^Nieuwe tijden. Speelkaarten en

of 30 /30
Nationaal Museum van de Speelkaart Nieuwe tijden. Speelkaarten en reclame.” Deel I Lespakket - reclame Anouk van Lier 2014-2015

Embed Size (px)

Transcript of ^Nieuwe tijden. Speelkaarten en

“Nieuwe tijden. Speelkaarten en reclame.” Deel I“Nieuwe tijden. Speelkaarten en reclame.” Deel I Lespakket - reclame
Anouk van Lier 2014-2015
1.4 Praktisch.....................................................................................................................................5
2.1 Een marktonderzoek ..................................................................................................................6
3. Hoe brengt een ondernemer zijn product op de markt? .................................................... 8
3.1 Product.................................................................................................................................... 10
3.5 Een samenvatting ................................................................................................................... 11
4. Hoe brengt een ondernemer zijn product onder de aandacht? ......................................... 12
4.1 Geschiedenis van reclame ..................................................................................................... 13
4.2 Reclame, een vorm van communicatie .................................................................................. 14
4.3 Wat is de functie van reclame ............................................................................................... 16
4.4 Soorten reclame ..................................................................................................................... 17
4.7 Reclametechnieken ................................................................................................................ 22
4.9 Misleiding van reclame ........................................................................................................... 28
5. Bronnen .......................................................................................................................... 29
1. Inleiding
1.1. Doelgroep
De doelgroep zijn leerlingen van het secundair onderwijs van alle onderwijstypes (ASO, BSO, TSO en
KSO). Leeftijdscategorie: 12 tot 16 jaar.
Qua reclameherkenning is er geen verschil gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën en
de verschillende onderwijstypes. Wel kan je een onderscheid maken tussen de kennis en
commerciële intentie van de jongeren. Uit onderzoek is gebleken, dat jongeren uit het BSO minder
reclamewijs zijn ten opzichte van jongeren uit het TSO en ASO. Voor dit lespakket zal je dus geen
achtergrondkennis nodig hebben. Er is geen verschil tussen de leerlingen uit de verschillende
onderwijstypes wat betreft hun attitude t.a.v. reclame.
1.2. Doelstellingen
De leerlingen...
- kunnen verschillende onderzoekmethodes opnoemen.
- kunnen de marketingmix verklaren.
- kunnen de 4 p’s opnoemen en verklaren.
- kunnen de grote stappen van de geschiedenis van reclame uitleggen.
- kunnen het communicatiemodel verwoorden.
- kunnen het begrip reclame uitleggen in eigen woorden en linken aan het
communicatiemodel.
- kunnen de verschillende soorten reclame verwoorden.
- kunnen de verschillende soorten reclame uitleggen aan de hand van voorbeelden.
- worden geacht reclameboodschappen grondig en kritisch te verwerken.
- kunnen de elementen opnoemen waaruit reclame is opgebouwd.
- kunnen het AIDA-model uitleggen in eigen woorden.
- kunnen het AIDA-model toepassen.
- kunnen de kwaliteit van reclame analyseren aan de hand van het AIDA-model.
- laten zich niet misleiden door reclame.
- kunnen minimum vier verschillende manieren aanhalen waarop reclame kan misleiden.
- kunnen nadenken over reclame.
1.3. Nationaal Museum van de Speelkaart
Dit lessenpakket is gemaakt in opdracht van het Nationaal Museum van de Speelkaart. Deze bundel
dient ter voorbereiding van een bezoek aan de tentoonstelling: “Nieuwe tijden.”
Adres
- In het weekend van 11 tot 17 uur
Situering: Turnhout ligt vlak naast de snelweg (E34) en is vlot te bereiken vanuit Antwerpen (51 km),
Brussel (95 km), Gent (105 km) en Hasselt (65 km).
Bereikbaarheid
- op de parking van het museum (gratis - beperkte plaatsen) of
- op Parking Muylenberg, Sint-Jozefstraat, 2300 Turnhout (tegenover het museum).
- Te voet of met de fiets
- Van op de Grote Markt wandel je op zo'n 5 minuten naar het Nationaal Museum van
de Speelkaart. Het museum is ook met de fiets vlot te bereiken.
- Van op de Grote Markt, ga je de Otterstraat in.
- 150 meter verder draai je rechts de Beekstraat in.
- Volg de Beekstraat tot aan de Druivenstraat.
- Met de trein
- Van aan het station stap je op zo'n 15 minuten tot aan het Nationaal Museum van de
Speelkaart. Verlaat het station langs het stationsgebouw.
- Steek de Stationstraat over en wandel de Merodelei in.
- Wandel deze straat uit en ga dan door de Gasthuisstraat.
- Steek de Grote Markt over en wandel de Otterstraat in.
- 150 meter verder draai je rechts de Beekstraat in.
- Volg de Beekstraat tot aan de Druivenstraat.
