Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

of 12 /12
2011 Nr. 2 P.O.Box 15, Salt 19110, Jordanië Tel. + 962 5 3554953 Fax + 962 5 3554951 E-mail [email protected] Allah Kariem God zorgt In dit nummer: Liwa vertelt over Moerhaf Hoog bezoek in Salt “Als een teken, ‘Gods gebaar’ zijn!...” Gebarennamen

description

Nieuwsbrief van het Holy Land Institute for the Deaf, winter 2011

Transcript of Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

Page 1: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

2011 Nr. 2

P.O.Box 15, Salt 19110, Jordanië

Tel. + 962 5 3554953 Fax + 962 5 3554951 E-mail [email protected]

Allah Kariem God zorgt

In dit nummer:

Liwa vertelt over Moerhaf Hoog bezoek in Salt

“Als een teken, ‘Gods gebaar’ zijn!...”

Gebarennamen

Page 2: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

2

Brief

“Als een teken, ‘Gods gebaar’ zijn!...”

Beste Vrienden,

In deze Nieuwsbrief word je een beetje duidelijk gemaakt hoe mensen hun ‘gebaren’-naam

(naam in gebarentaal - of naamteken) krijgen. Mijn ‘gebarennaam’ zou je bijvoorbeeld

vertalen met dhr. “Baard”. Misschien herkennen we de oude Amerikaanse Indianenverhalen

wel met namen zoals “Zittende-bizon” of “Roze-bloem”, die werden gegeven bij de

volwassen-wording. Soms krijgen mensen een nieuwe naam bij hun doop. In andere culturen

krijgen mensen “bij”-namen gebaseerd op hun staaltjes van behendigheid of kracht, zoals de

historische meneer “Hamer” of Timmerman (Engels Carpenter) die kennelijk zijn

overwinningen ‘betimmerde’ met een enorme strijdbijl.

In het verhaal van de schepping kreeg de eerste mens, Adam (betekenis: ‘geschapen uit rode

aarde’), de belangrijke opdracht om alle dieren een naam te geven ‘naar hun aard’. Deze

namen zouden de bijzondere karaktertrekken of eigenaardigheden symbolisch weergeven;

eigenlijk waren het dus een soort van ‘woord-beelden’, verwoordingen van tekens, van

datgene wat Adam zag en beleefde. Je zou haast gaan denken dat hij Teken-taal (gebarentaal)

gebruikte. Maar er is meer!

De Psalmen van David spreken van de ‘tekens aan de Hemel’ die de grootheid Gods

verkondigen. Het teken van het offer van Abraham dat onlangs gevierd werd, getuigt van

trouw. Denk aan het teken van de brandende braambos waarmee Mozes werd geroepen, of

de waarschuwingstekenen van zijn staf. Sta eens stil bij de tekens van de profeten. Herinner

je het teken van de doop van Jezus de Messias door

Johannes, en het teken van de Heilige Geest die neerdaalde

in de vorm van een duif; bovenal zijn er de tekens van de

weg van het kruis en van nieuw leven bij het lege graf. Met

het kerstfeest, toen de Messias werd geboren, vieren we de

tekens van liefde die zichtbaar worden in de ster en de

kribbe, terwijl de tekens van Gods aanwezigheid in brood

en wijn ons niet vreemd zijn. We verlangen naar de tekens

van Zijn Koninkrijk… Inderdaad, als woorden tekort

schieten, probeer het dan eens met tekens, maak ‘woord-

beelden’ van ‘tekentaal’!

Misschien gaat het juist wel daarom: dat we zoeken om

diegene te zijn die God voor ogen had, de naam te dragen

die Hij je geeft. En dat niet alleen in woorden, maar in

leven. “Als een teken, ‘Gods gebaar’ zijn!...”

Met hartelijke groeten,

ook namens kinderen en medewerkers,

uw Broeder Andrew

“...en dit zal je tot een teken zijn…!” Evangelie van Lukas 2:12

(Opmerking van de redactie: Deze brief is vertaald uit het Engels, waar het

woord voor Gebarentaal “Sign language” is, letterlijk dus “Tekentaal”, wat

vroeger ook in Nederland wel gebruikt werd)

Welke “tekens” staan in het nieuwe kapelraam?

