Nieuwe Media en interne communicatie

48
Nieuwe Media en interne communica0e... Na#onale Marke#ngdag 2009 ...op weg naar Enterprise 2.0

description

Nieuwe Media heeft veel veranderd maar nog niet de interne communcatie van bedrijven. Terwijl Nieuwe Media hiervoor unieke kansen biedt. Kansen voor daadwerkelijke communicatie en een echte dialoog, kansen voor co-creatie en kennisdeling en kansen voor een transparante en open organisatie. Op weg naar Enterprise 2.0.

Transcript of Nieuwe Media en interne communicatie

Page 1: Nieuwe Media en interne communicatie

Nieuwe Media en interne communica0e...

Na#onale Marke#ngdag 2009

...op weg naar En terprise 2

.0

Page 2: Nieuwe Media en interne communicatie

René van den Bos

1965

Marke0ngDierenarts

IntervetTheater

Film

Acteren

Muziek

Woonboot

New Media

Mul0media

Colombia

Felipe

Page 3: Nieuwe Media en interne communicatie

"In retrospect, all revolu1ons seem inevitable. 

Beforehand, all revolu1ons seem impossible."

Michael McFaulUS Na0onal Security Council

Page 4: Nieuwe Media en interne communicatie

De kracht van Nieuwe Media

Interne communica0e

1

2

3

4

Nieuwe Media en interne communica0e

Tips en Q&A

Page 5: Nieuwe Media en interne communicatie

100.000.000

4.000.000

200.000.000

iraanse opposi0e

Page 6: Nieuwe Media en interne communicatie

inhoud

authen*ek

‘engaging’

open

interac*e; ‘connect’

ontwrichtend

1

Nieuwe Media: kenmerken

2

3

4

5

6

Page 7: Nieuwe Media en interne communicatie

co‐crea0e en 

decentrale controle

Page 8: Nieuwe Media en interne communicatie

viraal

Page 9: Nieuwe Media en interne communicatie

co‐crea0e

Page 10: Nieuwe Media en interne communicatie

community

Page 11: Nieuwe Media en interne communicatie

blogs

Page 12: Nieuwe Media en interne communicatie

mul0 social media

Page 13: Nieuwe Media en interne communicatie

viraal

Page 14: Nieuwe Media en interne communicatie

Interne communica0e2

Page 15: Nieuwe Media en interne communicatie

Communica*eultuurrisis

Page 16: Nieuwe Media en interne communicatie

Communica*e

personeelsblad e‐mail video

Page 17: Nieuwe Media en interne communicatie

Communica*e

personeelsblad e‐mail videobeklijT de boodschap?

Page 18: Nieuwe Media en interne communicatie

Verhaal directaudiovideotekst aandacht

impact

effec*evecommunica*e

Publiek

BetrokkenBegrip

Communica*e

Boodschap

Page 19: Nieuwe Media en interne communicatie

Cultuur

Page 20: Nieuwe Media en interne communicatie

ThuisCultuur

Page 21: Nieuwe Media en interne communicatie

Eigenschappen Van den Bos (René)Eigenschappen Van den Bos (René)Eigenschappen Van den Bos (René)Eigenschappen Van den Bos (René)Voornaam René Achternaam Bos