- Met de bus
- Er stoppen heel wat lijnbussen op de Grote Markt. Van daar wandel je op 5 minuten
naar het Nationaal Museum van de Speelkaart.
- Van op de Grote Markt, wandel je de Otterstraat in.
- 150 meter verder draai je rechts de Beekstraat in.
- Volg de Beekstraat tot aan de Druivenstraat.
5
Deze bundel dient ter voorbereiding van een bezoek aan de
tentoonstelling: “Nieuwe tijden.”
Tijdsbesteding: 3 x 50 minuten
→ Als leerkracht kan u de inhoud en opdrachten selecteren die het
meest geschikt zijn aan de noden van de leerlingen.
Materiaal: Dit lessenpakket + aangepaste bronnen
Reclamefragmenten
Papier en schrijfgerief
6
2.1. Een marktonderzoek
Via een marktonderzoek gaat de ondernemer na, waar het gat in de markt ligt. Door een
marktonderzoek uit te voeren leert men de markt beter kennen. Wie wilt het product kopen? Welke
prijs wilt men betalen? Waar kan de consument zijn producten halen?
Definitie: Het systematisch zoeken naar en het analyseren van gegevens waarop de onderneming
haar aanpak kan afstemmen.
Bij een welbepaalde doelgroep gaan we een marktonderzoek afnemen. Een doelgroep is een deel
van de klantengroep waarop de onderneming bepaalde acties richt en die de onderneming met een
bepaalde aanpak probeert te bereiken. We houden rekening met bepaalde gegevens zoals: leeftijd,
geslacht, inkomen, opleidingsniveau … Er bestaan verschillende gespecialiseerde onderzoeksbureaus
die voor u een marktonderzoek willen afnemen, mits betaling.
Opdracht: Bepaal wie de doelgroep is in volgende afbeeldingen.
……………………………………
….
……………………………………
….
……………………………………
….
……………………………………
….
……………………………………
….
7
Dit onderzoek heeft tal van voordelen: men is beter in staat om juiste beslissingen te nemen, het
leidt tot het verkleinen van de onzekerheden bij het nemen van beslissingen, je kan beter inspelen op
de noden van de klanten, etc.
Ook kunnen er nadelen optreden: er is geen garantie op succes, de doelgroep kan de vraagstelling
verkeerd interpreteren, het koopgedrag in werkelijkheid is niet hetzelfde als het koopgedrag in de
vragenlijst, een marktonderzoek is tijdrovend (hiervoor bestaan gespecialiseerde onderzoeksbureaus
die deze taak op zich willen nemen).
Er bestaan verschillende onderzoeksmethodes zoals een enquête, een bronnenonderzoek, een
interview, door middel van een observatie, een experiment … om een marktonderzoek uit te voeren.
8
3. Hoe brengt een ondernemer zijn product op de markt?
Welk bedrijf heeft het beste imago en de meeste merkbekendheid op dit moment? Dan denken we
allemaal direct aan Apple, McDonald’s, Ikea … en Coca Cola. Het lekkere zoete drankje, te verkrijgen
in vele verschillende vormen en smaken. Om dit imago en merkbekendheid te verkrijgen, werkt het
bedrijf van Coca Cola al meer dan 100 jaar aan een marktstrategie.
Ranking
2 Google
3 Coca Cola
4 IBM
5 Microsoft
… … … … … …
… … … … … …
… … … … … …
… … … … … …
(Bron: http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/)
Welke smaak zal het beste verkopen? Aan welke eisen moet het product voldoen? Hoe zal de vorm
van het flesje eruit zien? Tegen welke prijs wordt het drankje aangeboden? Voor welke doelgroep
gaan we produceren? Op welke plaats zal het product verkocht worden? Welke promotie zal voor
het product gemaakt worden? Wanneer met al deze zaken rekening wordt gehouden en alles in
balans is, dan heeft een bedrijf de ideale mix … de perfecte marketingmix.
Definitie: De marketingmix of marketinginstrumentenmix is de strategische combinatie van
instrumenten die een bedrijf ter beschikking heeft om hun één of meerdere doelgroepen te
benaderen en te bewerken. Je onderscheidt vier instrumenten: product, prijs, plaats en promotie.
Doel: Het doel van de marketingmix is om een positie op de markt te verwerven en voortdurend op
hoogte blijven van wat klant wil. Daarop met gepaste marketingmix inspelen en rekening houden
met wat de concurrentie doet (concurrentievoordeel).
10
1.1. Product
Bij product draait het allemaal om het goed zelf, dat voldoet aan de behoeften van de
consument. De consument kijkt niet alleen naar het product zelf, maar ook naar de
eigenschappen zoals: de kwaliteit, het merk, de service, het assortiment, de verpakking …
1.2. Prijs
De bepaling van de verkoopprijs is een belangrijke factor voor zowel de consument, als de
leverancier. De prijs wordt bepaald door het spel van vraag en aanbod. De consument zal
rekening houden met verhouding van prijs en kwaliteit.
