Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

20
Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN

description

Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011. Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN. Wat doet het NAD?. Zorgen voor genezing van diabetes B. Zorgen voor een brede toepassing van de NDF Zorgstandaard - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Page 1: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Nationaal Actieprogramma Diabetes24 november 2011

• Elize van Ballegooie

Senior Implementatiemedewerker NAD

• Ytje van der Veen

Implementatiemedewerker DVN

Page 2: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Wat doet het NAD?

A. Zorgen voor genezing van diabetes

B. Zorgen voor een brede toepassing van de

NDF Zorgstandaard

C. Ontwikkeling nieuwe medicijnen

D. Zorgen voor lotgenotencontact tussen patiënten

Page 3: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Wat is de rol van DVN binnen het NAD?

A. DVN zit in de stuurgroep van het NAD.

B. DVN voert projecten uit binnen het NAD, zoals het ontwikkelen van een individueel zorgplan.

C. DVN is betrokken bij de implementatie van de NAD producten.

D. DVN is betrokken bij A, B en C.

Page 4: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

• Alarmerende stijging van het aantal mensen met diabetes

• Effectieve preventie en goede zorg zijn noodzakelijk om de toenemende ziektelast te verminderen

Aanleiding

Page 5: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Structureel implementeren van dezorgstandaard diabetes als leidraad voor de inhoud,organisatie en kwaliteitsbewaking vanprogrammatisch ingerichte preventie van diabetes enzorg aan mensen met diabetes’

‘Ervaring opdoen voor verbreding naar anderechronische ziekten’

Doel NAD

Page 6: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Implementatie-fase

Fasering

• 28 ‘NAD’-producten• 22 in implementatietraject• 12 producten gereed in 2011• 10 producten gereed in 2012

Page 7: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Thema’s

Page 8: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Zorgprofessionals

•Bekendheid met de zorgstandaard•Kennis van de inhoud v/d zorgstandaard•Meerwaarde zorgstandaard•Ondersteuningsbehoefte

• Toegang tot effectieve leefstijlprogramma’s• Moeilijk bereikbare groepen• financiering/wet- en regelgeving zorgstandaard• Standaardisering in registratie en uitwisseling gegevens• Werken in multidisciplinaire teams

Belangrijkste resultaten NAD Monitor (1)

Page 9: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Belangrijkste resultaten NAD Monitor (2)

Patiënten

• Bezit en kennis van de diabetes zorgwijzer

• Bezit en kennis van het individuele zorgplan

• Patiënt is tevreden over de zorg die hij/zij krijgt

Page 10: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Implementatie op landelijk niveau

• Landelijke ondersteuning & coördinatie• Landelijke communicatiestrategie om NDF

zorgstandaard bekendheid te geven (overtuigen van meerwaarde)

• Laagdrempelig beschikbaar stellen van zorgstandaard en de ondersteunende producten

• Aandacht voor kennis, houding en gedrag• Aandacht voor verschillende doelgroepen

Implementatie op verschillende niveaus (1)

Page 11: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Implementatie op regionaal niveau

•Starten in drie zorggroepregio’s•Coördinator per regio•Landelijke coördinatie & ondersteuning (vanuit NDF-bureau)•Quickscan bij de start•Gefaseerde aanpak

• eerst randvoorwaardelijke producten

Implementatie op verschillende niveaus (2)

Page 12: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Quickscan

• Doel: behoeftepeiling in de regio• Bij wie:

• Management zorggroep• Zorgverleners• Patiënten

Page 13: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Waar staan we op dit moment?

Page 14: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Rol van DVN binnen NAD

1. DVN in stuurgroep NAD

2. Projecten uitgevoerd door DVN, primaire doelgroep mensen met diabetes

3. Inbreng in projecten gericht op professionals

4. Patiëntenperspectief in implementatie- en evaluatiefase

-> NAD implementatieteam

-> regio quickscan/behoeftenpeiling bij mensen met diabetes

-> betrokkenheid adviseurs bij implementatie?

Page 15: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Rol van DVN binnen NAD

Producten ontwikkeld door DVN

Individueel zorgplan diabetes + handleiding professionals Zorgwijzers diabetes type 1, Diabetes en Zwangerschap DiabetesWerkt (brochures, e-modules, digitale helpdesk,

voorlichtingsbijeenkomst)

DiabetesKenniswijzer Implementatie van de Zorgwijzer

diabetes type 2

(NB ook actief in zorggroepregio’s!)

Page 16: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Rol van DVN binnen NAD

Producten klaar voor implementatie begin 2012 (zie ook overzichtsschema en website):

Primaire doelgroep mensen met diabetes:• Diabetes en Werk • Individueel Zorgplan Diabetes • Zorgwijzers diabetes type 1, diabetes en zwangerschap

Primaire doelgroep zorgprofessionals:• E-diabetes kernset (14)• LTA samenwerkingsafspraken huisartsen en internisten (5)• Multidisciplinaire afspraken rondom voetzorg (Provoet) (6)• Multidisciplinaire Richtlijn zelfcontrole bloedglucosewaarden (3)

Page 17: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Rol van DVN binnen NAD

Betrokkenheid adviseurs zorgkwaliteit bij implementatie?

Hoe kunnen DVN regio’s en u als adviseurs betrokken zijn/bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van de NAD produkten?

• Regionale kansen?• Landelijke kansen?

Page 18: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Brainstorm

1. Welke producten zijn voor uw regio interessant?

2. Welke stappen moeten ondernomen worden om mensen met diabetes en professionals in uw regio op de hoogte te brengen van het bestaan van het product?

3. Wat moet er gebeuren om mensen met diabetes en zorgprofessionals in uw regio te overtuigen tot het gebruik van…?

Page 19: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Mogelijke rol DVN adviseurs bij implementatie

NAD implementatie in proefregio’s:• Netwerkgroep 0de, 1ste en 2de lijn in proefregio’s• Informeren mensen met diabetes in regio over bestaan van bijv.

individueel zorgplan, en activiteiten in regio• Overig regionaal netwerk (zorgverzekeraars, werkgevers, ..)• ?

Landelijke NAD implementatie - Beschikbaar stellen/verspreiden produkten- Lobby- Landelijke communicatie professionals/mensen met diabetes- ?

Page 20: Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

Vervolg….

• Adviseurs informeren over produkten die klaar zijn en voortgang van implementatie

• Benader ons s.v.p. als u kansen ziet in de regio of landelijk!• Adviseurs in de proefregio’s – samenwerken.

[email protected]@dvn.nl