Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

of 25 /25
Niek van Hengel

Embed Size (px)

Transcript of Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Page 1: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Niek van Hengel

Page 2: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 3: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Vergrijzing van samenleving

Een belangrijke trend van de laatste jaren is vergijzing, het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving stijgt.

Nederland telde in 2011 ruim 2,6 miljoen 65-plussers (15,6% van de totale bevolking), waarvan bijna 650.000 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. In 2040 is 25,6% van de bevolking 65+, dat zijn 4,6 miljoen mensen (Bron CBS).

Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking:

1985 2011 2036

Zwaartepunt (+/-30 jaar)

Zwaartepunt (+/- 47 jaar)

Zwaartepunt (+/- 65jaar)

Page 4: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Eenzaamheid onder groter wordende groep ouderen

De cijfers:Van de ruim 2,6 miljoen 65-plussers voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam. 4% van de 65-plussers, meer dan 100.000 mensen, voelen zich ernstig tot uiterst eenzaam. (Bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2008).

Gevolgen eenzaamheid:Eenzaamheid verhoogt je bloeddruk, stressniveau en het risico op een depressie. Daarmee zijn deze gevoelens even slecht voor je gezondheid als roken of overgewicht. (Bron: onderzoek Prof. Cacioppo, Universiteit van Chicago, mei 2009)

Vooral bij ouderen kan eenzaamheid gevaarlijk zijn, omdat zij meestal een zwakker gestel hebben. Onder andere door verlies van dierbaren en lichamelijke omstandigheden verkeren senioren in een steeds kleiner sociaal netwerk en worden minder zelfredzaam.

Wanneer mensen (tijdelijk of structureel) hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp (Machielse, 2003, 2006a). In het ergste geval is (tijdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk (Van Campen, 2011).

Sociaal geïsoleerde mensen participeren niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke activiteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2011).

Page 5: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Eenzaamheid, hoe hier iets tegen te doen?

Sociale cohesie in de wijkDeelname aan het sociale en maatschappelijke leven vormt een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie (RMO, 1997).

Sociaal geïsoleerde mensen participeren niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke activiteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2006a). Maatschappelijke participatie en mobiliteit hangen samen met het voorkomen van eenzaamheid.

Sociale relaties zorgen ervoor dat mensen ergens bij horen. Via het proces van sociale integratie raken mensen betrokken bij elkaar en bij andere groepen in de samenleving. Als mensen zich deel voelen van een sociale groep waarmee zij zich kunnen identificeren, ontstaan betrokkenheid, vertrouwen en vriendschappen. Dit heeft positieve gevolgen voor het persoonlijk welzijn (Hortulanus et al., 2003). Dit blijkt zeker te gelden voor sociale relaties in de directe leefomgeving van mensen en sociale cohesie in de buurt (Cramm et al., 2012).

Zinvolle dagbesteding verhoogt welzijnNaast het belang van een betekenisvol sociaal netwerk zijn ook andere aspecten van belang wanneer het gaat om bestrijden van eenzaamheid en verhogen van welzijn van mensen. Cramm et al. (2012) splitsen welzijn in sociaal en fysiek welzijn. Sociaal welzijn uit zich in affectie, bevestiging, status, comfort en stimulans. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of mensen zich nuttig voelen voor anderen, of mensen trots zijn op wat zij bereikt hebben, of mensen echt doen wat zij leuk vinden etc.

Eenzaamheid kan voorkomen worden door te investeren in de kwaliteit van diensten en organisaties in een wijk.

Page 6: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 7: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

“Wat ik op de club maak moet ik dikwijls thuis opnieuw breien, omdat we zo zitten te

kletsen”

Stichting Granny's Finest Beleidsplan 2014 Draft

Page 8: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 9: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 10: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Verhaal

Page 11: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

The internet of things

…and people

Page 12: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 13: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

“Bedankjes voor mijn werk komen vanuit de hele wereld

binnen en staan op een mooie plek in mijn huis”

Stichting Granny's Finest Beleidsplan 2014 13

Page 14: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 15: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

7. Media en communicatie

Stichting Granny's Finest Beleidsplan 2014 Draft

Page 16: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Fysieke winkel / buurthuis

“SocialConcept store”

Page 17: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 18: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 19: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 20: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 21: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 22: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014
Page 23: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Grannysfinest.com

Page 24: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014

Grannysfinest.com

Irene Rijkers

Irene Rijkers Irene Rijkers heeft een bedankje ontvangen van Amy Milles voor het maken van Col Mees

Irene Rijkers heeft heeft het breipakket Col Mees in kleur Beige besteld om te gaan maken via www.grannysfinest.com

Irene Rijkers heeft gereageerd op de status van Granny’s Finest: “ Mooie collectie”

Evenementen / Afmelden / Interactie intern & extern

Page 25: Niek van Hengel - Granny's finest - eRetail 2014