1.3. Plaats
Bij dit marketinginstrument draait alles rond de beste plaats of locatie waar de producten
zullen worden aangeboden. De klanten kunnen in dit geval de consument zijn, maar ook
speciaalzaken, hypermarkten … De aard van de verkooppunten kan heel hard variëren. We
kunnen een onderscheid maken tussen twee verkooppunten, namelijk
winkelverkooppunten (speciaalzaken, supermarkt, hypermarkt …) en de niet-
winkelverkooppunten (televerkopen, postorderverkopen, E-commerce …)
Hoe worden producten geplaatst in een winkel? Hoe kan ik
de winkel logischer indelen zodat ik extra verkoop? Hang ik
de kleding per merk samen? Hang ik alle kleuren, prijs,
maten, merken … samen? Dit kan je zelf allemaal bepalen
als verkoper. De verkopers houden rekening met:
- Dubbel plaatsen: Producten worden meer kenbaar gemaakt door ze op verschillende
plaatsen te leggen. Bijvoorbeeld: suiker zal men in de buurt van de koffie en thee
leggen, maar ook bij het bakgerief...
Prijs
- …
- Ooghoogte: Producten worden op ooghoogte geplaatst zodat ze een extra verkoop
opleveren.
bijeen gezet. Bijvoorbeeld: verschillende rijstsoorten worden samen geplaatst.
- Displays: Displays geven het artikel extra aandacht en zorgt voor een boost in de
verkoop.
Eilanddisplay: Staat volledig vrij in het midden van het gangpad.
Kopdisplay: Staat aan het begin of eind van een stelling.
Schapdisplay: Trekt de aandacht naar een artikel in het schap.
Kassadisplay: Dichtbij de kassa, vooral gebruikt voor impulsproducten.
Natuurlijk zijn er nog tal van winkelpresentaties. Ze geven niet allemaal hetzelfde of het
gewenste resultaat. Het uiteindelijke verkoopsucces is afhankelijk van de aard van het
product, de vestigingsplaats van de winkel, de marktomstandigheden, de reclame …
1.4. Promotie
Onder promotie verstaan we het bekend maken en houden van producten. Op welke
manier kunnen we de consument informeren, verleiden, tot kopen aanzetten … Hiervoor
kunnen we gebruik maken van diverse media zoals internet, facebook, televisie,
tijdschriften, radio, affiches, folders, etc. Ook kunnen we verkoopacties organiseren. Zegels
sparen, klantenkaarten, prijskortingen, geschenken … klinken de meeste mensen wel
bekend in de oren. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om promotie te maken.
1.5. Een samenvatting
4. Hoe brengt een ondernemer zijn product onder de aandacht?
4.1. Geschiedenis van reclame
Opdracht: Geef je eigen mening over reclame.
1. Vind jij reclame nuttig of eerder storend? Wanneer? Waarom wel/niet?
2. Laat jij je gemakkelijk door reclame beïnvloeden? Wanneer wel/niet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht: Vul de ontbrekende woorden in elke tekstblok in en rangschik de tekstblokken
chronologisch door ze te nummeren.
Concurrentie - Frankrijk – merknaam - boekdrukkunst - gilden - individueel - “reclamare” - kranten -
massamedia - mond-aan-mond reclame - mondelinge - “herhaald roepen”- luid roepen
Reclame bestaat al zeer lang. In de ruïnes van de Romeinse stad Pompeii zijn reclameboodschappen
terug gevonden. Toen bestonden de reclameboodschappen nog niet zoals wij die nu kennen. Het
waren toen voornamelijk opschriften en uithangborden, die aangaven welke gevechten plaats
zouden vinden in het amfitheater. Reclame is een Latijns woord, “reclamare”. Dit betekent
letterlijk “herhaald roepen”. Vroeger moesten de straatventers luid roepen om hun
producten aan de man te brengen. Dit geeft aan dat er toen al mond-aan-mond reclame
was. De producenten zijn weinig gevarieerd. De reclameschreeuwers prijzen vooral dranken, oliën en
zalven, leningen, etc. Ook kon je laten omroepen dat slaven weggelopen waren of teruggevonden
werden. Reclame bestaat al sinds er handelaren bestaan en is dus bedoeld om het koopgedrag van
de consumenten te beïnvloeden, zodat het product beter verkocht kan worden.
Reclame is in het begin van de middeleeuwen eigenlijk overbodig, door het gildensysteem.
