NAM Synergy-2 boorinstallatie · 2018-10-26 · NAM – Synergy-2 boorinstallatie Noise Footprint...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NAM Synergy-2 boorinstallatie · 2018-10-26 · NAM – Synergy-2 boorinstallatie Noise Footprint...

 • Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein | T (030) 231 13 77 | F (030) 234 17 54

  E [email protected] | www.lbpsight.nl | IBAN: NL62 RABO 036 42 36 558| KvK 30073990 | BTW NL007093159B01

  NAM – Synergy-2 boorinstallatie

  Noise Footprint putboringen

  Opdrachtgever

  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

  Contactpersoon

  de heer M. Rurenga

  Kenmerk

  R088025aa.00002.tk

  Versie

  05_001

  Datum

  25 mei 2018

  Auteur

  ir. A.J. (Ton) Kerkers

  http://www.lbpsight.nl/

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 2

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding en samenvatting ........................................................................................................ 3

  2 Geluidemissie van de Synergy-2 boorinstallatie ................................................................... 4

  2.1 Putboringen Syn-2 ............................................................................................................ 4

  2.2 Beoordeling van het Lnacht ................................................................................................. 5

  3 Conclusie ................................................................................................................................... 7

  Bijlagen

  Bijlage I Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008) Bijlage II Resultaten van de geluidmonitor (geen Sound Wall)

  Bijlage III Resultaten geluidmonitor locaties met Sound Wall

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 3

  1 Inleiding en samenvatting

  Sinds 2007 is de Drilltec Synergy-2 boorinstallatie in bedrijf voor de NAM. De geluidemissie van

  deze boorinstallatie (“Rig”) is door middel van langdurige geluidmonitoring in kaart gebracht, en zal

  hier gepresenteerd worden in de vorm van een “Noise Footprint”. We definiëren de Noise Footprint

  als zijnde de afstand van het hart van de boortoren tot aan de contour van gelijk langtijdgemiddeld

  beoordelingsniveau tijdens de nachtperiode, ofwel het Lnacht , van 50 dB(A). Deze grenswaarde is

  afkomstig uit het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (het “Barmm”), zie bijlage I.

  Geluidmetingen en -monitoring hebben sinds 2007 plaatsgevonden aan tientallen putboringen, met

  name in het noordoosten van het land. Dit rapport geeft de resultaten van de geluidmonitoring

  tijdens deze putboringen, resulterende in een generiek toepasbare, maximale Noise Footprint van

  de Synergy-2 boorinstallatie.

  Uit de metingen blijkt dat de NAM Syn-2 een Noise Footprint van 275 m heeft. Indien op

  toekomstige boorlocaties deze afstand tot nabijgelegen woningen aangehouden wordt, zal

  daarmee voldaan worden aan de geluideisen uit het “Barmm”.

  Bij toepassing van een Sound Wall met een hoogte van 10 m zal de afstand tot de 50 dB(A)

  contour 155 m bedragen.

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 4

  2 Geluidemissie van de Synergy-2 boorinstallatie

  Bijlagen II en III geven de resultaten van de geluidmonitoring tijdens putboringen.

  In paragraaf 2.2 wordt de maatgevende beoordelingsgrootheid Lnacht bepaald conform het Barmm.

  2.1 Putboringen Syn-2

  Sinds 2007 is het geluid van de Synergy-2 volcontinu gemonitord tijdens de volgende putboringen:

