najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books...

64
APO KALYPS IK BEN HET BEGIN EN HET EINDE Zorge voor ande H oe ma in bala Kees Roest, Onder redac BOEKENCENTRUM Uitgeverij Boekencentrum Uitgeverij Meinema Uitgeverij Mozaïek Uitgeverij Jes! najaar 20 11 NON-FICTIE | ROMANS | KINDERBOEKEN | E-BOOKS | CD’S

Transcript of najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books...

Page 1: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Een verrassende volgende aflevering in de glossylijn.

Na Calvijn, Arminius en Antoine een bijbelboek

in de hoofdrol! Januari 2012 | ISBN 97890 211 43149

Apokalyps 22 x 29,7 cm | paperback-glossy |

Ca. 84 blz | Ca. € 6,95 | vormgeving: Scherpontwerp

apoKalypsiK ben het begin en het einde

Primeur:eennieuweverluchtigdeversievandeBijbel. MarcMuldersgaatverderinhetvoetspoorvande miniatuurkunstenversierthetbijbelboekdeOpenbaring.

Marc Mulders vindt het een enorme uitdaging om uiteindelijk de gehele Bijbel te illustreren.

Hij start met een glossy, de Openbaring van Johannes in de Willibrordvertaling van 1978.

De Apokalyps is nog steeds voor veel popmusici, striptekenaars en regisseurs het thema bij

uitstek! Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’. It’s all there!

Marc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral

bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde

o.m. glas-in-lood ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan Kathedraal

(Den Bosch). En zijn werk is opgenomen in de collecties van 17 Nederlandse musea.

“VoorsommigenisdeApokalypseenreëeltoekomstbeeld. VoorMarcisheteenspirituelewerkelijkheid.”

prof. dr. H.W. van Os

9 789021 143149 >

MM spread magazine.indd 3 25-05-11 14:18

Zorgenvoor anderen

hoe mante l zorgers i n ba l an s b l i j v en

Kees roest, Nico van der Voet e.a.

Onder redactie van Gerrie ham-Willemsen

boekencentrum

Uitgeverij Boekencentrum

Uitgeverij Meinema

Uitgeverij Mozaïek

Uitgeverij Jes!

najaar 2011n o n - f i c t i e | r o m a n s | k i n d e r b o e k e n | e - b o o k s | c d ’ s

Page 2: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Auteur Boeken Pagina

MozaïekBorodale, Jane Gevangen zonlicht 7

Eisner, Michael Mijn broer, mijn broer 10

Grossman, David De omhelzing 9

Heuvel, Dick van den De schaduw van Vermeer 6

Sundin, Sarah Een verre melodie 8Vegt, Mirjam van der De laatste patiënt 4

Vegt, Mirjam van der Schaduwvlucht 11

Verweerd, Joke Paradiso 11Verweerd, Joke Het Licht roept in de nacht 12

MeinemaBeek, Bram van de Lichaam en Geest van Christus 18

Dekker, Paul, Gürkan Çelik en Iris Creemers Breekpunt of bindmiddel 20

Doude van Troostwijk, Chris De andere Elzas 24

Elhorst, Wielie en Tom Mikkers Coming Out Churches 21

Harinck, George en Gert van Klinken Van kansel naar barak 23

Holtzapffel, Koen Alleen de hond leeft in het hier en nu 17

Kunter, Katharina Oostelijk Duitsland 24

Lange, Frits de In andermans handen 22

Mulders, Marc Apokalyps 14-15

Stoker, Wessel Kunst van hemel en aarde 16

Veen, Mirjam van De kunst van het twijfelen 19

Najaar 2011

Inhoud

Page 3: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Najaar 2011

Auteur Boeken Pagina

BoekencentrumBas, Jan de Wie de zon in het water ziet schijnen, weet de hemel onder zich 47

Boelhouwer, Marion en Peterjan van der Wal ’k Zou zo graag een ketting rijgen 42Boersma, Bertie, Erika Feenstra en See You in the Bible 33 Wilbert van Saane

Bonhoeffer, Dietrich Aanzetten voor een ethiek 36

Boot, Lex (red.) Handboek christelijke meditatie 30

Borkent, Ria Matteüs Passie 45Bruijn, Enny de Eerst de waarheid, dan de vrede 26-27

Egidius Kwartet & College De Leidse Koorboeken vol. I en II 48

GZB Een handvol koren 40

Haan, Dien de Lees maar, er staat meer dan er staat 38

Horrobin, Peter Genezing en bevrijding 31

Jong, drs. Pieter L. de Aartsvaders m/v 32

Kamp, Lody van de Dagboek van een verdoofd rabbijn 29

Luttikhuis, Bernard Tien vragen 41

Mes, Rieke Hoe kom ik thuis 35

Mulder, dr. M.C. Israël in Romeinen 10 43

Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Zorgen voor anderen 34Segers, Gert-Jan en Marten de Vries Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen 28

Tromp, Thijs, Het verleden als uitdaging 49

Troost, André F. De zomer in zicht 46

Velema, Gerry Met liefs 37

Verbaan, Peter A. Geweten 50

Vlaming, Nico en Christiaan Winter Heel mijn ziel 44

Westerduin, Anne Koop bloemen! 39 display Psalmen voor Nu 51 display Troost 52 Lied en muziek 61 Advent en kerst 62

Jes!Briemen, Annemarie van Dubbelzout 56Haasnoot, Jaap Over de grens 54 Life Saver 58 PS Nu ik hier toch zit 59Van Wijngaarden, Herman (red.) Doorleren met Jezus 55Vreeswijk, Bernard en Schuurpapier 57 Herman van Wijngaarden

Inhoud

Page 4: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

fragment uit de laatste patiënt

Het maakte me niet uit wat de mensen ervan dach-ten. Het was warm en we waren allebei moe van de reis. We lagen op het kleed dat ik had meege-nomen, en toen hij mijn hand pakte, voelde ik een zucht van verlichting door mijn hele lijf gaan. Zijn hand was tenger en gerimpeld; een hand waarmee hij al duizenden patiënten had onderzocht. Boven ons waren pluizige wolken en hij wees er één aan: ‘Net onze Jaguar.’ Dit was natuurlijk absurd: twee zieke mensen in een Jaguar op weg naar België, hun handen verstrengeld als waren ze geliefden. Ik zou moeten opstaan, het kleed moeten uitkloppen en een taxi moeten bellen om ons terug te brengen naar huis. Hij zag er zo slecht uit, zo vreselijk vermagerd. Waarom was ik eigenlijk met hem meegegaan?

Psychologische roman | Mozaïek4

‘Een verhaal dat uitsteekt boven het gemiddelde christelijke verhaal.’ Reformatorisch Dagblad

‘Fraaie debuutroman die je achter elkaar uitleest. De verschillende verhaallijnen zijn goed uitgewerkt.’ Christelijk Literair Overleg

‘Een stimulans om zelf ook de stilte op te zoeken.’ Quinta

‘Emotioneel en verrijkend boek. Je bent anders dan daarvoor.’ Bol.com

De media over Schaduwvlucht:

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein, en raakt je op de juiste momenten.’ Eva

‘Beelden en motieven zijn in deze roman knap met elkaar verweven. Opvallend zijn de trefzekere formuleringen.’ EO-Visie Waardering: 5 sterren.

Page 5: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Psychologische roman | Mozaïek

SchaduwvluchtMirjam van der Vegt

Mirjam

van der Vegt

Schadu

wvlu

cht

mo

zaïe

k |

ro

ma

nHannah, een jonge makelaar, wordt achtervolgd door herinne-

ringen aan de verdrinking van een jong meisje, waarin zij een rol

speelde. Maar ze kan niet terughalen wat er werkelijk is voorge-

vallen. Met drie andere vrouwen gaat Hannah een week naar een

klooster voor bezinning. Ze vindt in het klooster niet de rust waar-

naar ze op zoek is, maar wel de jonge monnik Daniël, tot wie ze

zich op onverklaarbare wijze aangetrokken voelt.

Een nachtelijke gebeurtenis zorgt voor een omslag in haar leven en

dat van Daniël. Ze vertrekt richting Afrika in de hoop alle schepen

achter zich te verbranden. In de krottenwijken ontmoet ze de wijze

oude moeder Moria, die haar de ogen opent voor haar verleden.

Maar durft ze dat verleden ook onder ogen te zien?

Een eigentijdse debuutroman over een jonge vrouw die, achter-

volgd door een onopgelost raadsel uit haar verleden, wanhopig op

zoek is naar rust.

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein en raakt je op de

juiste momenten.’ – eva

Mirjam van der Vegt (1977)

is werkzaam als redacteur

bij eo-Visie. Schaduwvlucht

werd genomineerd voor de

Publieksprijs Christelijk Boek

2010.

9 789023 993940

isbn 978 90 239 9394 0 | nur 301

foto: gert-jan van der tuuk

uitgeverijmozaiek.nlwww.mirjamvandervegt.nl M

Van der Vegt 5.indd 1-3 vrijdag 1 april 2011 wk 13 09:45

Schaduwvlucht

isbn 978 90 239 9394 0

5

December 2011| ISbN 978 90 239 9397 1 | NUr 301 |13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 350 blz. | ca. € 18,90

OmSlagONtwerP: geert De kONINg | FOtO aUteUr: gert-JaN vaN Der tUUk | e-bOOk beSchIkbaar

Mirjam van der Vegt

De laatste patiënt

Na de dood van haar enige en eerst-

geboren zoon raakt Ava ter Voorde

geestelijk en lichamelijk in de knel. De

zoektocht naar verlichting van haar

klachten brengt haar uiteindelijk bij

Aron Sahne: een neuroloog op leeftijd

in wie ze alle vertrouwen heeft. Voor ze

het goed en wel beseft raken hun levens

verstrengeld, laat ze zich door hem van-

gen in penseelstreken en verlaat ze haar

man om met hem op reis te gaan. Hoe

kan het dat ze zoveel affectie voelt voor

deze neuroloog? En is ze nu niet bezig

haar leven te verliezen in plaats van het

te behouden? De aandoenlijke charme

van Aron brengt haar op plekken in hart

en leven waarvan ze het bestaan niet

vermoedde.

• Roman over oeroud dilemma: waarheid versus liefde

• Actueel thema: verleiding en mondigheid in de medische

wereld. Wie is nu de patiënt en wie de heelmeester?

• I.s.m. Ronald Koops organiseert Mirjam van der Vegt

Stilteavonden; deze avonden zijn een groot succes; haar

eerste tournee was meteen volgeboekt; zorg dat u er

tijdig bij bent. U kunt een voorstelling bespreken en

reserveren op www.mirjamvandervegt.nl

Mirjam van der Vegt (1977), schrijver, spreker en trainer,

werkt onder andere bij EO-Visie. Haar debuut Schaduw-

vlucht werd genomineerd voor de Publieksprijs Christelijk

Boek 2010. De laatste patiënt is haar tweede grote roman.

3edruk

9789023993971

Page 6: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

69

789023993988

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 9398 8 | NUr 331 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 224 blz. | ca. € 14,95

OmSlagONtwerP: wIl ImmINk | FOtO aUteUr: wIlma breUNISSeN | e-bOOk beSchIkbaar

• Weer een feelgood-thriller van succes auteur Dick van den Heuvel

• Een nieuw, bloedstollend avontuur van suppoost Gijsbert Versteegh en rechercheur Suzan Scheffer

• Groots opgezette videocampagne via twitter & facebook

De bekende fotograaf Olaf Hendriksen gaat een foto

maken naar het bekende schilderij ‘Het Melkmeisje’

van Johannes Vermeer. Saskia, het model van zijn

keuze, maakt de lange reis om voor de lens van

Hendriksen te poseren. Maar... Saskia komt nooit aan

in Amsterdam. Het lijkt of ze van de aardbodem is

verdwenen.

Rechercheur Suzan Scheffer tast in het duister. Ten

einde raad neemt ze contact op met Gijsbert Ver-

steegh, de voormalige suppoost van het Van Gogh

Museum. Versteegh ziet een verband tussen de

verdwijning van het meisje en de 35 schilderijen van

Vermeer. De zoektocht naar haar verblijfplaats zorgt

ervoor dat ook een andere misdaad wordt opgelost...

eentje die meer dan 350 jaar geleden is gepleegd.

Dick van den Heuvel heeft zijn naam geves-

tigd als schrijver van tientallen jeugd- en

dramaseries, televisiefilms, theater stukken

en musicalbewerkingen. Hij schreef eerder

de bestsellers De Rembrandtcode en De

hel van ’63. Bij Mozaïek verscheen van zijn

hand De kraaien van Van Gogh.

De schaduw van Vermeer

Dick van den Heuvel

Thriller | Mozaïek

M O Z A Ï E K T H R I L L E R

DICK VAN DEN HEUVEL

DE KRAAIEN VANVAN GOGH

dick van den Heuvel

De kraaien van Van Gogh

isbn 978 90 239 9235 6

Page 7: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

7

9789023993964

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 9396 4 | OOrSPrONkelIJke tItel: the bOOk OF FIreS | vertalINg: DOrIeNke De vrIeS | NUr 342 | 13,5 x 21,5 cm

PaPerback | ca. 416 blz. | ca. € 21,90 | OmSlagONtwerP: marleeN verhUlSt | e-bOOk beSchIkbaar

• De perfecte mix van Janne IJmker en Charles Dickens!

• Overtuigende schets van een totaal onbekende wereld…

• … en van universele thema’s als liefde, schuld, schoonheid en hoop

Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is

zeventien jaar. Voor de schandelijke geheimen die zij

met zich meedraagt is nergens plaats – en zeker niet

in het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en

zusjes woont.

Ten einde raad vlucht Agnes naar Londen. Ze vindt

onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en

wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met volle

teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook

en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd

door zorg. Wat zal er gebeuren als haar geheimen

uitkomen? Dan dient zich Cornelius Soul aan, hande-

laar in kruit. Agnes verzint een plan dat haar in één

klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal

ze sluw te werk moeten gaan…

Jane Borodale is beeldend kunstenaar.

Gevangen zonlicht is haar debuut.

Gevangen zonlicht

Jane Borodale

Historische roman | Mozaïek

De media over Gevangen zonlicht:

‘Een heerlijk meeslepend boek. Borodale creëert een donkere maar menselijke wereld, die Agnes’ nood bijzonder aangrijpend maakt.’ Publishers Weekly

‘Een spectaculair debuut’Booklist

Page 8: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

89

789023993995

Al jaren voelt Allie de stilzwijgende oordelen van

haar moeder. Ze wil niets liever dan eindelijk waar-

dering. Een huwelijk met de man die haar ouders

als ideale schoonzoon zien, lijkt daarom verstandig.

Luitenant Walter Novak is een onverschrokken lucht-

machtpiloot – maar tegenover vrouwen voelt hij zich

onbeholpen en verlegen. Het klikt meteen en ze be-

sluiten elkaar te blijven schrijven. Hun corresponden-

tie groeit uit tot een diepe vriendschap. Maar is dat

genoeg om alle geheimen, beloftes en verwachtingen

te overwinnen? Maar dan ontmoet hij Allie.

Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te blijven

schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een

diepe vriendschap. Maar is dat genoeg om alle gehei-

men , beloftes en verwachtingen waar te maken?