Handelaars die hetzelfde beroep uitoefenen, zijn verenigd in gilden. Zij moeten elkaar onderlinge
helpen en steunen. Concurrentie was dus zo goed als uitgesloten en het maken van reclame was
overbodig. Één van de belangrijkste uitvindingen voor het ontstaan van reclame is de
boekdrukkunst in de 15de eeuw. Op deze manier maakten schrijvers reclamepamfletten om hun
boeken aan te prijzen bij het volk. Zo zijn de voorlopers van nieuwsbrieven en kranten ontstaan. Dit
middel wordt niet meteen gebruikt voor reclame, aangezien de grote bevolkingsgroepen niet werden
bereikt. In de Lage Landen werden kranten vanaf de 17de eeuw gedrukt. Deze kranten bestonden
vooral uit nieuws. Destijds werden advertenties en reclame geweerd, maar de omroeper blijft nog
steeds bestaan. Pas in de 18de eeuw zie je advertenties voor boeken en brochures, voor goederen en
13
diensten, reclame voor voorstellingen en loterijen. Met de industriële revolutie, kwam er een
ommekeer, aangezien je grote groepen moest weten te bereiken door de onderlinge concurrentie.
De snelheid van het verspreiden van boodschappen via kranten lag hoger dan mondelinge
reclame.
Als voorloper begon Frankrijk als eerste met het ontwerp van prachtige theateraffiches, hiervoor
deden ze beroep op bekende kunstenaars. Deze kunstenaars schakelden na een tijdje ook over op
het ontwerp van reclameposters. Deze reclameposters werden via de lithografie ontworpen.
Frankrijk heeft veel beroemde lithografen zoals Toulouse-Lautrac. In het midden van de negentiende
eeuw begon reclame nog meer een belangrijkere rol te spelen. Er werd nog meer aan handel gedaan
en er kwamen meer producenten en handelaars bij. Er moesten methodes worden gevonden, zodat
het volk niet ging kopen bij de concurrentie. Als reactie hierop begonnen de handelaars onder
een merknaam te verkopen. De advertenties bestaan eerst in zwart-wit, nadien in kleur. De
komst van de commerciële televisiestations zorgt ervoor dat de bedragen die in België jaarlijks aan
reclame worden besteed, gigantisch hoog oplopen. Ook via de gsm en het internet probeert reclame
tot bij de consument te geraken.
Aan het begin van de 20e eeuw was het vrij rustig in het reclamelandschap. Wel opmerkelijk was dat
steeds meer bedrijven een kunstenaar onder de arm namen, om mooie artistieke advertenties te
ontwerpen. De Eerste Wereldoorlog was ook in België merkbaar en aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog was reclamemaken overbodig, er werd nog nauwelijks wat verkocht. Na de oorlog zag
je soms nog advertenties die op een grappige manier een knipoog maakten op een periode die
iedereen zo snel mogelijk wilde vergeten. De reclame in de 21ste eeuw is zeer individueel. De
bedrijven spelen in op de specifieke behoeften van de consument en hun reclame is ook hieraan
aangepast. Door sterke opkomst van interactieve media komt reclame tegenwoordig overal voor. Nu
wordt reclame gemaakt door gespecialiseerde reclamebureaus. Op zondagsmarkten hoor je vaak:
“Twee kopen voor de prijs van één!” of “Heerlijk vers fruit, kom dat proeven!” maar ook op het
strand hoor je vaak: “Friiiiiscoooooooooooo.” of “Lekkere Berlijnse bolleeeeeeen.” Op deze manier
willen de verkopers de consumenten bewust maken van hun acties door middel van reclame. Maar
niet alleen op markten of op het strand wordt reclame gemaakt. Tegenwoordig wordt er gebruik
gemaakt van massamedia. Dat kan gebeuren via digitale media, internet, televisie, radio,
kranten, tijdschriften, etc.
Opdracht: Zoek de gepaste merknaam?
Door middel van reclame komen producten onder de aandacht van de bevolking. Het is een vorm
van communicatie. Communicatie kan je omschrijven als het uitwisselen van ideeën, informatie of
gevoelens met iemand anders. Het is een proces van informatie-uitwisseling. Bij communicatie is er
altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De zender (in dit
geval de reclamemaker) probeert informatie of reclame over te dragen naar de ontvanger (de
consument) via de boodschap. Deze boodschap wordt verspreidt door middel van een medium. Dit
kan de krant, computer, televisie … zijn. Heel dit proces wordt het communicatiemodel genoemd.
Opdracht: Bespreek een aantal elementen van de advertentie. Vul aan.
De zender is: .............................................................................................................................
De boodschap is: .............................................................................................................................
De ontvanger is: ............................................................................................................................
Het medium is: ............................................................................................................................
……………………., mannen weten waarom (Jupiler)
……………………., geeft je vleugels (Redbull)
…………………., witter dan wit (Dash)
Opdracht: Vul in: merkvoorkeuren – diensten – beeld – informatie – communicatie – doelgroepen –
concurrentie – kanalen – klank – goederen – kooplust – woord – koopgewoonten – consument (2x)
Reclame is een vorm van communicatie waarbij de producent goederen en diensten aan
de man wil brengen. De consument wordt ook op de hoogte gebracht van wat op de markt is en
krijgt heel wat informatie. Reclame probeert de kooplust van de consument aan te wakkeren
door vaste merkvoorkeuren en koopgewoonten op te dringen via allerlei kanalen.
