Nieuwsbrief Jargang 1 nr 4 Mei 2011

of 8 /8
onopgemerkt voorbij te laten gaan organiseerde de vzw op zondag 22 mei Zapperdag“ in sportcen- trum De Rode Loop in Merksem. Een grote sportinstuif waarbij kinde- ren en jongeren gratis kunnen komen proeven van meer dan dertig ver- schillende sporten. Maar er is meer. Seppe Smits, de kersverse wereldkam- pioen snowboarden in de discipline slopestyle, zal hier eveneens aanwezig zijnen natuurlijk een heu- se snowboard-attractie. Jespo wil ervoor zorgen dat niet sportende Ant- werpse kinderen tussen 3 en 18 jaar de kans krijgen om kennis te maken met en te participeren aan het reguliere sportaanbod in Antwerpen. Binnen de negen districten van de stad Antwerpen sporten zo'n 2.300 kinderen en jongeren bij Jespo op we- kelijkse basis op veertig verschillende locaties. Om dat doel mee te ver- wezenlijken, werd snow- boardkampioen Seppe Smits uit Malle als peter van de vereniging aange- steld. Jespo serveert voor jongeren een uitgebreid en gevarieerd omni sportaan- bod op initiatie- en recre- actieniveau. Daartoe wordt een wekelijks sportaanbod aanvullend op dat van de traditionele clubs voorzien. Doel is jongeren kennis te laten maken met een brede waaier aan sporten en hen, indien ze dat zelf wensen, te laten doorstromen naar een competitieve sportclub. 'Om dat te realiseren, rekenen we in totaal op meer dan 200vrijwilligers die wekelijks actief zijn', vertelt voorzitter van Jespo en gewezen top- scheidsrechter Frans Van den Wyngaert. Om het vijf- jarig bestaan van Jespo niet Jeugdsportorganisatie JESPO in de kijker In dit nummer: Jespo 1 Tachina Peeters 2 Bedrijfssport 3 Activiteiten 4 Agenda 5 In de kijker 6 Slot 8 zet jouw sport in de spotlights 3 maandelijks sporttijdschrift - jaargang 1 - nummer 4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nieuwsbrief Jargang 1 nr 4 Mei 2011

 • onopgemerkt voorbij te

  laten gaan organiseerde

  de vzw op zondag 22 mei

  Zapperdag in sportcen-

  trum De Rode Loop in

  Merksem. Een grote

  sportinstuif waarbij kinde-

  ren en jongeren gratis

  kunnen komen proeven

  van meer dan dertig ver-

  schillende sporten. Maar

  er is meer. Seppe Smits,

  de kersverse wereldkam-

  pioen snowboarden in de

  discipline slopestyle, zal

  hier eveneens aanwezig

  zijnen natuurlijk een heu-

  se snowboard-attractie.

  Jespo wil ervoor zorgen

  dat niet sportende Ant-

  werpse kinderen tussen 3

  en 18 jaar de kans krijgen

  om kennis te maken met

  en te participeren aan het

  reguliere sportaanbod in

  Antwerpen. Binnen de

  negen districten van de

  stad Antwerpen sporten

  zo'n 2.300 kinderen en

  jongeren bij Jespo op we-

  kelijkse basis op veertig

  verschillende locaties.

  Om dat doel mee te ver-

  wezenlijken, werd snow-

  boardkampioen Seppe

  Smits uit Malle als peter

  van de vereniging aange-

  steld. Jespo serveert voor

  jongeren een uitgebreid en

  gevarieerd omni sportaan-

  bod op initiatie- en recre-

  actieniveau. Daartoe

  wordt een wekelijks

  sportaanbod aanvullend

  op dat van de traditionele

  clubs voorzien.

  Doel is jongeren kennis te

  laten maken met een brede

  waaier aan sporten en hen,

  indien ze dat zelf wensen, te

  laten doorstromen naar een

  competitieve sportclub. 'Om

  dat te realiseren, rekenen

  we in totaal op meer dan

  200vrijwilligers die wekelijks

  actief zijn', vertelt voorzitter

  van Jespo en gewezen top-

  scheidsrechter Frans Van

  den Wyngaert. Om het vijf-

  jarig bestaan van Jespo niet

  Jeugdsportorganisatie JESPO in de kijker

  In dit nummer:

  Jespo 1

  Tachina Peeters 2

  Bedrijfssport 3

  Activiteiten 4

  Agenda 5

  In de kijker 6

  Slot 8

  zet jouw sport in de spotlights 3 maandelijks sporttijdschrift - jaargang 1 - nummer 4

 • Pagina 2

  IN DE KIJKER

  geboren en getogen Schotenaar lag dit niet voor

  de hand als leerling van het Sint Michielscollege

  Brasschaat uiteraard wel.. Maar voetbal talent

  had ik niet, zat meer op de bank dan op het veld.

