NCBOR 2014 | Efficiënt programmeren van beheer met Asset Management (1C)

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  207
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Hoe weeg je als beheerder openbare ruimte de verschillende belangen af? Schoon, heel of alleen nog maar veilig? En hoe je ga je om met de kosten en risico’s? Professioneel beheren deden we altijd al, maar er is een aantal interessante hulpmiddelen bijgekomen, zoals ‘assetmanagement’-tools. In deze sessie hoort u de concrete aanpak van twee middelgrote gemeenten, die ‘gewoon’ aan de slag zijn gegaan, en met succes. U krijgt antwoorden op vragen als: wanneer begin je met het invoeren van ‘assetmanagement’? Is een totaalplan nodig, of kan ik ook met één onderdeel starten? Hoe maak ik een overzichtelijke afwegingsmatrix voor mijn afdeling, en voor mijn bestuur? En wat blijkt, kleine stappen kunnen al grote resultaten geven. Toepassing van onderdelen uit ‘assetmanagement’ geeft al direct meer overzicht en sturing aan het beheer van de openbare ruimte. In deze sessie hoort u ook welke kennis CROW ontwikkelt over professioneel beheer en assetmanagement. Momenteel bouwt CROW voor u een kennisportaal, ‘iAMPro’, waarin een selectie van relevante informatie en praktische tools voor assetmanagement beschikbaar komt.

Transcript of NCBOR 2014 | Efficiënt programmeren van beheer met Asset Management (1C)

 • 1. Nationaal Congres BeheerOpenbare Ruimte 27 novemberZwolleEfficint programmeren vanbeheer met Asset Management

2. Programma Assetmanagement? (Ton Hesselmans) Aanpak gemeente Houten (Arie Oskam, RichardZwartenkot en Ewald Mauritz) Benadering provincie Noord-Brabant (Jan Maurix) In gesprek (allen) Gezamenlijk kennisportaal 3. Even vooraf: wat is jullie meest dringende vraag?1.Wat is n goed moment om met assetmanagement te beginnen?2. Heb ik daar een uitgewerkt plan voor nodig?3. Hoe helpt assetmanagement mij om belangen af te wegen?4. Hoe krijg ik mijn bestuur mee?5.Welke hulpmiddelen bieden CROW en andere partijen? 4. Waar hebben overheden mee te maken? Grote vervangingen op komst Investeringen in bestaande infrastructuur en openbare ruimte Bezuinigingen Beheer en onderhoud 'goed' borgen 5. Assetmanagement.. 6. Totale levenscyclus van assets (bezit/goederen) De levenscyclus van assets bestaat uit verschillende fasenBehoeftestellenSpecificeren OntwerpenBouwen enrealiserenGebruiken enonderhoudenUitfaseren enafdanken 7. Totale levenscyclus van assets (bezit/goederen) De levenscyclus van assets bestaat uit verschillende fasenBehoeftestellenSpecificeren OntwerpenBouwen enrealiseren De werkelijke indeling van de levenscyclusGebruiken enonderhoudenUitfaseren enafdankenGebruiken en onderhouden 8. Assetmanagement helpt bij In control zijn Bewuste keuzes (herleidbaar, gelijk principe) Balans tussen kosten, prestatie en risicos1/12/14 8 9. 9 10. Uniform modelBron: CMS 11. Naar de praktijk.de gemeente HoutenArie Oskam (hoofd unit Advies en Voorbereiding; BeheerOpenbare Ruimte)Richard Zwartenkot (beleidsmedewerker Beheer OpenbareRuimte)Ewald Mauritz (beleidsmedewerker Beheer OpenbareRuimte)11 12. Nationaal Congres Beheer Openbare RuimteAsset management in de gemeenteHouten27 november 2014 13. VoorstellenWie zijn wij?Ewald Mauritz Beleidsmedewerker BORRichard Zwartenkot Beleidsmedewerker BORArie Oskam Unithoofd Advies enVoorbereiding afdeling BOR 14. Doel presentatieVanuit onze ervaring proberen we een antwoord te geven op de vragen:- Hoe begin je met asset management?- Hoe houd je het beheer van de openbare ruimte betaalbaar?- Welke stappen kun je doorlopen om goede afwegingen te maken in het beheervan de openbare ruimte? 