Na een carrière als apotheker besluit

Sarah Sundin haar hart te volgen en te

gaan schrijven – met de serie Wings of

Glory als resultaat. Een verre melodie

is haar debuut. Sundins oudoom was

piloot bij de Achtste Luchtmacht tijdens

de Tweede Wereldoorlog.

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 9399 5 | OOrSPrONkelIJke tItel: a DIStaNt melODy | vertalINg: rOeleke meyer-mUIlwIJk

NUr 342 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 432 blz. | ca. € 19,90 | OmSlagONtwerP: baS mazUr | e-bOOk beSchIkbaar

• Leest lekker weg

• Prachtige romantische fictie

• Eerste deel van een trilogie over de broers Novak, beide piloot bij de Amerikaanse luchtmacht

Deel 1 van de serie Wings of Glory

Een verre melodie

Sarah Sundin

Historische roman | Mozaïek

De media over Een verre melodie:

Een spannende serie, goed gedocumenteerd en met vaart geschreven, tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Liefhebbers van

romantische historische fictie én geschiedenis-freaks zullen ervan smullen!

Booklist

Page 9: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

9

9789023994008

David Grossman laat in zijn nieuwste boek De

omhelzing iets heel bijzonders zien. Op een beelden-

de, tedere en subtiele manier vertelt hij ons iets over

de geheimen van ons bestaan, die we allemaal wel

eens gevoeld hebben, maar nooit zo precies onder

woorden kunnen brengen als Grossman dat doet.

Dit fraaie boekje is geïllustreerd door de internatio-

naal bekende Israëlische kunstenares Michal Rovner

en vertaald door bekroond kinderboekenschrijver

Edward van de Vendel.

Het is een boek voor jong en oud, dat je laat begrij-

pen dat ieder mens uniek is, maar niet alleen.

David Grossman (1954) is één van Is-

raëls beroemdste schrijvers. Hij publi-

ceerde acht romans, meest recent het

veelgeprezen Een vrouw op de vlucht

voor een bericht, drie politieke boeken,

enkele kinderboeken en een toneel-

stuk. Zijn boeken zijn in vijfentwintig

talen vertaald en met talloze prijzen

bekroond. Zie www.davidgrossman.nl.

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 9400 8 | NUr 370, 302 | 15 x 21 cm | gebONDeN | 32 blz. | ca. € 12,90

UItgave I.S.m. UItgeverIJ cOSSee | OmSlagONtwerP: marry vaN baar | IllUStratIeS: mIchal rOvNer | FOtO aUteUr: Peter haSSIePeN

• Een geschenkboek met allure over de universele waarden van het bestaan

• Voor jong en oud

De omhelzing

David Grossman

Geschenkboeken & poëzie | Mozaïek

OOrSPrONkelIJke tItel: the hUg | vertalINg: eDwarD vaN De veNDel

De media over De omhelzing:

‘Een prachtige verdediging van de eenzaamheid én de liefde.’ La Repubblica

Shel Silverstein

vertaling Arthur Japin

De

gulle

boom

De gulle boom

Shel Silverstein

M

In verschillende media prees Arthur Japin dit meesterwerk van Shel Silverstein:

‘Hij vertelt in The Giving tree alles wat ik in mijn hele leven hoop te zeggen. Deze Amerikaan schreef eigenlijk voor kinderen, maar weet ook iedere volwassene te raken. Hoe vaak ik dit boekje ook aan iemand probeer voor te lezen, nooit volbreng ik het met droge ogen, want mijn stem breekt omdat door de zinnen een glimp van de zin van het bestaan valt op te vangen.’

‘Dostojevski en Nietzsche hadden een heel oeuvre nodig, Yourcenar twee romans en wat verhalen, Plato een Symposium, maar Shel Silverstein zei alles wat er te zeggen viel in The Giving Tree in nog geen vijftig zinnen en een aantal tekeningen.’

Nadat Japin de tekst vertaald had, schreef hij de uitgever:

‘Hier is de tekst. Ik kan het nog steeds niet lezen zonder helemaal emotioneel te worden. Dat is me toch wel een verdraaid goeie tekst!’

Shel Silverstein

De gulle boom

www.uitgeverijmozaiek.nl

isbn 978 90 239 9174 8

9 789023 991748

Silverstein omslag def.indd 1 17-03-2008 13:39:39

shel silverstein

De gulle boom

isbn 978 90 239 9174 8

6edruk

Page 10: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

109

789023994015

• Een indringende roman over trouw, opofferende liefde en de smalle grens tussen wraak en verzoening

Na vele jaren vindt broeder Lucas zijn jeugdvriend

Francisco terug in een klooster. De jonge Francisco

was een aristocraat, een doorzetter met een sterke wil

– en heimelijk verliefd op de mooie Isabella. Maar na

zijn deelname aan een kruistocht blijkt hij geestelijk

volledig te zijn ingestort.

Stukje bij beetje vertelt hij broeder Lucas zijn verbijs-

terende verhaal, en zo ontvouwt zich een onthutsend

relaas over bloedige veldslagen, verraad en vriend-

schap, onmenselijke wreedheid en heldenmoed.

Maar zelfs in het klooster wordt hem geen rust

gegund. Broeder Lucas zal een beslissende keuze

moeten maken.

Michael Alexander Eisner studeerde aan Yale University. Hij is als jurist ver-

bonden aan het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 9401 5 | vertalINg: DIOr zwarthOeD | NUr 342 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | 360 blz. | € 12,50

OmSlagONtwerP: wIl ImmINk | e-bOOk beSchIkbaar | eerDer verScheNeN ONDer De tItel De krUISvaarDer

OOrSPrONkelIJke tItel: the crUSaDer

Bekentenissen van een kruisvaarder

Mijn broer, mijn broer

Michael Eisner

Historische roman | Mozaïek

De pers over Mijn broer, mijn broer:

‘Boeiend en beeldend geschreven, het pakt je vanaf de eerste bladzijde.’

Eva

‘De schrijver tekent sterke personen en knappe ontwikkelingen. Een lezenswaardig debuut.’

Reformatorisch Dagblad

Prachtige

historische

roman voor een

historische prijs!

midprice€ 12,50

Nominatie

Publieksprijs

Christelijk boek

2010

Page 11: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

11Midprice | Mozaïek

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein en raakt je op de juiste momenten.’ Eva

• Een roman over relaties, hechting en het leven met het onvolkomene

Twee prachtige romans nu in midprice-editie

SchaduwvluchtMirjam van der Vegt

ParadisoJoke Verweerd

Hannah, een jonge makelaar, wordt achtervolgd door

een herinnering uit het verleden. Ze gaat een week

naar een klooster voor bezinning. Daar ontmoet ze de

jonge monnik Daniël, tot wie ze zich op onverklaar-

bare wijze aangetrokken voelt.

Een nachtelijke gebeurtenis zorgt voor een omslag in

haar leven en ze vertrekt richting Afrika. In de krot-

tenwijken ontmoet ze de wijze oude moeder Moria,

die haar de ogen opent voor haar verleden. Maar

durft ze dat verleden ook onder ogen te zien?

Wies Schonewille, maatschappelijk werkster, wordt

verliefd op een van haar cliënten, de jongensachtige

Arthur, die worstelt met het oorlogsverleden van zijn

vader. Ze staat zelfs toe dat hij bij haar intrekt, in de

hoop dat hij rust zal vinden. Vlak voor de geboorte

van hun kind verdwijnt Arthur echter spoorloos.

Wies ervaart dat ze op een kruispunt in haar leven

is aangekomen: ze moet nu zelf een koers zoeken

voor haar verdere leven. Een leven met haar kind. En

welke rol zal Arthur daarin spelen?

9789023994022

9789023993940Schaduwvlucht

Mirjam van der Vegt

Mirjam

van der Vegt

Schadu

wvlu

cht

mo

zaïe

k |

ro

ma

nHannah, een jonge makelaar, wordt achtervolgd door herinne-

ringen aan de verdrinking van een jong meisje, waarin zij een rol

speelde. Maar ze kan niet terughalen wat er werkelijk is voorge-

vallen. Met drie andere vrouwen gaat Hannah een week naar een

klooster voor bezinning. Ze vindt in het klooster niet de rust waar-

naar ze op zoek is, maar wel de jonge monnik Daniël, tot wie ze

zich op onverklaarbare wijze aangetrokken voelt.

Een nachtelijke gebeurtenis zorgt voor een omslag in haar leven en

dat van Daniël. Ze vertrekt richting Afrika in de hoop alle schepen

achter zich te verbranden. In de krottenwijken ontmoet ze de wijze

oude moeder Moria, die haar de ogen opent voor haar verleden.

Maar durft ze dat verleden ook onder ogen te zien?

Een eigentijdse debuutroman over een jonge vrouw die, achter-

volgd door een onopgelost raadsel uit haar verleden, wanhopig op

zoek is naar rust.

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein en raakt je op de

juiste momenten.’ – eva

Mirjam van der Vegt (1977)

is werkzaam als redacteur

bij eo-Visie. Schaduwvlucht

werd genomineerd voor de

Publieksprijs Christelijk Boek

2010.

9 789023 993940

isbn 978 90 239 9394 0 | nur 301

foto: gert-jan van der tuuk

uitgeverijmozaiek.nlwww.mirjamvandervegt.nl M

Van der Vegt 5.indd 1-3 vrijdag 1 april 2011 wk 13 09:45

reeDS verScheNeN

ISbN 978 90 239 9394 0

NUr 301

13,5 x 21,5 cm

PaPerback

360 blz.

€ 12,50 mIDPrIce

OmSlagONtwerP:

geert De kONINg

e-bOOk beSchIkbaar

SePtember 2011

ISbN 978 90 239 9402 2

NUr 301

13,5 x 21,5 cm

PaPerback

242 blz.

€ 10.00 mIDPrIce

OmSlagONtwerP:

wIl ImmINk

e-bOOk beSchIkbaar

Nominatie

Publieksprijs

Christelijk boek

2010

midprice€ 10,00

midprice

€ 12,50

• Een eigentijdse debuutroman over een jonge vrouw die wanhopig op zoek is naar rust

Page 12: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

129

789023993018

De pers over Wakker worden in het licht:

‘Aansprekend, heel toegankelijk en uitstekend bruikbaar bij vieringen. Bovendien mooi geïllustreerd en uitgevoerd.’Nederlands Dagblad

In deze bundel wordt het aloude kerstverhaal in

nieuwe, verrassende woorden verteld en op een aan-

sprekende manier overgebracht.

Joke Verweerd verstaat als geen ander de kunst de

lezer te betrekken bij de gedachten en de emoties van

de personen die in het kerstverhaal een rol spelen.

De gebeurtenissen worden invoelbaar en de mensen

krijgen een gezicht. Zo komt het wonder ontroerend

dichtbij en krijgt de lezer als vanzelf zicht op het

geheim van Gods liefde.

De bundel is qua opzet te vergelijken met de paas-

bundel Wakker worden in het licht, en is weer voor-

z ien van prachtige sfeerfoto’s van Marianne Witvliet.

Deze unieke samenwerking geeft aan de bundel extra

zeggingskracht en intensiteit.

Joke Verweerd publiceerde al vele dicht-

bundels, enkele verhalenbundels en

een groot aantal succesvolle romans.

Marianne Witvliet, auteur van veelgele-

zen romans en jeugdboeken, is in haar

vrije tijd fotografe.

• Vijftig meditatieve teksten

• Geschikt voor persoonlijk gebruik en voor vieringen

• Een prachtig geschenk voor jong en oud

• Met foto’s van Marianne Witvliet

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 9301 8 | NUr 714 | 13,5 x 21,5 cm | gebONDeN | ca. 86 blz. | ca. € 13,90

OmSlagONtwerP: StUDIO vrOlIJk | FOtO aUteUr: elISabeth ISmaIl

Gedichten en gedachten rond Kerst

Het Licht roept in de nacht

Joke Verweerd

Geschenkboeken & poëzie | Mozaïek

9 7 8 9 0 2 3 9 9 0 9 0 1

Wakker worden in het licht

Wakker worden in het licht

Wa

kk

er

wo

rd

en

in h

et

lich

t

Joke Verweerd

Wanneer je achterblijft na het wegvallen van iemand die je zeer lief was, kan het leven als een hoge berg voor je liggen. Je ziet ertegen op om op weg te gaan. De last van het verdriet is zwaar. Om het leven weer aan te kunnen, is het nodig dat het gemis een plek krijgt waar het draagbaar is. Een belangrijke rol hierbij spelen begrip en bemoediging van anderen. Dit laatste wil Joke Verweerd in Achtergebleven aan-reiken. De gedichten sluiten aan bij de verschillende fasen in de rouwverwerking. Ze willen niet alleen bemoedigen, maar ook overtuigen van de kracht van de liefde die zelfs over het graf heen reikt.

noem mij een dagdat ik jou niet zal missennoem mij een dagdat ik je tijd vergeetjouw leven is voor mij niet uit te wissennoem mij een dag die van jouw naam niet weet

Achtergebleven is een deel in een reeks thematische gedichtenbundels van de hand van schrijfster en dichteres Joke Verweerd.

uitgeverijmozaiek.nl

Gedachten en gedichten rond Pasen

ISBN 978 90 239 9090 1

NUR 373

m o z a ï e k

Joke Verw

eerd

Joke Verweerd

Wakker worden in het licht

isbn 978 90 239 9370 4

Page 13: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Een verrassende volgende aflevering in de glossylijn.

Na Calvijn, Arminius en Antoine een bijbelboek

in de hoofdrol! Januari 2012 | ISBN 97890 211 43149

Apokalyps 22 x 29,7 cm | paperback-glossy |

Ca. 84 blz | Ca. € 6,95 | vormgeving: Scherpontwerp

apoKalypsiK ben het begin en het einde

Primeur:eennieuweverluchtigdeversievandeBijbel. MarcMuldersgaatverderinhetvoetspoorvande miniatuurkunstenversierthetbijbelboekdeOpenbaring.

Marc Mulders vindt het een enorme uitdaging om uiteindelijk de gehele Bijbel te illustreren.

Hij start met een glossy, de Openbaring van Johannes in de Willibrordvertaling van 1978.

De Apokalyps is nog steeds voor veel popmusici, striptekenaars en regisseurs het thema bij

uitstek! Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’. It’s all there!

Marc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral

bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde

o.m. glas-in-lood ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan Kathedraal

(Den Bosch). En zijn werk is opgenomen in de collecties van 17 Nederlandse musea.

“VoorsommigenisdeApokalypseenreëeltoekomstbeeld. VoorMarcisheteenspirituelewerkelijkheid.”

prof. dr. H.W. van Os

9 789021 143149 >

MM spread magazine.indd 3 25-05-11 14:18

alleen de hond

essay over de toekomst

Koen holtzapffel

meinem a

leeft in het

hier en nu

Coming

Churchesoutout

G I D S V O O R K E R K & H O M O

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

OC

OM

ING

OU

T C

HU

RC

HE

S

GID

S V

OO

R K

ER

K &

HO

MO

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

OC

OM

ING

OU

T C

HU

RC

HE

S

GID

S V

OO

R K

ER

K &

HO

MO

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

O

omslagdoc3.indd 1 25-04-2011 11:19:46

comingoutchurchesDEFomslag.indd 1 25-04-2011 11:21:04

Meinema

dr. a. van de beek

Lichaam en Geest van Christus

De theologie van de kerk en de Heilige Geest

Frits de Lange

In andermans handenOver fl ow en grenzen in de zorg

onder redacti e van g eorge har inck en g ert van kl i nken

mei

nem

a

van kanselnaarbarak

Page 14: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Een verrassende volgende aflevering in de glossylijn.

