ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran...

of 26 /26
ÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87 80 TØNSBERG Aak AS Åslyveien 15 3170 Sem Tlf.: +47 33 33 05 60 STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

Embed Size (px)

Transcript of ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran...

Page 1: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Page 2: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Aak AS

Page 3: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeid i høyden

Bakgrunn og regelverkfor arbeid i høyden

Page 4: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell

• Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

• I tillegg er det blant de hyppigste årsaker til andre uhell, og alvorlige skader påpersonell

Page 5: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Statistikk 1990 – 2006, Arbeidsulykker

Antall skader årlig som følge av arbeidsulykkerinnmeldt til Arbeidstilsynet

Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no

Page 6: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Statistikk 2006, ulykker og dødsfall

Innmeldte skader som følge av arbeidsulykker

Antall dødsfall som følge av arbeidsulykker

Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no

Page 7: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Statistikk 1990 – 2006, dødsulykker

Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no

Page 8: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Statistikk 2006

0

2

4

6

8

10

12

Treff av gjenstandKlemt / fangetFallEksplosjon/brannVoldsskadeAnnet

Viser dødsulykker og type ulykke meldt til Arbeidstilsynet pr. 11. oktober 2006. Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no

Page 9: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Bakgrunn, Årsak til fall

• Tyngdeloven gjelder alle, og er den viktigste enkeltårsak til uhell i utviklede land (10% generelt, 30% i bygg og anlegg)

• Konstruksjoner tar ikke hensyn til sikring

• Sikringssystemene og rutinene som brukes er ikke gode nok, settes ut av spill ved menneskelige svikt

• Ansatte får opplæring i hva som er riktig og galt, men gis ikke innsikt og forstår ikke forskjellen før det er for sent

• Uhensiktsmessig personlig verneutstyr, ikke brukt/feilbruk• Manglende kunnskap og forståelse, ser ikke risiko• Uklare ansvarsforhold

Page 10: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Eksempler fra virkeligheten (1)

Page 11: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Eksempler fra virkeligheten (2)

Page 12: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Eksempler fra virkeligheten (3)

Page 13: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Regelverk

• Lover• Direktiver• Forskrifter• Standarder

Page 14: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Direktiver og forskrifter

Arbeidsmiljøloven

Bruk av arbeidsutstyrArbeidstilsynets forskrift nummer 555

EØF direktiv 89/655

Konstruksjon, utforming og produksjon av PVUArbeidstilsynets forskrift nummer 523

EØF direktiv 89/686

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassenArbeidstilsynets forskrift nummer 524

EØF direktiv 89/656

Page 15: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Regelverk, Personlig verneutstyr

• Personlig verneutstyr (PVU)– Forskrift 523 fastslår at personlig verneutstyr er:

– "enhver innretning eller ethvert apparat konstruert for å bæres eller holdes av en person til vern mot en eller flere farer som truer vedkommendes sikkerhet og helse".

• Bruk av personlig verneutstyr– Forskrift 524 pålegger bruk av personlig verneutstyr når:

– "tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner påarbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser".

Page 16: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

PVU, Arbeidsgivers plikter (forskrift 524)

• Sørge for at PVU er godkjent (CE merket)• Sørge for at PVU gir fullt forsvarlig vern

– Ikke medfører økt risiko ved bruk– Passer eller kan tilpasses arbeidstaker / arbeidsforhold– Ikke gir redusert verneeffekt ved kombinering med annet PVU

• Gjennomføre risikovurdering• Rutiner for oppbevaring, vedlikehold og kontroll

Page 17: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

PVU, Arbeidsgivers plikter (forskrift 524)

• Opplæring og informasjon– Informere arbeidstaker om hvilke farer PVU'et beskytter mot– Gi arbeidstaker opplæring og trening i bruk

– Sørge for tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av PVU

Page 18: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Risikovurdering

• Bryte vanlige arbeidsoppgaver i deloppgaver for å:1. Identifisere og avdekke farer og uhensiktsmessige løsninger

som ikke kan unngås ved endring av arbeidsprosesser2. Kartlegge årsaken til fare

• Omgivelser• Verktøy, deler som håndteres• Kunnskap og ferdigheter til brukere, uklare ansvarsforhold ?