15. Inhoud presentatieDeel 1 Basis op orde Aanleiding Vastleggen gewenste kwaliteit BeheerkostenmodelDeel 2 Keuzes maken Oplossingsrichtingen Waardenmatrix en spinnenwebben Discussie en vragen 16. AanleidingDe strategische doelstelling:Het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid van de openbare ruimte op delange termijn veilig te stellen, zodat we de kwaliteit van de openbare ruimtekunnen borgen en waar mogelijk verhogen.Betaalbaarheid in Houten onder druk door:- Sterke groei benodigde financile middelen door o.a. VINEX- Bezuinigingen sterke verlaging beheerbudgetten 17. Areaal en kwaliteitBasis op orde op 3 vlakken:1. Inzicht in te beheren areaal2. Vastleggen gewenste kwaliteitsniveau- BIOR (Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte)- Beeldkwaliteitsplan 18. BeheerkostenmodelBeheerkostenmodel voor groot onderhoud, vervangingen regulier onderhoudGestart met een zorgvuldige definiring van allesoorten onderhoud 19. BeheerkostenmodelGroot onderhoudOnderhoudsmaatregelen waarbij een groot gedeelte van hetobject na een bepaald aantal jaren wordt vernieuwd of hersteld,met het doel het object in aanvaardbare staat te brengen en tehouden.VervangingHerstel van het oorspronkelijk functioneren waarbij het bestaandeobject als geheel wordt verwijderd en een nieuw qua functiegelijkwaardig object wordt teruggeplaatst.Regulier onderhoudDagelijks onderhoud 20. BeheerkostenmodelAlle objecten in de openbare ruimte zijn onderverdeeld in 52 categorien (excl.riolering). Per categorie is het volgende bepaald: het aantal objecten (verdeeld naar ouderdom); inhoud werkzaamheden; de termijnen; de eenheidsprijzen.Bepaald op basis van kennis van de technische beheerders.Doel: inzicht krijgen in de kosten voor groot onderhoud en vervanging op de korteen lange termijn.Toetsing uitgangspunten bij derden o.a. CROW, adviesbureau en de gemeenteHeerhugowaard. 21. Beheerkostenmodel 22. Beheerkostenmodel 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -Verloop van de jaarlijkse kosten voor GO en VTotaalGOVTotaalgemiddeldGOgemiddeldVgemiddeld 23. BeheerkostenmodelVerdeling gemiddelde kosten over de diverse gebieden van de openbare ruimte.Wegen en toebehoren (72%)Bruggen, steigers, etc. (14%)Groen (9%)Speeltoestellen (5%)Totaal 5.104.853 24. ConclusiesKosten en beheeropgave nu bekend.1. Maar hoe houden we het beheer van de openbareruimte betaalbaar?2. Hoe maken we de juiste keuzes? 25. Oplossingsrichting 26. Oplossingen kostenbesparing1. InnovatieBelangrijkst bij de grootste kostenposten2. Herinrichting3. Zelfbeheer Samenwerking maatschappelijke partners Denken vanuit zelfredzaamheid4. FinancinBeheermaatregelen 27. Oplossingen kostenbesparingtKostenDekking 28. Waardenmatrix en spinnenwebWelke criteria spelen een belangrijke rol bij het nemen vanbeheermaatregelen? Kosten Betrokkenheid burgers Duurzaamheid BeeldkwaliteitWaardenmatrix/Spinnenweb 29. Waardenmatrix en spinnenwebAsfalt wegen (excl. fiets) Voetgangers- en fietsersbruggen 30. Tot slot 31. Naar de praktijk.de provincie Noord-BrabantJan Maurix (teamleider provinciale wegen)32 32. Aan de slag met assetmanagementPresentatie op 27-11-2014 33. Jan MaurixTeamleider provinciale [email protected] 34. Areaal 560 km wegen 540 km fietspaden 650 ha verhardingen 500 kunstwerken 10 ha groen/beplanting 52.000 bomen 80 verkeersregelinstallaties 7.000 lichtmastenVervangingswaarde kapitaalgoederen 1 - 2 miljard (rentmeesterschap) 35. Impact van onze infra Prestaties: elke werkdag worden er 6 miljoenvoertuigkilometers over onze infra afgelegd Risicos: bereikbaarheid veiligheid milieu/leefbaarheid kapitaalvernietiging Kosten: jaarlijks 38 miljoen (structureel excl.incidenteel) 36. Zuidelijke Rekenkamer, 2012-2013KunstwerkenOntbreken van: specifiek beleid Kunstwerken; juiste areaalgegevens; inzicht in kwaliteit van de kunstwerken; transparant afweegkader; onderhoudskosten;Vette onvoldoende! 