NIEUWS UIT POLEN - WordPress.com

of 2 /2
(jonge) mensen trainen en met hen oplopen zodat ze ontdekken wie ze zijn in God, en in de identiteit en autoriteit leren wandelen die God hun heeft gegeven. Paul Groenewege Nieuwsbrief November NIEUWS UIT POLEN Hallo, Besef je dat God de Vader net zoveel houd van jou als Hij houdt van Jezus en de Heilige Geest? Dat Hij zich volledig toewijd aan jou en dat wat je ook doet, Zijn liefde altijd hetzelfde blijft, altijd onvoorwaardelijke liefde? Dit is even een kleine greep uit een van de onderwerpen van ons nieuwe cursus hier in Polen. De cursus heet Discipel- schap Training Cursus (DTC) en heeft iets weg van de DTS. Het is een verkorte versie en is gericht op mensen die wel graag een DTS willen doen, maar hier geen tijd voor heb- ben. Nu zullen we eens per week voor 10 weken verschil- lende onderwerpen aandragen. Naast onderwijs hebben we ook tijd voor vragen, doen we één op één gesprekken, is er wat huiswerk en een boekverslag. Dit allemaal om hen te helpen niet alleen de lessen te horen, maar deze ook persoonlijk te maken en in de praktijk te kunnen brengen. Zelf zal ik spreken over de onderwerpen: Vaderhart van God, Evangelisatie en Discipelschap. Mijn collega’s zullen de andere onderwerpen verzorgen en we zien er allemaal erg naar uit. Het team We hebben een nieuw persoon in ons team. Kamila is onze vierde persoon. Ze is een Poolse en heeft zich voor 3 jaar toegewijd aan JmeO Polen. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Ze is een verrijking voor ons team en we zijn blij met haar komst. Met ons team gaat het heel goed. Al- lemaal zijn we anders en dit samen maakt een goed team. In de afgelopen weken hebben we team building gedaan en groeien we meer naar elkaar toe en staan we nu sterker als eenheid. We zien God aan het werk binnen ons team en ook zeker door ons team heen. Het is mooi om te zien hoe God de deuren voor ons opent. Zo hebben we allemaal onze eigen bedieningen, maar ook hebben we er een aantal die we samen als team doen. Mijn team is nog niet zo heel groot, maar wel ben ik aan hen toegewijd en maak de tijd vrij om hen te helpen en te leiden Mijn persoonlijke bedieningen Zelf ben ik nu meer bezig met communicatie naar verschil- lende kerkleiders en christelijke organisaties hier in Polen. YWAM Polen krijgt steeds meer bekendheid en zodoende krijgen we meer telefoontjes en mails binnen van kerken en organisaties hier in Polen die graag ons beter willen leren kennen en om te zien of we samen kunnen werken. Ook bin- nen Krakow heb ik een bijeenkomst voor de voorgangers ge- organiseerd en dat verliep zeer goed. Ik was best benieuwd hoe het zal verlopen maar had nooit kunnen denken dat het zo goed verliep. De voorgangers waren ontzettend enthousi- ast over de bijeenkomst en velen van hen spraken over een unieke gebeurtenis in de geschiedenis, omdat dit de eerste bijeenkomst was waar zoveel voorgangers bij elkaar kwa- men (19 van de 23 protestante kerken waren aanwezig). Er was ook een verlangen van hun kant om eens per kwartaal bij elkaar te komen. Ze hebben mij nu gevraagd om deze bijeenkomsten te organiseren! Als team organiseren we de DTC en de DTS (die in februari zal starten) waarin ook heel wat van mijn tijd gaat zitten. We gaan elke donderdag erop uit om te evangeliseren. Doen veel aan promotie voor de DTS door het hele land en met behulp van internet. Zijn we in communicatie met andere basissen van JmeO die korte termijn teams willen sturen en hiervoor programma’s samen stellen. (jonge) mensen trainen en met hen oplopen zodat ze ontdekken wie ze zijn in God, en in de identiteit en autoriteit leren wandelen die God hun heeft gegeven.

Embed Size (px)