Na Calvijn, Arminius en Antoine een bijbelboek

in de hoofdrol! Januari 2012 | ISBN 97890 211 43149

Apokalyps 22 x 29,7 cm | paperback-glossy |

Ca. 84 blz | Ca. € 6,95 | vormgeving: Scherpontwerp

apoKalypsiK ben het begin en het einde

Primeur:eennieuweverluchtigdeversievandeBijbel. MarcMuldersgaatverderinhetvoetspoorvande miniatuurkunstenversierthetbijbelboekdeOpenbaring.

Marc Mulders vindt het een enorme uitdaging om uiteindelijk de gehele Bijbel te illustreren.

Hij start met een glossy, de Openbaring van Johannes in de Willibrordvertaling van 1978.

De Apokalyps is nog steeds voor veel popmusici, striptekenaars en regisseurs het thema bij

uitstek! Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’. It’s all there!

Marc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral

bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde

o.m. glas-in-lood ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan Kathedraal

(Den Bosch). En zijn werk is opgenomen in de collecties van 17 Nederlandse musea.

“VoorsommigenisdeApokalypseenreëeltoekomstbeeld. VoorMarcisheteenspirituelewerkelijkheid.”

prof. dr. H.W. van Os

9 789021 143149 >

MM spread magazine.indd 3 25-05-11 14:18

Page 15: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Apokalyps

Marc Mulders

Een verrassende volgende aflevering in de glossylijn.

Na Calvijn, Arminius en Antoine een bijbelboek

in de hoofdrol! Januari 2012 | ISBN 97890 211 43149

Apokalyps 22 x 29,7 cm | paperback-glossy |

Ca. 84 blz | Ca. € 6,95 | vormgeving: Scherpontwerp

apoKalypsiK ben het begin en het einde

Primeur:eennieuweverluchtigdeversievandeBijbel. MarcMuldersgaatverderinhetvoetspoorvande miniatuurkunstenversierthetbijbelboekdeOpenbaring.

Marc Mulders vindt het een enorme uitdaging om uiteindelijk de gehele Bijbel te illustreren.

Hij start met een glossy, de Openbaring van Johannes in de Willibrordvertaling van 1978.

De Apokalyps is nog steeds voor veel popmusici, striptekenaars en regisseurs het thema bij

uitstek! Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’. It’s all there!

Marc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral

bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde

o.m. glas-in-lood ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan Kathedraal

(Den Bosch). En zijn werk is opgenomen in de collecties van 17 Nederlandse musea.

“VoorsommigenisdeApokalypseenreëeltoekomstbeeld. VoorMarcisheteenspirituelewerkelijkheid.”

prof. dr. H.W. van Os

9 789021 143149 >

MM spread magazine.indd 3 25-05-11 14:18

Page 16: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

169

789021143156

NOvember 2011 | ISbN 978 90 211 4315 6 | NUr 646; 736 | 14,5 x 22,5 cm | PaPerback | ca. 184 blz.

ca. € 19,50 | OmSlagONtwerP: mUlDer vaN meUrS

• Kleurkatern met afbeeldingen van besproken werken

• Geeft een nieuwe blik op beeldende kunst en religie

• Verdiept het inzicht in het werk van vier stijlikonen van de twintigste eeuw

Ontdek de religieuze inzichten in het werk van

vier grote kunstenaars: Wassily Kandinsky,

Mark Rothko, Andy Warhol en Anselm Kiefer.

Kunst is vanouds van belang voor religie of spiri-

tu aliteit. Het beeld is onmisbaar, zoals de oosters-

orthodoxe ikonen laten zien. Maar ook kunst buiten

de kerk kan religieus-spiritueel zijn.

Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer maakten werk

dat steeds een heel eigen spiritualiteit laat zien, vaak

los van de officiële religies. In dit boek richt Wessel

Stoker het zoeklicht op hoe zij de verhouding ‘hemel’

en ‘aarde’, ‘hier’ en ‘ginds’ verbeelden en brengt

daarmee die eigen spiritualiteit scherp in beeld.

Prof. dr. Wessel Stoker doceert esthetiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer

Kunst van hemel en aarde

Wessel Stoker

Religie & cultuur | Meinema

Page 17: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

17

9789021143132

SePtember 2011 | ISbN 978 90 211 4313 2 | NUr 700 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 100 blz. | ca. € 12,50

OmSlagONtwerP: marION rOSeNDahl | e-bOOk beSchIkbaar

alleen de hond

essay over de toekomst

Koen holtzapffel

meinem a

leeft in het

hier en nu

• Het boek dat je gelezen moet hebben voor 2012 begint!

• Pleidooi voor de toekomst als een verrassend vergezicht

• Presentatie in Rotterdam

‘Leef in het hier en nu!’ Die oproep is een heilig

moeten geworden. Maar doen we onszelf niet

tekort als we de toekomst negeren?

Dieren leven in het hier en nu. Zonder herinnering en

zonder verwachting. En tegenwoordig is dat ook voor

mensen nastrevenswaardig. Wie zich op de toekomst

richt, zou wegvluchten en zichzelf tekort doen.

Zelfs God zou je alleen in het hier en nu ervaren. Zo

verdwijnt de toekomstdimensie uit ons geloof. Tege-

lijkertijd roepen onheilsprofeten dat de ondergang

dichtbij is. Het jaar 2012 nadert, het jaar van de grote

verandering.

Dat moet anders kunnen! Koen Holtzapffel laat in dit

essay zien hoe we de toekomst op een gezonde ma-

nier een plaats kunnen geven in ons (geloofs)leven.

Zonder bangmakerij en met open oog voor persoon-

lijke vrijheid en inbreng.

Koen Holtzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam en deed onderzoek

naar de toekomstverwachting bij een aantal twintigste-eeuwse theologen.

Koen Holtzapffel

Alleen de hond leeft in het hier en nu

Religie & cultuur | Meinema

Essay over de toekomst

Page 18: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

189

789021143101

Meinema

dr. a. van de beek

Lichaam en Geest van Christus

De theologie van de kerk en de Heilige Geest

NOvember 2011 | ISbN 978 90 211 4310 1 | NUr 700 | 16 x 24 cm | PaPerback | ca. 360 blz. | ca. € 32,50

OmSlagONtwerP: geert De kONINg

• Voor liefhebbers van theologie die stáát

Na God doet recht een nieuw deel in de serie ‘Over

God spreken’, systematische theologie van de

spraakmakende theoloog Van de Beek.

De kerk is de plek waar God op aarde is. De gemeen-

schap van de gelovigen is het lichaam van Christus in

Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen

de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de

goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de

kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van

de kerk hun volle gewicht: de kerk is één, heilig, ka-

tholiek en apostolisch. Daarvoor behoort zij dan ook

te staan en haar samenkomen in de viering moet dat

tot uitdrukking brengen.

We geloven in de kerk: onze ziel en zaligheid hangt

ervan af.

Dr. A. van de Beek is emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit te Am ster dam

en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).

De theologie van de kerk en de Heilige Geest

Lichaam en Geest van Christus

Dr. A. van de Beek

Bijbel & theologie | Meinema

De media over Is God terug?

‘Tegendraads, maar zeer betrokken’ Tjerk de Reus, Friesch Dagblad

dr. a. van de beek

Is God terug?

isbn 978 90 211 4266 1

2edruk

Page 19: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

19

9789021143163

NOvember 2011 | ISbN 978 90 211 4316 3 | NUr 704 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 190 blz. | ca. € 21,50

OmSlagONtwerP: StUDIO aNtON SINke

• Maak kennis met een vroege voorvechter van gewetensvrijheid

• Voor humanisten en calvinisten

Dit boek vertelt het verhaal van een man die de

Katholieke Kerk vaarwel zei, koos voor de refor-

matie van Johannes Calvijn en uiteindelijk een

geheel eigen weg insloeg.

In 1553 werd Europa door godsdienstoorlogen

geteisterd. Terwijl katholieken en protestanten

hun waarheden in gewapend beton goten, pleitte

Sebastian Castellio voor de twijfel en voor tolerantie.

Castellio’s optimistische mensbeeld, zijn opvatting

dat de Bijbel fouten en feilen bevat, en zijn pleidooi

voor religieuze tolerantie, maakten hem tot een voor-

loper van de Verlichting. En brachten hem in conflict

met Johannes Calvijn. Maar hij was ook een aanhan-

ger van de extatische profeet David Joris. Castellio

was zijn tijd zo ver vooruit dat zijn geluid verstomde.

In de twintigste eeuw werd hij herontdekt.

Nu debatten over godsdienstvrijheid en tolerantie

steeds weer oplaaien, is de kunst van het twijfelen

actueler dan ooit.

Mirjam van Veen is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de faculteit Godgeleerd-

heid van de Vrije Universiteit. Eerder verscheen bij Meinema haar boek Een

nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het ‘calvinisme’ in de Lage Landen.

Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker

De kunst van het twijfelen

Mirjam van Veen

Maatschappij & Geschiedenis | Meinema

Mirjam van Veen

Een nieuwetijd, een nieuwe

kerkDe opkomst van het

‘calvinisme’ in de LageLanden

In 1517 begon een nieuwe tijd: doorLuthers kritiek op de katholieke kerkhield Europa op een religieuze eenheidte zijn. Europeanen werden voor heteerst sinds mensenheugenisgeconfronteerd met religieuzediversiteit. Na Luther verhieven ookandere dissidenten hun stem. In deLage Landen was Calvijn van al dezedissidenten misschien wel deinvloedrijkste. Calvijns gereformeerdebeweging werd hier zowel de vrucht alsde aanjager van de nieuwe tijd. Calvijnsbeweging was zelf veelkleurig endivers. Gereformeerden waren doorhun aansprekende identiteit en sterkegroepsvorming bovendien in staat zichin een pluriforme omgeving staande tehouden en mensen voor zich tewinnen.

In dit boek beschrijft de auteur deopkomst van de gereformeerdebeweging in de zestiende eeuw. Zij laatzien hoe deze nieuwe kerk paste bij dein 1517 aangebroken nieuwe tijd.

Mirjam van Veen is als onderzoekerverbonden aan de faculteit Godgeleerdheidvan de VU. Zij heeft meerdere publicatiesover Calvijn op haar naam staan.

www.uitgeverijmeinema.nl 9 789021 142135

ISBN 978 90 211 4213 5

NUR 704

Mirjam

vanVeen

Een

nieu

we

tijd,een

nieu

we

kerk

Een nieuwe tijd...:Een nieuwe tijd.... 03-12-2008 22:52 Pagina 1

mirjam van Veen

Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk

isbn 978 90 211 4213 5

Page 20: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Onder redactie van Paul Dekker, Gürkan Çelik en Iris Creemers

Breekpunt of bindmiddelReligieus engagement in de civil society

Wat zijn de kansen en de risico’s van religieus

geïnspireerd maatschappelijk engagement in het

hedendaagse Nederland? Een bondige samenvat-

ting van het publieke debat over de invloed van

religie op de huidige maatschappij.

Hoe zijn christelijke en islamitische normen en waar-

den een bron van motivatie? In hoeverre

dragen ‘identiteitsorganisaties’ bij aan de zorg en

voorzieningen voor allen? Of staat hun religieuze

grondslag de integratie van groepen in de samen-

leving juist in de weg? Welke grenzen mag de over-

heid aan deze organisaties stellen en welke samen-

werking is mogelijk voor publieke beleidsdoeleinden?

Deze en andere vragen komen in dit boek aan bod, in

bondige en vaak persoonlijke bijdragen van weten-

schappers, politici en praktijkmensen. Met bijdragen

van onder meer Femke Halsema, Anton Zijderveld,

André Rouvoet, Alaattin Erdal, Korrie Louwes,

Wouter Kolff en Achmed Baâdoud, en een slotbe-

schouwing van Paul Schnabel.

Deze publicatie is tot stand gekomen op initiatief van de Dialoog Academie en

Stichting Synthesis. De redactie is in handen van Paul Dekker, Gürkan Çelik

en Iris Creemers.

209

789021143187

OktOber 2011 | ISbN 978 90 211 4318 7 | NUr 757, 762 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 140 blz. | ca. € 18,50

OmSlagONtwerP: StUDIO aNtON SINke

• Stand van zaken in huidige publiek debat

• Overzichtelijke samenvatting

• Onontbeerlijk voor beleidsmakers en -uitvoerders (WMO)

Maatschappij & geschiedenis | Meinema

Page 21: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Coming

Churchesoutout

G I D S V O O R K E R K & H O M O

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

OC

OM

ING

OU

T C

HU

RC

HE

S

GID

S V

OO

R K

ER

K &

HO

MO

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

OC

OM

ING

OU

T C

HU

RC

HE

S

GID

S V

OO

R K

ER

K &

HO

MO

CO

MIN

G O

UT

CH

UR

CH

ES

G

IDS

VO

OR

KE

RK

& H

OM

O

omslagdoc3.indd 1 25-04-2011 11:19:46

comingoutchurchesDEFomslag.indd 1 25-04-2011 11:21:04

21

9789021143118

OktOber 2011 | ISbN 978 90 211 4311 8 | NUr 700; 747 | 10,5 x 19 cm | PaPerback | ca. 112 blz. | ca. € 14,90

OmSlagONtwerP: PIeter vaN SchOUweNbUrg

• Verschijnt rond 11 oktober, ‘Coming Out Day’

• Presentatie op 9 oktober in Amsterdam

• Kerk en homoseksualiteit: positieve berichten

Kerkelijke veroordeling van homoseksualiteit

kan rekenen op media-aandacht en emotionele

berichtgeving. Maar hoe zit het met kerken waar

homo’s en lesbo’s wél welkom zijn – waar ze kun-

nen trouwen, bijvoorbeeld? Deze gids biedt een

overzicht.

Op 1 april van dit jaar was het tien jaar geleden dat

de Nederlandse overheid het burgerlijk huwelijk

openstelde voor paren van hetzelfde geslacht: het is

hoog tijd om erachter te komen wat er in kerken rond

dit thema gebeurt.

Coming Out Churches is dé gids voor homo’s (en

hetero’s) die gaan trouwen en zich oriënteren op een

kerkgenootschap. Maar de gids is ook bedoeld voor

kerkelijke bestuurders die zich bezighouden met het

thema homoseksualiteit en willen weten in welke

kerken homo’s meer dan welkom zijn. Daarnaast

biedt dit boekje interessante informatie voor iedereen

die geïnteresseerd is in het thema kerk en homo-

seksualiteit.

Wielie Elhorst is theoloog en o.a. voorzitter van het Landelijk Koördinatie-

Punt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

Tom Mikkers is theoloog en werkzaam als algemeen secretaris van de

Re mon strantse Broederschap.

Gids voor kerk en homo

Coming Out Churches

Wielie Elhorst en Tom Mikkers

Kerk & kerkenwerk | Meinema

Page 22: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Frits de Lange

In andermans handenOver fl ow en grenzen in de zorg

229

789021143194

December 2011 | ISbN 978 90 211 4319 4 | NUr 737; 752 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 100 blz. | ca. € 12,50

OmSlagONtwerP: geert De kONINg

• Ethisch pleidooi voor praktische professionals

• Brengt flow in de zorg

• Sluit aan bij de diesrede van De Lange ter gelegenheid van het 1e lustrum van de PThU op 6 december 2011

Frits de Lange schrijft een pleidooi om zorg te

baseren op verwachting en vertrouwen. Volgens

hem heeft de zorg behoefte aan naastenliefde.