Page 3: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

3

Algemeen nieuws

Nieuwe naam van de ‘voormalige’ stichting Allah Kariem

Tijdens de internationale Allah Kariem-vergadering in het voorjaar van 2011 is besloten

de naam van alle stichtingen te wijzigen. De nieuwe namen zijn:

Zwitserland: Freunde des Holy Land Institute für Gehörlose, Jordanien

Duitsland: Freunde und Förderer der Gehörlosenschule in Salt, Jordanien

Nederland: Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf

Engeland: Friends of the Holy Land Institute for the Deaf

USA: Friends of the Holy Land Institute for the Deaf

Nieuwe website en folder

Er is in deze internationale vergadering ook besloten

alle publicaties en informatiemateriaal identiek vorm te

geven. In Nederland is een nieuwe website gemaakt

volgens de nieuwe opmaak. Deze kan bezocht worden via www.vriendenvanhetHLID.nl,

maar ook via het oude adres www.allah-kariem.org. Met de zelfde opmaak is ook een

nieuwe folder ontworpen en gedrukt. De websites en folders voor Engeland, Duitsland en

Zwitserland zijn nog in de maak.

De nieuwe film “Een dag met...” kunt

u vanaf nu in drie talen bekijken via

www.vriendenvanhetHLID.nl

Kapel ingewijd

Na een bouwperiode van meer dan een jaar kon op 13 november de nieuwe kapel worden

ingewijd door de Anglicaanse bisschop in Jeruzalem. Medewerkers en dove leerlingen van de

beroepsopleiding hebben met veel energie meegewerkt bij de bouw. We zijn heel dankbaar

voor de prachtige ikonen uit Egypte en voor de verlichting die door Jordaanse vrienden is

geschonken. We zijn ook heel blij met een glas-in-

lood raam dat gemaakt is door leerlingen van de

Ashford School, één van onze partnerscholen van de

United Church School Trust (UCST) in Engeland.

Onze dank gaat vooral uit naar de Britse Maurice

and Hilde Laing Foundation en de Issam and Samia

Salfiti Family Foundation uit Jordanië voor hun

royale financiële hulp. De oude kapel wordt ook

goed gebruikt. Na een renovatie, waarbij de ramen

vernieuwd zijn, kon Broeder Andrews kantoor en

vergaderruimte daarheen verhuisd worden. De nieuwe kapel in gebruik

Reisactiviteiten

Ook deze zomer is de buitengewoon lange zomervakantie, waarin de kinderen bijna drie

maanden thuis waren, gebruikt voor reizen. Broeder Andrew heeft leden van de stichtingen

in Engeland en de Verenigde Staten bezocht, om hen uit eerste hand van nieuws te voorzien.

Dineke en Jozua waren in Zwitserland en Nederland. In deze periode reisde Jozua met

vrijwillige medewerkers Tamara en Rafael door Zwitserland om geïnteresseerden en

gemeenten door middel van een film te

informeren over het instituut. Zo konden

ze veel sponsors vertellen over ‘hun’

sponsorkinderen.

Als ook u en uw gemeente, school of stichting interesse

heeft in het HLID en u graag een presentatie zou willen

krijgen, neem dan gerust contact met ons op!

Page 4: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

4

Eindexamen voor zes leerlingenDoor de geweldige prestaties van de dove leerlingen en Gods genade kon het Holy Land

Institute for the Deaf (HLID) de hele 12e klas het middelbare schooldiploma uitreiken.

De gelukkige leerlingen zijn heel dankbaar voor de steun van hun families, leraren en

leraressen en alle medewerkers van het instituut. Voor deze jonge vrouwen en mannen

ligt nu de weg open naar een studie aan de universiteit of hogeschool. We wensen hen

veel succes bij hun studie.

Excursie naar Malta

Vier dove leerlingen van het instituut

hadden in september de kans om naar

Malta te vliegen om deel te nemen aan de

internationale Handy Cup, een bijeen-

komst van mensen met een beperking.

Rowan, Ala’, Ghofran en Ashraf leerden

veel mensen uit de andere mediterrane

landen en heel andere culturen kennen.

Mayada van de audiologie-afdeling ging

met ze mee als tolk.

Terug op school lieten ze vol

enthousiasme de vele foto’s en souvenirs

zien. De reis werd financieel mogelijk

gemaakt door het Italiaanse Ministerie van

Buitenlandse Zaken.

