Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

download Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

of 12

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van het Holy Land Institute for the Deaf, winter 2011

Transcript of Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

 • 2011 Nr. 2

  P.O.Box 15, Salt 19110, JordaniTel. + 962 5 3554953 Fax + 962 5 3554951 E-mail HLID@go.com.jo

  Allah Kariem God zorgt

  In dit nummer:

  Liwa vertelt over Moerhaf Hoog bezoek in Salt

  Als een teken, Gods gebaar zijn!...

  Gebarennamen

 • 2Brief

  Als een teken, Gods gebaar zijn!...

  Beste Vrienden,

  In deze Nieuwsbrief word je een beetje duidelijk gemaakt hoe mensen hun gebaren-naam(naam in gebarentaal - of naamteken) krijgen. Mijn gebarennaam zou je bijvoorbeeldvertalen met dhr. Baard. Misschien herkennen we de oude Amerikaanse Indianenverhalenwel met namen zoals Zittende-bizon of Roze-bloem, die werden gegeven bij devolwassen-wording. Soms krijgen mensen een nieuwe naam bij hun doop. In andere culturenkrijgen mensen bij-namen gebaseerd op hun staaltjes van behendigheid of kracht, zoals dehistorische meneer Hamer of Timmerman (Engels Carpenter) die kennelijk zijnoverwinningen betimmerde met een enorme strijdbijl. In het verhaal van de schepping kreeg de eerste mens, Adam (betekenis: geschapen uit rodeaarde), de belangrijke opdracht om alle dieren een naam te geven naar hun aard. Dezenamen zouden de bijzondere karaktertrekken of eigenaardigheden symbolisch weergeven;eigenlijk waren het dus een soort van woord-beelden, verwoordingen van tekens, vandatgene wat Adam zag en beleefde. Je zou haast gaan denken dat hij Teken-taal (gebarentaal)gebruikte. Maar er is meer!

  De Psalmen van David spreken van de tekens aan de Hemel die de grootheid Godsverkondigen. Het teken van het offer van Abraham dat onlangs gevierd werd, getuigt vantrouw. Denk aan het teken van de brandende braambos waarmee Mozes werd geroepen, ofde waarschuwingstekenen van zijn staf. Sta eens stil bij de tekens van de profeten. Herinner

  je het teken van de doop van Jezus de Messias doorJohannes, en het teken van de Heilige Geest die neerdaaldein de vorm van een duif; bovenal zijn er de tekens van deweg van het kruis en van nieuw leven bij het lege graf. Methet kerstfeest, toen de Messias werd geboren, vieren we detekens van liefde die zichtbaar worden in de ster en dekribbe, terwijl de tekens van Gods aanwezigheid in brooden wijn ons niet vreemd zijn. We verlangen naar de tekensvan Zijn Koninkrijk Inderdaad, als woorden tekortschieten, probeer het dan eens met tekens, maak woord-beelden van tekentaal! Misschien gaat het juist wel daarom: dat we zoeken omdiegene te zijn die God voor ogen had, de naam te dragendie Hij je geeft. En dat niet alleen in woorden, maar inleven. Als een teken, Gods gebaar zijn!...

  Met hartelijke groeten, ook namens kinderen en medewerkers,

  uw Broeder Andrew

  ...en dit zal je tot een teken zijn! Evangelie van Lukas 2:12

  (Opmerking van de redactie: Deze brief is vertaald uit het Engels, waar hetwoord voor Gebarentaal Sign language is, letterlijk dus Tekentaal, watvroeger ook in Nederland wel gebruikt werd)

  Welke tekens staan in het nieuwe kapelraam?