  - Coevorden: put COV-58; geluidmetingen van 30-05-2007 t/m 12-07-2007

  - Westbeemster: put WBMS-2; geluidmetingen van 09-07-2009 t/m 27-07-2009

  - Engwierum: put EWM-1a; geluidmetingen van 21-12-2012 t/m 24-01-2013

  - Numansdorp: put NMD-2; geluidmetingen van 28-01-2013 t/m 27-02-2013

  - Annerveen: put ANV-4; geluidmetingen van 04-03-2013 t/m 18-04-2013

  - Warfstermolen: put WFM-2; geluidmetingen van 19-04-2013 t/m 11-06-2013

  - Kollumerpomp: put KMP-4; geluidmetingen van 25-06-2013 t/m 21-08-2013

  - De Tibben: put TBN-2; geluidmetingen van 22-08-2013 t/m 15-10-2013

  - De Tibben: put TBN-3; geluidmetingen van 16-10-2013 t/m 28-11-2013

  - Faan: put FAN-2; geluidmetingen van 31-01-2014 t/m 23-03-2014

  - Numansdorp: put NMD-3; geluidmetingen van 12-04-2014 t/m 14-05-2014

  - Schoonebeek: put SCH-1552; geluidmetingen van 23-06-2014 t/m 13-07-2014

  - Assen-zuid: put WIT-4; geluidmetingen van 14-07-2014 t/m 11-09-2014

  - Assen-zuid: put WIT-5; geluidmetingen van 12-09-2014 t/m 01-11-2014

  - Zeerijp: put ZRP-2; geluidmetingen van 05-11-2014 t/m 06-01-2015

  - Den Velde put DVD-4; geluidmetingen van 05-03-2015 t/m 25-04-2015

  - Middelie: put MID-303; geluidmetingen van 19-05-2015 t/m 23-06-2015

  - Langebrug: put LNB-1; geluidmetingen van 03-07-2015 t/m 11-09-2015

  - Warfstermolen: put WFM-3; geluidmetingen van 12-09-2015 t/m 03-11-2015

  - Vries: put VRS-10; geluidmetingen van 03-11-2015 t/m 02-03-2016

  - De Wijk: put WYK-39; geluidmetingen van 31-08-2016 t/m 12-09-2016

  - De Wijk: putten WYK-42/43/44; geluidmetingen van 30-09-2016 t/m 28-10-2016

  - De Wijk: put WYK-41; geluidmetingen van 29-10-2016 t/m 10-11-2016

  - De Wijk: putten WYK-36/37; geluidmetingen van 01-11-2016 t/m 29-11-2016

  - De Wijk: put WYK-201; geluidmetingen van 30-11-2016 t/m 19-12-2016

  - Middelie: put MID-304; geluidmetingen van 12-10-2017 t/m 30-11-2017

  - Gaag: put GAG-6 (+ SW); geluidmetingen van 13-11-2009 t/m 08-02-2010

  - Blaak: put BLK (+ SW); geluidmetingen van 03-05-2011 t/m 01-06-2011

  - Monster-zuid: put MNZ-1 (+ SW); geluidmetingen van 30-11-2013 t/m 28-01-2014

  In bijlagen II en III wordt per locatie een situatieschets gepresenteerd, evenals de meest relevante

  meetresultaten.

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 5

  Op elke put zijn geluidmetingen verricht met drie microfoons op verschillende afstanden en

  richtingen t.o.v. de boorinstallatie. Het op elke microfoon gemeten geluidniveau wordt

  geëxtrapoleerd naar een gestandaardiseerde afstand van 300 m, waaruit voor elke seconde één

  geluidniveau afgeleid wordt. Deze waarde is met de toepassing van het meerkanaals

  geluidmeetsysteem dan zo goed als mogelijk geschoond van eventueel opgetreden stoorgeluiden

  welke niet afkomstig zijn van de boorinstallatie zelf, en is daarmee geschikt voor een nauwkeurige

  beoordeling van het daadwerkelijk opgetreden geluidniveau.

  2.2 Beoordeling van het Lnacht

  Om de geluidvoorschriften uit het Barmm (zie bijlage I) te kunnen toetsen, dient er gekeken te

  worden naar de dag-, avond- en nachtperiodes met de hoogste tijdgemiddelde geluidemissie. Om

  de geluidemissie tijdens de verschillende putboringen onderling te kunnen vergelijken, kan het

  beste gekeken worden naar de gemiddelde waardes per dag-, avond- en nachtperiode bepaald

  over de totale meettijd. Maatgevend voor de beoordeling is echter de nachtperiode, aangezien de

  van toepassing zijnde norm voor de avond- en nachtperiode 5 dB respectievelijk 10 dB ruimer is.

  Vervolgens dient de nagenoeg “meest ongunstige” nacht genomen te worden (welke de

  zogenaamde “representatieve bedrijfssituatie” vertegenwoordigd), waartoe de “13e ergste nacht

  van het jaar” of “de meest lawaaiige nacht van elke maand” genomen kan worden. Bij de hier

  verrichte geluidmonitoring nemen we daartoe de 2e / 3e / 4e / etc meest lawaaiige nacht indien de

  activiteiten gedurende één / twee / drie / etc maanden hebben plaatsgevonden. De aldus bepaalde

  waarde mag tijdens de maatgevende nachtperiode niet hoger zijn dan 50 dB(A) op 300 m

  afstand, of 30 dB(A) binnen in een woning indien deze op kortere afstand gesitueerd is (wat bij

  een beperkte geluidwering van -20 dB eveneens neerkomt op 50 dB(A) buiten ter plaatse van de

  woning).

