Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

of 12 /12
© Hiemstra & De Vries pagina 1 SAMEN LEREN VERNIEUWEN IMPRESSIE VAN DE EERSTE WERKSESSIE VAN HET NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN TOM OVERMANS, SEBASTIAAN VAN DEN BOGAARD

Embed Size (px)

Transcript of Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

 • Hiemstra & De Vries pagina 1

  SAMEN LEREN VERNIEUWEN IMPRESSIE VAN DE EERSTE WERKSESSIE VAN HET NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN

  TOM OVERMANS, SEBASTIAAN VAN DEN BOGAARD

 • NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN

 • Dat er zoveel secretarissen zelf aanwezig zijn,

  dat zegt iets over het belang van dit thema

  De gemeentesecretaris wordt

  een anesthesist, een pijnbestrijder

 • 1

  2

  3

  4

  5

  Leren van facts & figures

  Op basis van feitelijke, geobjectiveerde informatie

  gingen we in deze sessie in gesprek over nieuwe

  kansen voor de toekomst. Contrasterende gemeenten

  uit het bezuinigingsmodel gingen met elkaar in

  gesprek om te leren en inspiratie op te doen voor

  nieuwe maatregelen of zoekrichtingen voor de

  volgende ronde.

  Leren van concrete vragen

  In deze deelsessie lag de nadruk op concrete

  vraagstukken. Met behulp van dynamische

  werkvormen is in de groep gesproken over

  actuele praktijkdossiers en manieren waarop

  kennis en ervaring van anderen is te

  gebruiken.

  Leren van de wetenschap

  In deze deelsessie is vanuit een wetenschappelijk

  perspectief gekeken naar het framen, scripten en stagen

  van bezuinigingen. Op basis van wetenschappelijke

  inzichten is gereflecteerd op het handelen van

  strategische managers in gemeenten.

  Leren over de volgende stap

  Een marathon lopen en er na 42km achter

  komen dat de finish 10km verderop ligt. Dat is

  het gevoel dat veel gemeenten hebben. Deze

  deelsessie ging over de volgende stap in het

  bezuinigingsproces en de kansen en

  moeilijkheden van het realiseren van nieuwe

  opgaven (in de komende acht maanden).

  Leren implementeren

  In deze deelsessie stond de implementatie

  centraal. Hoe kom je van plan naar praktijk?

  Hoe realiseer je de maatregelen uit de

  besluitvormingsfase, en waar loop je in de

  implementatie tegenaan?

  WERKSESSIE: VIJF PARALLELLE GROEPEN

 • Fa

  cts &

  Fig

  ure

  s

  Fact based adviseren is nodig om college te overtuigen van steeds moeilijker wordende besluiten

  Rationeel gezien zijn er nog talloze opties,

  maar de politieke arena is onvoorspelbaar

  Spiegelen met andere gemeenten

  biedt nieuwe perspectieven

  1

 • Co

  nc

  re

  te

  vr

  ag

  en

  Bezuinigingen als vliegwiel

  voor andere rolneming

  Ontschot de gesprekken

  tussen raad, college en organisatie

  Ga open in gesprek met partners: vertel

  over de taakstelling, maar vraag ook waarmee

  je hen kan helpen

  2

 • We

  te

  nsc

  ha

  p

  Het gaat hoe dan ook pijn doen. We moeten

  leren hoe we de pijn kunnen kanaliseren.

  Het voorbereiden van de nieuwe

  collegeperiode: vier jaar innoveren

  Modellen helpen om de

  bezuinigingen te framen

  3

 • Vo

  lge

  nd

  e s

  ta

  p

  Innovatief bezuinigen is nog vooral semantiek

  Dan kun je nog een beetje

  balletje-balletje doen

  4

 • Im

  ple

  me

  nte

  re

  n

  Oplossingen zijn lange termijn

  gericht maar bezuinigingen moeten

  nu gerealiseerd worden

  Optimisme aan de voorkant breekt de organisatie later op

  Elk apparaat bestaat uit een

  kopgroep, een peloton en wat

  achterblijvers

  En dan moeten de moeilijk te realiseren

  maatregelen nog komen

  5

 • 1 2

  3

  Best practices over vernieuwend bezuinigen gaan niet zozeer over concrete dossiers of

  maatregelen, maar over de manier waarop die dossiers gerealiseerd worden. Actieve

  kennisdeling op procesniveau is dus cruciaal om de effectiviteit van ons handelen te

  vergroten.

  Er is veel enthousiasme voor innovatie en vergaande organisatievernieuwing.

  Tegelijkertijd staan deze ambities onder druk door een grote focus op concrete

  (financile) resultaten. We willen met elkaar uitwerken hoe we optimaal met die

  spanning kunnen omgaan.

  Uit de groepsgesprekken blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gemeenten,

  maar ook veel variatie. We concluderen dat die variatie bij uitstek geschikt is om van

  elkaar te leren en nodig is om nieuwe ideen te vertalen naar onze eigen organisatie.

  Slim jatten is mogelijk, maar het adopteren van ideen vraagt om een doordachte

  vertaling naar de eigen organisatie.

  DRIE OVERKOEPELENDE CONCLUSIES

 • 1

  2

  3

  4

  5

  Bezuinigen met de samenleving Het betrekken van de samenleving bij besluitvorming over de bezuinigingen dient meerdere doelen. Hoe willen burgers en partners

  de pijn verdelen? Wat kunnen we wel en niet overlaten aan de lokale samenleving? Deze gemeenten hebben de ambitie om met en van

  elkaar te leren hoe zij de samenleving slim en effectief betrekken bij besluitvorming over de volgende ronde bezuinigingen.

  Omgaan met de politieke kant van bezuinigen Nieuwe ronde bezuinigingen n volgend jaar verkiezingen. Een aantal gemeenten focust hun leerproces op de politieke kant van het

  bezuinigingsproces: hoe faciliteren we het juiste gesprek met raad en college, hoe kunnen we fact based informatie versterken om besluitvorming te ondersteunen, hoe agenderen we heilige huisjes en wat doen we om de nieuwe collegeperiode voor te bereiden?

  Beweging krijgen in mijn organisatie Vernieuwende bezuinigingsmaatregelen hebben vrijwel altijd gevolgen voor de organisatie. Medewerkers groeien door, stromen uit of

  krijgen een heel ander takenpakket. Maar hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe slank ik slim en snel af en hoe moet ik dit

  proces inrichten? Deze gemeenten gaan de komende weken met dit thema aan de slag.

  Innovatie vraagt om het juiste innovatieklimaat Het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende ideen vraagt om het juiste innovatieklimaat. Deze gemeenten delen de behoefte om

  met elkaar te concretiseren hoe zij een (blijvend) klimaat kunnen ontwikkelen voor het genereren en uitwerken van ideen en het

  borgen van realisatie/succes van de maatregelen.

  Bezuinigen met regionale partners Bij het invullen van aanvullende bezuinigingen zoekt een aantal gemeenten toenadering tot regionale partners. Kunnen we besparen

  door het samen met andere gemeenten in regionaal verband op te pakken? Welke kansen liggen er in de regio die mij kunnen helpen?

  Hoe doorbreken we belemmeringen in samenwerken en besparen in ketens?

  LEEROPDRACHTEN GAAN OVER VIJF THEMAS

 • Meer weten over de uitkomsten van de werksessie of het netwerk

  vernieuwend bezuinigen?

  Tom Overmans Netwerkbeheerder

  Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

  [email protected]

  06-3013 4350

  CONTACT

  mailto:[email protected]