37. Ontwikkelingen Financile kaders worden krapper Veroudering van infrastructuur (vervangingsopgave) Verschuiving van bouwen (nieuw) naar behouden(bestaand) Roep om transparantie (accountability)Verdere professionalisering van beheerinfra nodig Asset Management 38. AM rollenAsset Owner(eigenaar)Asset Manager(beheerder)Service Provider(uitvoerder)39StrategischTactischOperationeel 39. Aan de slag met AM betekent .... . niet dat we iets geheel nieuws gaan doen we beheren onze wegen nu ook al . wel dat we ons werk op onderdelen ndersgaan doen (meer) gericht op doelen en functies (meer) denken in prestaties en risicos (meer) kostenbewust en efficint transparant(er) (meer) verbinding maken continu leren en verbeterenANDERS? . met elkaar samenwerken aan dezelfde doelen! 40. Proces en programma 2014-2016 41. Programma 2014Spoor OntwikkelactieOrganisatie 1. AM-organisatieMensen 2. Ontwikkeling competentiesInhoud 3. Beleidsnotitie4. Instandhoudingsplannen5. Programmeringsproces6. Beleidsrichtlijn contractvormen7. Wisselwerking OG-ON8. Monitoringsrapportage 42. Instandhoudingsplan Kunstwerken,versie 1.0 Basisdata op orde; Decompositie conform NEN 2767; In 2013 25 grote kunstwerken genspecteerd; In 2014 50 grote kunstwerken genspecteerd; Inspectieresultaten vertalen in kwaliteitsoordeel; Inzicht in te verwachten herstelmaatregelen enkosten voor periode 2015 2019; Inzicht in te verwachten investeringen voor deperiode 2020-2080. 43. Fietspad kwaliteitsindicatorVerkeerskundigUtilitair netw erk Overigeenrichting fietspadtw eerichting fietspadfietsstrookbinnen de kombuiten de komBreedteVoorrang bij rotondes> 2 m> 3 m> 1,75 min de voorranguit de voorrangObstakelvrije zoneWachttijd oversteken Ongeregeld < 15 sec -TechnischVlakte verhardingSoort verhardingKleur verharding binnen de komkruising in voorrang> 0,6 mscore > 6gesloten verhardingroodrood (incl. juiste markering)Wachttijd VRI in spits, w erkdag < 60 sec 44. Fietspad kwaliteitsindicatorN 123 Plaats A - Plaats B hm 2,0 - 3,0Fietspad rechts2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,92-R 2-R 2-R 2-R 2-R 1-R 1-R 1-R STR STRutil util util util util - - - - -bu bu bu bu bu bi bi bi bi bihm:soort fietspad:categorisering:bebouw de kom:Criterium Gewicht Max Score %VerkeerskundigBreedte 3 10 5 50% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0Voorrang bij rotondes 3 2 1 50% - 0 - - - - - - 1 -Obstakelvrije zone 3 10 10 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Wachttijd oversteken 3 2 2 100% - 1 - 1 - - - - - -TechnischVlakte verharding 1 10 7 70% 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0Soort verharding 1 10 4 40% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0Kleur verharding 1 6 3 50% - 1 - - - 1 1 0 0 0Wachttijd VRI 1 1 1 100% - - - - - - 1 - - -Max 99 8 15 8 11 8 9 10 9 12 9Score 69 7 12 8 10 7 6 7 3 6 3% 70% 88% 80% 100% 91% 88% 67% 70% 33% 50% 33% 45. In gesprek: wat waren jullie vragen?1.Wat is n goed moment om met assetmanagement te beginnen?2. Heb ik daar een uitgewerkt plan voor nodig?3. Hoe helpt assetmanagement mij om belangen af te wegen?4. Hoe krijg ik mijn bestuur mee?5.Welke hulpmiddelen bieden CROW en andere partijen? 46. Assetmanagement: Samen of Apart? 47. Samen kennis uitwisselen! 48. Kennisportaal iamproiAMPro ondersteunt professionals bij de invoering vanen het werken met assetmanagement. Eenvoudig toegankelijke website Initiatief van de 12 provincies In samenwerking met D.O.N. Bureau ontwikkeld Beheer in handen van CROW Beschikbaar voor decentrale overheden, aannemerijen adviesbureaus O.b.v. abonnementsstructuur Start januari 2015 49. Wat vind ik op iAMPRO? Niet WAT (ISO 55000), maar HOE! = Praktische kennis enbest practices:Kwaliteitscatalogus openbare ruimte InspectiemethodenGroenbeheersystematiek ProContract/contractenbuffetIMBOR Risicomanagement (FMECA)Wegbeheersystematiek Bedrijfswaarde MatrixNEN 2767-4 Life Cycle Costing (LC