De zorgbetrekking is een complex geheel van relaties:

formeel en informeel, symmetrisch en asymmetrisch.

Centraal staat de mens die aan je zorg is toever-

trouwd en die niet in staat is zonder hulp voor eigen

rekening te leven.

Frits de Lange vraagt in dit boek naar de ethische

kern van de zorgbetrekking. Niet de spontane bekom-

mernis van de zorggever of de behoeftigheid van de

zorgontvanger, maar de relatie van verwachting en

vertrouwen tussen hen beiden vormt het vertrekpunt

voor de zorgethiek. Aan de hand van het werk van de

Deense theoloog Knud Løgstrup licht De Lange zijn

visie toe.

Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Univer-

siteit (Kampen). In 2007 publiceerde hij De mythe van het voltooide leven.

Over flow en grenzen in de zorg

In andermans handen

Frits de Lange

Filosofie & ethiek | Meinema

Frits de Lange

De mythe van het voltooide levenOver de oude dag van morgen

Meinema

De babyboomers van nu maken zich op voor hun tweede jeugd op de leeftijd dat hun ouders gingen denken aan hun pensioen. Ze worden ouder, en er zijn meer ouderen dan ooit. De tweede levenshelft heeft nog nooit zo lang geduurd. Maar tegelijk weten we minder dan ooit er zin aan te geven. Willen we eigenlijk wel oud worden? En hoe worden we dan goed oud? Collectieve antwoorden op die vraag brokkelen af; met de nieuwe ouderen is ook de ouderdom geïndividualiseerd. Hoe kunnen we dan toch zinnig over oud worden spreken? In dit boek wordt gezocht naar wegwijzers in het niemandsland van de nieuwe ouderdom. Goed oud worden vraagt op zijn minst om evenwichtskunst, waarin gezondheid, autonomie, gemeenschap en zingeving met elkaar in balans worden gebracht. De generatie ouderen op komst is echter ook de eerste die groot geworden is met waarden als zelfontplooiing en authenticiteit. Kunnen we daarmee oud worden?De schrijver van dit boek (lichting 1955) denkt dat het kan. Maar dan moeten we wel eerst van de jeugdwaan van de babyboomers worden verlost en weer leren wat het is om eindig te zijn.

Frits de Lange is als hoogleraar ethiek verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (Kampen).

Frits d

e L

an

ge

De

my

the v

an

het v

olto

oid

e le

ve

n

www.uitgeverijmeinema.nl 9 789021 141626

NUR 748; 734

b

De Lange def.indd 1 17-04-2007 13:41:04

frits de Lange

De mythe van het voltooide leven

isbn 978 90 211 4162 6

Page 23: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

onder redacti e van g eorge har inck en g ert van kl i nken

mei

nem

a

van kanselnaarbarak

23

9789021143125

December 2011 | ISbN 978 90 211 4312 5 | NUr 686; 689 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 180 blz. | ca. € 18,90

OmSlagONtwerP: marION rOSeNDahl

• Belangwekkende historische aanvulling

• Kerkelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog

• Niet eerder gepubliceerd: complete lijst van in kampen gevangengezette predikanten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten vele

predikanten vast in kampen en gevangenissen.

Wat was het Duitse beleid ten aanzien van hen,

wat was hun rol in de kampen en hoe worden zij

herinnerd?

In de Tweede Wereldoorlog was de kerk een van de

weinige plaatsen waar Nederlanders vrijelijk konden

samenkomen en, veelal indirect, uiting konden geven

aan hun gevoelens van onderdrukking en verzet. Hoe-

wel voor de predikant behoedzaamheid geboden was,

kon niet worden voorkomen dat relatief veel voor-

gangers in Nederland en Nederlands-Indië werden

opgepakt en kortere of langere tijd werden vastgezet.

Een aantal van hen liet op die plek ook het leven.

Deze bundel stelt die tamelijk onbekende maar vrij

grote groep getroffenen centraal, aan wie de herin-

nering sterk gekleurd is door het label ‘verzet’. Zijn

het martelaren?

Met bijdragen van Els Boon, Frits Broeyer, Max Enker,

Helen Grevers, Kristine Groenhart, George Harinck,

Geert Hovingh, Hans van der Jagt, Gert van Klinken,

Jan Ridderbos, Bettine Siertsema en Hans Werkman.

George Harinck is historicus, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en direc-

teur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes-

tantisme aldaar. Gert van Klinken is universitair docent kerkgeschiedenis

aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.

Gevangen Nederlandse predikanten 1940-1947 en de cultuur van herinnering

Van kansel naar barak

George Harinck en Gert van Klinken (red.)

Maatschappij & geschiedenis | Meinema

Jaarboek voor de geschiedenis van het

Nederlands protestantisme

Page 24: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Reizen & wandelen | Meinema2424

Dit najaar verschijnen er twee nieuwe reisgidsen ‘voor de bewuste bezoeker’: ontdek nu de ziel van Oostelijk Duitsland en de Elzas.

Oostelijk DuitslandLand van Luther, Goethe en Bach

Katharina Kunter

De andere Elzas

Chris Doude van Troostwijk

9789021142579

9789021142692

REISGIDS VOORDE BEWUSTE

BEZOEKER

REISGIDSVOOR DE

BEWUSTEBEZOEKER

De geschiedenis heeft in de Elzas veel sporennagelaten. De Elzas is Europa in een notendop:hier ontmoeten reizigers de ziel van Europa endaarmee die van zichzelf.

In deze reisgids gaan voor u de schatkamers vande Elzas open. Naast de geschiedenis, komt despirituele cultuur van de Elzas – de Keltischemagie, de joodse rituelen, de Rijnlandse mystiek– ter sprake. De gids biedt museum- enthemawandelingen in verschillende steden enleidt langs hypermoderne architectuur,romantische kastelen en mysterieuzebedevaartsoorden. Een boek vol anekdotes,wetenswaardigheden en praktische reistips.

9 789021 142579

NUR 512

ISBN 978 90 211 4257 9

www.uitgeverijmeinema.nlMeinema

Meinem

a

Chris Doude van Troostwijk istheoloog en filosoof. Met vrouw enkinderen woont hij in eenbergdorpje in de Elzas, waar hijregelmatig excursies en cursussenorganiseert. Door zijn gesprekkenmet de bevolking en zijnontdekkingstochten door stad ennatuur, is hij van deze streek als zielvan de Europese cultuur gaanhouden.

Chris Doude van Troostwijk

De andere

Elzas

Chris Doude van Troostwijk

De andere Elzasomslag reisgids Elzas_omslag Elzas NL 10-11-09 15:26 Pagina 1

ISbN

978 90 211 4269 2

228 blz.,

€ 21,50

ISbN

978 90 211 4257 9

ca. 308 blz.,

€ 24,90

• Religie en zingeving als invalshoek – en daarmee een bijzonder inkijkje in de geschiedenis• Boeiend, maar niet vermoeiend – ruim aandacht voor bijvoorbeeld stilteplekken & parken• Zeer geschikt voor wie zich vooraf wil inlezen

Piet van Midden

Israël en de Palestijnse gebieden

Er is geen regio ter wereld waar op zo weinigvierkante kilometer zo veel geschiedenis isgeschreven als Israël en de Palestijnse gebieden.Het gebied trekt dan ook jaarlijks drommentoeristen en pelgrims. Er is inderdaad nogeindeloos veel te zien en te beleven. Maar zie jewat je ziet en ken je het verhaal achter destenen? Zeggen al die namen die gidsen uit hunmond laten vallen je iets, of blijft het bij namenen ruïnes?Dit boek is een reisgids voor onderweg en thuis.Een boek dat je op reis neemt door Israël en dePalestijnse gebieden. Een boek waarinhistorische en spirituele verbanden zichtbaarworden gemaakt, een boek dat je ter plaatse opideeën brengt. Het bevat gerichte enverdiepende informatie voor de bewustebezoeker van Israël, waarbij informatie overflora, fauna en voedsel niet ontbreekt. Ook is het een makkelijk naslagwerk voor thuis,om snel iets te weten te komen over debezienswaardigheden in deze fascinerenderegio. Voor wie het gebied wil gaan bezoeken ofvoor wie thuis een bijbelverhaal wil plaatsentegen zijn geografische achtergrond.

Het boek is toegankelijk geschreven.Hebreeuwse en Arabische woorden zijn vertaald.De registers, waaronder een index opaangehaalde bijbelteksten, en de vele illustratiesin kleur maken deze reisgids extra toegankelijk.

789021 1414359

ISBN 90-211-4143-4

NUR 517; 700

www.uitgeverijmeinema.nl

REISGIDSVOOR DE

BEWUSTEBEZOEKER

ISBN 978 90 211 4143 5

Meinema

Meinem

a

Israël en dePalestijnse gebieden

Piet van Midden

Piet van Midden is kind aan huisin Israël. Hij doceert Hebreeuwsaan de Universiteit van Tilburg en is predikant. Jaarlijks trekt hij metgroepen mensen door de regio omhun een indruk van dit fascinerende land te geven.

REISGIDS VOORDE BEWUSTE

BEZOEKER

omslag reisgids2_Opmaak 1 11-11-10 11:19 Pagina 1

REISGIDS VOORDE BEWUSTE

BEZOEKER

Rome: een kleine nederzetting die uitgroeide totde hoofdstad van een immens rijk. Bestuurs-centrum van de grootste geloofsgemeenschapter wereld, de Rooms-Katholieke Kerk. Koningen,keizers en pausen, maar ook vijandelijkestammen, dictators, vrijdenkers en volksheldenhebben er hun sporen nagelaten. Kunstenaarsuit de hele wereld trokken naar Rome en velenkwamen hier tot hun grootste prestaties.

Rome heeft veel waar je niet omheen kunt, téveel voor een enkel bezoek. Dit is een gids voorwie uit het overdadige buffet van culturele enhistorische bezienswaardigheden een welover-wogen keuze wil maken. Hoogtepunten worden beschreven metbijzondere aandacht voor onverwachte detailsen de minder bekende aspecten. Bijzonderepersonen, plaatsen en voorvallen komen aan deorde aan de hand van vele anekdotes en als u opzoek bent naar plekjes waar u nu eens niettussen honderden andere toeristen staat, dankunt u die in deze gids vinden.

Met drie uitgezette stadswandelingen.

9 789021 142487

NUR 512

ISBN 978 90 211 4248 7

www.uitgeverijmeinema.nlwww.averbode.com/religie

Meinema | Averbode

Meinem

a| Averbode

Ben Postma is arts in ruste. In deloop van vele jaren bezocht hij Rometalloze malen, doorkruiste de stad inalle richtingen en noteerde zijnwandelingen en ervaringen om dieaan andere bezoekers door tekunnen geven.

Ben Postma

Inspirerend

Rome

Ben Postma

Inspirerend Rome

REISGIDSVOOR DE

BEWUSTEBEZOEKER

omslag reisgids Rome_omslag Rome NL 17-11-09 10:49 Pagina 1

REISGIDS VOORDE BEWUSTE

BEZOEKERPeter Morée

PeterMorée

Praag

REISGIDSVOOR DE

BEWUSTEBEZOEKER

Peter Morée woont en werkt inPraag. Hij doceert modernegeschiedenis van kerk en religieaan de Praagse Karelsuniversiteit.

Er zijn niet veel Europese steden waar zoveelarchitectuur en kunst uit de veertiende tot denegentiende eeuw intact is gebleven als inPraag. Onder de oppervlakte van dezeschoonheid gaat een fascinerend verhaal schuilvan opkomst en ondergang, van vrijheid enonderdrukking, van vrede en conflict in delappendeken van volken van Midden-Europa. Hetis een onderstroom die vooral bepaald wordtdoor thema’s als religie, cultuur en geschiedenis.Deze gids geeft inzage in de verhalen achter debouwwerken van Praag.Welke verhalen zijnermee verbonden en hoe leven die vandaagnog? Waar vind je sporen daarvan en waar komtzo’n verhaal vandaan?U kunt deze reisgids gebruiken als voorbereidingop een reis naar de Tsjechische hoofdstad, teraanvulling en verdieping van een gangbarereisgids, maar ook als bron van informatie voorals u meer over Praag wilt weten.Met informatie over de Tsjechische keuken, eenaantal wandelingen door Praag en enkelesuggesties voor dagtrips in de omgeving van destad.

9 789021 141862

NUR 512

ISBN 978 90 211 4186 2

Praagwww.uitgeverijmeinema.nlwww.averbode.com/religie

Meinema | Averbode

Meinem

a|Averbode

omslag reisgids praag:omslag Praag NL 11-12-2007 15:04 Pagina 1

REISGIDS VOORDE BEWUSTE

BEZOEKER

Paul van der VeldeBoeddhistisch India

REISGIDSVOOR DE

BEWUSTE BEZOEKER

In India is het boeddhisme begonnen en liggende plaatsen die aan het leven van de Boeddhaherinneren. Het boeddhisme kent een oude enlange traditie van pelgrimage, die inhoudt dat depelgrim de plaatsen bezoekt waar de Boeddha isgeboren, waar hij zijn verlichting doormaakte,waar hij overleed en het Nirvana betrad.Ook in spiritualiteit geïnteresseerde reizigers uithet Westen bezoeken in toenemende mateboeddhistisch India. Hun reis voert naarindrukwekkende hoogtepunten van kunst,cultuur en religie verspreid over India, zoals inBodh Gaya, Ajanta, Ellora, Sarnath en Varanasi. Boeddhistisch India geeft een beschrijving van entoelichting bij alle belangrijke plaatsen, en leidtu verhalenderwijs in in een wereld die u versteldzal doen staan.

9 789021 142265

NUR 517

ISBN 978 90 211 4226 5

Boeddhistisch

Indiawww.uitgeverijmeinema.nlwww.averbode.com/religie

Meinema | Averbode

Meinem

a| Averbode

Paul van der Velde is kenner vanhet boeddhisme en het hindoeïsme.Hij doceert deze religies aan deRadbouduniversiteit in Nijmegenen begeleidt al vele jaren reizennaar India, Tibet en Zuidoost-Azië.

Paul van der Velde

omslag reisgids India:omslag India NL 30-06-09 15:49 Pagina 1

3eherziene

druk!

Page 25: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Mamas te r f t

genezing&

bevrijding

boekencentrum

ingeleid door dr. m.j. paul

peter horrobin

bijbelse principes

en de praktijk

en ny de b ru i j nEerst de waarheid, dan de vrede

Jacob Revius (1586-1658)

Zorgenvoor anderen

hoe mante l zorgers i n ba l an s b l i j v en

Kees roest, Nico van der Voet e.a.

