Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer,...

of 4 /4
Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens het hele proces, van ontwerp tot en met bouw, houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang van het project. Alle informatie komt ook op de site van de gemeente te staan. Kijk op www.hengelo.nl/projecten en plannen/Nieuwbouw vmbo. Nieuwe vmbo aanwinst voor Hengelo Hengelo heeft veel te danken aan haar industrie. Bedrijven als Stork, Siemens, Thales en Eaton zijn hier al lang gevestigd, daarnaast zijn er ook nieuwe bedrijven bijgekomen. De industrie kan alleen bloeien als aan een aantal voorwaarden is voldaan: goede huisvesting en bereikbaarheid, maar ook de beschikbaarheid over voldoende en goed opgeleid personeel. Een aantal jaren geleden realiseerde het ROC van Twente in de voormalige Stork Gieterij al een krachtig mbo. Een fantastisch gebouw voor studenten uit de hele regio. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs bevindt zich nu nog op vijf locaties in Hengelo en Borne. Het bundelen van de krachten in één nieuw gebouw beschouw ik dan ook als een grote aanwinst voor Hengelo. Sterker nog, als noodzaak om dit type onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven, in te richten naar toekomstige behoeften en daardoor de aansluiting bij het bedrijfsleven te waarborgen. Hengelo krijgt er weer een parel bij! Erik Lievers wethouder Onderwijs Uitnodiging inloopavond De gemeente Hengelo en de besturen van Scholen- groep Carmel Hengelo (SCH) en Openbare Scholen- gemeenschap Hengelo (OSG) bereiden de bouw voor van een nieuwe vmbo-school in Hengelo. Met de omwonenden is hierover al contact geweest tijdens twee eerdere informatieavonden en in een aantal werkgroepen. Inmiddels is het voorlopig ontwerp van de school bijna klaar. Ook hebben we de inrichting van het terrein uitgewerkt en verder nagedacht over de verkeers- afwikkeling rond het plangebied. Dit willen wij graag aan u presenteren. Wij nodigen u daarom uit voor de informatiebijeenkomst op: Datum : donderdag 27 juni 2013 Tijd : 17.00 – 19.00 uur Locatie : kantine Stadskantoor, Hazenweg 121, Hengelo Tijdens deze avond kunt u het voorlopig ontwerp en de maquette van de nieuwe vmbo-school bekijken. Vertegenwoordigers van SCH, OSG en de gemeente Hengelo geven u graag een toelichting op de onder- delen: inrichting groen, verkeer, voorlopig ontwerp van de school en de planning. De bijeenkomst heeft een inloopkarakter, u kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Graag tot ziens!

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer,...

Page 1: Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens

Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens het hele proces, van ontwerp tot en met bouw, houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang van het project. Alle informatie komt ook op de site van de gemeente te staan. Kijk op www.hengelo.nl/projecten en plannen/Nieuwbouw vmbo.

Nieuwe vmbo aanwinst voor HengeloHengelo heeft veel te danken aan haar industrie. Bedrijven als Stork, Siemens, Thales en Eaton zijn hier al lang gevestigd, daarnaast zijn er ook nieuwe bedrijven bijgekomen. De industrie kan alleen bloeien als aan een aantal voorwaarden is voldaan: goede huisvesting en bereikbaarheid, maar ook de beschikbaarheid over voldoende en goed opgeleid personeel. Een aantal jaren geleden realiseerde het ROC van Twente in de voormalige Stork Gieterij al een krachtig mbo. Een fantastisch gebouw voor studenten uit de hele regio. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs bevindt zich nu nog op vijf locaties in Hengelo en Borne. Het bundelen van de krachten in één nieuw gebouw beschouw ik dan ook als een grote aanwinst voor Hengelo. Sterker nog, als noodzaak om dit type onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven, in te richten naar toekomstige behoeften en daardoor de aansluiting bij het bedrijfsleven te waarborgen. Hengelo krijgt er weer een parel bij!

Erik Lieverswethouder Onderwijs

Uitnodiging inloopavondDe gemeente Hengelo en de besturen van Scholen-groep Carmel Hengelo (SCH) en Openbare Scholen-gemeenschap Hengelo (OSG) bereiden de bouw voor van een nieuwe vmbo-school in Hengelo. Met de omwonenden is hierover al contact geweest tijdens twee eerdere informatieavonden en in een aantal werkgroepen.

Inmiddels is het voorlopig ontwerp van de school bijna klaar. Ook hebben we de inrichting van het terrein uitgewerkt en verder nagedacht over de verkeers-afwikkeling rond het plangebied. Dit willen wij graag aan u presenteren. Wij nodigen u daarom uit voor de informatiebijeenkomst op:

Datum : donderdag 27 juni 2013Tijd : 17.00 – 19.00 uurLocatie : kantine Stadskantoor, Hazenweg 121, Hengelo

Tijdens deze avond kunt u het voorlopig ontwerp en de maquette van de nieuwe vmbo-school bekijken. Vertegenwoordigers van SCH, OSG en de gemeente Hengelo geven u graag een toelichting op de onder-delen: inrichting groen, verkeer, voorlopig ontwerp van de school en de planning. De bijeenkomst heeft een inloopkarakter, u kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Graag tot ziens!