(radio, televisie, reclame op kleding, etc.) Ook wil je via reclame een positieve houding creëren t.o.v.
het product of dienst en een merk. Via reclame proberen de verkopers de consument te
overtuigen om bij hun te kopen, en niet bij de concurrentie. De boodschap richt zich naar
welbepaalde groepen van de consument, de doelgroepen. De adverteerder maakt hiervoor
gebruik van beeld, klank en woord.
17
Opdracht: Maak de juiste combinatie.
1 Productenreclame A Deze reclame wordt per post/mail geleverd aan een bepaalde persoon.
2 Collectieve reclame B
Dit is een algemene benaming voor alle reclameboodschappen van buitenaf. Hierbij horen ook:
- Licht- en luchtreclame - Reclame op bussen - Driehoeks- en sandwichborden - Plakplaatsen voor affiches ...
3 Detailhandelsreclame C
Deze reclame is zoals het woord zegt, afkomstig van de producent zelf. Hierbij worden merkgoederen aangeprezen. De reclame is ook vanzelfsprekend afkomstig van de producenten zelf. Voorbeelden hiervan zijn: Samsung, Lacoste, Philip, etc.
4 Combinatiereclame D Producenten gaan bekende mensen of evenementen sponsoren (=financieel steunen) in ruil voor verwijzing naar hun logo.
5 Ideële reclame E
Deze reclame is erop gericht om mensen naar een speciale winkel te lokken, om daar zijn behoeftes te kopen. Vaak gaat het om de winkels waar je als consument je goederen en diensten gaat kopen. Producenten in deze sector schrijven een reclameblad, dat het ene product enkel maar in die winkel te verkrijgen is. Een dergelijk soort reclame wordt ook wel coöperatieve reclame genoemd.
6 Etherreclame F
Hierbij willen ze de consument aan het denken zetten over de maatschappelijke problemen. De makers van deze reclame proberen de ontvangers aan te zetten tot een beter gedrag. Hierbij gebruiken ze slagzinnen.
7 Persreclame G Dit zijn de klassieke reclamespots die we tegenkomen op televisie en radio.
8 Drukwerkreclame H Verschillende producenten werken samen om de vraag naar behoeften te stimuleren.
9 sluikreclame I Zijn vaak reclamefolders die je aankrijgt in je brievenbus.
10 Sponsoring J Deze reclame wordt versluierd uitgezonden buiten de reclamezendtijd. Bv. iemand die een blikje Coca-Cola drinkt.
11 Point-of-purchase K Tijdens het surfen op internet kom je overal reclame tegen. De producenten betalen dan geld aan de websitebeheerder om hun reclame op de site te mogen publiceren.
12 Direct mail L Letterlijk vertaald betekent dit: ‘aankooppunt-reclame’. Het is een verwijzing naar reclame in de winkel zelf.
13 Websites M
Producenten werken hierbij samen om een bepaald product te verkopen. Ze vullen elkaar aan met het product. Een voorbeeld: “Met het wasmachine van Miele krijg je je kleren stralend wit met het product Dash.”
14 Buitenreclame N Verwijst naar advertenties onderaan in kranten en tijdschriften.
Oplossing:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C H E M F G N I J D L A K B
18
1
4
2
5
3
7
13
11
14
12
6
10
8
9
19
Opdracht: Vul de juiste reclame soort aan.
Kranten en tijdschriften puilen uit van reclame en danken er dikwijls hun overleven aan.
Persreclame
In de James Bond film 'Casino Royale' zie je Mr. Bond plots met een BMW rijden i.p.v. met een Austin Martin.
Sluikreclame
Een radiospot van Belgacom waarin vermeld wordt dat al hun facturen geprint worden met een printer Hewlett-Packard.
Combinatie reclame
De binnenlandse boeren klagen over een beperkte vraag naar varkensvlees. Ze werken samen met de overheid aan een reclamespot om de vraag te stimuleren
Collectieve reclame
In de Colruyt kan je proeven van een heerlijke burger. Point-of-purchase
reclame
20
4.5. Hoe maak je reclame
Het is dus belangrijk om merkbekendheid te creëren, daarna deze te verhogen en te behouden. Bij
het maken van reclame houd je rekening met de doelgroep (vrouwen, mannen, 65+, kinderen, etc.)
dat doet men door rekening te houden met de AIDA-formule. De A, I, D en A staan voor:
- A: attention (aandacht): Je moet eerst de aandacht van de mensen trekken.
- I: interest (interesse): Om interesse te wekken, is er vaak een aantrekkelijk aanbod nodig
- D:desire (verlangen; Dromen): De interesse moet worden omgezet in een behoefte
(vb. door bekende mensen aan het woord te laten).
- A: action (actie): Laat de consument actie ondernemen om aan het product te komen
Opdracht: Laat de leerlingen in een tijdschrift, op internet of via YouTube een reclame boodschap
opzoeken die zij leuk vinden en laat hen de AIDA-formule erop toepassen.