Onder redactie van Gerrie ham-Willemsen

boekencentrum

Wat chrisTEneN

GelovEn &

moSliMsniet begrijpEn

Boekencentrum

Marten de Vries Gert-Jan Segers

Een boekje vol geloof, hoop en liefde

EenBemoediging

voor jouBemoedigingBemoediging

voor jouvoor jouBemoedigingvoor jouBemoediging Met liefs

Gerry Velema

ISbN

978 90 211 4257 9

ca. 308 blz.,

€ 24,90

• Religie en zingeving als invalshoek – en daarmee een bijzonder inkijkje in de geschiedenis• Boeiend, maar niet vermoeiend – ruim aandacht voor bijvoorbeeld stilteplekken & parken• Zeer geschikt voor wie zich vooraf wil inlezen

Page 26: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Religie & cultuur | Boekencentrum26

• Eindelijk een eigentijdse en wetenschappelijke biografie van Revius

• Gebaseerd op nieuw ontdekte brieven en gedichten

‘Het is een zeldzame combi-natie: zoveel kennis, zoveel diepgang en toch ook zoveel souplesse. Een soeverein boek.’ Frits van Oostrom, Universiteitshoog-

leraar Universiteit Utrecht

‘Ik heb zelden een proefschrift gezien waarin gedurfde thema-tiek, academische zorgvuldig-heid en effectieve stilistiek zo goed hand in hand gaan.’ Lia van Gemert, hoogleraar Historische

Nederlandse letterkunde, Universiteit

van Amsterdam

Page 27: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

27

9789023926207

December 2011 | ISbN 978 90 239 2620 7 | NUr 620, 704 | 16 x 24 cm | PaPerback met FlaPPeN | ca. 450 blz. | ca. € 32,50

FOtO aUteUr: SJaak verbOOm | OmSlagONtwerP: geert De kONINg

Jacob Revius is niet alleen de dichter

van het beroemde vers ‘’t En zijn de

Joden niet, Heer Jesu, die u kruis-

ten’, maar mengde zich in alle be-

langrijke debatten van de 17e eeuw.

Enny de Bruijn combineert in deze bio-

grafie voor het eerst Revius als dichter,

theoloog en geschiedschrijver en komt

zo tot verrassende inzichten over de

leef- en denkwereld van een van de be-

langrijkste gereformeerde opinieleiders

in de Gouden Eeuw.

In deze toegankelijk geschreven studie

vertelt ze onder meer het spannende

verhaal van Revius’ gevecht met de

filosoof René Descartes. Ze laat zien

hoe gepassioneerd Revius zich mengde

in discussies over de regentenpolitiek,

de omgang met rooms-katholieken,

joden en moslims, de predestinatie-

leer, literatuur en astronomie. Dankzij

de combinatie van theologische en

literaire bronnen komt de figuur van

Revius in een nieuw licht te staan.

Enny de Bruijn (1968) is neerlandica en werkt

als cultuurredacteur bij het Reformatorisch

Dagblad. Ze publiceerde boeken en artikelen op

het terrein van cultuurbeschouwing, (christelij-

ke) literatuur en 17e-eeuwse kerk- en cultuurge-

schiedenis. Zie ook www.ennydebruijn.nl.

Jacob Revius (1586-1658)

Eerst de waarheid, dan de vredeEnny de Bruijn

Religie & cultuur | Boekencentrum

en ny de b ru i j nEerst de waarheid, dan de vrede

Jacob Revius (1586-1658)

Page 28: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

289

789023920427

Wat chrisTEneN

GelovEn &

moSliMsniet begrijpEn

Boekencentrum

Marten de Vries Gert-Jan Segers

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 2042 7 | NUr 717 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 200 blz. | ca. € 17,90

OmSlagONtwerP: geert De kONINg

• Bijdrage in actueel debat

• Onmisbaar voor christenen die het gesprek willen aangaan

• Geeft inzicht in diepere drijfveren van christenen en moslims

Christenen moeten met moslims in gesprek. Daar

vragen zij om. Dat willen wij ook. Maar hoe?

De islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie

te zijn van het christelijk geloof, en dit vraagt om

een gedegen antwoord. De auteurs bieden daarvoor

een aanzet op basis van hun jarenlange omgang met

moslims. Zij zijn er allerminst van overtuigd dat we er

met de islamitische profeet Mohammed en zijn Koran

op vooruitgaan. Integendeel.

Beginnend en eindigend bij Jezus Christus leggen de

auteurs, tegen de achtergrond van de islamitische

leer, uit wat christenen geloven maar moslims nooit

begrepen hebben.

Segers maakt aan de hand van de Tien Geboden

duidelijk hoe heilzaam een op Christus georiënteerde

ethiek is; De Vries gebruikt de zes geloofspunten van

de islam om te laten zien hoe heerlijk de christelijke

geloofsleer is.

Dit boek is geschreven voor christenen, om hen toe

te rusten voor het gesprek met moslims. De auteurs

nodigen moslims van harte uit om mee te lezen.

Gert-Jan Segers (1969) woonde en werkte zeven jaar in Egypte. Hij schreef eer-

der een roman over Egypte, Twee broers en een meisje met geel haar, en een

politieke studie over de islam in Nederland, Voorwaarden voor vrede. Hij is

momenteel directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

Marten de Vries (1955) werkt sinds 2000 als predikant in Rotterdam, met de op-

dracht het christelijk geloof uit te leggen aan moslims, en andere christenen

daarvoor toe te rusten. Hij volgde studies Arabisch, Culturen Midden-Oosten

en Islamitische Theologie en is oprichter van Het Kruispunt, een studie- en

ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan.

Licht over leer en leven

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Gert-Jan Segers & Marten de Vries

Religie & cultuur | Boekencentrum

Page 29: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Dagboek van een verDoofD rabbijn

Lody van de Kamp

Persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving

b o e k e n c e n t r u m

29

9789023920434

Ritueel slachten is (was?) altijd toegestaan in het

tolerante Nederland. Maar deze tolerantie lijkt

zich te ontwikkelen tot een gelijkheidsdenken

waarin in het ogenschijnlijk liberale Nederland

plots beperkingen worden opgelegd aan reli-

gieuze groeperingen. Eeuwenoude gewoonten

(die geen vlieg kwaad doen) gaan onder het mes.

Gevolg: inperking van uitingen van religies, in dit

geval de Joodse.

Voor Lody van de Kamp, duoraadslid voor het CDA in

Amsterdam en al eerder in het nieuws vanwege zijn

optreden als ‘lokjood’, heeft dit veel impact op zijn

persoonlijk leven. Hij gaat de dialoog aan en spreekt

dagelijks met allerhande groeperingen in Nederland.

In dit dagboek schrijft hij over al zijn pogingen,

debatten en gesprekken om inzicht te geven in zijn

drijfveren, zijn traditie en de liefde van Joden voor de

dieren.

Rabbijn Lody van de Kamp is wethouder in Amsterdam en succesvol auteur

van drie romans: Oorlogstranen, Alleen en Weeskinderen.

• Journalistieke uitgave dicht op politieke actualiteit

• Van succesvol schrijver

• Met achtergronden en informatie over spijswetten, de eeuwenlange traditie en de zorg voor dieren

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 2043 4 | NUr 716 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 164 blz. | ca. € 15,90

OmSlagONtwerP: wIm vaN De hUlSt | e-bOOk beSchIkbaar

Persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving

Dagboek van een verdoofd rabbijn

Lody van de Kamp

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Religie & cultuur | Boekencentrum

Page 30: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

309

789023920342

• Hét handboek voor christelijke meditatie

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 2034 2 | NUr 708 | 16 x 24 cm | gebONDeN | ca. 368 blz. | ca. € 29,90

INtekeNPrIJS t/m 1 OktOber 2011 € 24,90 | OmSlagONtwerP: mUlDer vaN meUrS

Dit handboek biedt alles over christelijke medita-

tie: een kennismaking voor beginners en verdie-

ping voor lezers met ervaring.

In deze tijd waarin veel mensen zich overprikkeld

voelen, groeit de belangstelling voor allerlei vormen

van meditatie. Te midden van een bont aanbod legt

de christelijke meditatieve beweging wereldwijd

haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles in

kaart wat de lezer over christelijke meditatie zou

moeten weten. Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de

verhouding tot boeddhistische en andere vormen van

meditatie? Welke (vaak eeuwenoude) wegen en bron-

nen kent zij en hoe breng je meditatie in praktijk? Het

boek omvat drie delen: de achtergronden, de vormen

en de vruchten. Vooral het tweede deel is uitermate

praktisch.

Aan het handboek werken auteurs uit protestantse en katholieke kring mee,

onder wie Kick Bras, Jos Douma, Marius Noorloos, Martine Schram en Wim

Verschuren. Redacteur is Lex Boot, theoloog en bestuurslid van het protes-

tantse platvorm voor meditatief leven Vacare.

Vertrekpunten, wegen en vruchten

Handboek christelijke meditatie

Onder redactie van Lex Boot

Mystiek & spiritualiteit | Boekencentrum

Page 31: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Mamas te r f t

genezing&

bevrijding

boekencentrum

ingeleid door dr. m.j. paul

peter horrobin

bijbelse principes

en de praktijk

Bijbelse principes en de praktijkIngeleid door dr. M.J. Paul

Dit handboek over bevrijdingspastoraat in de

christelijke gemeente biedt een goed overzicht

van dit actuele thema: bijbelse gegevens, his-

torische lijnen en praktische informatie.

Ook in Nederlandse kerken klinkt steeds vaker de

roep om bevrijding van occulte machten. Hoe kan dit

op een verantwoorde manier, zonder in extremen te

vervallen?

De Engelsman Peter Horrobin houdt zich al jaren

bezig met bevrijdingspastoraat en schreef een

evenwichtig standaardwerk over dit onderwerp. De

auteur bespreekt het bijbelse mensbeeld en onder-

zoekt de bijbelgedeelten die betrekking hebben op

‘bezetenheid’ in allerlei gradaties. Wat hebben zij ons

westerlingen te zeggen over het werk van bevrijding?

Hoe kunnen demonische machten ons leven beïn-

vloeden? In het tweede deel van het boek beschrijft

Horrobin allerlei praktijksituaties, waarbij hij ook

zijn eigen leerproces betrekt.

Peter Horrobin, afgestudeerd in Oxford, heeft meer dan vijfentwintig jaar

praktijkervaring op het gebied van bevrijding van occulte bindingen. Hij staat

aan de wieg van stichting Ellel met ruim twintig centra in diverse wereld-

delen. Huize Baak in Nederland hoort hier ook bij (www.ellel.nl). Horribin

werkte o.a. samen met Corrie ten Boom.

Geloof & praktijk | Boekencentrum

• Uitstekend overzichtswerk door goede combinatie van theorie en praktijk

• Invloedrijk handboek in het Engelse taalgebied nu ook in het Nederlands beschikbaar thomas teglgaard

Verscheurd

Psychologische thriller

isbn 9789023992677

31

9789023920441

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2044 1 | NUr 707 | 14,5 x 22,5 cm | gebONDeN | ca. 580 blz. | ca. € 34,50

UItgave I.S.m. ellel mINIStrIeS NeDerlaND | OmSlagONtwerP: marION rOSeNDahl

Genezing en bevrijding

Peter Horrobin

OOrSPrONkelIJke tItel: healINg thrOUgh DelIveraNce | vertalINg: ellel mINIStrIeS NeDerlaND

In de instelling waar Sebastian Nedergaard als gezaghebbendpsychiater werkt, wordt een nieuwe patiënte opgenomen. JohanneJensen lijkt op het eerste gezicht weinig te mankeren. Al gauwblijkt echter dat ze geplaagd wordt door destructieve aanvallen,waarin ze over ongelooflijke lichaamskracht beschikt. De sterksteboeien weet ze los te breken en alles wat kapot kan, wordt vernield.

Met al zijn vakkennis komt Sebastian niet verder dan de diagnose‘psychotisch’ – maar wat er werkelijk met Johanne aan de hand is kanhij niet achterhalen. Totdat medepatiënt Cornelius Kappelgaard,een ex-zendeling die aan ernstige depressie lijdt, met een opmerkelijkinzicht komt. Johanne zou bezeten zijn door een kwade geest.

In de zoektocht naar genezing voor Johanne komt ook Sebastiansprivé-leven in een stroomversnelling terecht. Terwijl zijn huwelijkten onder gaat aan zijn carrière, zet hij zijn carrière op het speldoor zich in te laten met bovennatuurlijke zaken.

Thomas Teglgaard (1970) is psychiater. Ongehoordis Teglgaards Nederlandse debuut.

TH

OM

AS

T

EG

LG

AA

RD

VE

RS

CH

EU

RD

uitgeverijmozaiek.nl9 7 8 9 0 2 3 9 9 2 6 7 7

nur: 303

MOZAÏEK

isbn 978-90-239-9267-7

Verscheurd:Opmaak 1 27-02-2008 20:34 Pagina 1

Page 32: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

329

789023920304

Verrassende ontmoetingen met aartsvaders en

-moeders zoals Noach, Abraham, Rebekka en

Rachel, in de vorm van bijbelstudies.

Zelfs bij niet-bijbellezers zijn ze vaak bekend: de

aartsvaders en -moeders Noach, Abraham, Isaak en

Jakob, Sara, Rebekka en Rachel, voorouders van de

volkeren uit het Midden-Oosten en Israël. In de Bijbel

staan veel verhalen over deze mensen – verhalen

die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij

met mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders

leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht

tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor.

Predikant Pieter L. de Jong schreef acht boeiende

bijbelstudies die de eerste bijbelse personen opnieuw

tot leven brengen en aanzetten tot nadenken en

gesprek.

Drs. Pieter L. de Jong is seniorpredikant van de Oude of Pelgrimvaderskerk in

Rotterdam-Delfshaven.

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2030 4 | NUr 707 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 92 blz. | ca. € 9,90

OmSlagONtwerP: StUDIO aNtON SINke

Van Noach tot Rachel

Aartsvaders m/v

Drs. Pieter L. de Jong

Bijbel & theologie | Boekencentrum

ds. W.m. den Hertog

Romeinen

isbn 978 90 239 2557 6

2edruk

Wie de Schriften wil verstaan, moet leren luisteren. Dat is de insteek van

de serie ‘Luisteroefeningen’ en daar willen deze boekjes bij helpen. Elk

deel bevat een heldere en grondige uitleg van een aantal bijbelgedeelten.

Zeer geschikt voor gemeenschappelijke en persoonlijke bijbelstudie. Onder

redactie van ds. W.J. Dekker en ds. G. van Meijeren.

Page 33: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

33

9789023920328

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2032 8 | NUr 707 |13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 136 blz. | ca. € 14,90

UItgave I.S.m. De NeDerlaNDSe zeNDINgSraaD eN het NeDerlaNDS bIJbelgeNOOtSchaP | OmSlagONtwerP eN -IllUStratIe: rOel OttOw

• Een praktisch handboek met tal van tips

• Hulp voor gemeenten en groepen bij het bijbellezen met mensen uit verschillende culturen

Intercultureel bijbellezen in de praktijk

See You in the Bible

Bertie Boersma, Erika Feenstra & Wilbert van Saane

Dit praktische handboek laat gemeenten en

groepen zien wat de waarde is van intercultureel

bijbellezen en helpt bij de introductie ervan.

Dit boek biedt een handreiking aan lezers die de

Bijbel willen lezen over culturele en kerkelijke gren-

zen heen.