3. Beskrive risiko (sannsynlighet * konsekvens). • Fallpotensiale over 2 m bør ikke aksepteres.

… fortsetter neste side

Page 19: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Risikovurdering

• Bryte vanlige arbeidsoppgaver i deloppgaver for å:4. Iverksette risikoreduserende tiltak og plassere ansvar

• Hvilke egenskaper må PVU ha for å virke effektivt for den aktuelle risiko

• Bruk av verneutstyr må gi tilstrekkelig vern uten selv å føre til økt risiko

5. Tar verneutstyret hensyn til ergonomi og belastningsskader6. Evaluere risikoreduserende tiltak, både i analyse og i praksis

• For andre arbeidsoppgaver eller når nye moment, gjennomføre sikker jobb analyse (SJA)

Page 20: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Forsvarlig vern fra PVU

• Egnet til arbeidsoppgaven• Riktig verneklasse (aktiv, passiv eller redning)• Godkjente forankringspunkt tilgjengelig• Tilstrekkelig fri høyde under bruker• Brukere gitt opplæring i det aktuelle verneutstyret• Kompatibelt med annet PVU, kan kombineres med verktøy• Ikke til hinder for utførelse av arbeidet• Valgt PVU fører ikke til unødig belastning/ belastningsskader• Akseptert, blir brukt av brukerne

Page 21: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Lagring og vedlikehold

• Rutine for daglig kontroll, rengjøring og lagring av PVU• Rutine for lagring, rengjøring og kontroll av fellesutstyr• Rutine for merking, (unike nummer og dato tatt i bruk)• Loggføring av periodisk kontroll og spesielle belastninger • Rutine for periodisk kontroll av kompetent person• Merking av kassert utstyr• Rutine for vedlikehold, bruk av smøremidler o.l.• Følge anvisninger fra produsent

Page 22: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Opplæring av brukere

• Risikoforståelse/sikkerhetsfilosofi– Vurdere og forstå risiko– Evne til å iverksette risikoreduserende tiltak

• Regelverk og standarder– Verneklasser, begrepsforståelse– Bruksområder og begrensninger for tilgjengelig utstyr

Page 23: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Arbeidsgivers plikter, Opplæring av brukere

• Bruk av utstyr– Riktig bruk av utstyr, gjennomgang metoder– Forståelse for sikringskjeden fra forankring til sele– Redning, og vurdering av redning før arbeid iverksettes– Vedlikehold og kontroll

– Kameratsjekk• Trening

– Rutiner for jevnlig trening i bruk og redning med tilgjengelig utstyr

Page 24: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Regelverk, Krav fra standardene

• Tre kategorier fallsikringsutstyr (NS-EN358 og NS-EN363)– Passive systemer (oppfanging)– Aktive systemer (fallhindrende)

– Redningssystemer (Beredskap)

Umiddelbar redning

Page 25: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Hengetraumet

Start

SviktendeMuskelpumpefunksjon legger

Redusertvenøs tilbake-

strømning

For lavtblodvolum

RedusertMinuttvolum

hjerte

Fallendeblodtrykk

For liteoksygen i

blodet

Organskade

Sirkulasjonssvikt

Angst frigjør hormoner som forsterker prosessene

Page 26: ÅNDALSNES BERGEN Aak AS Øran Vest - · PDF fileÅNDALSNES Aak AS Øran Vest 6300 Åndalsnes Tlf.: +47 71 22 71 00 BERGEN Aak AS Fjøsangerveien 50C 5059 Bergen Tlf.: +47 55 38 87

ÅNDALSNESAak AS Øran Vest6300 ÅndalsnesTlf.: +47 71 22 71 00

BERGENAak AS Fjøsangerveien 50C5059 BergenTlf.: +47 55 38 87 80

TØNSBERGAak AS Åslyveien 153170 SemTlf.: +47 33 33 05 60

STAVANGERAak AS Verksgata 544013 StavangerTlf.: +47 71 22 71 00

Oppsummering, hva er viktigst

• Skriftlige risikovurderinger for de vanligste arbeidsoppgavene• Bruke kun godkjent utstyr• Dokumentert opplæring av medarbeidere• Tilgjengelig brukerveiledninger for alt utstyr i bruk• Gode rutiner for lagring, vedlikehold og kassering• Dokumentert kontroll av utstyr fra sakkyndige personer• Skriftlige stillingsbeskrivelser