Page 2: Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens

2013 2014

Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo

Globale planningIn het project is een aantal mijlpalen aan te wijzen, die hieronder staan aangegeven. De planning is alleen in hoofdlijnen aangegeven en kan nog afwijken. Om u op de hoogte te houden, gebruiken wij naast de nieuwsbrief ook de pagina Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad en de website van de gemeente, www.hengelo.nl.

juli 2013Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad

Vaststellen voorlopig ontwerp school

november 2013 Vaststellen definitief

ontwerp

januari 2014 Bestek gereed

mei 2014 Aanbesteding

gereed

Locatie Nieuwbouw vmbo

StichtingDe Kapberg

StadskantoorGemeente Hengelo Europalaan

Page 3: Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens

2014 2015

juli 2014 Start bouw

oktober 2015 Oplevering

eind 2015 Ingebruikname

Buitenplaats De Houtmaat

Page 4: Nieuwsbrief - nieuwbouwvmbohengelo.nl · Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo Nummer1, juni 2013 Beste lezer, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van de vmbo-school. Tijdens

Nog even voor wie het niet precies weet: wat is vmbo eigenlijk?Henri: ‘Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding duurt vier jaar, waarna de leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende sectoren, zoals Zorg en Welzijn, Techniek of Economie. Straks zijn zij de handen aan uw bed, bouwen zij uw huis of berekenen zij uw salaris-gegevens. Zonder vmbo gebeuren deze en veel andere elementaire en specialistische zaken niet.

Voor wie is de nieuwe school bestemd?Anton: ‘Binnen het vmbo kunnen leerlingen kiezen voor een theoretische of een beroepsgerichte opleiding. De nieuwe school is alleen voor leerlingen van het beroeps-gerichte onderwijs, dat zijn er in Hengelo en Borne samen zo’n 1100.

Wat is de huidige situatie?Henri: ‘Die leerlingen zitten nu verspreid over vijf locaties in Hengelo en Borne, in gebouwen die niet meer van deze tijd zijn. Afgezien van de hoge kosten voor huisvesting, brengen zo veel locaties nog meer nadelen met zich mee. Aan de ene kant worden dezelfde leerprogramma’s op verschillende locaties aangeboden, aan de andere kant is het aantal leerlingen op een locatie soms te klein om een leerprogramma aan te bieden.’

Wat is het voordeel als zij straks naar één school gaan?Anton: ‘Je kunt je voorstellen dat het veel duurder is om een praktijklokaal in te richten dan een theoretisch klaslokaal. Denk maar aan een compleet uitgeruste garage of werk-plaats met moderne apparatuur. Het is dus veel efficiënter om praktijklokalen op één locatie te hebben. Alle faciliteiten zijn straks voor alle leerlingen beschikbaar.’

Henri: ‘De externe partners reageerden trouwens ook heel positief. Het wordt veel eenvoudiger om vanuit één vmbo-school te overleggen over de aansluiting naar het ROC of over stageplaatsen in het bedrijfsleven.’

Waarom nieuwbouw?Henri: ‘Een schoolgebouw moet als een jas passen om het gekozen onderwijsconcept. Voor vmbo-onderwijs is dat kennismaken met en leren werken in de beroepenwereld die bij je past. In de nieuwbouw brengen we die beroepen-wereld bij elkaar en laten we die ervaren. Natuurlijk moet er voor een vak worden geleerd in moderne praktijklokalen, maar een school moet ook een hart hebben. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de leerlingen waar ze kunnen feesten, toneelspelen en eten.’

Anton: ‘Deze leerlingen hebben zorg en aandacht nodig. We kunnen het gebouw zo inrichten dat elke sector een eigen gebied en sfeer heeft. Daardoor beperken we de ruimte voor de leerlingen en is de school toch niet groot-schalig. Dat vinden we heel belangrijk.’

Hoe gaat het eruit zien?Henri: ‘Het ontwerp is nog niet definitief, maar het voorlopig ontwerp laat een spannend gebouw zien, met zachte ronde vormen die passen in het landschap. Het is transparant: je ziet direct dat je hier beroepen kunt leren.’

Anton: ‘De school komt gelukkig niet op een bedrijven-terrein, maar in een gebied waar wonen, recreëren en wer-ken worden gecombineerd. De locatie is ook gunstig voor leerlingen vanuit Delden en Borne. Wij zijn er heel blij mee.’

Nieuwsbrief Nieuwbouw vmbo

Vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Sam Landman (projectleider) of Fiona Breuker (projectmedewerker).

Telefoon Klantencontactcentrum: 14 074Of stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van Nieuwbouw vmbo.

De beste kansen voor vmbo-leerlingenVolgens Anton van de Moesdijk (links) en Henri Hammink, resp. bestuurder van Openbare Scholen-gemeenschap Hengelo (OSG) en Scholengroep Carmel Hengelo (SCH), is het de hoogste tijd voor één nieuwe vmbo-school. Hieronder vertellen zij waarom.