 • 3Algemeen nieuws

  Nieuwe naam van de voormalige stichting Allah KariemTijdens de internationale Allah Kariem-vergadering in het voorjaar van 2011 is beslotende naam van alle stichtingen te wijzigen. De nieuwe namen zijn:Zwitserland: Freunde des Holy Land Institute fr Gehrlose, JordanienDuitsland: Freunde und Frderer der Gehrlosenschule in Salt, JordanienNederland: Vrienden van het Holy Land Institute for the DeafEngeland: Friends of the Holy Land Institute for the DeafUSA: Friends of the Holy Land Institute for the DeafNieuwe website en folderEr is in deze internationale vergadering ook beslotenalle publicaties en informatiemateriaal identiek vorm tegeven. In Nederland is een nieuwe website gemaaktvolgens de nieuwe opmaak. Deze kan bezocht worden via www.vriendenvanhetHLID.nl,maar ook via het oude adres www.allah-kariem.org. Met de zelfde opmaak is ook eennieuwe folder ontworpen en gedrukt. De websites en folders voor Engeland, Duitsland enZwitserland zijn nog in de maak.

  De nieuwe film Een dag met... kunt

  u vanaf nu in drie talen bekijken via

  www.vriendenvanhetHLID.nl

  Kapel ingewijdNa een bouwperiode van meer dan een jaar kon op 13 november de nieuwe kapel wordeningewijd door de Anglicaanse bisschop in Jeruzalem. Medewerkers en dove leerlingen van deberoepsopleiding hebben met veel energie meegewerkt bij de bouw. We zijn heel dankbaarvoor de prachtige ikonen uit Egypte en voor de verlichting die door Jordaanse vrienden isgeschonken. We zijn ook heel blij met een glas-in-lood raam dat gemaakt is door leerlingen van deAshford School, n van onze partnerscholen van deUnited Church School Trust (UCST) in Engeland. Onze dank gaat vooral uit naar de Britse Mauriceand Hilde Laing Foundation en de Issam and SamiaSalfiti Family Foundation uit Jordani voor hunroyale financile hulp. De oude kapel wordt ookgoed gebruikt. Na een renovatie, waarbij de ramenvernieuwd zijn, kon Broeder Andrews kantoor envergaderruimte daarheen verhuisd worden. De nieuwe kapel in gebruik

  ReisactiviteitenOok deze zomer is de buitengewoon lange zomervakantie, waarin de kinderen bijna driemaanden thuis waren, gebruikt voor reizen. Broeder Andrew heeft leden van de stichtingenin Engeland en de Verenigde Staten bezocht, om hen uit eerste hand van nieuws te voorzien. Dineke en Jozua waren in Zwitserland en Nederland. In deze periode reisde Jozua metvrijwillige medewerkers Tamara en Rafael door Zwitserland om genteresseerden en

  gemeenten door middel van een film teinformeren over het instituut. Zo kondenze veel sponsors vertellen over hunsponsorkinderen.

  Als ook u en uw gemeente, school of stichting interesse

  heeft in het HLID en u graag een presentatie zou willen

  krijgen, neem dan gerust contact met ons op!

 • 4Eindexamen voor zes leerlingenDoor de geweldige prestaties van de dove leerlingen en Gods genade kon het Holy LandInstitute for the Deaf (HLID) de hele 12e klas het middelbare schooldiploma uitreiken.De gelukkige leerlingen zijn heel dankbaar voor de steun van hun families, leraren enleraressen en alle medewerkers van het instituut. Voor deze jonge vrouwen en mannenligt nu de weg open naar een studie aan de universiteit of hogeschool. We wensen henveel succes bij hun studie.

  Excursie naar MaltaVier dove leerlingen van het instituuthadden in september de kans om naarMalta te vliegen om deel te nemen aan deinternationale Handy Cup, een bijeen-komst van mensen met een beperking.Rowan, Ala, Ghofran en Ashraf leerdenveel mensen uit de andere mediterranelanden en heel andere culturen kennen.Mayada van de audiologie-afdeling gingmet ze mee als tolk.

  Terug op school lieten ze volenthousiasme de vele fotos en souvenirszien. De reis werd financieel mogelijkgemaakt door het Italiaanse Ministerie vanBuitenlandse Zaken.

