Nieuw profiel Groen Wat betekent dat voor onze schoolexamens?

download Nieuw profiel Groen Wat betekent dat voor onze schoolexamens?

of 23

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuw profiel Groen Wat betekent dat voor onze schoolexamens? . 10 beroepsgerichte profielen Met ieder een kern- profiel- en keuzeprogramma. 10 beroepsgerichte profielen Ieder met een kern- , profiel-, en keuzeprogramma. Z&W. te. D&P. gr. ec. MVI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Nieuw profiel Groen Wat betekent dat voor onze schoolexamens?

PowerPoint-presentatie

Nieuw profiel Groen

Wat betekent dat voor onze

schoolexamens? D&PteZ&W10 beroepsgerichte profielenIeder met een kern-, profiel-, en keuzeprogrammaecgrMVI10 beroepsgerichte profielenMet ieder een kern- profiel- en keuzeprogramma2juni 144 ProfieldelenCentraal examen4 KeuzedelenSchoolexamenPROFIELKEUZE, Profiel-, KeuzeprogrammaKERN50%50%Syllabus CvEHandreiking SLOStructuur Kern- Profiel- Keuzeprogramma3KERNPROGRAMMA KERNDEEL AAlgemene kennis en vaardigheden -> SHL competenties

KERNDEEL BGroene professionele kennis en vaardigheden 9 eindtermen die voor alle leerlingen groen onderwijs van belang zijn

KERNDEEL CLoopbaan orintatie en ontwikkeling

Kernprogramma wordt niet als apart deel gexamineerd, maar altijd in samenhang met profiel en/of keuzedelen4

PROFIELbevat kennis, houding en vaardigheden die de leerling in de orinterende of voorbereidende sfeer kennis laten maken met het 'wezen' van de sectorbestaat uit vier profieldelen van ieder ca 100 klokureneen leerling volgt n profiel en doet daar centraal examen in

PROFIELPROGRAMMA PROFIELPROGRAMMA GROEN Landelijk gebied (grootschalig)Producent

Groene productie

Nadruk op groene productie in landelijk gebied2. Tussen productie en verkoop

Nadruk op transport, verwerking, opslag en beheer van groene (tussen)producten Consument/afnemer3. Vergroening stedelijke omgeving

Nadruk op ontwerpen, inrichten, realiseren, onderhouden en informeren over de stedelijke omgeving4. Groene vormgeving en verkoop

Nadruk op verkoop en vormgeving van producten in een groene winkel

Stedelijk gebied (kleinschalig)6PROFIELDELEN GROEN GLLandelijk gebied (grootschalig)Producent

2. Tussen productie en verkoopVoedingsmiddelen uit de groene sector adequaat vervoeren, hanteren, verwerken, bereiden en bewarenProducten uit de groene sector sorteren, verpakken en transportklaar makenvoorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders in een groene context en mutaties in het systeem doorvoeren Consument/afnemer3. Vergroening stedelijke omgevingin een stedelijke omgeving:een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling (flora en fauna)groene, ruimtelijke invulling realiseren en inrichteneen kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgenderden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) productenStedelijk gebied (kleinschalig)Geeft een breed beeld van de groene sector (inrichting, ontwerp, onderhoud, educatie, herkomst, voeding, bereiding, logistiek (keten)Herkenbaar voor leerlingen (en scholen) in landelijk en in stedelijk gebiedVoldoende interessant voor grijze leerlingenIs praktisch voor glArbeidsmarktperspectief voor niveau 3 gunstig

8

Groene productie

9KEUZEPROGRAMMA Leerlingen volgen het profiel groen n kiezen daarnaast verbredende of verdiepende keuzedelen (BB en KB: 4 GL:2). Er zijn 13 groene keuzedelen Het landelijk aanbod telt ca. 130 keuzedelen.Ook profieldelen mogen aangeboden worden als keuzedelenDe keuzedelen worden afgerond met een schoolexamen (50%)Een keuzedeel beslaat ongeveer 100 klokuren en omvat taken en deeltaken met beschrijving beoogde kennis en vaardighedenSchoolexamens worden ontwikkeld door de school zelf

13PROFIELDELEN GROEN BB en KBLandelijk gebied (grootschalig)Producent

Groene productie

eigentijds ondernemen in de groene sectorplantaardige producten voortbrengendierlijke producten voortbrengen

2. Tussen productie en verkoop

Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat vervoeren, hanteren, verwerken, bereiden en bewarenProducten uit de groene sector sorteren, verpakken en transportklaar makenvoorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders in een groene context en mutaties in het systeem doorvoeren Consument/afnemer3. Vergroening stedelijke omgevingin een stedelijke omgeving:een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling (flora en fauna)groene, ruimtelijke invulling realiseren en inrichteneen kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgenderden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) producten4. Groene vormgeving en verkoop in groene sector:bestellen en in ontvangst nemen van productencontroleren en verwerken van goederen en productenontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelconceptpresenteren van productenverkopen van productenStedelijk gebied (kleinschalig)7Voorbeeld AOC met licentie profiel groen De school bepaalt het aanbod

gr15juni 14Voorbeeld AOC (1) De school / locatie biedt het groene profiel aanDe school/ locatie biedt keuzedelen aanDe leerling weet zeker dat zij verder wil in groen en kiest uit het aanbod van de school 4 groene keuzedelen

Voorbeeld AOC (2)

De school/locatie biedt het groene profiel aanDe school biedt keuzedelen groen en E&O aanDe leerling ontdekt door het groene keuzedeel water zijn interesse in recreatie Hij kiest vervolgens, uit het aanbod van de school, keuzedelen recreatie uit E&O

Voorbeeld AOC (3)

De school / locatie biedt het groene profiel aanDe school biedt groene en grijze keuzedelenDe leerling is /raakt genteresseerd in voeding en kiest (uit aanbod school) de keuzedelen Levensmiddelen technologie en wereldkeuken (HBR). En de profieldelen keuken (HBR) en mens en gezondheid (Z&W)

Volgorde van aanbieden

Eerst profiel, dan verdieping

12435786

56

7

8Eerst orintatie, dan profiel

2341PROFIELKEUZEEXAMEN P R O G R A M M AO N D E R W I J S

PROFIELKEUZEEXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S

PROJECTWEEK

STAGE=

Wat betekent dit voor onze schoolexamens?Het groene machinepark

Groene groei

Houden van dieren

Smakelijk eten

Hier moet door jullie een schoolexamen bij gemaakt worden

Wat zijn de vragen die je daarvoor moet beantwoorden?

Hoe pak je dat aan?

School (AOC-VBG) heeft ervoor gekozen om naast het profiel Groen de volgende groene keuzedelen aan te bieden WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOLEXAMENS?