Netwerken tussen generaties

of 25 /25
Netwerken tussen generaties Den Haag, Juni 2008

description

Slides van relatie event van Proven Partners op 17 juni

Transcript of Netwerken tussen generaties

Page 1: Netwerken tussen generaties

Netwerken tussen generaties

Den Haag, Juni 2008

Page 2: Netwerken tussen generaties

Mensen zijn vreemde vogels

Page 3: Netwerken tussen generaties
Page 4: Netwerken tussen generaties

Homo Zappiens

Twitch speed <>

Multi tasking <>

Non- lineair approaches <>

Iconic skills first <>

Connected <>

Collaborative <>

Active <>

Learning by playing <>

Instant payoff <>

Fantasy <>

Homo Sapiens

Conventional speed

Mono tasking

Linear approaches

Reading skills first

Stand alone

Competitive

Passive

Seperating learning and playing

Patience

Reality

Page 5: Netwerken tussen generaties

Verschillen tussen generaties?

Page 6: Netwerken tussen generaties

Generaties en het web

Marcel Kesselring

Page 7: Netwerken tussen generaties

Generaties en het web

Page 8: Netwerken tussen generaties

Creators

Critics

Collectors

Joiners

Spectators

Inactives

Publish a blog

Publish your own Web pagesUpload video you created

Upload audio/music you createdWrite articles or stories and post them

Post ratings/reviews of products/services

Comment on someone else’s blogContribute to online forums

Contribute to/edit articles in a wiki

Use RSS feedsAdd “tags” to Web pages or photos

“Vote” for Web sites online

Maintain profile on a social networking siteVisit social networking sites

Read blogs

Watch video from other usersListen to podcasts

Read online forumsRead customer ratings/reviews

None of the above

The Social Technographics ™ Ladder

Groups include people participating in at least

one of the activities monthly.

Page 9: Netwerken tussen generaties

Age is also a major driver of adoption

Base: US online consumers

Source: NACTAS Q2 2007 North American Social Technographics online survey

NACTAS Q4 2006 Youth online survey

Percent of each generation in each Social Technographics category

Page 10: Netwerken tussen generaties

Generaties en de werkomgeving

Susan van Dijen

Page 11: Netwerken tussen generaties

Bron: Aart Bontekoning

Angst ondergraaft de solidariteit tussen generaties

30 januari 2007 / Door Heidi Zandbergen

Page 12: Netwerken tussen generaties

Typologie van de protest generatie

� Eigen kamer met eigen spullen (telefoon, PC, kasten, planten, kunst, etc.)

� Wil veel face-to-face contact met collegae – overlegt graag, maar wel

gestructureerd (vaste agenda, vaste dagen / tijden)

� Legt alles vast op papier, in nota’s, notities, beleidsstukken etc. volgens vaste

afspraken

� Neemt reistijd naar kantoor als gegeven; staat elke dag trouw in de file

� Werkt bij voorkeur tussen 9-17 uur

� Voelt zich het meest verbonden met Pragmatische generatie, vooral op inhoud

van het werk en de manier van werken

Page 13: Netwerken tussen generaties

Typologie screenager (Homo Zappiens)� Is niet gebonden aan eigen werkplek en werktijden. Is flexibel.

� Doet veel werkzaamheden digitaal en print zo min mogelijk

� Wil output gestuurd worden en is zelfstandig in het indelen van de

werkzaamheden. Is onafhankelijk.

� Gebruikt kantoor als ontmoetingsplek

� Maakt flexibele werkafspraken en overlegt met gebruikmaking van alle

beschikbare moderne technologieën.

� Houdt niet van regels, vaste afspraken en wetten

� Voelt zich het meest verbonden met generatie X

Page 14: Netwerken tussen generaties

Werkomgeving

Werkplek Protestgeneratie Werkplek Homo Zappiens

Werkomgeving

Page 15: Netwerken tussen generaties

Generaties en de LWI-scan

Mark Sleijser

Page 16: Netwerken tussen generaties

LWI scan

Online enquête over locatie & werkplekinrichting bij verschillende organisaties in verschillende sectoren met als centrale vraag;

“Hoe denken medewerkers over hun werkomgeving?”

De resultaten kunnen worden vergeleken met andere organisaties (vaak binnen de eigen sector). Hieruit komen handvaten voor verbeterpunten naar voren.

Page 17: Netwerken tussen generaties

LWI scan resultaten (1/5)

De strategie van onze organisatie is zo duidelijk dat we daaruit De strategie van onze organisatie is zo duidelijk dat we daaruit De strategie van onze organisatie is zo duidelijk dat we daaruit De strategie van onze organisatie is zo duidelijk dat we daaruit

kunnen afleiden welke kennis nodig is om die strategie te kunnen afleiden welke kennis nodig is om die strategie te kunnen afleiden welke kennis nodig is om die strategie te kunnen afleiden welke kennis nodig is om die strategie te

realiseren.realiseren.realiseren.realiseren.

