer in de najaarsimpressie elders in de Nieuwsbrief. Ook de vernielingen die geconstateerd werden aan de vleermuizenkelder (in een oude bunker) zijn niet plezierig, maar de dieren schijnen er uiteindelijk weinig last van ondervonden te hebben. Daarnaast merken we ook dat er nog steeds mensen zijn die zich niet aan de paden houden en die zich een weg banen door het struikgewas. Die 'struinpaden' worden regelmatig afgesloten maar elke keer worden ze weer gebruikt. Een grote teleurstelling was het om in september 2010 te moeten horen dat de provincie Gelderland de toezegging om het Natuurherstelplan te subsidiren niet gestand kon doen. Dat betekent dat met het 'grote werk' (het verleggen van paden, het rooien van bomen) nog steeds niet begonnen kon worden. We hopen dat de Stichting Marke Gorsselse Heide snel andere geldbronnen weet aan te boren.

 • Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide oktober 2011

  3

  - Vorig jaar juni werd de nieuwe milieuvergunning van de kartingbaan aan de Elzerdijk (Eefde) van kracht. Sinds die tijd is het aantal overlastklachten drastisch toegenomen, met name de stank- en geurklachten (door de tweetaktkarts) en staat de kartingbaan bovenaan de lijst van provinciale milieuklachten! Naast de overlast voor de omwonenden en recreanten dreigt ook de flora en fauna hiervan de dupe te worden. Wij hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland hierover vragen gesteld en oplossingen aangedragen om de overlast te verminderen. - De gemeente Lochem staat nog steeds toe dat de in de EHS gelegen weilanden rondom de motorcrossbaan aan de Deventerdijk te Harfsen gebruikt worden als uitbreiding van het crosscircuit en als parkeerterrein. Naast de aantasting van het landschap betekent dit ook een vergroting van de geluidsoverlast en kansen op bodemverontreiniging. Het weiland ligt notabene naast een rustgebied voor het wild! Wij hebben tegen de besluiten van B&W bezwaar aangetekend en binnenkort is er een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. - Op 15 december a.s. buigt de Rechtbank te Zutphen zich over de plannen om aan de Koekoekweg 2 te Harfsen (in het dalgebied van de Dommerbeek) een groot rundveestallencomplex te bouwen. Naast een aantal andere instanties heeft ook onze Stichting beroep aangetekend tegen de bouwvergunning van de gemeente Lochem. - Er waren plannen om de N348 te verleggen zodat er een gedeelte aan de oostkant van de spoorlijn Deventer-Zutphen zou komen te liggen, niet ver van de Heide. Wij hebben hierover een persbericht uitgegeven waarin wij onze verontrusting uitspreken over deze ontwikkeling. De plannen lijken nu (voorlopig) van de baan. Wij hebben onze steun betuigd aan de Stichting de Groene Long van Gorssel. - Joppe wordt genoemd als lokatie voor proefboringen naar steenkoolgas. Als dat doorgaat betekent dat een verpesting van het landschap en ook grote consequenties voor het grond- en oppervlaktewater. Op 27 oktober is er een manifestatie in den Haag om hiertegen te protesteren. Wij houden contact met de actiegroep Stop Steenkoolgas. Op onze website leest u hierover meer.

  Onze website

  Wat vindt u daar?

  * Het laatste nieuws

  * Informatie over de geschiedenis van de

  Gorsselse Heide

  * De Ecologische Atlas

  Binnenkort een vernieuwde

  site

  Onze acties

 • Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide oktober 2011

  4

  De start was wat het weer betreft uitstekend. Volgend op de laatste week van september is de temperatuur overdag op zomers niveau. Dit is ook op de Gorsselse Heide te zien, een enkele klokjesgentiaan bloeit nog of staat in de knop. Een enkel bloemetje aan het dopheide, maar de meeste struikheide is bruinverkleurd. Maar verder zijn de herfstverschijnselen al goed waarneembaar: geelverkleurde moeraswolfsklauw, kleurende bladeren aan de loofbomen en de aanwezigheid van vele paddenstoelen.

  Kostgangerboleet op Aardappelbovist

  Opmerkelijk is ook het herstel op het afgebrande stuk, hier waren vele jonge heideplantjes zichtbaar, zelfs een enkel dophei plukje heeft al een bloemetje, maar ook de klokjesgentiaan is al aanwezig en een prachtige gagelgroep. Maar ja het pijpenstrootje heeft duidelijk de overhand, begrazing zal en moet dit gras binnen de perken houden. Schitterend te zien hoe snel de natuur herstelt. Ook een duidelijk teken dat vroeger gedeeltelijk afbranden herstel van de heide inhield.

  Ook met de vogelstand is de winter in aantocht. De meeste trekvogels zijn weg, een enkele boomvalk jaagt nog op de rondvliegende libellen. De roodborsttapuiten hebben ondertussen met hun grootgebrachte jongen ook de weg naar het zuiden ingeslagen. Hun overwinteringgebied is niet zover van Nederland verwijderd, rond de Middellandse Zee. Het wachten is nu op de wintergasten, zoals blauwe kiekendief en klapekster en soms overwintert er ook enkele houtsnip in de heide. De eerste klapeksters arriveren al in september, maar de meeste doortrek vindt plaats in oktober. Een deel blijft maar kort hier en trekt verder naar het zuiden. Een ander deel brengt de winter bij ons door, voornamelijk in heide- en duingebieden. Afgelopen winter zijn er 134 winterterritoria in Nederland geteld.

  De Natuurwerkgroep Gorssel is in september en oktober alweer druk geweest: de bomen en struikenopslag langs het pad van het Luteaven is geschoond. Er is nu weer een fraai uitzicht over het ven. Bovendien is de kleine heide geschoond met hulp van de tweedejaars-leerlingen van het Isendoorncollege Warnsveld. De uitgetrokken, afgezaagde en afgeknipte grove dennetjes worden verzameld op een soort sleepnet en naar een verzamelplek langs het brede pad getransporteerd. Daar kan dan te zijner tijd de versnipperaar langs komen om het zo af te voeren als groene energie-brandstof.

  Herfstimpressies

 • Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide oktober 2011

  5

  bestuur

  voorzitter: Ben Rutenfrans

  vicevoorzitter: Herman Roelofs

  secretaris: Ad Louter

  penningmeester: Wim de Greeff lid: Loes Wolf

  contact

  donaties

  De scholieren doen dat als maatschappelijke stage opdracht tijde