Nieren en medicijnen - Nierstichting...1 Nieren en medicijnen Veel medicijnen worden door de nieren...

of 8/8
1 Nieren en medicijnen Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Maar als de nieren minder goed werken, blijven zulke medicijnen langer in het bloed en bereiken ze hogere concentraties. Daardoor stijgt de kans op bijwerkingen en (verergering van) nierschade. In dat geval moet de medicatie van de patiënt worden aangepast: een andere dosis of een ander medicijn. Dat gebeurt vaak niet bij gebrek aan informatie over de nierfunctie. De nierfunctiewaarde ontbreekt doordat deze niet is gemeten, of doordat de uitslag niet is doorgegeven aan de apotheker. Van de potentieel vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames houdt zo’n 10% direct verband met een verminderde nierfunctie én het niet aanpassen van medicijngebruik. Hogere risico’s bij lagere nierfunctie Factsheet Nieren en nierschade deel 10 Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Als de nieren minder goed werken, gaat dit langzamer. Medicijnen blijven dan langer in het bloed en bereiken hogere concentraties. Daardoor stijgt de kans op bijwerkingen door overdosering. Ook zijn er medicijnen die (acute) nierschade kunnen veroorzaken of verergeren. Dit geldt voor een lange lijst medicijnen, waaronder bepaalde antibiotica, glucoseverlagende medicatie, middelen tegen hoge bloeddruk, medicatie tegen jicht, het hartmiddel digoxine en de stemmingsstabilisator lithium. En ook voor sommige medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij drogist, supermarkt of apo- theek, zoals NSAID’s (waaronder ibuprofen, diclofenac en naproxen). Welke aanpassingen nodig zijn, zoals een lagere dosis of ander geneesmiddel, hangt af van de nierfunctie- waarde van de patiënt en het soort medicijn. Voor de meeste medicijnen zijn doseringsadviezen bij vermin- derde nierfunctie beschikbaar. De KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie zorgt jaarlijks voor een update.
 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nieren en medicijnen - Nierstichting...1 Nieren en medicijnen Veel medicijnen worden door de nieren...

 • 1

  Nieren en medicijnen

  Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Maar als de nieren minder goed werken, blijven zulke medicijnen langer in het bloed en bereiken ze hogere concentraties. Daardoor stijgt de kans op bijwerkingen en (verergering van) nierschade. In dat geval moet de medicatie van de patiënt worden aangepast: een andere dosis of een ander medicijn. Dat gebeurt vaak niet bij gebrek aan informatie over de nierfunctie. De nierfunctiewaarde ontbreekt doordat deze niet is gemeten, of doordat de uitslag niet is doorgegeven aan de apotheker. Van de potentieel vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames houdt zo’n 10% direct verband met een verminderde nierfunctie én het niet aanpassen van medicijngebruik.

  Hogere risico’s bij lagere nierfunctie

  Factsheet

  Nieren en nierschade

  deel 10

  Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam

  verwijderd. Als de nieren minder goed werken, gaat dit

  langzamer. Medicijnen blijven dan langer in het bloed

  en bereiken hogere concentraties. Daardoor stijgt de

  kans op bijwerkingen door overdosering. Ook zijn er

  medicijnen die (acute) nier schade kunnen veroorzaken

  of verergeren.

  Dit geldt voor een lange lijst medicijnen, waaronder

  bepaalde antibiotica, glucoseverlagende medicatie,

  middelen tegen hoge bloeddruk, medicatie tegen jicht,

  het hartmiddel digoxine en de stemmings stabilisator

  lithium. En ook voor sommige medicijnen die zonder

  recept verkrijgbaar zijn bij drogist, supermarkt of apo-

  theek, zoals NSAID’s (waaronder ibuprofen, diclofenac

  en naproxen).

  Welke aanpassingen nodig zijn, zoals een lagere dosis

  of ander geneesmiddel, hangt af van de nierfunctie-

  waarde van de patiënt en het soort medicijn. Voor de

  meeste medicijnen zijn doseringsadviezen bij vermin-

  derde nierfunctie beschikbaar. De KNMP-werkgroep

  Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie zorgt

  jaarlijks voor een update.