A……………………………………
4.6. Onderdelen van een reclameboodschap
Verschillende onderdelen van een advertentie samen, maken een mooi geheel. Ze bieden ons een
waaier aan informatie aan en probeert onze kooplust aan te wakkeren. Welke onderdelen vind je
meestal terug in een reclameadvertentie?
- Het beeld: de aandachttrekker, een aanstekelijke foto geeft het kernidee weer
- De slogan of de slagzin
- De ondersteunende tekst
Opdracht: Bekijk de reclameboodschappen en vul de tabel verder aan.
Het kan ook zijn dat je niets in de tabel moet noteren.
Reclameboodschap 1 Reclameboodschap 2 Reclameboodschap 3 Reclameboodschap 4
Beeld
4.7. Reclametechnieken
Reclame probeert ons op allerlei mogelijke manieren te verleiden. Naast de technische aspecten
zoals: muziek, kleur, vormgeving … speelt de inhoud ook een zeer belangrijke rol in de beïnvloeding
van de consument. Hiervoor gebruiken de makers verschillende reclametechnieken. Door deze
verschillende technieken probeer je een sfeer te scheppen zodat de doelgroep het product zou
kopen. Hierbij houd je rekening met de voorkeuren van de doelgroep, de woordkeuze, trends, de
actualiteit …
Opdracht: Zoek de 11 verbogen woorden, die te maken hebben met reclametechnieken.
Oplossing: slogan, taalverschijnselen, stijlfiguren, imago, humor, fantasie, emoties, wetenschap,
getuigenis, kortingen en beroemdheden.
A E M Z T E K I Q E T F C G B Q E F S T Q G I
R M T T P L Z R L K I M M J H Y D G K T I E S
X Y G G K E O P D O Q U B O J Z D S U M Y I F
N F M B D O U G T C A S S S T L D E E Y T T M
O C P D N A U E O S R O D J O K C N G H E E M
E A G O L T A D L P Z F E E T L E H I H I M L
N E F V V U H C E F J G M M S G E T P A F P D
A G Q R D H Z Q L W E I W S N Y F W I W G B E
M E O O S A O S O T M B E I C G E E S O P I M
Y T M S J B G T U C I E T N N F S H P R V W E
N E L E S N J I H C S R E V L A A T C C I C R
V P L F T Z G J N N O O N O B N R A E X R T C
R I O N S E W L S K Z E S E I T O M E A R S W
H E S E N L N F R P M M C O C A E E I P C M P
C I O I U O O I I A X D H R X S A S E S T F T
T B S T D M K G F L R H A S V I N O G A M I P
F N N C I R S U A W O E P R H E M J X C G Z E
S I I F O M N R Q N T D C E O H A N P L Y P H
E V E V E T E E R L E E O D K M A O R N G W Y
Q O I X H U R N R Y T N C T T G U S C G Y R B
E E N J N W I I C S I C J R E W M H R G E A F
D W H O A N X W S H C Y I P O C S W U K Q T J
23
- Slogan
De producten worden bekend gemaakt via de slogan. Deze slagzin is van zeer groot
belang. Het moet uniek, kort, maar krachtig zijn en makkelijk te onthouden.
Bovendien wordt de slogan opgenomen in of bij het logo. De taal van deze slagzin
moet ook opvallen. Daarom maak je gebruik van taalverschijnselen, beeldspraak en
stijlfiguren. Ook komt er veel gesproken slogans voor. Denk dan maar aan:
“Hmmmmmmmm van Mora!” of “Ssstshps.” Van Schweppes. De slogan kan door
de jaren heen verandering ondergaan.
- Taalverschijnselen, beeldspraak en stijlfiguren
De alliteratie of het stafrijm: woorden beginnen met dezelfde letter(s).
o Vb. Today, Tomorrow, Toyota.
Een rijm: is een rijm waarbij het twee woorden hetzelfde klinken. Dit kan in het
begin, midden of einde van een zin zijn.
o Vb. Gillette. The best a man can get.
De herhaling: het herhalen van woorden.
o Vb. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
Het neologisme of nieuwvorming: een nieuw gevormd woord of een nieuwe
betekenis aan een bestaand woord geven.
o Vb. Geniet van de echte smaak van boter die koelkastmeerbaar is!
De retorische vraag: is een vraag waarop je het antwoord eigenlijk al weet.
o Vb. Raad eens wie met een Golf rijdt? (Volkswagen)
De superlatief: de overtreffende trap (hoogst, mooisten, verste, beste,…).
o Vb. Dash wast witter dan wit.
Dit is de top 6 van bedrijven
die het meest zijn veranderd
van naam gedurende de
jaren heen: Coca-Cola 63x,
Pepsi 20x, Apple 15x,
Toyota 13x, Guinness 13x
en Burger King 12x.
mijn concurrent, Burger
o Vb. Robijn, want het leven is hard zonder wasverzachter.