  Naast voetbal deed ik ook aan volleybal bij Sveka

  Schoten. Toch is schrijven niet mijn hoofdbe-

  roep, ik ben namelijk leraar.

  SIDK: Welke sporten doe je voor de krant?

  MB: Voor KVV Antwerpen, doe ik veld- en zaal-

  voetbal. Vroeger was dit de afdeling voor collega

  Walter Vertongen, die is nu aan het afbouwen en

  zal enkel nog het jeugdtornooi en de beker fina-

  les op zijn agenda zetten. Ik doe dus veld en zaal-

  voetbal van het KVV. Daarnaast heb ik volleybal

  zowel regionaal als nationaal, ook de regionale

  squash sport neem ik voor mijn rekening. Ook

  tafeltennis, rugby en de nationale zaalvoetbal-

  wedstrijden, zijn mijn domein.

  N aast al deze sporten doe ik samen wel met

  Walter de redactionele teksten van

  duivensport. Ik heb een druk agenda.

  SIDK: Hoe ziet U uw toekomst?

  MB: Nog enkele jaren leerkracht, daarnaast blijf

  Marcel Bernaerts.. heeft nu een ge-

  zicht.

  Free Lance redacteur, Marcel Bernaerts

  van o.a. De Gazet Van Antwerpen, een

  persoon met een druk agenda. Toch

  wisten we deze man te strikken voor

  een kort interview.

  Op een zonnige zondagmiddag spreken

  we af in de kantine van Groenendaal.

  SIDK: Kan u zichzelf in enkele woorden

  voorstellen?

  MB: Mijn passie is sport en schrijven.

  Als free Lance redacteur kan ik beide

  combineren.

  Sport begon met voetbal bij Ossmi. Als

  ik free Lance redacteur van diverse spor-

  ten, ik ben ook coach/trainer bij het

  volleybal, bij de jeugdafdeling in Hoog-

  straten.

  Ook doe ik graag het wielrennen, in de

  regio. Mijn hobbys is vooral het coa-

  chen van volleybal en dit doe ik al 24 jaar

  SIDK: Marcel dank voor deze korte bab-

  bel, we zullen elkaar nog zeker tegenko-

  men. Een dat u nog veel en mooie arti-

  kels kan schrijven.