 • 2

  Regionale afspraken

  Beroepsorganisaties zoals de KNMG en KNMP adviseren

  zorgverleners om regionaal afspraken te maken over het

  uitwisselen van nierfunctiewaarden. Uit een enquête

  (UPPER3], 2016) blijkt dat 53% dat ook had gedaan. Maar

  meer dan de helft van de apothekers (54%) gaf aan dat

  de samenwerking met de huisartsen in de regio op het

  gebied van uitwisseling van nierfunctiewaarden beter

  kan. Gegevens worden vaak niet proactief verstrekt, maar

  alleen bij navraag (66%) en regelmatig zijn gegevens niet

  recent (31%).

  Toestemming

  Voor het uitwisselen van de nierfunctiewaarde moet de

  arts of apotheker apart toestemming vragen aan de pati-

  ent. Uit een onderzoek van de Nierstichting uit 2015 bleek

  dat 76% van de risicogroepen – dat zijn mensen met

  een risico op nierschade door een hoge bloeddruk en/of

  diabetes – nog geen toestemming had gegeven, of niet

  wist of hij/zij toestemming had gegeven. Als belangrijkste

  reden werd genoemd dat de arts of apotheker nooit toe-

  stemming heeft gevraagd (73%). Slechts een klein deel

  (4%) gaf aan bezwaar te hebben tegen het doorgeven van

  de nierfunctie aan de apotheek.

  Nierfunctiebepaling in de apotheek

  De directe beschikbaarheid van nierfunctiewaarden

  is beperkt, blijkt uit steeds meer projecten die onder-

  zoeken welke gegevens geregistreerd staan in informatie-

  systemen van de apotheek.[2-6] Over het algemeen is

  slechts 25% tot 50% van de gewenste nierfunctiewaarden

  direct beschikbaar. Van 74% van de ouderen die risico-

  geneesmiddelen gebruiken en van wie de nierfunctie

  gemonitord zou moeten worden, is op dit moment nog

  geen informatie over de nierfunctie beschikbaar in de

  apotheek, terwijl deze informatie vaak wel bij de huisarts

  bekend is.3]

  Bijna een kwart (23%) van de apothekers bepaalt zelf

  wel eens de nierfunctie (meting via een vingerprik). Uit

  een pilot van Service Apotheek bleek dat het percentage

  bekende nierfunctiewaarden hierdoor kan stijgen van

  25% naar zo’n 75%.6] Dit kwam vooral doordat er dan

  betere afspraken worden gemaakt met zorgverleners

  over uitwisseling, en er daardoor meer nierfunctiewaar-

  den direct beschikbaar komen. Apothekers geven ook aan

  dat dit meten van de nierfunctiewaarde door de apotheek

  alleen onder bepaalde voorwaarden plaats zou moeten

  vinden. Bijvoorbeeld: als er nergens een waarde bekend is

  en er een medicijn is voorgeschreven waarmee de patiënt

  direct moet starten.

  Om de medicatie te kunnen aanpassen aan de nier functie,

  heeft de arts of apotheek wel een nierfunctiewaarde

  nodig. En die ontbreekt vaak omdat de arts deze niet

  altijd volgens de richtlijnen meet. Mensen met chronische

  nier schade, hypertensie en diabetes moeten tenminste

  1 keer per jaar worden gecontroleerd op nierfunctie, eiwit

  in urine en bloeddruk. Maar dit gebeurt in minder dan de

  helft (43%) van de gevallen.1] En als de nierfunctiewaarde

  is gemeten, wordt deze onvoldoende uitgewisseld. En dit

  ondanks regelgeving die artsen verplicht om afwijkende

  nier functiewaarden (lager dan 50 ml/min/1.73m2) te

  melden bij de apotheek.

  Het is wenselijk dat de apotheker op de hoogte is van de

  actuele nierfunctiewaarde, omdat die overzicht heeft van

  de medicatie. Veel patiënten zien meerdere artsen die elk

  medicijnen voorschrijven, zowel in de eerste als tweede lijn.

  Maar de bepaling en de uitwisseling van nierfunctiewaarden

  is suboptimaal, zowel tussen artsen in de eerste en tweede

  lijn, als tussen de huisarts/specialist en de apotheker, zo

  blijkt uit inventarisaties.