De beeldspraak: het gebruik van woorden in hun figuurlijke betekenis.
o Vb. Ik ben rijp voor een inrichting. (IKEA)
De vergelijking: benadrukken van verschillen tussen bepaalde goederen
o Vb. Het is leuk als je weet dat je de snelste bent. (Telenet)
De verpersoonlijking of personificatie: dieren, planten en voorwerpen voorstellen als
personen. Ze krijgen menselijke eigenschappen. Begint vaak met “als”.
o Vb. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. (Whiskas)
De woordspeling: het spelen met klank, betekenis, schrijfwijze van woorden …
o Vb. Noland’s Cheddar… Seriously strong. (een sterke smaak en sterk zijn.)
Opdracht: schrijf het juiste taalverschijnsel onder elke afbeelding
Alliteratie Woordspeling / Superlatief Eindrijm
Vergelijking Woordspeling Personificatie
Opdracht: Soms schuilt er ook een gezegde of spreekwoorden in een slogan. Haal de gezegdes of
spreekwoorden uit devolgende slogans en geef een verklaring:
Met Knorr krijg je de smaak te pakken.
Zegswijze/gezegde: ...................................................................................................................................
Verklaring: .................................................................................................................................................
Zegswijze/gezegde: ...................................................................................................................................
Verklaring: .................................................................................................................................................
25
- Imago
Imago staat voor de beeldvorming van een product of bedrijf. Een onderneming haar succes
is afhankelijk van haar bekendheid en goede reputatie bij het publiek.
Een goed imago zal er voor zorgen dat de verkoopscijfers gaan
stijgen.
- Humor en fantasie
Of je ze nu zelf grappig vindt of niet, een groot aantal advertenties
probeert je tot kopen te overtuigen met behulp van een grapje. Door
humor te gebruiken probeert de maker er voor te zorgen dat je beeld
blijft hangen. Een reclame valt meer op en er ontstaat mond-aan-
mond reclame.
- Emoties
Sommige reclames spelen in op de emoties en gevoelens van de
doelgroep. Ze geven ons een warm gevoel (zoals de reclame van
Pages), anderen geven ons het gevoel om erbij te willen horen (zoals
de reclame van Martini). Door in je reclame een groep lachende
mensen af te beelden, krijg je het gevoel dat dat product jou veel
vrienden zal bezorgen. Zo spelen ze in op de groepsgeest van de
consument.
waardoor de consument zich aangesproken voelt en het product ook
eens wilt testen. Door in te spelen op de wensen van de consument
(bv. de gezondheid), zijn ze geneigd het product sneller te kopen.
Getuigenissen van andere mensen hebben ook een positief effect op
de verkoop.
Kortingen of gratis goederen of … zijn voordeelacties die de verkoop
kan stimuleren. Ze zijn maar tijdelijk, aangezien ze afhankelijk zijn
van de actualiteit. “Nu bij aankoop van 6 flessen Coca Cola, een
gratis speelschema.”
of altijd het beste product kopen. Door producten te laten
aanprijzen door bekende personen, zoals bv. Chanel door Kiera
Knightly of Nespresso door George Clooney, gaan mensen denken
dat deze producten iets extra’s hebben.
26
4.8. Reclame kost veel geld
Dat reclame veel geld kost wisten we al. Vooral grote bedrijven besteden veel geld aan reclame.
Hieronder vind je enkele cijfergegevens uit België. Deze gegevens zijn uitgegeven door het UBA.
UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van Belgische adverteerders behartigt
en hen een uniek kennis- en communicatieplatform biedt. Ze vertegenwoordigen de belangen
van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschillende partijen
van de reclame-industrie.
27
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Reclame kost enorm veel geld. Wie is er bereid om zoveel geld te betalen? Hieronder zie je de top 30
adverteerders. De top 4 adverteerders is ongeveer gelijk gebleven. Procter & Gamble en Unilever
blijven de twee belangrijkste in België. Ten opzichte van 2012 wordt er minder geïnvesteerd in
reclame in 2013.
4.9. Misleiding van reclame
Soms proberen producenten hun goederen of dienst net iets te interessant aan te bieden. Hierdoor
gaan ze mensen misleiden. Wanneer de consument tot kopen wordt aangezet door onjuiste
informatie in reclames, is er sprake van misleiding.
Opdracht: Bekijk volgende filmpjes en zoek minstens 5 vormen van misleiding:
Oplossingen:
- Er wordt onjuiste informatie over de inhoud, de prijs, het volume, de herkomst,
samenstelling of eigenschappen van een goed of dienst weergegeven.
- De prijs blijft hetzelfde, maar de inhoud verminderd.
- Producten krijgen nieuwe afmetingen, vaak kleiner. Dit noem je miniproducten.
- Fabrikanten veranderen de samenstelling van de voedingsmiddelen, zo voegen ze extra
water en lucht toe.
- Sommige grote ketens voeren reclame over een product aan een extreem lage prijs, maar er
is een beperkte voorraad.