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9

algemeen

20-30

30-40

40-50

50+

categorie x

categorie x

categorie x

categorie x

totaal

vrouwen

mannen

Page 18: Netwerken tussen generaties

LWI scan resultaten (2/5)

In het belang van de toekomst van onze organisatie investeren In het belang van de toekomst van onze organisatie investeren In het belang van de toekomst van onze organisatie investeren In het belang van de toekomst van onze organisatie investeren

wij substantieel in innovatie.wij substantieel in innovatie.wij substantieel in innovatie.wij substantieel in innovatie.

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9

algemeen

20-30

30-40

40-50

50+

categorie x

categorie x

categorie x

categorie x

totaal

vrouwen

mannen

Page 19: Netwerken tussen generaties

LWI scan resultaten (3/5)

Mijn (eerste-) lijnsmanager / directe chef stimuleert Mijn (eerste-) lijnsmanager / directe chef stimuleert Mijn (eerste-) lijnsmanager / directe chef stimuleert Mijn (eerste-) lijnsmanager / directe chef stimuleert

functionele samenwerking met anderen afdelingen.functionele samenwerking met anderen afdelingen.functionele samenwerking met anderen afdelingen.functionele samenwerking met anderen afdelingen.

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9

algemeen

20-30

30-40

40-50

50+

categorie x

categorie x

categorie x

categorie x

totaal

vrouwen

mannen

Page 20: Netwerken tussen generaties

LWI scan resultaten (4/5)

Bij ons staat men over het algemeen positief tegenover het Bij ons staat men over het algemeen positief tegenover het Bij ons staat men over het algemeen positief tegenover het Bij ons staat men over het algemeen positief tegenover het

vernieuwen van producten of diensten.vernieuwen van producten of diensten.vernieuwen van producten of diensten.vernieuwen van producten of diensten.

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9

algemeen

20-30

30-40

40-50

50+

categorie x

categorie x

categorie x

categorie x

totaal

vrouwen

mannen

Page 21: Netwerken tussen generaties

LWI scan resultaten (5/5)

Hoeveel procent van je werktijd ben je aan het telefoneren?Hoeveel procent van je werktijd ben je aan het telefoneren?Hoeveel procent van je werktijd ben je aan het telefoneren?Hoeveel procent van je werktijd ben je aan het telefoneren?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

algemeen

20-30

30-40

40-50

50+

categ

orie x

categ

orie x

categ

orie x

categ

orie x

Percentage

totaal

vrouwen

mannen

Page 22: Netwerken tussen generaties

Synergie tussen generaties

Leo van de Vorst

Page 23: Netwerken tussen generaties

Generaties & groepen

< 45 30-45< 30

Babyboomers

X

Homo Zappiens

Screenager ProtestPragmatisch

Einstein

Homo Sapiens

X

Page 24: Netwerken tussen generaties

Competenties van de ideale medewerker

Initiatief nemen Initiatief nemen Initiatief nemen Initiatief nemen Communiceren Communiceren Communiceren Communiceren Overzicht houdenOverzicht houdenOverzicht houdenOverzicht houden

Kennis delen Kennis delen Kennis delen Kennis delen InspirerenInspirerenInspirerenInspireren Zelfstandig werkenZelfstandig werkenZelfstandig werkenZelfstandig werken

Snel schakelenSnel schakelenSnel schakelenSnel schakelen PresenterenPresenterenPresenterenPresenteren Analyseren Analyseren Analyseren Analyseren InlevenInlevenInlevenInlevenBesluiten nemenBesluiten nemenBesluiten nemenBesluiten nemen Overtuigen Overtuigen Overtuigen Overtuigen PrioriterenPrioriterenPrioriterenPrioriteren Samenwerken Samenwerken Samenwerken Samenwerken

Integraal denken en werkenIntegraal denken en werkenIntegraal denken en werkenIntegraal denken en werken KlantgerichtKlantgerichtKlantgerichtKlantgericht Nauwkeurig werken Nauwkeurig werken Nauwkeurig werken Nauwkeurig werken

Aansturen Aansturen Aansturen Aansturen DoelgerichtDoelgerichtDoelgerichtDoelgericht Rolvast opererenRolvast opererenRolvast opererenRolvast opereren

Page 25: Netwerken tussen generaties

Opdracht

•Vertegenwoordig de eigen generatie met specifieke competentiesVertegenwoordig de eigen generatie met specifieke competentiesVertegenwoordig de eigen generatie met specifieke competentiesVertegenwoordig de eigen generatie met specifieke competenties

•Ga op zoek naar synergie met andere generatiesGa op zoek naar synergie met andere generatiesGa op zoek naar synergie met andere generatiesGa op zoek naar synergie met andere generaties

Welke werkafspraken maak je als Welke werkafspraken maak je als Welke werkafspraken maak je als Welke werkafspraken maak je als projectteam om elkaars competenties projectteam om elkaars competenties projectteam om elkaars competenties projectteam om elkaars competenties

optimaal te benutten? optimaal te benutten? optimaal te benutten? optimaal te benutten?