Nieuwe samenwerken volgens Hutspot

download Nieuwe samenwerken volgens Hutspot

of 22

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  390
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nieuwe samenwerken volgens Hutspot

 • 1. Het Nieuwe SamenwerkenDenkraam voor mens, techniek en organisa7e

2. 2 hutspot 3. Mensen inspireren, doel bereiken enverbinding leggen tussen onbeperkte technologische mogelijkheden en gewone menselijkheid, rekening houdend met kaders van de organisa9e3hutspot 4. Een denkraam voor mens, techniek en organisa7e De mens Dit wil ik. Het doelTechniek De organisa7eAlles kan!Dit moet!4hutspot 5. Mens is uniekTechniek is beschikbaarOrganisa9e is (ver)binding5hutspot 6. De mens is uniekDe mens hee= zeer goed ontwikkelde hersenen, waarmee ze in staat is tot abstract nadenken, taal, introspec7e, probleemoplossing en emo7e. De mens is bijzonder bedreven in het gebruik van communica7emiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideen, en organisa7e. Mensen creren complexe sociale structuren, die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurrerende groepen, die uiteenlopen van families tot na7es. Bron: wikipedia.nl6 hutspot 7. Mens is uniekTechniek is beschikbaarOrganisa9e is (ver)binding7hutspot 8. Techniek is beschikbaarToepassingsprogrammatuurAlgemene benaming voor alle so=ware die een voor de eindgebruiker (min of meer) nuKge toepassing hee=. Bron: wikipedia.nl8hutspot 9. Naast enterprise so=ware is er een ware long tail aan online toolsBron: The Conversa9on Prism 9 hutspot 10. Mens is uniek Techniek is beschikbaar Organisa9e is (ver)binding11hutspot 11. De organisa7e is (ver)binding Samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht rustend op de basispijlers: kennis, kader en controle Kennis: technische kennis, organisa7eleer, gedragswetenschap (hoe reageren mensen), communica7eleer, kennis hebben van de consequen7es van de beslissingen en gedragingen (risico- analyse), enzovoort Kader: hirarchische lagen van de organisa7e Controle: iedereen in func7oneren en handelen dient te worden gecontroleerd. Er is een uitdrukking: vertrouwen is goed, controle is beter en ook iedereen hee= recht op controle12 hutspot 12. Om een op7maal resultaat te behalen is het noodzakelijk evenwicht te vinden tussen: ambi7e (en kaders) van de organisa7e (on)mogelijkheden van de techniek n unieke kwaliteiten van ieder betrokken mens13 hutspot 13. De mens Dit wil ik.benuUen van het verbinden van mens en (menselijke en organisa7e levert technologische) meerwaarde opvermogenHet doelTechniek De organisa7eAlles kan!Dit moet!t van de ambi7e en kaders van de organisa7e enerzijds en de (on)mogelijkheden van de techniek anderzijds14 hutspot 14. Oplossingsrich7ngen Water bij de wijn: best haalbaar als gevolg van onderlinge benvloeding Perfect: net zo lang doorzoeken tot er sprake is van op7maal vermogen, maximale meerwaarde en perfecte t Best of many worlds: elkaar versterkende krachten Laaghangend fruit: snelste korte termijn resultaat In de beperking toont zich de meester: focussen op 1 kracht (dus bijvoorbeeld alleen gaan voor vermogen)15 hutspot 15. Al deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor organisa7es om zich te vernieuwenMens Organisa7eTechniek Verlaag de drempel om Betrek externen in je Techniek is amper mensen te vinden door crea7e-proces door beperkend, het denken sociale technologie in te bijvoorbeeld cocrea7e erover welzeUen Accepteer dat de meeste Combineer de krachten van Laat mensen hun eigen kennis buiten je organisa7e Enterprise oplossingen en merk ontwikkelen en trek ligt en probeer daar gebruik de Long Tailzo kennis en innova7e naar van te makenje toe 16hutspot 16. De doelstelling De doelstelling De organisa9edoelstelling is het uitgangspunt voor het vinden van het evenwicht tussen mens, techniek en organisa9e. 17 hutspot 17. De wisselwerking tussen mens en organisa7eDe mensDit wil ik. Ieder mens geeE aan wat hij/zij verwacht van de organisa9e. Voldoen aan de verwach9ngen levert meerwaarde Meerwaarde realiseren door behoeEen van mens en organisa9e beter te verbindenDe organisa9eDit moet! Concre9seer verwachte bijdrage van individu aan organisa9edoelstelling(en) en maak het mogelijk dat het individu een bijdrage levert18 hutspot 18. De wisselwerking tussen organisa7e en techniek De organisa9e Dit moet! Geef aan binnen welke kaders, onder welke voorwaarden soEware- oplossingen ingezet kunnen/mogen worden Er ontstaat een t tussen de eisen (en ambi9e) van de organisa9e en de nevenstaande technische ondersteuning De techniek Alles kan! U vraagt wij draaien19 hutspot 19. De wisselwerking tussen mens en techniekDe MensDit wil ik. Ieder mens denieert zijn/haar wensen voor inzet van soEwareoplossingen. Inzet leidt tot werken op vol vermogen Vermogens van mensen worden benut door de technische ondersteuningDe techniekAlles kan! U vraagt wij draaien20hutspot 20. No77es21hutspot