  Nierfunctiewaarden ontbreken

 • Ziekenhuisopnames als gevolg van niet aanpassen

  medicijngebruik bij verminderde nierfunctie.

  3

  Recht op veilige aflevering medicijnen

  Sinds de aanpassing van de Geneesmiddelenwet in 2012,

  hebben apothekers recht op inzage in laboratorium -

  waarden die noodzakelijk zijn voor het veilig afleveren van

  medi cijnen. In 2013 is een regeling opgesteld om deze

  nieuwe wet werkbaar te maken voor artsen en apothekers.

  Volgens die regeling moeten artsen een afwijkende

  Vermijdbare ziekenhuisopnames

  Ziekenhuisopnames zijn het topje van de ijsberg.

  Hoeveel patiënten last hebben van bijwerkingen is niet

  bekend, maar dat aantal zal velen malen groter zijn.

  van alle ziekenhuisopnames[7,8]

  van ziekenhuisopnames van ouderen9]

  10%

  30%

  nierfunctie waarde (lager dan 50 ml/min/1.73m2) actief

  door geven aan de apotheker. De KNMP vindt het wenselijk

  om ook niet-afwijkende nierfunctiewaarden door te geven.

  Zo kan de apotheker het beloop monitoren, en dat maakt

  vroegtijdig ingrijpen mogelijk.

  < 50 ml/min/1.73m2 !

 • 4

  Hoge bloeddruk of diabetes? Verhoogd risico!

  In Nederland hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. De helft van

  deze mensen, zo’n 850.000, heeft een verminderde nierfunctie. Dat komt vooral voor

  bij mensen met diabetes en/of een hoge bloeddruk. Ook ouder worden zorgt voor

  achteruitgang van de nierfunctie, waardoor medicijnen op kunnen hopen en aanpassen

  van medicijnen vaak nodig is.

  Uit onderzoek van de Nierstichting uit 2015 blijkt dat ongeveer de helft van

  de risicogroepen dagelijks drie tot vijf verschillende medicijnen gebruikt. Van de

  nier patiënten gebruikt 69% dagelijks zelfs zes of meer medicijnen.

  Wat weten mensen uit de risicogroepen over hun risico

  Binnen de risicogroepen is er beperkte kennis over de relatie tussen de nierfunctie en

  medicijngebruik blijkt uit onderzoek van de Nierstichting uit 2015.

  kent eigen nierfunctie

  11% 62%

  weet dat hoge bloeddruk nierschade kan veroorzaken

  33%

  weet dat diabetes nierschade kan veroorzaken

  63%

  weet dat dosering medicijnen moet wordenaangepast bij vermindering nierfunctie

  Wanneer medicatie aanpassen voor patiënten met verminderde nierfunctie

  leeftijd 65+

  hoge bloeddrukbehandeling

  hoge bloeddruk

  gebruik van vijfmedicijnen of meer

  aanpassenmedicatie

  vaaknoodzakelijk

  +

  +

  diabetes behandeling diabetes

  +

 • 5

  Onstekingsremmende pijnstillers

  De KNMP richtlijn stelt dat bij gebruik van onstekingsrem-

  mende pijnstillers (NSAID’s) langer dan twee weken de arts

  moet overwegen of dit is gerechtvaardigd; mocht de arts

  toch een NSAID voorschrijven voor een periode langer dan

  twee weken aan iemand uit een risicogroep, dan dient de

  nierfunctie voorafgaand en één week na starten van de

  NSAID gecontroleerd te worden.10]

  koopt zelf ontstekingsremmendepijnstillers

  49%

  gebruikt deze dagelijkstot een paar keer per week

  15%

  Mensen uit de risicogroepen

  Dialyse & medicijnen

  Bij sommige patiëntengroepen is het voorschrijven van

  medicatie nog ingewikkelder, zoals bij mensen die dialy-

  seren en degenen die een donornier hebben ontvangen.

  Dialyse: complexe interactie met medicijnen

  Bij de 6.500 dialysepatiënten in Nederland werken de

  nieren nauwelijks of niet meer.11] Het dialyse-apparaat

  neemt een deel van de functie van het verwijderen van

  afvalstoffen over. Dialysepatiënten gebruiken zo’n tien

  tot twaalf soorten medicijnen op een dag, met een

  gemiddelde van negentien pillen per dag.12] Bij gebrek

  aan nierfunctie, worden op niet-dialysedagen sommige

  medicijnen nauwelijks verwijderd en lopen deze patiënten

  extra kans op (ernstige) bijwerkingen.

