Nieuwsbrief mei 2014

Click here to load reader

 • date post

  15-Jun-2015
 • Category

  Lifestyle

 • view

  70
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwsbrief mei 2014

 • 1. 1 NIEUWSBRIEF MEI 2014 Van de bestuurstafel Voor u ligt de nieuwsbrief mei 2014 van de HuurdersbelangenVereniging Oud Waalwijk afgekort HVOW. Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u een woning huurt van Casade Woonstichting en iedere huurder van Casade Woonstichting is automatisch gratis lid van de huurdersbelangenvereniging HVOW. Waarvoor kunt u bij de H.V.O.W. terecht? Informatie De huurdersbelangenvereniging informeert u over zaken die voor u als huurder van belang zijn. Dat doen we door middel van een periodieke nieuwsbrief, via onze website en/of op Facebook. Zo blijft u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte! Dit jaar zullen wij als HVOW twee bijeenkomsten organiseren, een in juni samen met bewonerscommissies, buurtverenigingen en activiteitencommissies en onze algemene ledenvergadering die in november plaats vind. Advies U kunt als huurder van Casade ook bij ons terecht voor advies over huurderszaken. Dat kan gaan over wonen, onderhoud, de huur etc. Problemen / klachten Mocht u problemen hebben, dan moet u altijd ten eerste Casade hierover berichten en een klacht indienen bij de geschillencommissie (klachtencommissie) van Casade. Blijkt dat u daar niet uit komt en u hebt een geschil met Casade, dan kunt u ons hiervoor benaderen. Dit geschil wordt dan besproken tijdens de maandelijkse vergadering van de huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk. Wij gaan dan, zo nodig samen met de W.L.S. en/of de Woonbond zoeken naar een passende oplossing. Digitale versie De huidige nieuwsbrief is nog steeds een papieren versie en wordt door de huurdersbelangenvereniging vervaardigd en bezorgd. Als u in het vervolg deze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven op ons e-mailadres: [email protected] Vergeet daarbij niet uw huidige adresgegevens te vermelden zodat wij dat in onze administratie kunnen aanpassen. Vernieuwde website en nieuw logo Wij hebben sinds dit jaar een nieuw logo in gebruik en krijgt onze vernieuwde website ook al vorm http://hvow.casade.nl ook kunt u ons via facebook blijven volgen https://www.facebook.com/pages/HVOW/544680768887756. Balade Bij Balade wordt met financile hulp van de HVOW uit de zogenoemde bruidschat (een financile buffer die is ontstaan tijdens de oprichting van Casade) een buitenterras gerealiseerd bij Balade voor het restaurant zodat men ook buiten in het zonnetje kan genieten van een drankje of een hapje.