  Sportverslaggever Marcel Bernaerts

  Tachina turnt al van als ze klein is,

  telkens groeide ze in haar sport en

  telkens werd ze geselecteerd voor

  hogere klasses. Zo ging ze van kleu-

  ter turnen naar AGD binnen de club,

  werd geselecteerd voor een andere

  club die A gymnasten trainde, zo

  ging ze op zeven jarige leeftijd voor

  het eerst op stage en op acht jarige

  leeftijd turnde ze als pupil in de cate-

  gorie A gymnasten AGD. Haar train-

  sters waren toen Hania Doms en Kim

  Cattekeur. Wegens selecties kwam

  ze in Dendermonde terecht bij Dirk

  De Stroper waar ze geselecteerd werd voor

  topsport Gent afdeling Dendermonde en

  daar getraind werd door Dominique Ver-

  lent. Echter dat jaar kreeg Dominique een

  andere functie en verlate de gymnasten

  deze trainster werd vervangen door Yoe-

  rie. Echter klikte het niet tussen trainer en

  gymnast en Tachina werd aan de kant ge-

  schoven na het behalen van een achtste

  plaats op het Belgisch. Ze heeft toen de be-

  slissing genomen om haar zinnen op tum-

  bling te zetten en dit met de successen van

  vandaag. In de club waar Tachina toen lid

  was (gymmax Dendermonde) ging ze naar

  de afdeling tumbling. Daar de tumbling-

  baan bij Gymmax te kort is nam ze in het

  jaar 2009 deel aan tumbling categorie B. Dat

  jaar won ze enkele provinciale wedstrijden,

  werd Vlaams kampioen en Belgisch kampi-

  oen categorie B. Haar trainster besliste

  toen dat Tachina te goed was voor haar club

  en gingen op zoek naar een A ploeg. Zo is

  Tachina bij Luk Goris en Jovanna Verheyen

  terecht gekomen haar huidige trainer. Vorig

  jaar kampte ze met tegenslagen en kon ze

  het op wedstrijdvlak juist niet halen, puber-

  tijd, groeien en lichaamsveranderingen

  speelden hierbij parten. Toch wist

  ze zich op te werken tijdens vele

  stages bij Luk en Jovanna, als een

  vakantie kamp met een Engelse trai-

  ner Pady en de nationale trainer van

  Belgi Peter Cuyvers. Niet te verge-

  ten dat ze afgelopen krokusvakantie

  gaan trainen is in Ierland. Na win-

  naar te zijn op het Vlaams kampi-

  oenschap op 27 maart 2011 was het

  op 1 mei zo ver het Belgisch kampi-

  oenschap ook hier won Tachina.

  Zoals verwacht behaalde Tachina

  haar selectie voor het WAGC

  (wereldkampioenschap voor jonge-

  ren 2011).

  Vlaams & Belgisch tumbling kampioene

  Tachina Peeters

 • Pagina 3

  IN DE KIJKER

  betekent bovendien meer werk, meer

  jobs, waardoor een grotere productieca-

  paciteit mogelijk is en het bedrijf zich

  competitiever kan opstellen op de econo-

  mische markt.

  Bedrijfssport biedt ook nog andere voor-

  delen. Zo hebben de verschillende entitei-

  ten binnen het bedrijf een beter contact

  en verloopt de interne samenwerking

  vlotter waardoor een bepaalde teamspirit

  ontstaat. Onbewust kweekt de werkne-

  mer een zekere corporate feeling, hij

  voelt zich n met zijn bedrijf. Bovendien

  is het mooi meegenomen dat het bedrijf

  zich via haar sportieve werknemers als

  dynamisch, jong en vooruitstrevend kan

  profileren. Het is als het ware kosteloze

  publiciteit.

  Bedrijfssport is ook een ideale

  gelegenheid om contacten te leggen met

  andere bedrijven. De babbel aan de toog

  achteraf, het uitwisselen van ervaringen

  en het verbroederen zijn belangrijke, po-

  sitieve nevenaspecten die bijdragen tot

  het creren van een gezellige, vriend-

  schappelijke sfeer die verder doorwerkt in

  het professionele milieu.

  Vraag aan vrienden en collegas of ze

  ooit al van bedrijfssport hebben ge-

  hoord en je krijgt gegarandeerd heel

  vaak de vraag terug Bedrijfssport,

  wat is dat?. Logisch, want

  bedrijfssport is geen specifieke sport-

  discipline, maar wel een verzameling

  van alle denkbare sportdisciplines die

  binnen het bereik van werknemers

  vallen. Het woord bedrijf mag in de

  breedste zin worden genter-

  preteerd, want hiermee worden

  zowel priv-bedrijven, banken, uni-

  versiteiten als openbare diensten of

  vzws bedoeld.

  Happy resources maken het ver-

  schil

  Een sportieve werknemer is een ge-

  zonde werknemer en die is op zijn

  beurt weer een gemotiveerde werk-

  nemer, wat zich uit in een hogere

  productiviteit. Een grotere omzet

  In de voetbalsport is iedereen gelijk

  voor de wet

  Aardig detail dat soms wordt vergeten

  en de eenheid binnen het bedrijf ook

  kan bevorderen, is dat sporten en bewe-

  gen binnen het bedrijf buiten de hirar-

  chische context gebeurt. Zowel arbei-

  ders, bedienden als kaderleden ontmoe-

  ten elkaar in een andere sfeer, op het

  sportterrein, en creren op die manier

  een bijzondere vorm van eenheid. Geen

  status dus op het sportveld.

  Kortom, werknemers zijn kostbare

  resources die een werkgever moet

  koesteren, want uiteindelijk wordt het

  bedrijf er alleen maar beter van wanneer

  zij zich goed voelen.

  Bedrijfssport biedt een eindeloze waaier

  aan mogelijkheden. Bedrijfssport is fun,

  gemoedelijk en heeft een lage instap-

  drempel zowel voor werknemer als voor

  werkgever. Motiveer elkaar voor een

  start-to-run actie of stappencompetitie,

  organiseer een lunchwandeling, een

  sportdag, daag elkaar uit voor een partij-

  tje tennis of schaken Het bedrijf kan er

  alleen maar wel bij varen!

