Nederland gaat-digitaal-website-werkboek

download Nederland gaat-digitaal-website-werkboek

of 140

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Lifestyle

 • view

  1.880
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nederland gaat-digitaal-website-werkboek

 • 1. Werkboek:in 20 stappen naar eensuccesvolle website
 • 2. 2WWW voor het MKB
 • 3. ColofonWWW voor het MKB is een uitgavevan Syntens, Innovatienetwerk voorondernemers. Het is opgesteld in opdrachtvan het ministerie van EconomischeZaken en maakt deel uit van de campagneNederland gaat digitaal.Samenstelling en eindredactieRitha van de Ruit, SyntensMaarten Verhoef en Han Kors, ministerie vanEconomische ZakenTeksten en methodiekSandra Brandenburg en Hessel vanOorschot, PundaMilia.com, AmsterdamGrafische vormgevingVormgeving & Opmaak, Ministerie vanEconomische Zaken (binnenwerk) enMarco de Jonge Baas van TOPpers specialMedia (omslag)Met dank aan de volgende personen zonderwiens inhoudelijke inbreng en adviezen dezepublicatie niet tot stand had kunnen komen:Marianne Slagter, Robert van Aerts (VanAerts Interplant), Bas Eijkelenkamp (RNN),Peter Koudstaal, Hans Versloot en ErikPeeters (Syntens), Paul de Graaf en Arthurten Wolde (VNO-NCW), Ton Ravesloot(MKB Nederland), Fred Couzy en Dick Rufi(ministerie van Economische Zaken)ISBN: ?????!!!!!???????Alhoewel er bij het samenstellen van ditwerkboek uiterste zorgvuldigheid is betracht,aanvaarden de auteurs en uitgever geenaansprakelijkheid voor schade, van welkeaard dan ook, die direct of indirect hetgevolg is van handelingen en/of beslissingendie (mede) gebaseerd zijn op de informatiein dit werkboek. 3 Colofon
 • 4. 4WWW voor het MKB
 • 5. Inleiding 7Leeswijzer 91 Het stappenplanStap 1 Is een website iets voor uw bedrijf? 15Stap 2 Wat doet uw bedrijf? 19Stap 3 Hoe ziet uw markt eruit? 23Stap 4 Wat is uw doelgroep? 27Stap 5 Wat wil uw klant graag op uw website vinden? 31Stap 6 Waarvoor wilt u de website gebruiken? 35Stap 7 Met welke inhoud en vormgeving bereikt u uw doel en doelgroep? 37Stap 8 Wilt u de website gaan gebruiken als verkoopkanaal? 45Stap 9 Welke betaalmogelijkheden gaat u de klanten bieden? 49Stap 10 Waar moet uw website juridisch gezien aan voldoen? 53Stap 11 Hoe gaat de marketing van uw website eruit zien? 61Stap 12 Welke effecten gaat u meten? 67Stap 13 Welke technische middelen moet u nog aanschaffen voor de website? 71Stap 14 Welke technische onderdelen gaat u zelf doen en wat gaat u uitbesteden? 77Stap 15 Hoe verandert een website uw organisatie? 81Stap 16 Welke technische maatregelen gaat u nemen om uw gegevens te beveiligen? 87Stap 17 Welke beleidsmaatregelen gaat u nemen om uw gegevens te beveiligen? 91Stap 18 Wat gaat een website u kosten? 95Stap 19 Wat levert een website u op? 103Stap 20 Kijken naar de toekomst 1092 Strategie en planning2.1 Het strategieschema 1132.2 Planning 1133 De offerte-aanvraag3.1 Waar moet een goede offerte-aanvraag aan voldoen? 1153.2 Hoe kunt u het strategieschema gebruiken voor het maken van offerte-aanvragen? 1163.3 Aan wie gaat u de offerte-aanvraag sturen? 1234 Selectie adviseur4.1 Beoordeling ontvangen offertes 1254.2 Gesprekken met de adviseurs 127Bijlagen Het Internet Strategieschema 130 Verklarende woordenlijst ter ondersteuning van offertebeoordelingen 135 5 Inhoudsopgave
 • 6. 6WWW voor het MKB