  Tabel 2.1 geeft een overzicht van de per boorlocatie gemeten waarden voor die locaties waarbij er

  geen Sound Wall geplaatst was, of waarbij het geluidreducerende effect van de Sound Wall niet

  meegenomen is (zie ook bijlage II).

  Tabel 2.2 geeft het overzicht van de gemeten waarden voor de locaties inclusief de Sound Wall

  (zie ook bijlage III).

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 6

  Tabel 2.1

  Overzicht van de geluidimmissie op 300 m vanwege diverse putboringen met de Syn-2 zonder

  Sound Wall

  Overall Continuous Sound at 300 m: Permit

  Locatie Put Day Evening Night Night

  Coevorden COV-58 45 45 45 47 dB(A)

  Westbeemster WBMS-2 45 44 44 47 dB(A)

  Engwierum EWM-1a 45 45 44 48 dB(A)

  Numansdorp NMD-2 46 45 45 47 dB(A)

  Annerveen ANV-4 45 44 44 47 dB(A)

  Warfstermolen WFM-2 46 45 45 48 dB(A)

  Kollumerpomp KMP-4 44 43 43 46 dB(A)

  De Tibben TBN-2 45 44 44 48 dB(A)

  De Tibben TBN-3 46 45 46 48 dB(A)

  Faan FAN-2 47 45 45 48 dB(A)

  Numansdorp NMD-3 46 46 45 47 dB(A)

  Schoonebeek SCH-1552 44 44 44 47 dB(A)

  Assen-zuid WIT-4 46 45 44 48 dB(A)

  Assen-zuid WIT-5 48 46 46 48 dB(A)

  Zeerijp ZRP-2 45 44 44 47 dB(A)

  Den Velde DVD-4 45 46 46 49 dB(A)

  Langebrug LNB-1 46 46 45 49 dB(A)

  Middelie MID-303 46 45 45 49 dB(A)

  Langebrug LNB-1 46 46 45 49 dB(A)

  Warfstermolen WFM-3 45 45 44 48 dB(A)

  Vries VRS-10 46 46 45 49 dB(A)

  De Wijk WYK-39 43 43 41 46 dB(A)

  De Wijk WYK-42/43/44 43 43 42 45 dB(A)

  De Wijk WYK-41 43 42 41 44 dB(A)

  De Wijk WYK-36/37 43 42 42 46 dB(A)

  De Wijk WYK-201 43 42 42 46 dB(A)

  Middelie MID-304 46 45 45 50 dB(A)

  Tabel 2.2

  Overzicht van de geluidimmissie op 300 m vanwege diverse putboringen met de Syn-2 inclusief

  het gemeten geluidreducerende effect vanwege de Sound Wall

  Overall Continuous Sound at 300 m: Permit

  Locatie Put Day Evening Night Night

  Blaak BLK 42 42 42 44 dB(A)

  Gaag GAG-6 42 41 40 42 dB(A)

  Monster-zuid MNZ-1 44 42 41 44 dB(A)

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201 7

  3 Conclusie

  Het “Besluit algemene maatregelen milieu mijnbouw” (het “Barmm”) geeft aan dat de nachtelijke

  grenswaarde op 300 m maximaal 50 dB(A) mag bedragen. De volcontinue geluidmonitoring aan de

  Drilltec Synergy-2 boorinstallatie gedurende meerdere putboringen laat zien dat op 300 m afstand

  het maatgevende Lnacht ca. 44 tot 50 dB(A) bedraagt, met een gemiddelde van 47,3 dB(A).

  Uitgaande van een veiligheidsmarge (een “lawaaiige” putboring t.o.v. een “gemiddelde” boring, we

  nemen de 95-percentiel van alle metingen), dan bedraagt de afstand tot de 50 dB(A) contour ca.

  275 m.

  De “Noise Footprint” van de Drilltec Syn-2 bedraagt 275 m.

  Indien op toekomstige boorlocaties deze afstand tot nabijgelegen woningen aangehouden wordt,

  zal aan de geluideisen uit het “Barmm” worden voldaan.

  Met de toepassing van een 10 m hoge Sound Wall zal de geluidemissie in beperkte mate

  (vanwege de bijdrage van de hoog gesitueerde topdrive, welke niet afgeschermd wordt met de

  Sound Wall) gereduceerd worden tot Lnacht = 42 - 44 dB(A), gemiddeld 43,4 dB(A). Uitgaande van

  een veiligheidsmarge (een “lawaaiige” putboring t.o.v. een “gemiddelde” boring, we nemen de 95-

  percentiel van alle metingen), dan bedraagt de afstand tot de 50 dB(A) contour bij toepassing van

  de Sound Wall ca. 155 m.