School & leerlingen

Boven v.l.n.r.:

Rehab (schooldirectrice),

Abier Shaamy (studeert sport),

Dr. Amal Nahhas

(Secretaris-generaal van de Hoge

Raad voor Gehandicaptenzaken),

Suleiman Farajin (informatica),

Baha’ Freihat (informatica),

Broeder Andrew (directeur),

Saly Rabady (kunst).

Onder v.l.n.r.:

Aman elZa’amout (sport)

en Ala’ Nasaralah (speciaal

onderwijs)

Studenten Ala’, Ashraf, Rowan en

Ghofran (v.l.n.r) in Malta

Page 5: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

5

School & leerlingen

De kleine doofblinde jongen Moerhaf (3) woont en leert al weer een jaar in het Holy

Land Institute for the Deaf. Sinds het kleine mannetje in het HLID is, heeft de dove

leerlinge Liwa (17) zich over hem ontfermd. Met veel toewijding zorgt ze voor hem

bij de maaltijden, tijdens de middagpauze en ‘s

middags bij het spelen. Liwa vertelt ons haar

nieuws over Moerhaf.

“Afgelopen jaar was het voor Moerhaf te vermoeiend

om tussen de middag in de eetzaal te eten bij de

andere doofblinde en dove kinderen. Daarom bleef hij

tijdens de middagpauze met een onderwijzeres in de

doofblindenafdeling, waar hij ook at.

Vanaf dit schooljaar is Moerhaf nu ‘s middags vaak te

vinden in de eetzaal. Hij zit dan samen met mij aan

tafel. Een lerares helpt hem met eten en ik help mee.

Het middageten is nu geen probleem meer en Moerhaf is er ook blij mee.”

“Hij houdt van in melk gedoopte koekjes, tomaten en spagetti of brood met tijm. Waar hij

niet van houdt, zijn: salade, yoghurt, bloemkool, ei en kaas. Vroeger wilde hij niet op zijn

stoel blijven zitten. Hij stond steeds op en wilde rondlopen. Nu blijft hij zitten en houdt

zijn aandacht goed bij het eten.”

“Na het eten ga ik met hem naar buiten. Vaak zit hij dan op de schommel of de wip. Dat

vindt hij heerlijk! ‘s Middags om 14:00 uur gaat Moerhaf met de lerares mee naar de

doofblindenafdeling, waar hij nieuwe dingen leert. Zodra hij te moe wordt, gaat hij een

uurtje slapen.”

“Om 16:00 uur gaat de lerares naar huis en ben ik verantwoordelijk voor hem. Op

zondag spelen we buiten en op maandag oefenen we voeten wassen. Dat vindt hij

helemaal niet leuk. Ik zet hem altijd 5 minuten in het water en laat hem daarna bijkomen

op het hobbelpaard. Dinsdags gaan we wandelen en op woensdag gaan we gymen. Dat is

voor Moerhaf altijd een heerlijk moment. In de gymzaal speelt hij graag met een grote

bal, of hopt op de trampoline. Natuurlijk help ik hem daarbij, omdat hij nog te klein is om

dat alleen te doen.”

“Hij houdt van buiten zijn en bewegen. Meestal hangen we een hangmat op omdat hij dat

graag doet. Maar het liefst zit hij toch wel op het hobbelpaard. Hij wordt blij van het

heen-en-weer schommelen en je ziet dat hij plezier heeft. Hij houdt niet zo van poppen en

knuffels. Ik zorg graag voor Moerhaf en hoop dat deze kleine jongen nog veel kan leren.”

Liwa: “Ik zorg graag voor

Moerhaf en hoop dat deze kleine

jongen nog veel kan leren”

Page 6: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

6

School & leerlingen

Iedereen heeft een naam. Maar als je die niet kan horen omdat je Doof bent, zul je

andere manieren moeten vinden om elkaar te kunnen benoemen. Omdat het te veel

tijd kost om namen in Gebarentaal te spellen, gebruiken Doven gebarennamen: een

specifiek gebaar dat de naam van een persoon aanduidt. Vaak vormen een

opvallende lichamelijke eigenschap of een bijzondere gewoonte de basis voor deze

gebarennaam. Een paar gebaren uitgelegd.

Toen Samer nog klein was, had hij heerlijke

bolle wangen. En die werden zijn gebarennaam.

Om zijn naam te gebaren hou je de vingers van

één hand als halfgesloten vuist tegen de wang

aan. Strek dan je vingers een beetje en beweeg

iets van de wang af.

