Nieuwe boeken Najaar 2017 - Welkom bij Maklu en Garant ... Nieuwe boeken I Najaar 2017 3 Weer...

Click here to load reader

download Nieuwe boeken Najaar 2017 - Welkom bij Maklu en Garant ... Nieuwe boeken I Najaar 2017 3 Weer eensgezind

of 40

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwe boeken Najaar 2017 - Welkom bij Maklu en Garant ... Nieuwe boeken I Najaar 2017 3 Weer...

 • Nieuwe boeken

  Najaar 2017

 • Garant-Uitgevers nv BE 0440 180 357 Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel

  België Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen Tel.: 03 231 29 00 Fax: 03 233 26 59 info@garant.be www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.eu

  Nederland Koninginnelaan 96 7315 EB Apeldoorn Tel.: 055 522 06 25 Fax: 055 522 56 94 info@garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

  Verenigd Koninkrijk Garant / Central Books 99, Wallis Road London E9 5 LN Tel.: 0845 458 9911 Fax: 0845 458 9912 bill@centralbooks.com www.centralbooks.com

  Verenigde Staten van Amerika Garant / International Specialized Book Services (ISBS) 920 NE 58th Ave Suite 300 Portland, OR 9721311 Tel.: 503 287 3093 Fax: 503 280 8832 info@isbs.com www.isbs.com

  Nieuwe boeken - Najaar 2017 Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

  Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie- instrument. Dit is een ruim begrip: • ‘leer’boeken voor opleidingen: universiteiten,

  hogescholen, … • informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen:

  in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …

  • publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, …

  • boeken voor het brede, geschoolde publiek: ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, milieu, …

  Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal uitgaven is internationaal.

  Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname met publicaties die verschijnen of al verschenen in het Najaar 2017. Hij is ook te bekijken op www.garant-uitgevers.eu.

  De catalogus 2017-2018 met alle leverbare titels is beschikbaar, in papieren versie of op www.garant-uitgevers.eu.

 • Nieuwe boeken I Najaar 2017

  3

  Weer eensgezind in een nieuw samengesteld gezin 5

  Het verhaal van Thomas Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders 5

  Het gezin in Vlaanderen 2.0 Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid 6

  Van buurtwerk 2.0 naar buurtwerk 3.0 Krijtlijnen tussen verleden, heden en toekomst 7

  De mythe van rationalisering Over creativiteit en ambiguïteit in het sociaal werk 7

  Doelmatig handelen door pedagogen en psychologen Discussies op het snijvlak van filosofie, wetenschap en professionele praktijk 8

  Zelfreflectie in het hoger onderwijs 8

  Een leraar als geen ander Ontwikkeling van professionele identiteit van leraren door verhalen 9

  Taalbeleid op school Handboek praktijk 9

  Nieuwe praktijkgids leerlingbesprekingen 10

  Ticket to ride Praktijkonderzoek in muziekeducatie 10

  Vertaalde verbeelding Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas 11

  Activerende werkvormen voor bètadocenten Praktische voorbeelden 12

  Wegwijzer cultuurbeschouwing 12

  De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert 13

  Orthopedagogische werkvelden in beweging Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen 13

  Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking Visualiseer wat werkt 14

  Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties 15

  Sensoa-Vlaggensysteem Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren 15

  Ontwarring en ordening van de draad Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag 16

  Autisme of taalontwikkelingsstoornis? 16

  Voorbij de diagnose Ervaringen van volwassenen met autisme 17

  Oplossingsgerichte aanpak van obesitas Ervaringen van tieners en hun ouders 17

  Wat bij gewrichtsklachten? Artrose, reuma, fibromyalgie, ... 18

  Handchirurgie Deel 2: Niet-traumatische pathologie 18

  Het epos van diabetes type 1 in België 19

  Rembert Dodoens Een zestiende-eeuwse kruidenwetenschapper, zijn tijd- en vakgenoten en zijn betekenis 20

  Het onbewuste consult Handreiking voor de huisarts en andere hulp in de eerste lijn 20

  Dwingende vrijheid 21

  Euthanasie bij psychisch lijden Het hellend vlak dat overslaat? 22

  Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden? 22

  Geloof alleen! Protestanten in België: een verhaal van 500 jaar 23

  De legende 1717 Vrijmetselarij, 300 jaar droom en daad? 23

  Spirituele en grootstedelijke zachte trance 24

  Pluraliteit van de levenskunsten 24

  Ierse meditaties Naar een nieuw pantheïsme 25

  Is dan alles relatief? 25

  Logicaboek Praktijk en theorie van het redeneren 26

 • Nieuwe boeken I Najaar 2017

  4

  Kies voor hoop Hoe spiritualiteit de economie kan veranderen 27

  Verbindende communicatie werkt 27

  Wat als werken toch niet leuk was? Paradox van de positieve psychologie in HR 28

  Mijn werkbalans Tool voor loopbaancoaches, HRM-ers, leidinggevenden en medewerkers 28

