NIEUWE TESTAMENT - Bijbelverhalen 2019-05-16¢  Bijbelboeken Nieuwe Testament Deze boeken...

Click here to load reader

download NIEUWE TESTAMENT - Bijbelverhalen 2019-05-16¢  Bijbelboeken Nieuwe Testament Deze boeken staan niet

of 13

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NIEUWE TESTAMENT - Bijbelverhalen 2019-05-16¢  Bijbelboeken Nieuwe Testament Deze boeken...

 • NIEUWE TESTAMENT © Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden

  2 De Kerstman of ……… Jezus Aan wie heb jij het meeste?

  3 De wonderdoener Bartimeüs

  4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken

  5 Aandacht voor de bijbelboeken - N.T. - kaartjes bijbelboeken

  8 Aandacht voor de bijbelboeken - N.T. - vragen bijbelboeken

  11 De twaalf discipelen Ken je hun namen?

  12 De storm op het meer Marcus 4:35-41

  13 Landkaart van Israël Trek een lijn van het plaatje naar ….

 • Bijbelboeken Nieuwe Testament Deze boeken staan niet in de juiste volgorde. Zet het juiste nummer op de stip ervoor. Begin met nummer 1. De antwoorden staan onderaan op deze pagina. Probeer ze eens in de juiste volgorde op te zeggen.

  . Lucas . Kolossenzen . 1 Johannes

  . Handelingen . 1 Timoteus . 2 Johannes

  . Mattheüs . 2 Timoteus . 3 Johannes

  . Romeinen . Hebreeen . 1 Petrus

  . Marcus . Filppenzen . 2 Petrus

  . Johannes . 1 Tessalonicenzen . Openbaring

  . 1 Korintiërs . 2 Tessalonicenzen . Judas

  . Efeziërs . Filemon

  . Galaten . Titus

  . 2 Korintiërs . Jakobus

  Oplossing

  Mattheüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiers 2 Korintiers Galaten Efeziers Filppenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon Hebreeen Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

  3 Lucas 12 Kolossenzen 23 1 Johannes

  5 Handelingen 15 1 Timoteus 24 2 Johannes

  1 Mattheüs 16 2 Timoteus 25 3 Johannes

  6 Romeinen 19 Hebreeen 21 1 Petrus

  2 Marcus 11 Filppenzen 22 2 Petrus

  4 Johannes 13 1 Tessalonicenzen 27 Openbaring

  7 1 Korintiërs 14 2 Tessalonicenzen 26 Judas

  10 Efeziërs 18 Filemon

  9 Galaten 17 Titus

  8 2 Korintiërs 20 Jakobus

 • Bijbelboekenkaartjes NT

  MATTEUS

  MARCUS

  LUCAS

  JOHANNES

  HANDELINGEN

  ROMEINEN

  1,2 KORINTIERS

  GALATEN

  EFEZIERS

  FILIPPENZEN

  KOLOSSENZEN

  1,2

  TESSALONICENZEN

 • 1,2 TIMOTHEUS

  TITUS

  FILEMON

  HEBREEEN

  JAKOBUS

  1,2 PETRUS

  1,2,3 JOHANNES

  JUDAS

  OPENBARING

 • Wat kun je doen met de kaartjes van de bijbelboeken?

  Het is een leermiddel.

  Voorbereiding: Knip ze uit, als het kan allemaal even groot. Plastificeer ze en stop ze in

  twee doosjes. Je kunt ook elastiekjes doen om bepaalde groepen, dan is het minder werk.

  Mogelijkheden:

  1. Sorteren, rubriceren. Tora, profetische boeken, evangeliën, enz. Pak eens het laatste boek, pak eens het eerste boek van het N.T….

  2. Op volgorde leggen, een paar boeken, meer boeken, veel boeken. 3. Een spel met groepen die tegen elkaar spelen. Leg de kaartjes aan het ene eind van

  een zaal. De groepen staan aan het andere eind, lekker rennen en de opdracht doen. Haal eens een bijbelboek over een vrouw, bijv.

  4. Leren. Leg een aantal kaartjes ondersteboven. Kun je nu nog de rij opzeggen?

  Vragenlijst. Op een gemeenteavond of thuis, misschien wel alleen voor jezelf de bijbesloten

  vragenlijst doen, om beter in de bijbel thuis te raken.

 • Vragen over de bijbelboeken N.T.

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de afstamming van Jezus Christus?

  Matteüs 1 en Lucas 3

  In welk bijbelboek staan de zaligsprekingen /bergrede? Matteüs 5, Lucas 6

  In welk bijbelboek staat het Onze Vader? Matteüs 6, Lucas 11

  Welk bijbelboek is geschreven door een ex-tollenaar? Matteüs

  Welk evangelie is sterk geworteld in het Jodendom? Matteüs

  In welk bijbelboek staat de tekst: “Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk?”

  Matteüs

  In welke bijbeltekst staat: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn…” Matteüs

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de wijze en dwaze meisjes? Matteüs

  In welk evangelie staat: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde?”