Toen Sana’ nieuw was in het instituut had ze een kale

plek op haar voorhoofd, waar ze zich bezeerd had. Haar

gebaar blijft haar aan deze wond herinneren. Om haar

gebaar te maken, raak je je voorhoofd aan met

uitgestrekte wijs- en middelvinger, terwijl je

herhaaldelijk een beetje van boven naar beneden

beweegt, alsof je iets van je voorhoofd wilt vegen.

De doofblinde Hadiel heeft zonder dat ze het weet

zichzelf haar eigen gebarennaam gegeven: middel- en

ringvingers van beide handen raken elkaar snel achter

elkaar. Ze heeft altijd deze opmerkelijke beweging

gemaakt, zodat het kenmerkend voor haar werd. Zou je

haar handen pakken en dit gebaar met haar maken, dan

kan ze niet haar eigen naam erin herkennen, omdat ze

nog niet weet wat een naam is.

Het voorhoofd en de neus van Mohammed vormen een

zeer rechte lijn. Volg om zijn gebarennaam te maken op

je eigen gezicht gewoonweg met je wijsvinger deze

denkbeeldige lijn van voorhoofd naar neus .

Gebarennamen

Page 7: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

7

Twee leraressen, Therese (kleuterklas) en Kawthar (gym) hebben het instituut aan het

eind van het schooljaar verlaten. Therese is met vervroegd pensioen en Kawthar kon haar

taken in gezin en werk niet meer combineren.

De tweede kleuterklas krijgt nu les van een jonge, dove leraar, Oweis. Hij heeft vorig

jaar al stage gelopen op school en we zijn blij dat hij nu als leraar voor langere tijd bij

ons blijft. Rima is de nieuwe gymjuf en zij heeft zich met veel creativiteit en inzet op

haar nieuwe taak gestort.

ThereseKawthar

De Duitse vrijwilliger Jonathan (20) is in de zomer naar huis teruggekeerd. Blij heeft

hij in Jofeh en in het instituut in Salt meegeholpen. De komende jaren gaat hij theologie

en Arabisch studeren. We verheugen ons allemaal op een spoedig weerzien, want de

kinderen missen hem erg!

David Fox heeft zijn werk als assistent van Broeder Andrew beëindigd. Hij was een

grote hulp in het werk voor WWH (World Wide Hearing; Wereldwijd Horen). Zijn plaats

is ingenomen door Ruth Sayers uit Engeland. Ze woonde al ruim een jaar in Jordanië

als medewerkster van het Britse CMS (Church Mission Society).

In het voorjaar is de Egyptische Ala’, al

jaren medewerker voor onderhoud en

reparaties, naar Egypte gereisd om met

zijn verloofde Rima te trouwen.

Ook voor de Egyptische Jamiel, leraar

Engels, luidden in de zomer de

huwelijksklokken. Hij trouwde met zijn

verloofde Zeina. We wensen beide

echtparen alle goeds en Gods zegen voor

de toekomst! Zeina en Jamiel zijn getrouwd

Medewerkers & vrijwilligers

Page 8: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

8

Julia (18), de horende dochter van de dove schilder Issa en dove lerares Fadia, werkt nu

na haar eindexamen in de afdeling gebarentaal. Als dochter van dove ouders is

gebarentaal de moedertaal van Julia. Ze wil Ahlam graag helpen als tolk om nieuwe

cursussen en cursusmateriaal voor tolken te ontwikkelen.

De open en humoristische Fares Nauum uit Shefa-Amr, in de buurt van Nazareth, liep

gedurende drie maanden stage bij het HLID. Hij hielp op vele gebieden en gaf een aantal

dove leerlingen drumlessen: muziek die ze misschien niet kunnen horen, maar wel voelen.

Nieuwe medewerkers v.l.n.r.: Rima, Ruth, Julia, Salome, Fares en Oweis

Tijdens haar vakantie in Zwitserland heeft Dineke aan beide ogen een grijze staaroperatie

ondergaan. Deze zijn zonder complicaties verlopen en ook het herstel verliep

voorspoedig. In september moest Dineke nog een derde operatie ondergaan, waarna ze

veel kracht en Jozua’s dagelijkse hulp nodig had om zo goed mogelijk te herstellen.

Daarom kwam Jozua pas begin oktober terug naar Salt. Dineke is tot eind oktober in

Zwitserland gebleven, maar is blij nu weer in Salt te zijn en ze komt langzamerhand weer

op krachten om haar dagelijks werk te kunnen doen en weer mee te helpen.