  Bedrijfssport, niet mediatief maar wel trendy!

 • Na de succesvol edities in

  2009 en 2010 organiseren

  de Vlaamse Wielrijdersbond

  en portaalsite Mountainbi-

  ke.be, in samenwerking met

  het provinciaal recreatiedo-

  mein de Schorre en WTC

  Niel, de derde editie van het

  Summer Bike Festival.

  Op zaterdag 2 juli en zondag

  3 juli vormt het provinciaal

  recreatiedomein De Schorre

  te Boom het ultieme decor

  voor een bikefestival waar

  zowel jong en oud, man als

  vrouw, gevorderde biker of

  pure recreant aan zn trek-

  ken komt. De fel gesmaakte

  mountainbiketoertochten

  doorheen de oude kleiput-

  ten een voor velen onbe-

  kend en alleszins uitdagend

  en geaccidenteerd terrein

  ontbreken natuurlijk niet op

  het programma. De organi-

  satoren van het Summer

  Bike Festival leggen de lat

  echter hoger en mikken op

  al le f ietsl iefhebbers.

  De verschillende wegtoch-

  ten en de gezinstocht die

  vorig jaar het levenslicht

  zagen, maken opnieuw deel

  uit van het goedgevulde

  programma. Bovendien kan

  men ter plekke zn vaardig-

  heden bijscholen door aan

  een mountainbike-initiatie

  deel te nemen en is er te-

  vens de mogelijkheid om ter

  plaatse mountainbikes te

  testen. Het Summer Bike

  festival wordt zo een evene-

  ment voor de ganse familie,

  want er zijn speelmogelijk-

  heden voor de allerkleinsten

  (binnen- n buitenspeeltuin)

  en er staan verschillende

  attracties zoals minigolf en

  waterfietsen gratis ter be-

  schikking van de deelne-

  mers. Voor de iets oudere

  kids voorzien we dit jaar een

  aparte toertocht van 10 km.

  De evenementenweide van

  de Schorre wordt voorts

  omgetoverd tot n grote

  openlucht expo waar heel

  wat merken van fietsen en

  aanverwante toebehoren

  hun tenten zullen opslaan.

  Het Summer Bike Festival is

  dit jaar een tweeluik. Op

  Summer bike festival 2011

  zaterdag 2 juli organiseren we

  de eerste editie van 600 Minu-

  ten voor Duchenne, een tien

  uur durende uithoudingswed-

  strijd die gereden wordt in

  teams van vier. Zondag presen-

  teren we het inmiddels ver-

  trouwde programma met de

  tochten, MTB-iniaties, bike-

  t e s t s , e x p o z o n e , . .

  Sint-Bernardusabdij in Hemiksem.

  Daarna geeft hij zijn loopnummer,

  die bevestigd is aan een elastische

  band, door aan zijn vrouwelijke part-

  ner die de laatste 5 km voor haar

  rekening neemt en de finishlijn pas-

  seert. Voor de kinderen jonger dan

  12 jaar was er de Crazy Monkeys Kids

  Run die om 14uur startte.

  De start voor de Duorun werd om

  15uur gegeven aan de sporthal van

  Schelle.

  De 4de editie van de Decathlon

  Duorun vond plaats op zondag 12

  juni 2011, er waren 200 duos die

  deelnamen aan dit sportevene-

  ment.

  Het idee voor de Duorun kwam vier

  jaar geleden van Thomas Smeul-

  ders uit Niel en Sanne Augusteyns

  uit Hemiksem. De Decathlon

  Duorun loop je met 2. Een team

  bestaat uit een man en een vrouw.

  De man loopt als eerste 5 km over

  de dijken van Schelle en langs de

  Winnaars 2011

  Lane Two (35:04) Hans Lamberts

  (16:45) en Sara Van De Vel (18:19)

  Sgola 1 (35:15) Koen Buyens (17:50)

  en Helga Sibick (17:25)

  Sgola 2 (37:59) Werner Verstrepen

  (17:27) en Lief Buys (20:32)

  Oudste duo: AA Halfvolle Melk (118)

  Ria Bosiers (54) en Staf Van Maroey

  (64)

  Jongste duo: Elinestijn (21) Eline

  Rombouts (11) en Stijn Rombouts

  (10)

  Gemiddelde leeftijd deelnemers: 36

  Gemiddelde leeftijd dames: 33

  Gemiddelde leeftijd heren: 38

  Decathlon Duorun

  Pagina 4

  ACTIVITEITEN

 • Pagina 5

  Er wordt voor de jongeren met een VTDL

  kids- of jeugdlicentie ook een zwemloop

  klassement opgesteld. Voor elke wedstrijd,

  waaraan je deelneemt krijg je punten en de

  punten van je 3 beste resultaten worden

  dan opgeteld. Zo kunnen we, na de laatste

  zwemloop wedstrijd, zien wie in jouw reeks

  de meest regelmatige zwemloper was.