De ervaringen uit het Amsterdamse bijbellees-

project See you in the Bible vormen de basis voor dit

handboek. De Nederlandse Zendingsraad liet diverse

kerkelijke en culturele groepen samen uit de Bijbel

lezen, wat leidde tot verrassende ontdekkingen. Om

deze te delen met veel meer bijbellezers zijn de lees-

ervaringen uit Amsterdam in dit boek verwerkt tot

tips en werkvormen om (zelf) de Bijbel intercultureel

te gaan lezen.

Deze uitgave van de Nederlandse Zendingsraad

kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands

Bijbelgenootschap. Het bijbelleesproject is mogelijk

gemaakt door Kerk in Actie.

Bertie Boersma is predikant in Scharendijke (Zeeland). Erika Feenstra is coör-

dinator bij het Oecumenisch Diaconaal Centrum ‘Stap Verder’ in Amsterdam.

Wilbert van Saane is stafmedewerker bij de Nederlandse Zendingraad.

Bijbel & theologie | Boekencentrum

ds. niek tramper

Het Woord in ons midden

isbn 978 90 239 1643 7

Page 34: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Zorgenvoor anderen

hoe mante l zorgers i n ba l an s b l i j v en

Kees roest, Nico van der Voet e.a.

Onder redactie van Gerrie ham-Willemsen

boekencentrum

349

789023920298

Zorgen voor een ander is misschien wel het mooi-

ste wat er is. Voor mantelzorgers is zorgen een

roeping geworden, een plicht. Hoe houd je dat op

een goede manier vol?

Zorgen voor een ander bij wie je persoonlijk betrok-

ken bent, is een mooie taak. Je kunt naar de ander

luisteren, er voor hem zijn en praktische zorg verle-

nen in moeilijke tijden. Maar ook al zijn mantelzor-

gers nog zo vol goede moed begonnen, soms kan de

zorg te intensief zijn en wordt het een zware last.

In dit boek houden de auteurs de verschillende kan-

ten van de mantelzorg tegen het licht. Ze laten zien

hoe je met passie mantelzorg biedt door de ander in

zijn waarde te laten en je eigen gevoelens serieus te

nemen.

Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en val-

kuilen voor mantelzorgers, en veel adviezen aanreikt.

Drs. Gerrie Ham-Willemsen is orthopedagoog, coach en cognitief gedrags-

therapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor therapie, training & coaching

(www.willemsenvandebrug.com) en houdt in het hele land lezingen voor

mantelzorgers.

• Presentatie in de week van landelijke dag voor de mantelzorger (10 november 2011)

• Een initiatief van Agathos, Curadomi en de Zorggroep Rijnmond die deel uitmaken van de Leliezorg groep

• Aanbevolen door Een handreiking, Eleos, Helpende Handen, NPV, Op weg met de ander, Perspectief e.a.

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2029 8 | NUr 752 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 168 blz. | ca. € 14,90

OmSlagONtwerP: marION rOSeNDahl

Hoe mantelzorgers in balans blijvenSamengesteld door drs. Gerrie Ham-Willemsen

Met een inleiding van dr. R. Seldenrijk

Zorgen voor anderen

Kees Roest, Nico van der Voet e.a.

Gezondheid & psychologie | Boekencentrum

Page 35: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

elisabeth Johnston taylor, Peterjan

van der Wal, Janco Wijngaard

Tja, wat zal ik zeggen...

isbn 978 90 239 2453 1

35

9789023925859

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 2585 9 | NUr 711, 895 | 16 x 24 cm | PaPerback | ca. 224 blz. | ca. € 21,50

OmSlagONtwerP: mark SmOlDerS eN OblONg | w- kOrtINg

Dementie vraagt om een doordacht zorgconcept

in het pastoraat. Dit boek biedt een ontwerp.

Wat zijn de contouren van een theologisch en

pastoraal passend zielzorgconcept voor christelijke

geestelijk verzorgers die in het verpleeghuis werken

met dementerende ouderen? Deze vraag is het uit-

gangspunt van deze studie. Tot nog toe bestaat zo’n

concept nog niet en dit boek voorziet in deze leemte.

Als eerste beschrijft het de doelgroep, het verpleeg-

huis en geestelijke verzorging in algemene zin. De

auteur onderwerpt diverse pastorale modellen aan

een kritisch onderzoek. Vervolgens komt in inter-

views met geestelijk verzorgers de praktijk aan het

woord. Tot slot vindt een ontmoeting plaats tussen

theorie en praktijk die bouwstenen oplevert voor een

nieuw zielzorgconcept.

Rieke Mes werkt sinds 1991 als geestelijk verzorger in de psychogeriatrie.

Zij schreef onder andere Het ogenblik bewonen, Als het hout teder wordt en

Tastbaar spreken over God, die alledrie gaan over geestelijke verzorging en

dementie.

Geestelijke verzorging voor mensen met dementie: een zielzorgconcept

Hoe kom ik thuis Rieke Mes

Geloof & praktijk | Boekencentrum

Page 36: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

369

789023926214

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2621 4 | NUr 703 | 13,5 x 21,5cm | PaPerback | ca. 272 blz. | ca. € 29,90

OmSlagONtwerP: geert De kONINg

• Bonhoeffers Ethik eindelijk in het Nederlands beschikbaar

• Fundamentele theologie

• Bonhoeffers benaderingen blijken van blijvende betekenis

Hoewel Ethik één van de bekendste werken van

theoloog Dietrich Bonhoeffer is, is deze titel nog

niet eerder in het Nederlands vertaald. Deze stap

wordt nu gezet.

Ethik is geen afgerond geheel: terwijl Bonhoeffer met

dit project bezig was, werd hij gevangengenomen,

zodat hij het boek nooit heeft kunnen voltooien. De

ethiek die hem voor ogen stond, was echter ook nooit

bedoeld als kant-en-klaar ontwerp waarin de lezer

een antwoord op al zijn vragen zou vinden – hij moet

zélf aan de slag. Bonhoeffers Ethik bevat daarom per

definitie aanzetten.

Voor deze uitgave vertaalden Gerard den Hertog en

Wilken Veen een aantal teksten van Bonhoeffer over

ethiek. Het boek is zo opgezet dat de lezer de aanzet-

ten voor een ethiek oppakt om zelf in verantwoorde-

lijkheid een weg te gaan.

Prof. dr. G.C. den Hertog doceert systematische theologie (dogmatiek en

ethiek) aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dr. W. Veen is predikant

voor leerhuiswerk bij de Protestantse Kerk van Amsterdam en publiceerde

eerder over Bonhoeffer.

Samengesteld, vertaald en ingeleid door Gerard den Hertog en Wilken Veen

Aanzetten voor een ethiek

Dietrich Bonhoeffer

Bijbel & theologie | Boekencentrum

OOrSPrONkelIJke tItel: ethIk | vertalINg: gerarD DeN hertOg eN wIlkeN veeN

Page 37: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Een boekje vol geloof, hoop en liefde

EenBemoediging

voor jouBemoedigingBemoediging

voor jouvoor jouBemoedigingvoor jouBemoediging Met liefs

Gerry Velema

37

9789023920458

• Cadeauboekje in aantrekkelijke uitvoering & prettig geprijsd

• Voor iedereen die behoefte heeft aan steun of troost

• Uniek concept: behorend bij www.bemoedigingssite.nl

• Eerste deeltje in de serie ‘Bemoediging’

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 2045 8 | NUr 713 | 15 x 15 cm | PaPerback, bINNeNwerk tweekleUreNDrUk | ca. 128 blz. | ca. € 10,90

OmSlagONtwerP: StUDIO vrOlIJk

Met liefs is een pastoraal

cadeauboek van Gerry Velema.

Met Corrie ten Boom als grote inspira-

tor heeft Gerry Velema gekozen voor

het actief online bemoedigen van

mensen. Dat is altijd al haar passie ge-

weest. Haar nieuwe bemoedigingssite

heeft in korte tijd enkele duizenden

abonnees gekregen. Wekelijks stuurt

zij haar abonnees een nieuw filmpje

en nieuwe teksten die steun en troost

bieden. Met Liefs is een kennismaking

met de thema’s waarin Gerry Velema

zich verdiept heeft: loslaten, (zelf)

vertrouwen, liefde, vergeving, nederig-

heid, dienstbaarheid en levensmoed.

Haar bemoedigingen zijn met zorg ver-

zameld in dit unieke geschenkboekje.

Met liefs! is het 35e boek van een succesvol auteur van boe-

ken voor volwassenen en kinderen. Gerry Velema (1956) is

vooral bekend geworden met Dodelijk verliefd, Save Seks,

Echtgenoten, en Eruit jij!, prijswinnaar van Het Hoogste

Woord 2009.

Een boekje vol geloof, hoop en liefde

Eerste deel in nieuwe serie ‘Bemoediging’

Met liefs

Gerry Velema

Geloof & praktijk | Boekencentrum

Ik ben blij met dit initiatief van Gerry Velema. Er is in deze tijd behoefte aan rust, stilte en bemoediging. Af en toe stil staan, op adem komen, tot verwondering komen is heil-zaam voor mensen die moeite hebben met het kille en snelle leven. De site van Gerry Velema is troostend en pastoraal. Een plek om tot rust te komen. Ronald Koops

Ik geniet elke week van je bemoediging en ik kan er ook iets mee. Ben blij je gevonden te hebben.Simone Hopman (radiopresentatrice EO)

Page 38: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Lees maar, er staat meer dan er staat

Dagboek bij de Bijbel

Dien de Haan

Boekencentrum

Dien de Haan

Lees maar, er staat meer dan er staatDagboek bij de Bijbel

Bijbels dagboek voor alle leeftijden. Helder en

aantrekkelijk geschreven in ongedwongen,

eigentijdse taal.

Dien de Haan schreef een dagboek voor iedereen: in

eenvoudige, directe taal vertelt ze wat ze in de Bijbel

heeft ontdekt en hoe troostvol en bevrijdend dat is.

Ze werkte systematisch de Bijbel door en koos ervoor

om bijbelgedeelten thematisch uit te werken en er

enkele weken aan te wijden. De lezer kan daarom wat

langer bij elk bijbelboek vertoeven en de kern van

het besproken gedeelte vasthouden. Haar werkwijze

is bijbelgetrouw, authentiek en pastoraal. Haar taal

is recht uit het hart, zonder omhaal van woorden en

daardoor geschikt voor een breed publiek.

Dien de Haan was redactielid van het Kerkblad voor het Noorden, eindredac-

teur van Doorgeven en vijfentwintig jaar lang van de Elisabethbode. Ze heeft

zich zowel binnen haar eigen kerkverband (CGK) als daarbuiten een gerespec-

teerde plaats verworven. Dien de Haan schreef voorheen columns en boeken

onder het pseudoniem Annie Verdelman.

Geloof & praktijk | Boekencentrum389

789023925668

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 2566 8 | NUr 707 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 376 blz. | ca. € 19,50 | OmSlagONtwerP: StUDIO vrOlIJk

• Auteur heeft jarenlange ervaring in kerkenwerk en pastoraat

• Bijbels dagboek voor alle leeftijden vanwege het heldere taalgebruik

• Voor mannen én vrouwen

De bIJbeltekSt IN Deze UItgave IS ONtleeND aaN De NIeUwe bIJbelvertalINg. ©NeDerlaNDS bIJbelgeNOOtSchaP2004/2007

Page 39: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

39

9789023920465

aUgUStUS 2011 | ISbN 978 90 239 2046 5 | NUr 707 | 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | 120 blz. | ca. € 14,50

UItgave I.S.m. SeStravrOUw | OmSlagONtwerP: StUDIO vrOlIJk

• Fijnzinnig meeleefboek om cadeau te doen

• Inspirerend en bemoedigend

Op weg naar huis overkwam Anne Westerduin

een ernstig auto-ongeluk. Abrupt werd er een

pauze ingelast in haar drukke bestaan.

Anne werd afhankelijk van thuiszorg en lag maanden

plat om haar gebroken rug te laten herstellen. Zo had

ze alle tijd om na te denken: hoe ga je om met moei-

lijke dingen die je overkomen in je leven? Wat kun je

doen als je zo geconfronteerd wordt met tegenslag?

In Koop bloemen! laat Anne zien dat je de moeilijke

dingen van het leven niet weg hoeft te poetsen: ze

zijn er nu eenmaal. Vaak leren ze je echter ook weer

dingen over jezelf en de wereld om je heen, die je ach-

teraf niet had willen missen. Elk hoofdstuk bestaat

uit een persoonlijk dagboekfragment; daarnaast

biedt ze de lezer coaching in diens moeilijkheden.

Koop bloemen! verscheen eerder onder de titel

Ongeluk en maakt deel uit van een inspirerende serie

over alles wat christenvrouwen bezighoudt. Anne

Westerduin is verantwoordelijk voor de eindredactie

van de serie.

Anne Westerduin is directeur van SestraVrouw, een platform voor christen-

vrouwen.

Hoe je voordeel haalt uit tegenslag

Koop bloemen!

Gezondheid & Psychologie | Boekencentrum

Anne Westerduin

De media over Ongeluk:

‘Praktisch en positief!’ Opwekking

eerDer verScheNeN ONDer De tItel ONgelUk

Page 40: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

GZB-dagboekEen handvol koren

GZBdagboek

Een handvol koren

2012

Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn.

GZB-dagboekEen handvol koren

Misschien wel het meest verkochte dagboek van

Nederland.

Dit dagboek biedt voor elke dag twee overdenkingen:

een die zich prima leent voor persoonlijke bezin-

ning of overdenking in gezinsverband en een voor

jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door

predikanten, zendingswerkers en door mensen die

bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde

voor twee weken overdenkingen samen naar aanlei-

ding van een bijbelgedeelte of thema.

Dit bijbels dagboek is een uitgave van de GZB, een

zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk

in Nederland. De opbrengst komt ten goede aan het

zendingswerk.

Aan het dagboek schreven onder andere mee ds. W.G. Teeuwissen, ds. W.J.

Dekker, ds. J. Verhoeven, ds. P.J. Teeuw, Eline de Boo en Cock Grandia.

Geloof & praktijk | Boekencentrum409

789023920250

aUgUStUS 2011 | ISbN 978 90 239 2025 0 | NUr 707 | 12,5 x 17,5 cm | gebONDeN | ca. 768 blz. | € 9,70

UItgave I.S.m. gzb | OmSlagONtwerP: marSmaN reclame

• Een dagboek voor het hele gezin met een pagina voor volwassenen en een pagina voor jongeren

Page 41: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

NUR 707www.uitgeverijboekencentrum.nl

Zondag gaan we naar de kerk gaat in tien korte teksten in op evenveel aspecten van de samenkomsten van de gemeente: zondagsrust, ontmoeten, luisteren, zingen, bidden, enzovoort. De lezer krijgt in het kort de achtergrond van veel gebruiken en onderdelen van de kerkdiensten uitgelegd en wordt aangezet tot bezinning op de waarde van de kerk en haar samenkomsten voor het dagelijks leven. Een boeiend boekje dat prikkelt tot verder denken en praten. Daarvoor zijn alle teksten ook aangevuld met suggesties voor toepasselijke bijbelgedeelten en gespreksvragen.Zondag gaan we naar de kerk vormt een tweeluik met Maandag gaan we naar het werk, waarin de Bergrede wordt besproken.

In de serie ‘In gesprek’ verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek.

Bert Kuipers is als Laurenspastor verbonden aan de Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam.