  Politiek en economisch beleid Ontwikkelingen in de Verenigde Staten en in Europese landen 29

  Bedrijfskunde – De essentie 29

  Cijferen in de hotelsector Bedrijfseconomische modellen 30

  Duurzaam ontwerpen van groene ruimten Vademecum 30

  HistoriANT 2017 Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis 31

  Middelburg en de Mediene Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen 32

  Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking 32

  Cyclus

  Dyslexie: stoornis of intelligentie? 33

  Hoogbegaafd opvoeden in de praktijk Lessen van een ervaren moeder om je hoogbegaafde kind nog beter te begrijpen 34

  Neem leiding! Leiderschap in een turbulente wereld 34

  Tijdschriften

  ZL - Zacht Lawijd Literair-historisch tijdschrift 35

  Passage Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur 35

  Lexicon van Literaire Werken 35

  Lexicon van de Jeugdliteratuur Auteurs en illustratoren 35

  Kleio Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 36

  Filosofie 36

  Filosofie & Praktijk Praktische problemen in filosofisch perspectief 36

  Psychiatrie & Verpleging Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 36

  Zorgbreed Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg 37

  School- en klaspraktijk 37

  Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk –OOP 37

  Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37

  Ruimte & Maatschappij Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken 38

  De Gids op maatschappelijk gebied 38

  Garant-Congressen 38

  Auteursregister 40

  Uitgeverscombinatie

  Maklu | Garant | Het Spinhuis

  Garant richt de aandacht op alle vakgebieden

  Maklu heeft vooral juridische en bedrijfsorganisatorische publicaties

  Het Spinhuis is bij voorkeur actief binnen antropologie en politicologie

 • Nieuwe boeken I Najaar 2017

  5

  N. De Keyser

  Weer eensgezind

  in een nieuw samengesteld gezin

  ISBN 978-90-441-3564-0 NUR 755 16 x 24 cm ca. 150 blz. + weblink ca. € 20,- verschijnt in oktober

  Bij nieuw samengestelde gezinnen is er vaak behoefte aan in- zichten in de specifieke dynamiek van het nieuwe gezin, die heel anders is dan in het oorspronkelijke kerngezin. Onder meer de rol die je opneemt als stiefouder en als ouder, hoe je de opvoeding van eigen kinderen en stiefkinderen op een goede manier aan- pakt, hoe je omgaat met de afwezige ouder, hoe je vlot communi- ceert, wat je doet bij conflicten, … zijn thema’s die alle aandacht vragen. Duidelijkheid is noodzakelijk, vooraleer er moeilijkheden de kop opsteken. Maar ook voor wie al een tijd een nieuw samen- gesteld gezin vormt, bevat het boek nuttige informatie om het dagelijkse leven van alle gezinsleden te optimaliseren.

  De auteur steunt haar standpunten op de systeemtheorie, de zelf- determinatietheorie, wetenschappelijk onderzoek en haar eigen ervaringen als gezinsbegeleider. Zij biedt daarbij ook een online tool aan.

  Uit de Inhoud:

  Voorstelling gezinnen – Gezinspatronen – Rollen en subsyste- men in het nieuwe gezin – Elkaars en eigen kinderen samen opvoeden – Cirkel rond het nieuwe gezin – Communicatie en conflictstijlen – Praktische overwegingen – Eindconclusie.

  Nele De Keyser, psychologe, coördineert Orato, een initiatief voor gezinsbegeleiding, gevestigd in Hasselt, waarbij zij gespeciali- seerd is in ondersteuning van nieuw samengestelde gezinnen.

  L. Driesen

  Het verhaal van Thomas

  Lees- en werkboek voor echtscheidings- kinderen, ouders en begeleiders

  Vierde, opnieuw herziene

  druk

  ISBN 978-90-441-3566-4 NUR 767 16 x 24 cm ca. 160 blz. ca. € 20,- verschijnt in december

  Als ouders scheiden, is dat voor kinderen een ingrijpend gebeu- ren dat ze moeten verwerken. Vele gedachten en gevoelens steken de kop op. Ook een loyaliteitsconflict kan optreden. Ieder kind zal de echtscheiding van zijn ouders op zijn eigen manier verwer- ken. Thomas, een jongen van 11 jaar, vertelt in zijn Dagboek hoe hij omgaat met de scheiding van zijn ouders. Hij schrijft over de echtelijke ruzies van zijn ouders, de echtscheiding zelf en het nieuw samengesteld gezin van zijn moeder.

  Dit boek is bestemd voor ouders, leraars, opvoeders en andere