Netcentrisch werken bij Rijnland

13
Welkom bij hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 10 juni 2016 Satellietinformatie bij kadeinspectie en –monitoring van kades voor het hoogheemraadschap van Rijnland SBIR Informatiebijeenkomst, Leiden, 10 juni 2016

Transcript of Netcentrisch werken bij Rijnland

Page 1: Netcentrisch werken bij Rijnland

Welkom bij hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 10 juni 2016

Satellietinformatie bij kadeinspectie en –monitoring van kades

voor het hoogheemraadschap van Rijnland

SBIR Informatiebijeenkomst, Leiden, 10 juni 2016

Page 2: Netcentrisch werken bij Rijnland

Agenda

• 13:00-13:30: Inloop met koffie en thee

• 13:30-13:40: Welkom Rijnland (Kees Bodegom)

• 13:40-14:00: Kader / SBIR Ruimtevaart (Joost van Uum, NSO)

• 14:00-14:30: SBIR procedure (Mark Hoogbergen, RVO)

• 14:30-15:00: Probleemstelling & thema (Rogier van Opstal, Nectaerra/Rijnland)

• 15:00-15:30: Vragen

• 15:30-16:15: Napraten met een drankje

Page 3: Netcentrisch werken bij Rijnland

Welkom bij hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 10 juni 2016

Page 4: Netcentrisch werken bij Rijnland

Welkom bij hoogheemraadschap van Rijnland Satelliet datagebruik bij droogte-inspectie en monitoring van kades

Veiligheidsrisico's kades door droogte in beeld met satellietdata?

Leiden, 10 juni 2016

Kees Bodegom

Page 5: Netcentrisch werken bij Rijnland

Welkom

• Oudste waterschap van Nederland

• Droge voeten en Schoon water

Page 6: Netcentrisch werken bij Rijnland

17-6-2016

Waterschappen

Page 7: Netcentrisch werken bij Rijnland

17-6-2016 17-6-2016

Primaire taken Rijnland o Waterkwantiteit

o peilbeheer

o grondwater

o Waterkwaliteit

o zuiveren afvalwater

o veilig zwemwater

o Waterveiligheid

o kust

o kades/keringen

Page 8: Netcentrisch werken bij Rijnland

Kengetallen Rijnland • 1.175 km2

• 1,3 miljoen inwoners • 206 polders • 1933 peilgebieden • Primaire kering: 83 km • Regionale kering: 1208 km • 350 gemalen in polder • 4 boezemgemalen met capaciteit 194 m3/s • 10% open water • 25 awzi’s • 90% onder zeeniveau

Page 9: Netcentrisch werken bij Rijnland

17-6-2016 17-6-2016

Spaarndam Grondwater

Waterkwantiteit

Katwijk Poldergemaal

Page 10: Netcentrisch werken bij Rijnland

17-6-2016 17-6-2016

doorspoelen Aanleg nvo

vergunning en

handhaving

onderhoud

Waterkwaliteit

zuiveren

Page 11: Netcentrisch werken bij Rijnland

17-6-2016

17-6-2016 11

Sluizen

Spaarndammerdijk

duinen

Waterveiligheid

Page 12: Netcentrisch werken bij Rijnland

Falen kering

Water er over heen, Water er door heen: want dijk schuift weg of zakt in

Page 13: Netcentrisch werken bij Rijnland

Droogte