  Bij een gelijke stand is de uitslag van het

  Vlaams Kampioenschap doorslaggevend.

  Maar dat is natuurlijk niet het aller belang-

  rijkste. Want meedoen is belangrijker dan

  Ook dit seizoen kunnen de kleinsten en de

  net niet groten onder ons, zich weer gaan

  uitleven tijdens de verschillende zwemlo-

  pen, in heel Vlaanderen.

  Een stukje zwemmen... direct je T-shirt,

  schoenen en nummer aantrekken... en dan

  naar de finish lopen. Het is een triatlonuit-

  daging op kinderniveau die evenveel vol-

  doening schenkt als een gewone triatlon

  waarbij iedere finisher als winnaar ontvan-

  gen wordt. En dat tegen je leeftijdsge-

  nootjes want er wordt in verschillende leef-

  tijdscategorien getriatlond:

  winnen. En daarom krijgt IEDEREEN in de

  ranking die aan minstens 3 zwemlopen deel-

  neemt een fantastische prijs!

  De wedstrijden verlopen volgens leeftijd in

  verschillende reeksen. Voor de wedstrijd

  gaat er een korte parkoersverkenning door.

  De kinderen zwemmen de afstand volgens

  hun reeks, maximum 2 per baan.

  Na het zwemmen verlaten onze jonge atle-

  ten het zwembad richting wisselzone, alwaar

  ze hun badmuts en zwembril omwisselen

  voor hun loopschoenen. Hierna start de

  loopproef, afstand eveneens volgens hun

  leeftijd. Voor de jongsten (Reeks 1) mag n

  ouder helpen bij het omkleden. Deze ouder

  krijgt hiervoor een badge bij het inschrijven.

  Bij het lopen is er steeds een fietser die voor-

  rijd, en iemand die de wedstrijd afsluit. Het

  ganse parkoer is autovrij.

  De wedstrijd verloopt volgens de

  reglementen van de Vlaamse Triatlon en

  Duatlon Liga . De zwemlopen zijn open voor

  iedereen die geboren is tussen 1995 en 2004.

  mix tussen al onze doelstellingen aldus

  Think-Pink voorzitter Heidi Vanseve-

  nant, die zelf ook zal deelnemen aan de

  fietstocht.

  De Ladies-only is meteen ook een nieuw

  sportevent aan onze kust. De gemeente

  Koksijde is dan ook verheugd als logis-

  tieke partner te kunnen optreden. Op

  woensdagavond ontvangt het gemeen-

  tebestuur alle deelnemers met een

  event in het Nationaal Visserijmuseum.

  De start richting Frankrijk wordt ter

  hoogte van het c.c. Casinokoksijde gege-

  ven op donderdag 23 juni om 9u.30. De

  tweede rit vertrekt dan weer vanuit

  Oostduinkerke, waar de deelneemsters

  Flanders Zwemloopcircuit 2011

  Op zondag 22 mei 2011 vond in Na-

  men voor de 2de keer de Belgium

  Race for the Cure plaats, het groot-

  ste evenement wereldwijd ten voor-

  dele van de strijd tegen borstkanker.

  De Race is een 3km walk of 6km run

  voor individuen ean groepen van alle

  leeftijden en van elk fitness-niveau.

  De deelnemers vieren tijdens de

  Race for the Cure hun overwinning

  op borstkanker, steunen diegenen

  die nog altijd tegen de ziekte vech-

  ten en herdenken iedereen die aan

  borstkanker overleden is.

  Alle lotgenoten kunnen op de Race

  for the Cure een roze T-shirt dragen.

  Familie, vrienden en sympathisanten

  krijgen een witte T-shirt.