  Ook op dialysedagen kan het zijn dat niet alle medicijnen

  volledig worden afgevoerd. De hoeveelheid medicijn in

  het lichaam kan hierdoor toenemen, waardoor de kans

  op (ernstige) bijwerkingen toeneemt. De dialyse kan

  een geneesmiddel ook ongewenst snel uit het lichaam

  ver wijderen, waardoor er te weinig van in het lichaam

  blijft en het zijn effect mist (onderbehandeling).

  Afhankelijk van wat de dialyse doet met het medicijn

  wordt de hoogte en frequentie van de dosering bepaald.

  De nefroloog maakt daarom specifieke afspraken met

  elke dialysepatiënt over medicijngebruik op dialysedagen

  en niet-dialysedagen. Behalve met het gebrek aan nier-

  functie en de dialysemethode moet de arts ook rekening

  houden met het type medicijnen. Sommige mogen

  dialyse patiënten niet (of: alleen anders) innemen op dia-

  lysedagen, zoals kaliumverlagers, plastabletten, middelen

  tegen hoge bloeddruk, antibiotica en insuline. Soms is het

  beter om bloeddrukverlagende medicijnen op de dialyse-

  dag over te slaan, als de patiënt tijdens de dialyse al last

  heeft van bloeddrukdalingen. En van sommige antibiotica

  moeten nierpatiënten na dialyse een extra dosis innemen,

  terwijl zij andere antibiotica juist alleen op dialysedagen

  mogen innemen.

  Doseringsadviezen speciaal voor dialysepatiënten zijn in

  de maak. De Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging

  Nederland geven de brochure ‘Medicijnen voor nier-

  patiënten’ uit, met een bijbehorende checklist voor

  zorgverleners om knelpunten in medicatiegebruik vast

  te stellen, en via zorg op maat te helpen oplossen.

  © M

  aaik

  e W

  ijnan

  ds /

  Nie

  rstic

  htin

  g

 • 6

  Momenteel leven in Nederland zo’n 10.000 mensen met

  een functionerende donornier.11] Zij gebruiken afweer-

  onderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva en

  corticosteroïden), om afstoting van de donornier tegen

  te gaan. Daarnaast krijgen zij medicijnen ter voorkoming

  van infecties (antibiotica en antivirale middelen). Andere

  veel voorgeschreven medicijnen zijn: bloedverdunners,

  pijnstillers, maagzuurremmers en/of cholesterolverlagers.

  (NSAID’s mogen niet gebruikt worden omdat ze slecht zijn

  voor de donornier.) De medicijnen geven zo veel en zware

  bijwerkingen, dat in deze groep de therapietrouw relatief

  laag is, wat de optimale levensduur van de donornier

  bedreigt. Ook in deze groep is een optimale balans in

  medicatie dus complex. Daarom is goede begeleiding en

  waar mogelijk aanpassing van de medicatie voor deze groep

  van groot belang.

  In specifieke situaties is extra aandacht nodig voor (aan-

  passing van) het medicijngebruik bij mensen met een

  verminderde nierfunctie: in geval van een onderzoek

  met jodiumhoudend contrastmiddel, en in geval van

  (dreigende) uitdroging.

  Jodiumhoudend contrastonderzoek

  Bij een CT-scan, angiografie of dotterbehandeling worden

  organen, weefsels en bloedvaten beter zichtbaar gemaakt

  met jodiumhoudend contrastmiddel (‘jodiumhoudende

  contrastonderzoeken’). Maar contrastvloeistof kan de

  doorstroming van het bloed in de nieren verminderen en

  de nierbuisjes van de nieren beschadigen. Daarom zijn

  soms voorzorgsmaatregelen nodig voor patiënten met

  een hoog risico op nierschade (mensen met een eGFR

  minder dan 45 ml/min/1.73m2, of eGFR minder dan

  60 ml/min/1.73m2 én diabetes of twee cardiovasculaire

  complicaties). De arts zal dat beslissen, aan de hand van

  de landelijke richtlijn.