- Producenten maken gebruik van namaak of imitatie. Op deze manier kan je profiteren van
het succes van andere ondernemingen.
- Je kan elementen uit boodschappen van een concurrent nabootsen. De koper wordt zo
misleid of in verwarring gebracht omtrent de afzender van de reclame.
1) …………………………………………………………………………………………………………………..………
2) …………………………………………………………………………………………………………………..………
3) …………………………………………………………………………………………………………………..………
4) …………………………………………………………………………………………………………………..………
5) …………………………………………………………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………………………………………………..………
7) …………………………………………………………………………………………………………………..………
http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/
- Bos, S. Economische begrippen, marketingmix. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.economische-begrippen.nl/marketingmix/
http://www.encyclo.nl/begrip/concurrentievoordeel
http://www.encyclo.nl/begrip/marketingmix
- Van walderven, S. (2011). Romeins Pompeii, Graffiti in Pompeii. Geraadpleegd op 5 februari
2015, http://www.romeinspompeii.net/graffiti.html
- Shirley. (2009). Geschiedenis van de reclame. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://zakelijk.infonu.nl/marketing/31446-geschiedenis-van-reclame.html
- Hardholt, C. (2009). Het AIDA model online toegepast omconversie te verhogen.
Geraadpleegd op 5 februari 2015, https://www.mediact.nl/weblog/het-aida-model-online-
toegepast-om-conversie-te-verhogen/
- Djabo. (2012). Geraadpleegd op 5 februari 2015, http://djapo.be/reclame-1/
- Raad voor reclame, harde cijfers. (z.d.). (2015). Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.raadvoordereclame.be/nl/onthaal/8-nouvelles/285-mei-2014-raad-voor-de-
reclame-komt-met-harde-cijfers
- Veldwijk, J. (2011). Content Marketing in B2B: cijfers en trends. Geraadpleegd op 5 februari
2015, http://www.veldmerk.nl/content-marketing-cijfers-trends-onderzoek/
- Nellissen, L. (2014). Tropen en figuren. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.stilus.nl/stijlfig/index.htm
- Admin. (2014). Geef uw zaak een eigen huisstijl. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://pcgeek.nl/marketing/geef-uw-zaak-een-eigen-huisstijl/
- Een slagzin bedenken, (z.d.). (2011). Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.merkendiewerken.be/slagzin-bedenken-tips/
- Centrum voor informatie en media, (z.d.). Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.cim.be/media/Reclame
- Berte, K. (2010). Reclame in een digitaal medialandschap. Centrum voor informatie en media,
(z.d.). Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://cim.be/downloads.php?files=Doctoraat%20Katrien%20Berte.pdf&size=6785202
- Goossens, K. ( 2012). Mediaruil in Vlaanderen. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://doks.khleuven.be/doks/do/files/FiSe413e0ac71854e73401185607717211d9/Scriptie_
Ki m_Goossens.pdf
- Bodard, M. Cornelis, A. Cuypers, A-L. Eggermont, C. Kellaert, R. Mertens, M. Lesmateriaal;
marketing. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
http://www.omoo.be/pdf/marketing_opdrachten.pdf
http://mediawijs.be/dossiers/dossier-reclamewijsheid/interview-wat-reclamewijsheid
- De Schruyver, D. Project Algemene Vakken: Reclame anders bekeken. Geraadpleegd op 5
februari 2015,
februari 2015, http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/2013-
- VandeWalle, M. (2006). Reclame, geschiedenis. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
file:///C:/Users/STAGE-SPEELK/Downloads/reclame_geschiedenis.pdf
februari 2015, http://www.mentorsinmarketing.be/assets/Uploads/Bib/MiM-art01-
Reclame-Geschiedenis-en-Toekomst.pdf
- Mulder, J. Poort, J. (2006). Het economisch belang van reclame. Geraadpleegd op 5 februari
2015, http://www.seo.nl/uploads/media/853_Het_economische_belang_van_reclame.pdf
- Muusses, J. (). Schets van de voornaamste taalverschijnselen. Geraadpleegd op 5 februari
2015, http://www.dbnl.org/arch/ster023sche01_01/pag/ster023sche01_01.pdf
- Van Roey, C. (2013). Jaarverslag UBA. Geraadpleegd op 5 februari 2015,
file:///C:/Users/STAGE-SPEELK/Downloads/uba_annual_report_2013_low_res_nl_web.pdf
- Heremans, C. Lowyck, J. Mertens, B. E.a. (2011). Economix SEI. Kapellen: Pelckmans
- D'hollander, R. Debels, J. De Bruyn, D. E.a. (2012). Economix 3: handleiding: economie voor
het eerste jaar van de tweede graad aso. Kalmthout: Pelckmans
- Claus, D. Coppieters, P. Deblauwe, R. E.a. (2011). Economische topper 3: denken en doen als
ondernemer. Antwerpen: De Boeck