  De “Noise Footprint” van de Drilltec Syn-2 bedraagt bij toepassing van de Sound Wall 155 m.

  Informatie:

  Alle meetresultaten kunnen nader bekeken worden op de monitoring-website:

  http://syn2.geluidbeheer.nl .

  LBP|SIGHT BV

  ir. A.J. (Ton) Kerkers

  http://syn2.geluidbeheer.nl/

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Bijlage I

  Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)

  Voor werkzaamheden met mobiele installaties op land gelden zijn volgende artikelen inzake geluid

  van toepassing (Hoofdstuk 3).

  § 2. Geluid

  Artikel 18

  In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  a. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr, LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van

  het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld

  overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai;

  b. maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand «F» of

  «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen

  industrielawaai;

  c. geluidsniveau: geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

  Artikel 19

  Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax),

  veroorzaakt door de mobiele installatie en de in verband met de mobiele installatie verrichte

  werkzaamheden en activiteiten geldt:

  a. de niveaus op de in de tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen bedragen niet meer dan de in

  die tabel aangegeven waarden:

  Tabel I

  07–19 uur 19–23 uur 23–07 uur

  LAr,LT, op een afstand van 300 meter vanaf de mobiele

  installatie 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)

  LAr,LT in geluidsgevoelige gebouwen op een afstand van

  300 meter of minder vanaf de mobiele installaties 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A)

  LAmax op een afstand van 300 meter vanaf de mobiele

  installatie 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

  b. de in tabel I opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het laden

  en lossen, transportbewegingen, pipehandling en het verbranden van (aard)gas in de open lucht;

  c. de activiteiten, genoemd onder b, vinden plaats tussen 07:00 en 19:00 uur, tenzij dit

  redelijkerwijs niet mogelijk is;

  d. de in de tabel aangegeven waarden in geluidsgevoelige gebouwen gelden alleen indien de

  gebruiker ervan toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van

  geluidmetingen;

  e. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de

  boorinstallatie, monitort en registreert de uitvoerder het geluid continu. De monitoring geschiedt

  zodanig dat een goede indicatie wordt verkregen van het equivalent geluidsniveau op de gevel van

  de meest met geluid belaste woning;

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  f. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de

  boorinstallatie wordt voorafgaand aan de boring in een rapport van een akoestisch onderzoek op

  grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen aangetoond dat aan de geluidniveaus

  uit tabel I, dan wel volgens een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 20, kan worden voldaan.

  In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de

  geldende geluidniveaus worden overschreden. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd

  overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen met industrielawaai. De resultaten van dit

  akoestische onderzoek worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de boring bij de inspecteur-

  generaal der mijnen ingediend.

  Artikel 20

  1. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die hoger zijn dan de waarden die

  zijn vermeld in Tabel I, indien de waarden in Tabel I naar het oordeel van Onze Minister op basis

  van de best beschikbare techniek niet haalbaar zijn.

  2. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die lager zijn dan de waarden die

  vermeld zijn in Tabel I, indien naar het oordeel van Onze Minister lagere waarden uit een oogpunt

  van bescherming van het milieu noodzakelijk zijn voor zover die op basis van de best beschikbare

  techniek technisch haalbaar zijn.

  3. Van een beschikking als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt kennis gegeven in de

  Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen.

  4. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid waarden tot gevolg heeft die

  aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is op de voorbereiding van het

  maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

  Artikel 21

  1. Voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar de mobiele installatie geldt een

  streefwaarde van 50 dB(A).

  2. Bij ministeriele regeling worden regels gegeven betreffende de beoordeling van etmaalwaarden

  van de verkeersbewegingen.

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Bijlage II

  Resultaten van de geluidmonitor (geen Sound Wall)

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Resultaten van de geluidmonitor

  Coevorden COV-58

  Figuur II.1 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.2 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.3 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.1

  Boorlocatie COV-58

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.2

  Figuur II.3

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Westbeemster WBMS-2

  Figuur II.4 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.5 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.6 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.4

  Boorlocatie WBMS-2

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.5

  Figuur II.6

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Engwierum EWM-1a

  Figuur II.7 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.8 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.9 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.7

  Boorlocatie EWM-1a

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.8

  Figuur II.9

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Numansdorp NMD-2

  Figuur II.10 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.11 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.12 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.10