Transcript of NIEUWS UIT POLEN - WordPress.com

(jonge) mensen trainen en met hen oplopen zodat ze ontdekken wie ze zijn in God,
en in de identiteit en autoriteit leren wandelen die God hun heeft gegeven. Paul GroenewegeNieuwsbrief November
NIEUWS UIT POLEN
Hallo,
Besef je dat God de Vader net zoveel houd van jou als Hij houdt van Jezus en de Heilige Geest? Dat Hij zich volledig toewijd aan jou en dat wat je ook doet, Zijn liefde altijd hetzelfde blijft, altijd onvoorwaardelijke liefde?
Dit is even een kleine greep uit een van de onderwerpen van ons nieuwe cursus hier in Polen. De cursus heet Discipel- schap Training Cursus (DTC) en heeft iets weg van de DTS. Het is een verkorte versie en is gericht op mensen die wel graag een DTS willen doen, maar hier geen tijd voor heb- ben. Nu zullen we eens per week voor 10 weken verschil- lende onderwerpen aandragen. Naast onderwijs hebben we ook tijd voor vragen, doen we één op één gesprekken, is er wat huiswerk en een boekverslag. Dit allemaal om hen te helpen niet alleen de lessen te horen, maar deze ook persoonlijk te maken en in de praktijk te kunnen brengen. Zelf zal ik spreken over de onderwerpen: Vaderhart van God, Evangelisatie en Discipelschap. Mijn collega’s zullen de andere onderwerpen verzorgen en we zien er allemaal erg naar uit.
Het team
We hebben een nieuw persoon in ons team. Kamila is onze vierde persoon. Ze is een Poolse en heeft zich voor 3 jaar toegewijd aan JmeO Polen. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Ze is een verrijking voor ons team en we zijn blij met haar komst. Met ons team gaat het heel goed. Al- lemaal zijn we anders en dit samen maakt een goed team. In de afgelopen weken hebben we team building gedaan en groeien we meer naar elkaar toe en staan we nu sterker als eenheid. We zien God aan het werk binnen ons team en ook zeker door ons team heen. Het is mooi om te zien hoe God de deuren voor ons opent. Zo hebben we allemaal onze eigen bedieningen, maar ook hebben we er een aantal die we samen als team doen.
Mijn team is nog niet zo heel groot, maar wel ben ik aan hen toegewijd en maak de tijd vrij om hen te helpen en te leiden
Mijn persoonlijke bedieningen
Zelf ben ik nu meer bezig met communicatie naar verschil- lende kerkleiders en christelijke organisaties hier in Polen. YWAM Polen krijgt steeds meer bekendheid en zodoende krijgen we meer telefoontjes en mails binnen van kerken en organisaties hier in Polen die graag ons beter willen leren kennen en om te zien of we samen kunnen werken. Ook bin- nen Krakow heb ik een bijeenkomst voor de voorgangers ge- organiseerd en dat verliep zeer goed. Ik was best benieuwd hoe het zal verlopen maar had nooit kunnen denken dat het zo goed verliep. De voorgangers waren ontzettend enthousi- ast over de bijeenkomst en velen van hen spraken over een unieke gebeurtenis in de geschiedenis, omdat dit de eerste bijeenkomst was waar zoveel voorgangers bij elkaar kwa- men (19 van de 23 protestante kerken waren aanwezig). Er was ook een verlangen van hun kant om eens per kwartaal bij elkaar te komen. Ze hebben mij nu gevraagd om deze bijeenkomsten te organiseren!
Als team organiseren we de DTC en de DTS (die in februari zal starten) waarin ook heel wat van mijn tijd gaat zitten. We gaan elke donderdag erop uit om te evangeliseren. Doen veel aan promotie voor de DTS door het hele land en met behulp van internet. Zijn we in communicatie met andere basissen van JmeO die korte termijn teams willen sturen en hiervoor programma’s samen stellen.
(jonge) mensen trainen en met hen oplopen zodat ze ontdekken wie ze zijn in God, en in de identiteit en autoriteit leren wandelen die God hun heeft gegeven.
Ciechanowskiego 1/1,
o.v.v. Paul Groenewege.
Contac t:
JmeO Polen
Jeugd met een Opdracht Polen begint ook steeds meer vorm te krijgen. We zijn nu bezig met een lan- delijke visie en meer vorm te geven aan het geheel. Er komt ook het nodige papierwerk bij kijken en daar ben ik nu verantwoordelijk voor om dit allemaal op orde te krijgen. Een leuke taak, maar ook zeker wel met de nodige uitdagingen.
De winter staat weer voor de deur. Dit is een seizoen waar daklozen niet zo blij mee zijn. Ik zal me weer gaan inzetten om hen te helpen. Niet alleen wil ik langs gaan met koffie en kleren (wat ik wel zal bli- jven doen) maar heb nu ook contacten met andere organisaties die werk bieden aan daklozen en ben ook aan het zoeken wat we nog meer kunnen doen om de daklozen werkelijk iets te bieden dat hen uit de situ- atie kan halen waarin zij zich bevinden.
Vrije tijd
Gelukkig hebben we ook vrije tijd en vind ik het heer- lijk om mijn vrije zaterdag te gaan wandelen. Krakow is omgeven door platte land en bossen waar je lekker kunt wandelen. Meestal ga ik nieuwe gebieden verk- ennen en wil graag daar komen waar bijna niemand komt. Ik kan hier werkelijk van genieten en de wan- delingen duren dan ook minimaal een uur of vier. Het is heerlijk om zo even lekker tijd te hebben om met God te zijn, maar ook tijd te hebben om na te denken en ook om even lekker aan niets te denken. Ik vind het ook fijn om met vrienden te zijn en samen een bakje koffie te nuttigen tijdens goede gesprekken. Inmiddels heb ik hier al een goede vriendengroep die voornamelijk bestaat uit Poolse mensen en ook een aantal buitenlanders.
Gebeds- punten:
• Wijsheid voor ons team voor de DTC. • Voor een goede start voor Kamila en een goede
samensmelting voor ons als team.
Dankpunten:
• In mijn vorige brief schreef ik dat mijn financiën niet zo goed gingen, dit gaat nu gelukkig een heel stuk beter.
• Voor een nieuw team genoot Kamila. • Een goede voorganger vergadering. • Zoveel deuren die God voor os opent.
Wens je het beste toe. Paul, zoon van de Koning.
PS. We willen graag een Sinterklaas avond houden en wil je vragen of je misschien hierbij kunt helpen door middel van wat Sinterklaas spullen op te sturen. Dank daarvoor. Mijn adres is nu: Ciechanowskiego 1/1, 13-218 Krakow, Polen