NEN-EN-ISO 9000 · PDF file 2020-05-26 · EN ISO 9000 September 2015 ICS 01.040.03;...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NEN-EN-ISO 9000 · PDF file 2020-05-26 · EN ISO 9000 September 2015 ICS 01.040.03;...

 • NORM

  NEN

  Postbus 5059 2600 GB Delft

  Vlinderweg 6 2623 AX Delft

  T +31 (0)15 2 690 390 F +31 (0)15 2 690 190

  [email protected] www.nen.nl

  Normalisatie: de wereld op één lijn.

  NEN-EN-ISO 9000 (nl, en) Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

  Nederlandse norm

  Vervangt NEN-EN-ISO 9000:2005 (nl, en)

  ICS 03.120.10; 01.040.03

  Oktober 2015

  NORM

  NEN_omslag_Norm_NEN9000nlen_spread6,5.indd 1 05-10-15 14:23

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

  D it

  d o

  cu m

  en t

  m ag

  s le

  ch ts

  o p

  e en

  s ta

  n d

  -a lo

  n e

  P C

  w o

  rd en

  g ei

  n st

  al le

  er d

  . G eb

  ru ik

  o p

  e en

  n et

  w er

  k is

  a lle

  en .

  to es

  ta an

  a ls

  e en

  a an

  vu lle

  n d

  e lic

  en ti

  eo ve

  re en

  ko m

  st v

  o o

  r n

  et w

  er kg

  eb ru

  ik m

  et N

  E N

  is a

  fg es

  lo te

  n .

  T h

  is d

  o cu

  m en

  t m

  ay o

  n ly

  b e

  u se

  d o

  n a

  s ta

  n d

  -a lo

  n e

  P C

  . U se

  in a

  n et

  w o

  rk is

  o n

  ly p

  er m

  it te

  d w

  h en

  a su

  p p

  le m

  en ta

  ry li

  ce n

  se a

  g re

  em en

  t fo

  r u

  s in

  a n

  et w

  o rk

  w it

  h N

  E N

  h as

  b ee

  n c

  o n

  cl u

  d ed

  .

 • Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Tweetalige uitgave

  Nederlandse norm

  NEN-EN-ISO 9000 (nl, en)

  Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

  (ISO 9000:2015,IDT)

  Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

  (ISO 9000:2015,IDT)

  Vervangt NEN-EN-ISO 9000:2005 (nl; en)

  ICS 03.120.10; 01.040.03 oktober 2015

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • NEN-EN-ISO 9000:2015

  Dit document bevat de Engelse tekst van de Europese norm EN ISO 9000:2015 en de vertaling in het Nederlands. De Europese norm EN ISO 9000:2015 heeft de status van Nederlandse norm.

  Normcommissie 400 176 "Kwaliteitsmanagement"

  THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

  DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD

  Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

  Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

  Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

  Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

  ©2015 Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • E U R O P E S E N O R M EN ISO 9000

  E U R O P Ä I S C H E N O R M

  E U R O P E A N S T A N D A R D

  N O R M E E U R O P É E N N E september 2015

  ICS 01.040.03, 03.120.10 Vervangt EN ISO 9000:2005

  Nederlandstalige versie

  Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst (ISO 9000:2015)

  Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2015)

  Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

  Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire (ISO 9000:2015)

  Deze norm is de Nederlandstalige versie van de Europese norm EN ISO 9000:2015. Hij is vertaald door NEN. Hij heeft dezelfde status als de officiële versies.

  Deze Europese norm is door CEN aangenomen op 14 september 2015.

  CEN-leden zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden gegeven. Bijgewerkte lijsten van en bibliografische gegevens betreffende zulke nationale normen kunnen op aanvraag worden verkregen bij het managementcentrum van CEN-CENELEC en bij elk CEN-lid.

  Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere taal die onder verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij het managementcentrum van CEN-CENELEC, heeft dezelfde status als de officiële versies.

  Leden van CEN zijn de nationale normalisatieorganisaties van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

  CEN

  Europees Comité voor Normalisatie

  Europäisches Komitee für Normung

  European Committee for Standardization

  Comité Européen de Normalisation

  Managementcentrum CEN-CENELEC: Marnixlaan 17, B-1000 Brussel

  © 2015 CEN Alle rechten van gebruik, in welke vorm en op welke wijze Ref. nr. EN ISO 9000:2015 nl dan ook, zijn voorbehouden aan CEN-leden.

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

  EN ISO 9000

  September 2015

  ICS 01.040.03; 03.120.10 Supersedes EN ISO 9000:2005

  English Version

  Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

  Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire (ISO 9000:2015)

  Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2015)

  This European Standard was approved by CEN on 14 September 2015. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

  CEN-