  Think Pink - Race for the cure & ladies only

  verblijven en kamperen in het Vissers-

  huis. Daarna gaat het richting Midden-

  kust en richting Nederland. De aan-

  komst is voorzien op zondag 26 juni

  vanaf 14u.30 op de zeedijk van Knokke-

  Heist. Elke dag staat dus zon 80 km op

  het programma. De deelneemsters wor-

  den wel verzorgd met checkpoints, mas-

  sages en aangepaste voeding. Tijdens

  de voorbereiding is er ook een fiets-

  coach als permanente begeleider en

  worden ook oefentochten georgani-

  seerd.

  We weten nog steeds niet wat

  borstkanker veroorzaakt. We weten

  wel dat je er best zo vroeg mogelijk

  bij bent, want hoe vlugger de ziekte

  wordt ontdekt hoe hoger de gene-

  zingskansen. En weten ook dat ge-

  zond leven en veel bewegen de kan-

  sen op kanker zo wie zo doet ver-

  minderen. Een evenement als de

  Ladies-only is dan ook een perfecte

  AGENDA

 • Pagina 6

  IN DE KIJKER

  maar ook valide spelers kunnen deelne-

  men. Iedere speler draagt een geblin-

  deerde skibril om alle spelers op het-

  zelfde visuele niveau te brengen.

  Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2

  teams van 3 spelers en max 3 vervan-

  gers per team. Tijdens een torbal wed-

  strijd moet volledige stilte worden be-

  waard om het geluid van de bal en van

  de touwen met belletjes niet te storen.

  Torbal is een balsport specifiek

  voor blinden en slechtzienden,

  Beach Soccer - Dames voetbal in de lift

  Een wedstrijd duurt 2 x 5 minuten effec-

  tieve speeltijd, dwz als de bal buiten het

  speelveld is, wordt de tijd gestopt.

  De scheidsrechter fluit 3 x bij het begin

  van de wedstrijd en gooit de bal naar het

  beginnende team. De teams moeten elk

  in hun eigen spelerszone blijven en zijn

  afwisselend aanvallend en verdedigend

  team. Een aanval gebeurd door de bal zo

  krachtig mogelijk naar de overkant te

  rollen met de bedoeling een punt te sco-

  ren door de doellijn te overschrijden.

  De bal moet hierbij onder de 3 touwen

  door en mag deze in geen geval raken.

  Het verdedigende team wordt aanval-

  lend team van zodra de bal in haar bezit

  is.

  Minder bekende sport - torbal

  ZVC Bonaparte - 5de promotie op rij

  bleek al snel dat er meer in zat en

  dat ook het competitiegerichte bij

  iedereen naar boven kwam.

  Op 4 jaar tijd promoveerde ZVC

  Bonaparte dan ook van de 5e afde-

  ling naar de 2e afdeling. Na een 2e

  seizoen in de 2e afdeling vond ZVC

  Bonaparte de tijd rijp om te gaan

  proeven van het hoogste niveau.

  De zaalvoetbalclub speelde op

  woensdag 16 maart 2011 op de

  eigen Antwerpse Linkeroever voor

  de tweede maal in haar jonge ge-

  schiedenis kampioen en kon zo een

  ZVC Bonaparte is een zaalvoet-

  ballende vriendenploeg die op

  dit moment actief is in de 2e af-

  deling A van de Koninklijke

  Vlaamse Voetbalbond.

  De club werd door een groep

  vrienden opgericht in 2005 en

  kreeg de naam van de hoofd-

  s p o nso r k a rao k b a r

  Bonaparte op de Grote Markt

  mee. Hoewel het aanvankelijk

  de bedoeling was om samen

  onder vrienden een balletje te

  trappen en plezier te maken,

  tweede ster zetten boven het logo op

  de nieuwe outfit. Een ding blijft ech-

  ter altijd voorop staan bij ZVC Bona-

  parte: samen onder vrienden een

  balletje trappen en plezier maken!

  teroever, Bocadera Beach. De dames

  maken er gretig gebruik van, niet om te

  zonnen, wegens geen zon. Maar om te

  voetballen. Ze zijn gretig, sportief en

  vastberaden. Ze weten ook goed om te

  gaan met de voetbal. Supporters kijken

  naar mooie voetbal.

  Startend op vrijdag 13 juni met de ope-

  ning van het Bocadero Sportsbeach Ant-

  werpen en de Phax Ladies Beachsoccer

  Cup.

