New Tanden: resultaat van epithelio mesenchymale interacties...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of New Tanden: resultaat van epithelio mesenchymale interacties...

 • Tanden:Tanden: resultaat van epithelioresultaat van epithelio-- mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  gemengdgemengd epithelioepithelio-- mesenchymaal productmesenchymaal product

  epitheel epitheel ameloblastenameloblasten ⇓⇓

  glazuurglazuur

  ectomesenchym ectomesenchym odontoblastenodontoblasten ⇓⇓

  dentinedentine

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  migratie van NC cellenmigratie van NC cellen epitheel en mesenchym epitheel en mesenchym verwerven specificiteitverwerven specificiteit determinatie van determinatie van distributie en plaats van distributie en plaats van tanden tanden

  1° initiatie1° initiatie1° initiatie

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  vorming van vorming van emailorgaanemailorgaan vorming van vorming van tandpapiltandpapil ‘bud’ ‘bud’ ‘‘capcap’’ ‘‘bellbell’’

  2° morfogenese2° morfogenese2° morfogenese

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  differentiatie van differentiatie van odontoblastenodontoblasten

  dentinedentine

  differentiatie van differentiatie van ameloblastenameloblasten

  glazuurglazuur

  3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie3° cytodifferentiatie

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  gevolg van veelvuldige, reciprokegevolg van veelvuldige, reciproke epithelioepithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  epigenetische cascadeepigenetische cascade

 • Epigenetische cascadeEpigenetische cascade

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  rol van epitheel en mesenchymrol van epitheel en mesenchym weefselrecombinatiesweefselrecombinaties

  rol van genenrol van genen mRNA:mRNA: in situ hybridisatiein situ hybridisatie eiwitteneiwitten: immunologische kleuringen: immunologische kleuringen

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  rol van epitheel en mesenchymrol van epitheel en mesenchym weefselrecombinatiesweefselrecombinaties

  rol van genenrol van genen mRNA:mRNA: in situ hybridisatiein situ hybridisatie eiwitteneiwitten: immunologische kleuringen: immunologische kleuringen

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  epitheelepitheel / / / / / / / / / / / / / / basale membraan

  mesenchym mesenchym

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  (1)(1)

  zowel epitheel alszowel epitheel als mesenchym zijnmesenchym zijn vereist voor devereist voor de tandontwikkelingtandontwikkeling

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  (2)(2)

  het mesenchymhet mesenchym bepaalt de tandvormbepaalt de tandvorm

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  (3)(3)

  1. 1. het mesenchym heefthet mesenchym heeft een inductieve roleen inductieve rol

  2. 2. het emailorgaanhet emailorgaan-- epitheel is plastischepitheel is plastisch

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  (4)(4)

  vogels bezitten geenvogels bezitten geen tanden door wijzigingen intanden door wijzigingen in de interactiesde interacties tussentussen epitheel en mesenchymepitheel en mesenchym

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  Hen’s toothHen’s tooth

  ((Kollar & Fisher, Kollar & Fisher, 1980)1980)

 • EpithelioEpithelio--mesenchymale interactiesmesenchymale interacties

  (5)(5) het epitheel bepaalt niet alleen de distributie het epitheel bepaalt niet alleen de distributie van de tanden maar ook hun vormvan de tanden maar ook hun vorm

 • Ontwikkeling van een tandOntwikkeling van een tand

  rol van epitheel en mesenchymrol van epitheel en mesenchym weefselrecombinatiesweefselrecombinaties

  rol van genenrol van genen mRNA:mRNA: in situ hybridisatiein situ hybridisatie eiwitteneiwitten: immunologische kleuringen: immunologische kleuringen

 • A

  B

  C

  Rol van genenRol van genen

  In situIn situ hybridisatiehybridisatie embryonale muizen, 11.5 dagenembryonale muizen, 11.5 dagen

  A: A: MsxMsx--11

  B:B: MsxMsx--22

  C:C: DlxDlx--22

  [Sharpe, 1995][Sharpe, 1995]

 • Rol van genenRol van genen

 • Rol van genenRol van genen

 • Odontogene homeoboxOdontogene homeobox--codecode

 • Odontogene homeoboxOdontogene homeobox--codecode

 • Ectopische tandenEctopische tanden

  Tanden: resultaat van epithelio-mesenchymale interacties Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Epigenetische cascade Ontwikkeling van een tand Ontwikkeling van een tand Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Epithelio-mesenchymale interacties Ontwikkeling van een tand Rol van genen Rol van genen Rol van genen Odontogene homeobox-code Odontogene homeobox-code Ectopische tanden