  School & leerlingen

  Boven v.l.n.r.:Rehab (schooldirectrice), Abier Shaamy (studeert sport),Dr. Amal Nahhas(Secretaris-generaal van de HogeRaad voor Gehandicaptenzaken), Suleiman Farajin (informatica),Baha Freihat (informatica),Broeder Andrew (directeur), Saly Rabady (kunst).

  Onder v.l.n.r.:Aman elZaamout (sport) en Ala Nasaralah (speciaalonderwijs)

  Studenten Ala, Ashraf, Rowan enGhofran (v.l.n.r) in Malta

 • 5School & leerlingenDe kleine doofblinde jongen Moerhaf (3) woont en leert al weer een jaar in het HolyLand Institute for the Deaf. Sinds het kleine mannetje in het HLID is, heeft de doveleerlinge Liwa (17) zich over hem ontfermd. Met veel toewijding zorgt ze voor hembij de maaltijden, tijdens de middagpauze en smiddags bij het spelen. Liwa vertelt ons haarnieuws over Moerhaf.

  Afgelopen jaar was het voor Moerhaf te vermoeiendom tussen de middag in de eetzaal te eten bij deandere doofblinde en dove kinderen. Daarom bleef hijtijdens de middagpauze met een onderwijzeres in dedoofblindenafdeling, waar hij ook at.Vanaf dit schooljaar is Moerhaf nu s middags vaak tevinden in de eetzaal. Hij zit dan samen met mij aantafel. Een lerares helpt hem met eten en ik help mee. Het middageten is nu geen probleem meer en Moerhaf is er ook blij mee.

  Hij houdt van in melk gedoopte koekjes, tomaten en spagetti of brood met tijm. Waar hijniet van houdt, zijn: salade, yoghurt, bloemkool, ei en kaas. Vroeger wilde hij niet op zijnstoel blijven zitten. Hij stond steeds op en wilde rondlopen. Nu blijft hij zitten en houdtzijn aandacht goed bij het eten.

  Na het eten ga ik met hem naar buiten. Vaak zit hij dan op de schommel of de wip. Datvindt hij heerlijk! s Middags om 14:00 uur gaat Moerhaf met de lerares mee naar dedoofblindenafdeling, waar hij nieuwe dingen leert. Zodra hij te moe wordt, gaat hij eenuurtje slapen.

  Om 16:00 uur gaat de lerares naar huis en ben ik verantwoordelijk voor hem. Opzondag spelen we buiten en op maandag oefenen we voeten wassen. Dat vindt hijhelemaal niet leuk. Ik zet hem altijd 5 minuten in het water en laat hem daarna bijkomenop het hobbelpaard. Dinsdags gaan we wandelen en op woensdag gaan we gymen. Dat isvoor Moerhaf altijd een heerlijk moment. In de gymzaal speelt hij graag met een grotebal, of hopt op de trampoline. Natuurlijk help ik hem daarbij, omdat hij nog te klein is omdat alleen te doen.

  Hij houdt van buiten zijn en bewegen. Meestal hangen we een hangmat op omdat hij datgraag doet. Maar het liefst zit hij toch wel op het hobbelpaard. Hij wordt blij van hetheen-en-weer schommelen en je ziet dat hij plezier heeft. Hij houdt niet zo van poppen enknuffels. Ik zorg graag voor Moerhaf en hoop dat deze kleine jongen nog veel kan leren.

  Liwa: Ik zorg graag voorMoerhaf en hoop dat deze kleinejongen nog veel kan leren

 • 6School & leerlingen

  Iedereen heeft een naam. Maar als je die niet kan horen omdat je Doof bent, zul jeandere manieren moeten vinden om elkaar te kunnen benoemen. Omdat het te veeltijd kost om namen in Gebarentaal te spellen, gebruiken Doven gebar