 • 7. Op radio, op tv en in tijdschriften, overal is de kreet WWW te horen. Iedereen lijkttegenwoordig een website te hebben. Als ondernemer heeft u vast wel eens nagedacht of hetook voor u tijd wordt om een plekje op internet te veroveren. Maar hoe pakt u zoiets aan?Dit werkboek kan u daarbij helpen. Behandeld wordt: Wat zou een website aan uw bedrijf toevoegen/veranderen? Welk type website past bij uw bedrijf? Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een website? Wat kunt u zelf doen en wat wilt u uitbesteden? Aan wie kunt u wat uitbesteden? Wat gaat een website kosten en wat levert het op?Dit werkboek beperkt zich overigens tot websites die gebruikt worden om te informeren, tecommuniceren of te verkopen. Alle andere bedrijfsprocessen, die ook via internet kunnenverlopen, zoals inkoop en voorraadbeheer, komen slechts heel even aan bod. Maar vormenniet de kern van dit boek.In dit werkboek wordt vaak het woord product gebruikt. U mag dit in de ruimste zin van hetwoord opvatten. Dus bij het woord product hoeft u niet alleen te denken aan goederen, maarook aan diensten. In dit kader mag u woorden als bestelling ook opvatten als bijvoorbeeldeen boeking in een hotel of restaurant.Weinig Tijd? Weinig kennis? Geen nood!Dit boek is zo praktisch mogelijk opgezet. U kunt het letterlijk stap voor stap doorwerkenop tijdstippen die u goed uitkomen. U wordt gewezen op kansen en op valkuilen. Waarbijbelangrijke elementen als organisatorische, technische en financile haalbaarheid getoetstworden. Tevens stelt u met dit werkboek stapsgewijs uw eigen internetstrategie samen.Nadat u voldoende kennis heeft opgedaan en hiermee uw strategie heeft kunnen bepalen,is de kans groot, dat u externe expertise nodig heeft voor de ontwikkeling of de technischeondersteuning van uw website. Daarom zijn er speciale hoofdstukken opgenomen, dieu helpen bij het maken van een offerte-aanvraag, het beoordelen van offertes en hetuiteindelijk selecteren van een adviseur. 7 Inleiding
 • 8. 8WWW voor het MKB
 • 9. 1. Het stappenplanHet stappenplan is bedoeld om op praktische wijze tot een internetstrategie te komen. Opweg naar de internetstrategie kunt u kiezen voor een snelle route en een uitgebreide route.De snelle route bevat de kernvragen om tot een internetstrategie te komen. De uitgebreideroute bevat subvragen die u helpen de kernvragen te beantwoorden.Het is natuurlijk verleidelijk om de snelle route te kiezen, maar bedenk wel dat een websiteeen behoorlijke investering qua geld en tijd vereist. Om een optimaal rendement te behalenis een goede voorbereiding noodzakelijk. Wij raden dan ook aan om overal het uitstapje naarde uitgebreide route te nemen. De uitgebreide route helpt u een beter beeld te vormen vande keuzes die u heeft en veel voorkomende valkuilen te omzeilen. De snelle en uitgebreideroutes staan steeds op de rechterpaginas van het Stappenplan. Op de linkerpaginas van hetStappenplan vindt u hints, tips en voorbeelden, die u helpen bij het beantwoorden van devragen.De antwoorden op de kernvragen van de snelle route vult u beknopt in op een memoblaadje.Het is niet de bedoeling dat u prachtige zinnen formuleert, maar juist kernachtig deantwoorden op het blaadje noteert. In het werkboek bevinden zich duidelijke aanwijzingenwat er op ieder memoblaadje genoteerd moet worden. Aangezien u in een later stadium deantwoorden misschien nog eens wilt kopiren raden wij u aan een zwarte pen te gebruiken.Nadat u de vragen heeft beantwoord, kunt u het memoblaadje in uw strategieschema achterin het werkboek plakken. Als alle stappen zijn doorlopen heeft u in uw strategieschema20 memoblaadjes geplakt, die samen met de aanwijzingen in het strategieschema uwinternetstrategie vormen. De informatie uit het strategieschema zal later nogmaals gebruiktworden voor het opstellen van een offerte-aanvraag als u gebruik wenst te maken vanexterne adviseurs. Geen dubbel werk dus!Paginastructuur stappenplan linkerpagina rechterpagina uitleg van de stap voorbeeld uitleg memoblaadje memoblaadje ondersteunende tips, hints en voorbeelden snelle route met kernvraag