IN G

ESPREK

ISBN 9789023924906

Tienvragen

Tien vragen

BERNARD LUTTIKHUIS

BERNA

RD LU

TTIKHU

IS die steeds

terugkomen

In de serie ‘In gesprek’ verschijnen kleine maar krachtige boekjes

voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is

voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek.

Bernard Luttikhuis

Tien vragendie steeds terugkomen

Een actueel gespreks- en leesboekje over tien

grote vragen die veel christenen en andersgelo-

venden op dit moment bezighouden.

Dit boekje bevat tien teksten over evenzoveel grote

geloofsvragen. Bestaat God? Waarom is er zo veel

kwaad in de wereld? Is er leven na de dood? Werkt

bidden wel?

De auteur brengt deze vragen op een open en eerlijke

manier ter sprake. Ook bij de lastigste kwesties draait

hij niet om de hete brij heen, maar zoekt hij naar

praktische antwoorden waar mensen van deze tijd

mee verder kunnen. Lezers die niet vertrouwd zijn

met de christelijke traditie krijgen een goede inlei-

ding op het christelijk geloof. Wie daar wel bekend

mee is, zal verrassende gezichtspunten tegenkomen.

Bernard Luttikhuis is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Kerk & kerkenwerk | Boekencentrum

• Een nieuw kernachtig en prikkelend gespreksboek in de serie ‘In gesprek’

bernard Luttikhuis

Tien waarden

om in te geloven

isbn 978 90 239 2488 3

41

9789023920274

aUgUStUS 2011 | ISbN 978 90 239 2027 4 | NUr 707 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 64 blz. | ca. € 8,50

OmSlagONtwerP: StUDIO vrOlIJk

Page 42: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Kevin Kirkland & Howard McIlveen | Marion Boelhouwer en Peterjan van der Wal

’k Zou zo graag een ketting rijgenLevensthema’s voor kringgesprekken met ouderen

Als je werkt met dementerende mensen sta je

voor je gevoel vaak met lege handen. Je weet best

iets van dementie en ouderdom, maar hoe krijg je

contact?

De oorspronkelijke auteurs van ’k Zou zo graag een

ketting rijgen bieden een verrassende en succesvolle

vorm van kringgesprek voor ouderen aan, met speci-

ale aandacht voor de dementerende mens.

Dit werkboek reikt basale thema’s voor zo’n kring-

gesprek aan. Naast woorden nemen ook liederen en

een zintuiglijke benadering een grote plaats in, zodat

mensen weer in contact komen met elkaar, met zich-

zelf en met wat hen ten diepste beweegt.

Kevin Kirkland is muziektherapeut in twee zorginstellingen in Vancouver.

Howard McIlveen is geestelijk verzorger in dezelfde stad. De Nederlandse uit-

gave verschijnt onder eindredactie van Marion Boelhouwer en Peterjan van

der Wal, beide geestelijk verzorger.

Gezondheid & psychologie | Boekencentrum429

789023920335

De media over ’k Zou zo graag een ketting rijgen:

‘Een zeer waardevol en bruikbaar werkboek.’ Zin in zorg

‘Een schat aan informatie.’ Geron

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2033 5 | OOrSPrONkelIJke tItel: FUll cIrcle, theraPy FOr the elDerly | NUr 711 | 14,5 x 22,5 cm

PaPerback | ca. 376 blz. | ca. € 24,90 | UItgave I.S.m. vereNIgINg het zONNehUIS | OmSlagONtwerP: mUlDer vaN meUrS | w-kOrtINg

• Aanstekelijke methode voor geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders en muziektherapeuten, maar ook voor predikanten en ouderlingen

elisabeth Johnston taylor, Peterjan van der Wal, Janco Wijngaard

Tja, wat zal ik zeggen…

isbn 978 90 239 2453 1

Geheel herziene en uitgebreide uitgave

Page 43: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Dr. M.C. Mulder

Israël in Romeinen 10Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21

Een grondige exegetische studie van cruciale bij-

belgedeelten over de relatie tussen kerk en Israël.

Deze studie biedt een uitleg van Romeinen 10. Dit

bijbelhoofdstuk benadrukt de verkiezing van Israël,

maar ook de menselijke verantwoordelijkheid. Pau-

lus laat dat zien aan de hand van een groot aantal

citaten uit het Oude Testament. Deze lijken soms

willekeurig gekozen en kunnen spanning kunnen

oproepen tussen Paulus’ bedoeling en de oorspron-

kelijke betekenis.

De intertextuele analyse betrekt de oorspronkelijke

context van de citaten systematisch in het onder-

zoek naar hun betekenis. Uit deze dissertatie blijkt

dat deze methode vruchtbaar is en tot verrassende

resultaten kan leiden: de verhouding tussen Gods

verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid

komt in een nieuw licht te staan.

Dr. M.C. Mulder is directeur van het Centrum voor Israëlstudies en missionair

consulent in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij doceert Judaïca en

Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke

Hogeschool Ede. Hij promoveerde op 8 juni 2011 in Apeldoorn op deze studie.

Bijbel & theologie | Boekencentrum

• Leest Paulus als rabbijn vanuit het Oude Testament

• Samenhangende studie met overzichtelijke schama’s

drs. m.c. mulder en

dr. a. noordegraaf

Wees heilig!

isbn 978 90 239 2393 0

43

9789023926146

reeDS verScheNeN | ISbN 978 90 239 2614 6 | NUr 703 | 16 x 24 cm | PaPerback | 368 blz. | € 29,90

OmSlagONtwerP: tIm mUlDer | w-kOrtINg

9 789023 923930

In deze bundel luisteren Joodse en christelijkeauteurs beurtelings naar een centraal hoofdstuk uitde Thora: Leviticus 19. De oproep ‘wees heilig’ is indat hoofdstuk verbonden met de heiliging van GodsNaam en krijgt een praktische toepassing.

Dit boek is een poging samen te luisteren naar deSchrift en daarover in gesprek te zijn. Hierin wordt dewaarde van de Joodse bijbeluitleg voor de christelijkegemeente onderstreept. Het gaat er om dat Joden enchristenen de oproep tot heilig leven verstaan endaarin van elkaar leren.

De bundel is vrucht van samenwerking binnen hetCentrum voor Israëlstudies en staat onder redactievan drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf. Verderwerken mee: drs. C.J. van den Boogert, dr. M. vanCampen, dr. G. van Ek, prof. dr. J. Hoek, opperrabbijn B. Jacobs, dr. M. van Loopik, drs. L. Mock, rabbijn E. Ramon en drs. C.J. Rodenburg.

www.boekencentrum.nl

drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf (red.)

NUR 703CISCentrum voor Israëlstudies

ISBN 978 90 239 2393 0

Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19

drs. M.C. M

ulder en dr. A. N

oordegraaf (red.) Wees heilig

heiligWees

Wees heilig:omslag Wees heilig 27-07-09 13:51 Pagina 1

Page 44: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Nico Vlaming en Christiaan Winter

Heel mijn zielNieuwe psalmen voor kerk en koor

Psalmen zijn de longen van de liturgie. ’s Zondags

en doordeweeks nemen mensen overal ter wereld

deze eeuwenoude teksten, die alle stemmingen

van het hart verwoorden, op de lippen.

Telkens weer verschijnen van deze klaag- en lofzan-

gen voor de Eeuwige nieuwe vertalingen op grond

van de Hebreeuwse oertekst. Sinds 2004 gebruiken

Nederland en Vlaanderen een nieuwe bijbelvertaling,

de NBV. Om de psalmen ook in de tekst van de NBV

in de eredienst te laten klinken, stelden Nico Vlaming

en Christiaan Winter dit boek samen, als aanvulling

op het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Ne-

derland en als hulp voor het zingen van de getijden.

Het resultaat: honderdvijftig psalmen en de cantica

in eenvoudige abdijstijl met twee antifonen en in

vierstemmige chants naar anglicaans model, om te

zingen in kerk en koor.

Nico Vlaming werkt mee aan het nieuwe liedboek voor de kerken en is

predikant te Kats-Kortgene. Christiaan Winter is cantor van de Oude Kerk te

Amsterdam en redactielid van het nieuwe liedboek.

Liturgie & muziek | Boekencentrum449

789023967583

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 6758 3 | NUr 709 | 19 x 26 cm | gebONDeN met leeSlINt | ca. 400 blz. | ca. € 29,90

OmSlagONtwerP: StUDIO aNtON SINke | O-kOrtINg

• Nieuwe psalmzettingen voor kerk en koor

• Sluit aan bij de trend om de psalmen op andere wijze te zingen

• Geschreven door ervaren kerkmusici

Page 45: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Ria Borkent

Matteüs PassieEen poëtische hertaling

Eindelijk is er een poëtische hertaling van de Mat-

thäus Passion die recht doet aan de boodschap.

Er is nu een vertaling die de gelovige inhoud van de

Matthäus Passion respecteert en de letterlijke tekst

van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach op

de voorliggende muziek als uitgangspunt neemt. Deze

prestatie van dichteres Ria Borkent is een must voor

liefhebbers van religieuze poëzie en van de Matthäus

Passion, zowel concertbezoekers als koorleden. On-

misbaar voor iedereen die graag wil weten wat er nu

werkelijk in de Matthäus Passion staat en de teksten

in zijn of haar eigen taal wil proeven.

Met Woord vooraf, overwegingen bij de tekst en tekst-

varianten.

Vocale eindredactie en eerste uitvoering: Pieter Jan

Leusink.

Ria Borkent schreef dichtbundels, kerkliederen, psalmen en oratoria. De

hertaling van de Matthäus Passion maakte zij in opdracht van het Christelijk

Literair Overleg (CLO), haar Nederlandse Passie werd uitgevoerd door Pieter-

Jan Leusink, o.a. in het Concertgebouw in Amsterdam. A-film zorgde voor de

registratie van dit unieke project. De EO zond het concert op tv uit op Goede

Vrijdag 2011.

Liturgie & muziek | Boekencentrum

BOEKFRAGMENT Rouw en spijt

slaan mij neer en breken mij.

Laat de tranen in mijn ogen

als een zachte balsem zijn,

trouwe Jezus, en u troosten.

VerscHenen

Matteüs Passie (Nederlandse tekst)

cdbox met 3 cd’s

Uitvoerenden: Pieter Jan Leusink

en the bach choir &

orchestra of the netherlands

VertaLing: ria borkent

45

9789023926115

‘Een werkelijk gelovige vertaling.’ Antoine Bodar

‘De vertaling van Ria Borkent overtreft ieders verwachting!’ Harmen Siezen

‘Wat prachtig gedaan, wat een goede en over-tuigende en soms ontroerende vertaling!’ Dirk Zwart, musicus

December 2011 | ISbN 978 90 239 2611 5 | NUr 714, 660 | 14 x 22,5 cm | PaPerback met FlaPPeN | ca. 96 blz. | ca. € 10,90

UItgave I.S.m. eO, clO, hOllaNDS bOy chOIr eN a-FIlm | OmSlagONtwerP: geert De kONINg

booklet: 28 bladzijden

formaat 12,5 x 14 cm

Verpakking: in jewelcase

Prijs 19,90

bestelnummer cd 93605

8716777936054

Page 46: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

André F. Troost

De zomer in zichtMijmeringen voor thuis en onderweg

Opnieuw een luisterboek van André F. Troost met

verrassende verhalen voor onderweg en thuis.

André F. Troost verstaat als geen ander de kunst om

lezers met zijn prikkelende verhalen aan het denken

te zetten. De teksten lenen zich uitstekend voor het

medium van luisterboek: zo kun je er ook tijdens het

autorijden, strijken of koken van genieten.

De zomer in zicht bevat twee cd’s met 36 verhalen die

zijn ingelezen door de auteur en worden omlijst door

pianomuziek van Jaco van de Werken.

André F. Troost is theoloog, pastor en publicist. Van zijn hand verschenen

tientallen boeken, onder andere enkele bundels kerkliederen en bijbelse dag-

boeken. Meer over deze auteur is te vinden op www.aftroost.nl.

Geschenkboeken & poëzie | Boekencentrum469

789023920267

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 2026 7 | NUr 713 | 14 x 25 cm | 2 cD’S IN bOOkSIze | ca. € 13,50

OmSlagONtwerP: mUlDer vaN meUrS | O-kOrtINg

• Van het luisterboek Om stil te worden zijn al 6.000 exemplaren verkocht

‘Er staan 43 files met een totale lengte van

593 kilometer.’ De radio heeft verder niets t

e melden, de verveling slaat toe.

Dé ideale plek om onderweg naar verhalen te

luisteren. Maar ook als u ziek in bed ligt en

niet de kracht hebt een boek vast te houden,

is het luisterboek de perfecte oplossing.

Luister nu naar de verhalen van

André F. Troost. Hij leest hoogstpersoonlijk

voor u een selectie uit de vele verhalen die

hij in de loop der jaren schreef. De verhalen

zijn kort, maar van diepe betekenis. Ze zetten

u iedere keer weer aan het denken.

Dr. André Troost is

predikant te Heusden en

werkte daarvoor in de classis

Heusden (als jeugdwerk-

predikant), in Asperen,

Ermelo, Zunderdorp en Amsterdam. Jarenlang

leidde hij de Diensten met Belangstellenden in de

Engelse Kerk aan het Begijnhof. Van zijn hand

verschenen vele liederen en bijbelse dagboeken en

verschillende populair-theologische boeken.

NUR 711

www.boekencentrum.nl

André F. Troost

B o e k e n c e n t r u m

Om stilte worden

Mijmeringen

voor thuis

en onderweg

l u i s t e r b o e k

andré f. troost

Om stil te worden

isbn 978 90 239 2197 4

3edruk

Luisterboek

Page 47: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Jan de Bas

Wie de zon in het water ziet schijnen, weet de hemel onder zich

Verzamelde aforismen

Een aforisme is een pittige spreuk met diepgang

die meestal relativeert en vaak poëtisch en grap-

pig is. Jan de Bas is er een meester in.

Deze uitgave bevat zeshonderd aforismen over God,

geloof, vrouwen, hoop, voetbal, liefde, politiek, taal,

vrede, beeldende kunst, geluk, de kerk, wielrennen,

filosofie, onderwijs, dieren, geschiedenis, naasten-

liefde, Sinterklaas en nog veel meer. Wie door deze

bundel bladert, merkt al snel dat de aforismen van

Jan de Bas mensen van alle leeftijden aanspreken.

Als God een containerbegrip is, zet ik mijn geloof bij het grofvuil.

Liefde maakt van een oude matras een hemelbed.

De economie van het genoeg betekent genoegen

nemen met het feit dat je te veel hebt.

Geen kerk zo klein of God past er in.

Jan de Bas is dichter, docent, historicus en aforisticus. Hij publiceerde onder

andere Vrolijke mensen fietsen vaker in de zon. Aforismen met een glimlach

(2006) en Wie lacht die leeft (2007).

Geschenkboeken & poëzie | Boekencentrum

• De beste aforismen van Jan de Bas nu in één band!