  Tijdelijke extra risicoTransplantatie & medicijnen

  Een mogelijke maatregel is vochttoediening via een

  infuus voor en eventueel na het contrastonderzoek; een

  andere is het tijdelijk stoppen van bepaalde medicatie,

  met name plastabletten (diuretica), bepaalde pijnstillers

  (NSAID’s) en glucoseverlagende tabletten (metformine).

 • 7

  Tijdelijke extra risico

  (Dreigende) uitdroging

  In geval van een hittegolf, koorts, diarree en overgeven

  bestaat een risico op uitdroging. Bepaalde medicijnen

  voor de behandeling van verminderde nierfunctie, hoge

  bloeddruk of hartfalen, zorgen ervoor dat het lichaam

  uitdroging niet altijd kan opvangen, waardoor nierschade

  kan ontstaan of verergeren. Risicogroepen zoals

  (onder andere) ouderen, mensen met een verminderde

  nierfunctie of hartfalen moeten in deze situaties daar-

  om maatregelen nemen, in overleg met hun arts. Het

  kan gaan om extra vocht innemen of om het tijdelijk

  niet innemen van medicijnen, met name plastabletten

  en sommige bloeddruk ver lagende geneesmiddelen

  (ACE remmers, zoals enalapril, lisonopril en ramipril, en

  A2-blokkers, zoals losartan, candesartan en irbesartan).

  Patiënten moeten NSAID’s in het bijzonder laten staan bij

  (dreigende) uitdroging: NSAID’s zijn dan nog schadelijker

  omdat ze op zichzelf al kunnen leiden tot (acute) nier-

  schade.

  Bij langer dan 2 dagen koorts hoger dan 38,5°C.

  Bij langer dan 5 dagen blootstelling aan eenomgevingstemperatuur van 27°C of hoger.

  Bij meer dan3 x overgeven

  op een dag.Bij meer dan

  3x waterdunne diaree

  op een dag.

 • 8

  Tekst

  • Iris Groenenberg, Programmamedewerker preventie,

  afdeling Zorg & Innovatie, Nierstichting

  • Karin Postelmans, Redacteur, afdeling Marketing &

  Communicatie, Nierstichting

  Vormgeving en infographics

  • Maaike Wijnands, oeHoe infographics en illustraties

  Met dank voor hun inhoudelijke inbreng en deskundig

  commentaar:

  • Prof. dr. Ron Gansevoort, nefroloog, Universitair Medisch

  Centrum Groningen (UMCG).

  • Prof. dr. Patricia van den Bemt, ziekenhuisapotheker /

  klinisch farmacoloog, Erasmus Medisch Centrum,

  Rotterdam.

  • Dr. Willemijn Eppenga, ziekenhuisapotheker KNMP,

  Den Haag.

  • Prof. dr. Teun van Gelder, internist-nefroloog /

  klinisch farmacoloog, Erasmus MC, Rotterdam.

  • Dr. Nynke Scherpbier-de Haan, huisarts /

  Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc.

  © Nierstichting, november 2016

  Colofon

  Deze factsheet is een uitgave van de Nierstichting. De inhoud is gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap en

  met grote zorg en in samenwerking met deskundigen samengesteld. De Nierstichting kan echter geen aansprakelijkheid

  aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

  Deze factsheet is deel 10 van de serie van tien factsheets over nieren en nierschade. De serie bestaat uit de volgende

  factsheets:

  1 Nieren en chronische nierschade

  2 Oorzaken van chronische nierschade

  3 Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico’s

  4 Klachten en behandeling chronische nierschade

  5 Vroeg opsporen, preventie en behandeling chronische nierschade

  6 Nierfalen en nierfunctievervangende behandeling

  7 Niertransplantatie, donatie en wachtlijst

  8 Dialyse: vormen, aantal patiënten en gevolgen

  9 Nieren en zout

  10 Nieren en medicatie

  Coördinatie en eindreactie

  • Dr. Katja van Geffen, manager Zorg & Innovatie,

  Nierstichting.

  Bronnen

  De lijst met literatuurreferenties is te vinden op

  www.nierstichting.nl/bronnen-factsheets

  of kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar

  [email protected]