Saja, die voor de zomer korte tijd als huismoeder insprong, richt zich nu, na haar

eindexamen, op andere taken. Tamara heeft nu de nachtdiensten overgenomen.

Gelukkig is Salome (18) uit Duitsland snel daarna gekomen om Tamara te helpen. Ze

heeft haar tweejarige opleiding tot gebarentolk aan de Paulinenpflege (D) afgerond en

wil nu graag meer ervaring opdoen met dove mensen. Op dit moment zijn Salome’s

hoofdtaken het toezicht houden op de speelplaats en de nachtdiensten bij de dove

meisjes, die ze afwisselt met Tamara en Ghada. Daarnaast helpt ze in de kleuterklas en

in de doofblindenafdeling.

Medewerkers & vrijwilligers

Page 9: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

9

Voormalig vrijwilliger Fabian kwam in september met een vriend, Paul, naar Salt. Een

maand lang reisden ze overdag rond en hielpen ze ‘s avonds bij Hassan en Rafael in het

jongensinternaat. Vlak voor hun vertrek werden ze afgelost door Tonio, die in 2008-2009

als vrijwilliger in het HLID heeft gewerkt. Tonio was bezig met een scriptie over het

gebouw en het microklimaat koelsysteem in het Jofeh-centrum.

Ook Christian (vrijwilliger 2009-2010) kwam langs, evenals Paul (2001-2004), Scott

(2002-2003) en James (2001-2002). De kinderen zijn altijd blij als voormalige

vrijwilligers weer komen. En we hopen dat dit niet hun laatste bezoek was.

Bezoek van de Paulinenpflege

We hadden weer bezoek van een

groep van de Paulinenpflege, een

opleidingscentrum voor Doven in

Winnenden (D). Negen

jongemannen en twee begeleiders

genoten een twee weken durende

stage- en studieperiode

“interculturele uitwisseling” in Salt.

De jonge studenten leerden het land,

de geschiedenis, de religies en de

cultuur van Jordanië kennen en

werkten samen met hun dove

Jordaanse collega’s.

De eerste drie weken van het nieuwe

schooljaar hadden we weer een groep uit

Japan op bezoek. De mannen en vrouwen

hebben bomen en struiken gesnoeid en de

groenstroken van het instituut verzorgd.

Met hun vriendelijke, rustige en bekwame

manier van doen hebben ze de dove

kinderen steeds weer blij gemaakt en tot

meewerken aangezet. Heel hartelijk dank

aan de hele groep!

Medewerkers & vrijwilligers

De groep leerlingen van de Paulinenpflege met huncertificaten, en met groepleidsters Margret Mueller(voor Br. Andrew) en Katja Bauer (naast Ahlam)

Jordanië - de edelsteen

Afgelopen zomer kwam er een groep autoliefhebbers met hun antieke auto’s naar Jordanië

voor de “Jewel that is Jordan - (Jordanië als Edelsteen)”-toer. De oorspronkelijke toer

werd gesponsord door wijlen Koning Hussein en dit keer was het de familie Adwan die de

gasten ontving. Het institute was het doel voor hun charitatieve geldactie en ontving een

grote gift. We hopen hen weer te mogen verwelkomen in het Instituut en in Jordanië.

Page 10: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

10

Doofblindenafdeling

Nieuw gebouw voor kantoren en de doofblindenafdeling

Naast het bestaande gebouw waarin de audiologie-afdeling H.E.A.R. en de

doofblindenafdeling zijn ondergebracht, wordt sinds juli gebouwd. Door het nieuwe

gebouw wordt de doofblindenafdeling groter en komt er een dakterras als nieuwe ruimte

om te spelen, te sporten en te ontdekken. Op de benedenverdieping komen kantoren

waarin de gehele administratie zal worden gehuisvest.

Asma’ in de VS

De Dove lerares voor doofblinde

kinderen Asma’ nam deel aan

een cursus van drie weken aan

de westkust van de Verenigde

Staten. Samen met acht andere

dove en gehandicapte Jordaniërs

leerde ze er veel over rechten en

mogelijkheden voor vrouwen

met een beperking. Ze kwam

gelukkig en vol met nieuwe

ervaringen terug en was blij

weer bij de dove en doofblinde

kinderen te zijn.