  Boorlocatie NMD-2

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.11

  Figuur II.12

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Annerveen ANV-4

  Figuur II.13 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.14 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.15 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.13

  Boorlocatie ANV-4

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.14

  Figuur II.15

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Warfstermolen WFM-2

  Figuur II.16 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.17 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.18 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.16

  Boorlocatie WFM-2

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.17

  Figuur II.18

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Kollumerpomp KMP-4

  Figuur II.19 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.20 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.21 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.19

  Boorlocatie KMP-4

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.20

  Figuur II.21

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Tibben TBN-2 / 3

  Figuur II.22 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.23 en II.25 geven de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  Figuren II.24 en II.26 geven de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de

  beoordeling.

  Figuur II.22

  Boorlocatie TMB-2 / 3

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.23

  Figuur II.24

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.25

  Figuur II.26

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Faan FAN-2

  Figuur II.27 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.28 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.29 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.27

  Boorlocatie FAN-2

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.28

  Figuur II.29

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Numansdorp NMD-3

  Figuur II.30 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.31 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.32 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.30

  Boorlocatie NMD-3

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.31

  Figuur II.32

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Schoonebeek SCH-1552

  Figuur II.33 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.34 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.35 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.33

  Boorlocatie SCH-1552

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.34

  Figuur II.35

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Assen-zuid WIT-4 / 5

  Figuur II.36 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.37 en II.39 geven de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  Figuren II.38 en II.40 geven de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de

  beoordeling.

  Figuur II.36

  Boorlocatie WIT-4 / 5

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.37

  Figuur II.38

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.39

  Figuur II.40

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Zeerijp ZRP-2

  Figuur II.41 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.42 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.43 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.41

  Boorlocatie ZRP-2

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.42

  Figuur II.43

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Den Velde DVD-4

  Figuur II.44 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.45 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.46 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.44

  Boorlocatie DVD-4

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.45

  Figuur II.46

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Middelie MID-303

  Figuur II.47 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.48 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.49 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.47

  Boorlocatie MID-303

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.48

  Figuur II.49

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Langebrug LNB-1

  Figuur II.50 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.51 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.52 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.50

  Boorlocatie LNB-1

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.51

  Figuur II.52

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Warfstermolen WFM-3

  Figuur II.53 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.54 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.55 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.53

  Boorlocatie WFM-3

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.54

  Figuur II.55

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Vries VRS-10

  Figuur II.56 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.57 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.58 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.56

  Boorlocatie VRS-10

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.57

  Figuur II.58

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Wijk WYK-39

  Figuur II.59 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.60 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.61 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.59

  Boorlocatie WYK-39

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.60

  Figuur II.61

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Wijk WYK-42/43/44

  Figuur II.62 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.63 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.64 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.62

  Boorlocaties WYK-42 / WYK-43 en WYK-44

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.63

  Figuur II.64

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Wijk WYK-41

  Figuur II.65 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.66 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.67 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.65

  Boorlocatie WYK-41

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.66

  Figuur II.67

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Wijk WYK-36/37

  Figuur II.68 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.69 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.70 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.68

  Boorlocaties WYK-36 en WYK-37

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.69

  Figuur II.70

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  De Wijk WYK-201

  Figuur II.71 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.72 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.73 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.71

  Boorlocatie WYK-201 / WYK-202

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.72

  Figuur II.73

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Middelie MID-304

  Figuur II.74 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur II.75 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur II.76 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur II.74

  Boorlocatie MID-304

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur II.75

  Figuur II.76

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Bijlage III

  Resultaten geluidmonitor locaties met Sound Wall

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Resultaten geluidmonitor locaties met Sound Wall

  Gaag GAG-6

  Figuur III.1 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur III.2 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur III.3 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur III.1

  Boorlocatie GAG-6

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur III.2

  Figuur III.3

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Blaak BLK

  Figuur III.4 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur III.5 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  figuur III.6 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur III.4

  Boorlocatie BLK

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur III.5

  Figuur III.6

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Monster-zuid MNZ-1

  Figuur III.7 geeft een situatieschets met de locaties van de microfoons.

  Figuur III.8 geeft de resultaten van alle één-uur-gemiddelde geluiddrukniveaus;

  Figuur III.9 geeft de resultaten van alle Lnacht waarden, welke bepalend zijn voor de beoordeling.

  Figuur III.7

  Boorlocatie MNZ-1

 • R088025aa.00002.tk | versie 05_001 | 25 mei 201

  Figuur III.8

  Figuur III.9