Weergegeven naam Bos, R, van den (René) Alias René Bos

Adres Wim de Körverstraat 35 FunctieAdres Wim de Körverstraat 35

Bedrijf Intervet International bv

Postcode 5830 AA Afdeling International Marketing

Plaats Boxmeer Kantoor PP0011042

Provincie Telefoon +31 405587542

Land/regio Netherlands Mobiele telefoon

Op kantoor

Cultuur

Page 22: Nieuwe Media en interne communicatie

ThuisCultuur

Page 23: Nieuwe Media en interne communicatie

Op kantoor

Cultuur

Page 24: Nieuwe Media en interne communicatie

Thuis

Op kantoor

Cultuur

Page 25: Nieuwe Media en interne communicatie

Crisis

Page 26: Nieuwe Media en interne communicatie

Crisis

Page 27: Nieuwe Media en interne communicatie

Crisis

werkloosheid2008

300.000

werkloosheid2010

675.000

Page 28: Nieuwe Media en interne communicatie

Crisis

babyboomersmet pensioen

millenials aanhet werk

800.000 450.000

Page 29: Nieuwe Media en interne communicatie

digital na0vesvs

digital immigrants

Page 30: Nieuwe Media en interne communicatie

.. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

.. 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

YearAge

digital na0ve

digital immigrant

Iemand die opge

groeid is met digi

tale 

technologie, z

oals computers

, internet, 

mp3 spelers et

c.

Page 31: Nieuwe Media en interne communicatie

Enterprise 2.0the use of emergent social soPware plaQorms within companies, or between companies 

and their partners or customers.

Page 32: Nieuwe Media en interne communicatie

Nieuwe Media & Interne communica0e3

Page 33: Nieuwe Media en interne communicatie
Page 34: Nieuwe Media en interne communicatie

LIPTALC ‐ methodOnze bijdrage

Check it ROI, ROE (Return of Efforts) Meten, rapportage

Launch it het concept introduceren Branding, campagnes, marke*ng

Adapt it aanpassing naar ervaring Rapportage, (her)ontwerpen, uitvoeren

Try it de eerste test Ontwerpen en uitvoeren pilot

Plan it doelen stellen, plannen maken Rapportage en presenta*e

Invent it het ‘idee’ bepalen Brainstormen

Learn it uw huidige situa*e QuickScan, bewustwording, marktonderzoek

Page 35: Nieuwe Media en interne communicatie

podcas0ngIedereen is een ster!

Page 36: Nieuwe Media en interne communicatie

Deelnemers

‘Podcast Execu0veTeam’

Kernteam

Bepalen vorm & inhoud podcast

Host + technicus‘On the road’

De ‘Uitverkorenen’

Organisa0e

Page 37: Nieuwe Media en interne communicatie

Human interest

Kern boodschapkernwaarden, strategie, 

reorganisa0e

Hoe bereik je engagement?

Sales updates

Doelstellingen

Locaal versusInterna0onaal

Innova0e

Concurren0e

Q&A

Muziek

Roddels,mooie verhalen

Hoe wonen je collega’s?

Page 38: Nieuwe Media en interne communicatie

Communica0elijnen

Page 39: Nieuwe Media en interne communicatie

De ul0eme gadget

Page 40: Nieuwe Media en interne communicatie

Format Frequen0e

Audio podcast Wekelijks

Video podcast Maandelijks

Speciale aflevering Op verzoek

Naar mensen thuis (iTunes)via beveiligde RSS‐feed

Page 41: Nieuwe Media en interne communicatie

74 afleveringen

35 uur bedrijfsinforma0e

100% abonnee’s

Page 42: Nieuwe Media en interne communicatie

Waar bekijk/beluister je de podcast?

17%

70%

13%

In de auto Thuis Andersn = 30

Page 43: Nieuwe Media en interne communicatie

De podcast geeT mij meer inzicht in de strategie...

90%

7% 3%

Eens Oneens Geen meningn = 30

Page 44: Nieuwe Media en interne communicatie

4 Tips en Q&A

Page 45: Nieuwe Media en interne communicatie

werknemers zijn ook klanten

echt communicereninterac*ef, ‘engaging’, co‐crea*e

overtuig managementcommunica*eplan & middelen

vind niet opnieuw het wiel uit

experimenteer intern

enterprise 2.0

Page 46: Nieuwe Media en interne communicatie

QA&

Page 47: Nieuwe Media en interne communicatie

"Het kan niet.Het mag niet.

Het is al1jd zo geweest."

Roeland WesselsCommunica0edeskundige &

dierenarts