  Antwerpen, nu sportstrandstad. Naast

  het gekende stand op LO, het St. Anne-

  kesstrand, nu ook een strand op rech-

 • SPONSOR

  Onze sponsor van het eerste uur

  Pagina 7

 • Pagina 8

  Colofon

  Deze nieuwsbrief is het gratis

  tijdschrift van

  SPORTINDEKIJKER.BE VZW io

  Het wordt 3 maandelijks

  uitgebracht en verspreid via de

  website van SIDK

  Verantwoordelijke uitgever

  Marc Demartin

  Redactie

  Marc Demartin

  Marc Bogaerts

  Fotos

  Marc Demartin

  Marc Bogaerts

  Eric Bogaerts

  Kristof Meeus

  Carl Vanoostveldt

  Wouter De Cock

  Maatschappelijke zetel

  Kruisbaanvelden 44 - 2170

  Merksem

  KBC BE26731-0113253-29

  www.sportindekijker.be

  Niets uit deze uitgave mag gebruikt

  worden zonder schriftelijke toe-

  stemming van de uitgever.

  der belangrijke KVV wedstrijden. Deze

  werden geplaatst op de nieuwe website

  de Soccer-Antwerp.be.

  Alles werd gebundeld op de ook alweer

  nieuwe website de voetbal1.be. Onze

  bezoekers doen meer dan voetbal, de

  vraag naar andere sporten is dan ook

  heel groot? Sporten die niet of nauwe-

  lijks in de grote media staan, komen bij

  ons aan bod, nu zijn we trots op onze

  nieuwste website de sportindekij-

  ker.be.

  Omdat we officieel willen werken, rich-

  ten we een vzw op. Ieder kan lid wor-

  den, vanaf 10 per jaar, of sponsor van

  Het begon al jaren terug, de drang

  om ook iets te doen op het internet

  was groot, met als gevolg de geboorte

  van de Groene Voetballer die later

  werd omgedoopt tot de huidige Groe-

  nendaler.be. Deze website was bedoeld

  voor leden van Groenendaal, aangeslo-

  ten bij het KVV Antwerpen.

  De Soccer-Europe begon ook een eigen

  leven te leiden, met meer nieuws over

  het Belgisch voetbal, uitslagen en klas-

  sementen van eerste tot en met vierde

  klasse. Naast kort voetbal nieuws, be-

  gon het digitale foto tijdperk. Wij wa-

  ren er al eerste bij en maakten honder-

  den fotos van belangrijk maar ook min-

  een fotoboek vanaf 25 per boek.

  Eind juni stond onze teller op meer dan

  50.000 bezoekers voor de eerste 5

  maanden . Deze indrukwekkende cijfers

  werden behaald op vijf maanden, we

  danken onze medewerkers, maar ook al

  onze bezoekers.

  Ook dank aan de inrichters voor hun

  warme ontvangst.

  Dankwoord

  SPORTINDEKIJKER.BE

  Wat doet sportindekijker.be? Sport in de kijker vzw werd speciaal in het leven geroepen om de amateursporten te bevorde-

  ren. Want uiteindelijk verdient ook de alledaagse sporter zijn ster. De sporters die onbezoldigd

  en puur voor de fun deelnemen aan wedstrijden. Sporters die sporten voor de passie, niet voor

  het geld. Deze sporters komen niet aan bod in de alledaagse media, wel bij sport in de kijker.

  Daarnaast is Sport in de kijker altijd op zoek naar minder bekende sportbewegingen om zo on-

  bekende sporten wat meer bemind maken.

  Naast een internetsite heeft SIDK ook een driemaandelijkse nieuwsbrief waarin we een over-

  zicht brengen van sportfeiten, nieuwtjes, interviews en sportagendas. Ook onze nieuwsflash

  kent een groot succes bij onze abonnees.

  Het succes van sportindekijker.be Ken jij een sportclub die een beetje media-aandacht verdient, organiseer jij een leuk sporteve-

  nement? Contacteer ons en wij sturen onze medewerkers ter plaatse voor een reportage en

  bijhorende actiefotos.

  Sponsors Je kan ook onze organisatie steunen met een sponsorbijdrage, een reclame-advertentie op on-

  ze site of in onze nieuwsbrief. Bereik zonder probleem jouw doelpubliek: de sportliefhebber

  van alledag in jouw buurt. Zet jouw bedrijf in de kijker, met sport in de kijker.

  Leden Je kan natuurlijk ook lid worden van onze verenging.