  Matteüs

  In welk bijbelboek staat: Van binnen uit het hart van de mensen komen slechte gedachten…?”

  Matteüs en Marcus

  In welk bijbelboek staat: “Alles is mogelijk voor wie gelooft?” Matteüs 19, Marcus 9, Marcus 10, Lucas 18

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de kinderzegening? Matteüs 19, Marcus 10

  In welk bijbelboek staat: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend?”

  Marcus 16

  Welk bijbelboek is geschreven door een dokter? Lucas

  In welk bijbelboek is geschreven voor de hooggeachte Theofilus? Lucas

  In welk bijbelboek staat het verhaal van Maria en Elisabet? Lucas

  In welk bijbelboek staat het kerstverhaal? Lucas

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de doop van Jezus? Lucas

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de musjes? Matteus 10, Lucas 12.

  In welk bijbelboek staat het verhaal dat Jezus huilde over Jeruzalem? Lucas 19

  Waar huilt Jezus? Johannes 11

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de Emmaüsgangers? Lucas 24

  Waar staat het verhaal van het verloren schaap? Matt. 18, Lucas 15

  Waar staat het verhaal van Zacheus? Lucas 19

  In welk bijbelboek staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God?”

  Johannes 1

  In welk bijbelboek staat: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt?”

  Johannes 1

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de bruiloft te Kana? Johannes 2

  In welk evangelie staat van het bezoek van Nicodemus? Johannes 3

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw? Johannes 4

  In welk bijbelboek staat: “Ik ben het brood dat leven geeft?” Johannes 6

  Waar staat het verhaal van de goede herder? Johannes 10

  Waarin staat de opwekking van Lazarus? Johannes 11

  In welk bijbelboek staat: “In het huis van mijn vader zijn veel kamers?” Johannes 14

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de wijnstok en de ranken? Johannes 15

  In welk evangelie staat het Hogepriesterlijk gebed? Johannes 17

  In welk bijbelboek staat: “Als al Jezus’ daden één voor één opgeschreven zouden worden zou de wereld te klein zijn?”

  Johannes 25

  In welk bijbelboek staat het verhaal dat Judas vervangen werd? Handelingen 1

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de komst van de Heilige Geest? Handelingen 1

  In welk bijbelboek staat het verhaal van de dood van Jacobus? Hand.12

  In welk bijbelboek staat het verhaal van Stefanus? Hand. 6

  In welk bijbelboek staat het verhaal van Paulus’ zendingsreizen? Handelingen 13

  Welk bijbelboek is geschreven aan de Romeinen? Romeinen

 • In welk bijbelboek staat: “Het loon van de zonde is de dood?” Romeinen 6

  In welk bijbelboek staat geschreven over wet en zonde? Romeinen 7

  In welk bijbelboek staat: “Ik beveel u onze zuster Febe bij u aan?” Romeinen 16

  In welk bijbelboek staat: “Weet u niet dat u een tempel van God bent?” 1 Kor. 3

  In welk bijbelboek staan voorschriften voor het avondmaal? 1 Kor. 11

  Het hoofdstuk der liefde staat in… 1 Kor. 13

  In welk bijbelboek staat geschreven over profetie en klanktaal? 1 Kor. 14

  In welk bijbelboek staat: “Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt?”

  1 Kor. 15

  In welk bijbelboek staat: “Als de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt…”

  1 Kor. 15

  In welk bijbelboek staat: “Onze bekwaamheid is Gods zaak?” 2 Kor. 3

  In welk bijbelboek staat: “Ook al wordt onze aardse tent afgebroken?” 2 Kor. 5

  Welke brief werd geschreven aan de gemeente in Galatië? Galaten

  In welk bijbelboek staat wat de werken van het vlees zijn? Galaten 5

  In welk bijbelboek staat de vrucht van de geest beschreven? Galaten 5

  Welke brief werd geschreven aan de heiligen in Efeze? Efeze

  In welk bijbelboek staat dat we samen met alle heiligen de liefde van Christus zullen begrijpen?

  Efeze 3

  In welk bijbelboek staat de wapenrusting beschreven? Efeze 6

  Welk bijbelboek werd geschreven aan alle heiligen die te Filippi zijn? Filippenzen

  In welk bijbelboek staat dat de gezindheid van Christus onder ons moet heersen?

  Filippenzen 2

  Waar staat: “Laat de Heer uw vreugde blijven?” Filippenzen 4

  Welke brief werd geschreven aan de heiligen in Kolosse? Kolossenzen

  In welk bijbelboek staat: “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen?”

  Kolossenzen 3

  Welke brief werd het eerst geschreven aan de gemeente in Tessalonica?

  Tessalonicenzen

  In welk bijbelboek staat dat wij die levend achterblijven samen met de overleden heiligen zullen worden weggevoerd op de wolken, de Heer tegemoet?

  1 Tess. 4

  Welke brieven werd door Paulus, Silvanus en Timoteüs gestuurd aan de gemeente in Tessalonica?

  Tessalonicenzen

  In welk bijbelboek staat wat het karakter van de antichrist zal zijn die in de tempel plaats zal nemen?