Hoog bezoek in Salt

In oktober namen enkele

leerlingen van het instituut deel

aan een boomplantdag, Deze

werd georganiseerd door de Lions

club en HKH Prinses Sana’

Assem was eregast. Later bezocht

Prinses Sana’ het instituut, waar

Kawthar (doofblind en

spastisch) een prachtige nieuwe

rolstoel cadeau kreeg.

Wie helpt hier wie? Links Mohammed (doofblind),rechts HKH Prinses Sana’ Assem

Asma’ (rechtsachter) met haar groep op een uitstapjebij Hood Mountain, Washington State

Page 11: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

11

Ahlam in Zuid-Afrika

Ahlam is de dove mede-

werkster die leiding geeft

aan de gebarentaalafdeling

en ook verantwoordelijk is

voor opleiding voor

leerkrachten voor Doven.

Dankzij de financiële steun

van CBM (Christoffel

Blinden Mission, Duitsland)

kon zij deze zomer

deelnemen aan een

conferentie van de World

Federation of the Deaf

(WFD, Wereld Doven

Federatie). Hier kwamen

Doven uit de hele wereld bij

elkaar voor uitwisseling over diverse onderwerpen. Ahlam was vooral geïnteresseerd in

thema’s over opleiding van leraren voor het dovenonderwijs. In dit verband heeft ze

verschillende Dovenscholen bezocht en zelf verteld over de opleidingen op het HLID.

S.T.R.I.D.E. | Buitendienst | Jofeh

Nieuws uit Jofeh

In het centrum ‘Beit Saliem’ in Jofeh werken

nu vijf jonge mensen met een verstandelijke

beperking in huishouding en onderhoud. De

International Youth Foundation heeft

verscheidene cursussen gegeven om jonge

vrouwen te leren hoe je met succes een baan

zoekt, want 50% van de bevolking in de

regio is werkloos. Voor vrouwen ligt dat

percentage hoger. Buiten het centrum

konden nog twee klassen worden geopend

voor kinderen met gehoorproblemen, waar

het Jofeh-team ook voor zorgt.

Nieuwe uitdagingen voor S.T.R.I.D.E.

Voor S.T.R.I.D.E. (Salt Training and Resource Institute for Disability, Etc. - Salt opleidings- en

leermiddeleninstituut voor bijzonder onderwijs), de afdeling voor opleiding van leerkrachten,

zoeken we nieuwe medewerkers en opleiders in Jemen en Syrië, om het werk daar zo snel

mogelijk te kunnen hervatten. Volgend jaar hopen we met de opleiding in Irak verder te kunnen

gaan. We zijn ook begaan met de situatie in Zuid-Soedan. Het HLID is gevraagd daar een rol te

spelen in de ontwikkeling van zorgverlening aan en opleiding van Doven.

Een nieuwe klas in Jofeh

Page 12: Nieuwsbrief Holy Land Institute for the Deaf

Adressen van de Stichting Vrienden van het HLID

Voorzitter:

B.A. Luijendijk, Verlengde Horstlaan 2, 3971 MP Driebergen. Tel. 06-31967322.

Secretaris:

Mw Y. Bergwerf, Zegwaartseweg 25 A, 2722 PN Zoetermeer, tel. 079 3312957

email: [email protected] of [email protected]

Sponsorsecretaresse:

Mw W. Belt, Moddermanstraat 2, 2313 GR Leiden, tel. 071-5418137

email: [email protected] of [email protected]

Penningmeester:

Dhr A. Aalderink, Galjoenkade 15, 2725 CA Zoetermeer

email: [email protected]

Betaalrekening 715515 t.n.v. penningmeester Vrienden van het HLID te Zoetermeer,

BIC: INGBNL2A, IBAN: NL58INGB0000715515

Bezoek eens onze website: www.vriendenvanhetHLID.nl

12

De 15-jarige Mohammed komt

uit een Bedoeienenfamilie in

Petra. Hij zit al jaren op het

HLID. Hij heeft een kunstzinnig

en sportief talent. Kort geleden

won hij met een tekening een

wedstrijd, wat zelfs in de krant

kwam. In oktober haalde hij bij

een marathon de zeer eervolle

achtste plaats. Volgens hem had

hij beter gekund maar, zoals hij

lachend zei: “Er liepen zoveel

mensen in de weg”.

Nu heeft hij voor u een

kerstkaart getekend en daarmee

wensen we u een rijk gezegende

kersttijd en een gelukkig

Nieuwjaar!