2. 2 Huurverhoging 2014 Per 1 juli krijgen de huurders van Casade een inkomensafhankelijke huurverhoging. De HVOW heeft via haar overkoepelend orgaan de WLS bezwaar gemaakt bij Casade tegen de huurverhoging per 1 juli. De huur wordt afhankelijk van uw inkomen verhoogd met een percentage. Casade probeert huurders met een lager inkomen zo veel mogelijk te ontzien: lagere inkomens betalen een lagere huurverhoging. Casade kiest er niet voor om het maximaal mogelijke te vragen. Zelf bezwaar maken tegen de huurverhoging Bent u het niet eens met het voorstel tot huuraanpassing, dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Ook kunt u vanaf 1 juni 2014 een IB60 formulier aanvragen bij de belastingdienst zodat u kunt aantonen dat u inkomsten in 2013 veel minder zijn geworden dan in 2012. Ga naar deze pagina http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en- antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.html om een formulier te downloaden. Let op... Uw bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni 2014 bij Casade zijn ingediend. Vragen of hulp nodig? Bel of mail met de HVOW, secretariaat telefoon nummer 0416 335017 of mail naar [email protected] of lees meer op internet via informatie van de Rijksoverheid over de huurverhoging. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging Warmtewet zet huurders in de kou Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet zou warmteafnemers leveringszekerheid en bescherming tegen te hoge tarieven moeten bieden. Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet zoals stadsverwarming, blokverwarming en een warmte-koude-opslaginstallatie, zouden niet meer moeten betalen dan iemand die zijn huis met gas verwarmt. Helaas kent de nieuwe Warmtewet grote tekortkomingen. In de praktijk blijkt dat de wet nadelig uitpakt voor gebruikers van blokverwarming en wko-installaties. De Woonbond ontving hier vele vragen en klachten over. Dat was aanleiding om dit meldpunt in het leven te roepen. Zowel individuele huurders als huurders-organisaties kunnen hier klachten en ervaringen melden. Op die manier kan de Woonbond in politiek Den Haag de noodzaak van verbeteringen duidelijk maken. Het heeft maar liefst 10 jaar geduurd voordat het definitieve ontwerp van de Warmtewet door beide Kamers is goedgekeurd. Ondanks deze lange historie, blinkt de Warmtewet nog steeds niet uit in helderheid. Er is veel discussie over de interpretatie. Daarnaast blijkt dat veel leveranciers nog niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet. Lang niet alle leveranciers hebben warmtemeters geplaatst of leveringsovereenkomsten opgesteld. Ook is nog niet geregeld dat alle consumenten terecht kunnen bij een onafhankelijke geschillencommissie. 3. 3 Thuis in de wijk Besoyen Samen met de gemeente Waalwijk realiseert Casade het project herontwikkeling Besoyen. Dit project bestaat uit 4 deelprojecten: De Poort, Kindcentrum Besoyen, De Pastorie en Kasteellaan. De deelprojecten De Poort, De Pastorie en de Kasteellaan worden ontwikkeld door Casade. De gemeente Waalwijk ontwikkelt Kindcentrum Besoyen. Programma herontwikkeling Besoyen Pastorie 28 individuele zorgappartementen en groepswoningen voor Stichting Schakelring en 20 individuele appartementen op locatie van de Pastorie aan de Burgemeester Verwielstraat. In het deelproject Pastorie wordt een programma gerealiseerd voor zorgaanbieder Schakelring en daarvoor hebben Casade en Schakelring in juli 2012 een samenwerkings- overeenkomst getekend. De bouw van deelplan Pastorie is inmiddels gestart. Start bouw van deelproject De Poort staat gepland voor het derde kwartaal van 2015. De Poort 48 appartementen op locatie De Poort, dit betreft de hoek Molenstraat/Hollandsestraat. Kasteellaan Circa 67 appartementen op de hoek Kasteellaan/Burgemeester Verwielstraat. Tekort aan zorgwoningen neemt fors toe De komende jaren dreigt een groter tekort aan geschikte woningen als mensen niet meer naar een zorginstelling kunnen. De overheid moet daarom een heldere visie formuleren over de combinatie van wonen, zorg en welzijn voor de komende tien tot vijftien jaar. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn, dat op 23 januari is overhandigd aan minister Blok van Wonen en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. 4. 4 Steeds meer mensen blijven zelfstandig wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Het aandeel 65-plussers stijgt van 16 procent (2,7 miljoen) in 2012 tot 26 procent (4,7 miljoen) in 2040. Naast de vergrijzing zorgt ook het beleid van het kabinet voor een groeiende behoefte aan aangepaste woningen. Alleen mensen die intensieve zorg nodig hebben, komen nog in aanmerking voor een plek in een zorginstelling. In de komende vijf jaar zullen ongeveer 12.000 ouderen, gehandicapten en GGZ-clinten per jaar door het kabinetsbeleid niet meer naar een zorginstelling verhuizen. Zij dreigen geen geschikte woning te kunnen vinden. Dit komt bovenop het tekort aan zorgwoningen dat er nu al is. Hoeveel dat er voor het gebied in de regio Waalwijk zijn is niet bekend. Nog geen inhoudelijke reactie Blok In 2012 is al een tekort geconstateerd van 149.000 woningen voor verzorgd wonen, wonen met diensten en andere vormen van ouderenwoningen. De Raad geeft de aanbeveling om op lokaal niveau creatieve oplossingen te bedenken zodat er voor deze huishoudens toch een betaalbaar aanbod komt. Na de ontvangst van het advies gaf minister Blok aan dat de opgave groot is, maar hij wilde verder nog niet inhoudelijk reageren. Hij zou in maart de Tweede Kamer informeren over zijn reactie. Actieplan dringend noodzakelijk De Woonbond maakt zich grote zorgen over de oplopende tekorten en vindt het hoog tijd voor een Actieplan wonen en zorg. Door de verhuurdersheffing en onzekere ontwikkelingen in de zorg zal er niet vanzelfsprekend genvesteerd worden. In een actieplan kunnen concrete maatregelen worden opgenomen die de tekorten wegwerken. Samen sterk! Voor huurders door huurders Wilt u mee praten over huren van Casade Lijkt het u wat om mee te werken aan een goed huurbeleid Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zich aansluiten als bestuurslid of als lid van een werkgroep dan kunt u voor meer informatie terecht bij het secretariaat, zie gegevens onderaan de nieuwsbrief bij bereikbaarheid! Bereikbaarheid: Huurderbelangenvereniging Oud Waalwijk Secretariaat: Van Lovenlaan 49 5142 VG Waalwijk Telefoon: 0416-335017 E-Mail: [email protected] Website: http://hvow.casade.nl Colofon: 14de jaargang, mei 2014 Oplage 4000 stuks Redactie: Roger Lammerts Van Bueren, Jan van de Wiel, Esmiralda Donders.