New media project "Toolbox"

of 10 /10
Domininkas Sakalauskas door NEW MEDIA PROJECT

Embed Size (px)

Transcript of New media project "Toolbox"

1. NEW MEDIA PROJECT door Domininkas Sakalauskas 2. > Ik wil een app creren voor mobiele toestelen >IPAD/IPHONE> Het is een game app die gebasseerd is opcalisthenicscultuur. 3. BedoelingOp een leuke manier kennis geven over het mensenlijke lichaam;> anatomie, positieve en negatieve aspecten van de oefeningen.> Kennis toepassen in het echte leven> Promoten van een gezondere levenswijzen 4. Toepassingvan nieuwe media project 5. MARKET RESNa een grondig onderzoek zijn er mij al een aantal software paketten ter attentie gekom 6. > Deze plug-in zou een vereenvoudigde versie van een custom panel zijn.> Ik werk met Photoshop zowel als Painter, door deze beiden te combinerenzal het geheel efficienter en duidelijker overkomen.> Mijn bedoeling is om een designer te helpen door overstappen naar eendigitale manier van ontwerpen 7. CUSTOM PANEL 8. Een voorbeeld; versimpelen van swatches.< Rechts: Corel Painter color wheel.> Links: Photoshop color swatches. 9. PLANNINGNOVEMBER > Week 7 8> onderzoeken bestaande softwarepakketten en informatie verwerken> Verzamelde data analyzeren en verwerkenNOVEMBER T/M DECEMBER > WEEK 9 -10> apart halen van alle mogelijkheden die deze softwarepakketten bieden- afbakenen van bestaande tools en opties- vinden van moeilijke en eenvouwdige oplossingen voor tools en opties- onderzoeken hoe kan ik het verbeteren en vereenvouwdigenDECEMBER > WEEK 11> soort werkwijze onderzoeken> designers interviewenDECEMBER > WEEK 12 14> concept uitwerken en realiseren- schetsen van het concept-iIntegreren van het data die onderzocht was- conceptueel uitwerken- pratische sample creren dat functioneertJANUARI > WEEK 1> presentatie