47

9789023920311

‘Jan de Bas heeft oog voor bijzondere momenten, en verwoordt deze soms op lichtvoe-tige wijze. Sommige aforismen zeggen iets over de ‘grote’ onderwerpen zoals ‘Gods hand in de geschiedenis schrijft onleesbare zinnen’; andere reflecteren op aardse situaties: ‘In de meeste cafés wordt aandacht gevraagd maar bier geschonken’.’ NBD|Biblion

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 2031 1 | NUr 372 | 12,5 x 20 cm | PaPerback met FlaPPeN | ca. 128 blz. | ca. € 12,90

OmSlagONtwerP: marleeN verhUlSt | e-bOOk beSchIkbaar

Page 48: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

2CD

Egidius Kwartet & College

De Leidse KoorboekenVol. I en II

Het Egidius Kwartet geeft vanaf 2010 jaarlijks

een dubbel-cd uit waarin telkens één van de zes

Leidse Koorboeken aan bod komt. Een unieke

cultuurschat wordt zo weer tot klinken gebracht!

Deze zes enorme koorboeken, die in de zestiende

eeuw werden samengesteld voor het getijdencollege

van de Leidse Pieterskerk, vormen Europa’s grootste

bij elkaar horende en voor één kerk geschreven verza-

meling religieuze, meerstemmige muziek. Het Egidius

Kwartet herstelt dit lang verborgen topstuk in ere en

maakt het bij een breed publiek bekend.

Dubbel-cd I bevat een representatieve selectie uit

het eerste koorboek, met onder andere ingenieuze,

klankvolle muziek van de geliefde zangmeester

Thomas Crecquillon en lichte, feestelijke muziek van

Joachimus de Monte. Op dubbel-cd II staat de muziek

uit het tweede koorboek centraal, met onder andere

het populaire motet ‘Maria Magdalena’ van Clemens

non Papa en drie opvallende Magnificat-zettingen.

Het Egidius Kwartet is gespecialiseerd in bekende en onbekende vocale mu-

ziek uit de Renaissance en treedt op belangrijke binnen- en buitenlandse

podia op. Artistiek leider is de gerenommeerde altus Peter de Groot.

Liturgie & muziek | Boekencentrum488

711801102801

De media over De Leidse Koorboeken:

‘Gedurfde en briljante muziek op prachtige Bijbelteksten. In een perfecte presentatie werd die gezongen door een ensemble dat zich kan meten met de beste van de wereld.’Noord-Hollands Dagblad

reeDS verScheNeN | ISbN 871 18 011 0279 5 eN 871 18 011 0280 1 | DUbbel-cD’S met bOOklet vaN 58 Pag. | € 29,90

OmSlagONtwerP: rOmaN e. JaNS

• Vanuit het Egidius Kwartet ondersteund door uitgebreide marketing- en pr-campagne

• Door het serieconcept klantenbinding op langere termijn

• In dezelfde lijn ook boek en dvd leverbaar; mogelijkheden tot bijverkoop

eric Jas & Peter de groot

De Leidse Koorboeken

isbn 978 90 239 2589 7

8711801102795

Vol i

Vol i

i

Page 49: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Thijs Tromp

Het verleden als uitdagingEen onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen

Welke effecten heeft het op ouderen als zij hun

eigen levensverhaal schrijven? Deze actuele

studie voert een pleidooi om life review in te

zetten als middel in de zorg.

In de ouderenzorg krijgt het terugkijken op het

geleefde leven een steeds grotere plaats. Deze dis-

sertatie onderzoekt welke effecten het ophalen van

autobiografische herinneringen heeft op de manier

waarop ouderen hun levensverhaal vertellen. Het

boek bevat een beschrijving van de opkomst en ver-

spreiding van life review en een doordenking van de

relatie tussen ouderdom, zingeving en het levens-

verhaal. Een theoretisch model van de verhalende

constructie van zin biedt het kader voor de analyse

van 129 levensverhalen. Het boek sluit af met een

theologische duiding en concrete aanbevelingen om

life review op een adequate manier in te zetten in de

zorg voor ouderen.

Drs. Thijs Tromp werkte als onderzoeker aan de Protestantse Theologische

Universiteit in Kampen en is directeur van Reliëf, een christelijke vereniging

van zorgaanbieders in Utrecht.

Gezondheid & psychologie | Boekencentrum

• Geeft verdieping aan de huidige trend van life review in de ouderenzorg

• Met theologische duiding en praktische aanbevelingen

kevin kirkland e.a.

‘k Zou zo graag een ketting rijgen

isbn 978 90 239 2033 5

49

9789023924395

NOvember 2011| ISbN 978 90 239 2439 5 | NUr 711, 895 | 16 x 24 cm | PaPerback | ca. 272 blz. | ca. € 23,50

OmSlagONtwerP: OblONg | w-kOrtINg

Page 50: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Peter A. Verbaan

GewetenDe rehabilitatie van een theologisch begrip

Waar de een zijn leven geeft voor een goed gewe-

ten, haalt de ander zijn schouders erover op. Het

geweten: een achterhaald begrip of hard toe aan

herwaardering?

In dit boek onderzoekt Peter A. Verbaan in hoeverre

het lastige begrip ‘geweten’ voor de christelijke theo-

logie van waarde kan zijn. Voor wie gelooft in een

persoonlijke God die mensen ter verantwoording

roept, hangen geweten en geloof samen, maar hoe?

Deze studie begint met een onderzoek naar de oorza-

ken van de devaluatie van het geweten. In het tweede

deel brengt de auteur in kaart hoe in teksten uit zo-

wel de rooms-katholieke als de protestantse traditie

het geweten als begrip functioneert. In het derde en

laatste deel verdedigt hij dat er goede redenen zijn

om het begrip in kerk en theologie te rehabiliteren.

Peter A. Verbaan (1966) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en

verbonden aan de hervormde wijkgemeente Oude Kerk te Ermelo.

Bijbel & theologie | Boekencentrum509

789023926238

SePtember 2011 | ISbN 978 90 239 2623 8 | NUr 703 | 16 x 24 cm | PaPerback | ca. 320 blz. | ca. € 27,00

OmSlagONtwerP: OblONg | w-kOrtINg

• Pleidooi voor een goed geweten

Page 51: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

display Psalmen voor NuDisplay met 14 cd’s,

2 exemplaren van cd 1 t/m 7

Inmiddels meer dan 50.000 cd’s van Psalmen voor Nu verkocht!

Profiteer nu extra van dit succes.

Uw voordeel:verkOOPwaarDe DISPlay € 273,80

INkOOPwaarDe DISPlay INcl. btw € 140,-

(IPv € 191,66 bIJ regUlIere INkOOP):

Bijna 50% korting

Extra actie:De DvD zINg mee vOOr gOD

wOrDt Per 1 SePtember 2011 IN PrIJS verlaagD

vaN € 15,- Naar € 9,90

ISbN 978 90 239 6759 0

Liturgie & muziek | Boekencentrum

• Zien doet verkopen

• voor een succesvol najaar

• voorjaar 2012 verschijnt cd 8

51

9 7 8 9 0 2 3 9 6 7 5 9 0

9789023967590

OktOber 2011 | ISbN 978 90 239 6759 0 | DISPlay met 14 cD’S | € 273,80

mooie droom

gefeliciteerd

Najaars-

actie

Page 52: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

André F. Troost

Display met Woorden van Troost

Vier bijzondere geschenken bij uiteenlopende

gelegenheden.

Deze display is gevuld met drie exemplaren van

iedere titel en bevat in totaal twaalf boekjes.

Sterk in tegenwindVerhalen in tijden van ziekte

Als de jaren gaan tellenVerhalen over ouder worden

Kind in het lichtVerhalen over opvoeding

Sta even stilVerhalen om te onthaasten

Geschenkboeken & poëzie | Boekencentrum52

ISbN 978 90 239 2200 1 | NUr 711 | 11 x 18 cm | gebONDeN | 64 blz. | lOS bOekJe € 7,90 | gevUlDe DISPlay € 94,80

• Deze boekjes zijn leverbaar in een fraaie, compacte display, gevuld met drie exemplaren per titel.

reeds verschenen

Sterk in tegenwind

isbn 978 90 239 2193 6

Als de jaren gaan tellen

isbn 978 90 239 2194 3

Kind in het licht

isbn 978 90 239 2199 8

Sta even stil

isbn 978 90 239 2198 1

9789023922001

Page 53: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Vier bijzondere geschenken bij uiteenlopende

gelegenheden.

Deze display is gevuld met drie exemplaren van

iedere titel en bevat in totaal twaalf boekjes.

Sterk in tegenwindVerhalen in tijden van ziekte

Als de jaren gaan tellenVerhalen over ouder worden

Kind in het lichtVerhalen over opvoeding

Sta even stilVerhalen om te onthaasten

Page 54: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Jaap Haasnoot

Over de grensBijbelstudies over Jozua

Acht bijbelstudies over grensoverschrijdend én

vasthoudend geloven in een nieuwe, uitdagende

situatie.

Als christen zijn we op weg naar een nieuwe toe-

komst, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. We

krijgen te maken met overwinning en verlies, geloof

en ongeloof, waarheid en leugen, liefde en geweld. In

het bijbelboek Jozua komen al deze thema’s terug.

In acht bijbelstudies trekken jongeren onder leiding

van Jozua met het volk Israël de grens over, het land

van de belofte binnen. Over de grens stimuleert jonge

mensen om hun eigen leven te spiegelen aan de

verhalen van Gods weg met Israël. Lastige vragen,

bijvoorbeeld over God en geweld, worden niet uit de

weg gegaan.

Jaap Haasnoot is GZB-zendingswerker in Zuid-Soedan. Eerder schreef hij voor

Jes! Mijn God is uniek – over het hoe en waarom van zending.

Kinder- & jeugdboeken | Jes!549

789023920366

December 2011 | ISbN 978 90 239 2036 6 | NUr 707 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 80 blz. | ca. € 9,50

OmSlagONtwerP: artISty

• Deel 3 in de serie Praten met de Bijbel

• Bijbelstudies volgens de SOLVAT-methode

Page 55: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Herman van Wijngaarden

Doorleren met JezusBijbelstudies over het evangelie van Lukas

Acht bijbelstudies die de spanning opvoeren als

het gaat over het volgen van Jezus.

Christen-zijn gaat niet vanzelf. Dat moet geleerd wor-

den – in de eerste plaats vanuit het onderwijs van

Jezus zelf. En wie denkt dat hij alles onder de knie

heeft, blijkt te moeten dóórleren. Veel verhalen in het

evangelie van Lukas zijn daar spannende voorbeel-

den van. In acht bijbelstudies loopt Doorleren met

Jezus mee met deze evangelist langs onderwerpen als

‘Geloven kost je wat’, ‘Hoe weet ik het nou zeker?’ en

‘Genezing en bevrijding’.

Citaat uit Doorleren met Jezus:

‘Eigenlijk gaan we met het onderwijs van Jezus vaak

net zo om als we het (bij voorkeur) doen met onze

maatschappelijke opleidingen: een beetje relaxt. […]

Daar zit wat in. Maar we stellen hier de vraag of we er

soms niet té relaxt mee omgaan.’

Diane Palm, Eline van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden (eindredactie)

werken bij de jeugdorganisatie HGJB.

Kinder- & jeugdboeken | Jes!

• Deel 4 in de serie Praten met de Bijbel

eline van Vreeswijk (red.)

Heldere hoofden, warme harten

isbn 978 90 239 2431 9

55

9789023920380

De media over Heldere hoofden, warme harten:

‘Een betrouwbaar boekje, niet met pasklare antwoorden, maar om zelf te ontdekken wat je ermee kunt of wilt doen als volgeling van Jezus.’NBD | Biblion

December 2011 | ISbN 978 90 239 2038 0 | NUr 707 | 12,5 x 20 cm | PaPerback | ca. 80 blz. | ca. € 9,50

OmSlagONtwerP: artISty

Page 56: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Anne-Marie van Briemen

DubbelzoutHandboek voor jongeren met een missie

Een praktisch doe- en denkboek dat jongeren

helpt op een relaxte manier om te gaan met span-

nende vragen over christen-zijn uit de omgeving.

Veel christen-jongeren zijn open en eerlijk. Ze wil-

len aan hun leeftijdgenoten laten zien dat ze Jezus

volgen. Sommigen hebben zelfs een heel sterke drive

daartoe. Maar het blijft een zoektocht: ‘Komt ‘de

boodschap’ wel over?’, ‘Ziet de buitenwacht wel aan

mij dat ik christen ben?’ Lastige vragen zijn dat. Hoe

kunnen jongeren daar mee omgaan zonder dat er

kortsluiting ontstaat – bij henzelf of bij de ander?

Dit handboek wil jonge mensen uitdagen om naar

zichzelf te kijken als het ‘zout van de aarde’. Aan de

hand van denk- en bewustwordingsopdrachten, tips,

korte bijbelstudies en voorbeelden krijgen ze alle in-

formatie en inspiratie voor een missionaire levensstijl

die ‘dubbelzout’ is. Geschikt voor jongerenkringen,

maar ook uitdagend om alleen door te werken.

Anne-Marie van Briemen is missionair jongerenwerker bij de HGJB. In die

functie geeft ze onder andere missionaire jongerencursussen.

Kinder- & jeugdboeken | Jes!569

789023920373

December 2011 | ISbN 978 90 239 2037 3 | NUr 702 | 12,5 x 18 cm | PaPerback | ca. 144 blz. | ca. € 13,90

OmSlagONtwerP: 150 watt

• Voor een groeiende groep jongeren die op hun eigen manier christen uit één stuk willen zijn

• Brengt jonge christenen op een boeiende manier met elkaar in gesprek over een missionaire levensstijl

Handboekvoor jonge christenenDaniël Gillissen, Helma van de Beek-van Wijk en Els Bette-Fluit (red.)

HandboekHandboek voor jonge christenen

els bette-fluit e.a.

Handboek voor jonge christenen

isbn 978 90 239 2576 7

2edruk

Page 57: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Ds. Bernard van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden (red.)

Schuurpapier Om te ontdekken waar je staat in het geloof

Een boek dat jongeren helpt hun geloof te verant-

woorden aan de hand van een belijdenisgeschrift

dat ervaring heeft met kritische vragen.

Jongeren stellen nieuwe vragen aan het geloof. Maar

soms stelt het geloof ook nieuwe vragen aan hen!

Dat kan schuren, maar ook leiden tot een spannend

gesprek. Schuurpapier laat dat zien aan de hand van

de Nederlandse Geloofsbelijdenis. ‘Wat gebeurt er als

je naar een bepaalde vraagt kijkt op de manier zoals

dit belijdenisgeschrift dat doet?’ ‘Wat kan je leren

van passages die vreemd overkomen?’ ‘Kan de NGB

fungeren als schuurpapier dat beter zicht geeft op

bijbels geloven?’

Schuurpapier geeft stof voor minstens twaalf span-

nende kringavonden. Daarnaast is het een boeiend

studieboek voor iedere jongere die over zijn geloof

wil nadenken aan de hand van de gereformeerde

traditie.

Ds. Bernard van Vreeswijk is voorzitter van het bestuur van de HGJB en

Herman van Wijngaarden is staflid van dezelfde jeugdorganisatie. Aan het

boek werken verder twaalf hervormde predikanten mee.

Kinder- & jeugdboeken | Jes!

• Geschikt voor kringen na de belijdenis-catechese

• Verschijnt in het kader van Refo500

onbeperkt houdbaar

Diane Palm en Herman van Wijngaarden (red.)

isbn 978 90 239 2311 4

57

9789023920359

December 2011 | ISbN 978 90 239 2035 9 | NUr 707| 13,5 x 21,5 cm | PaPerback | ca. 172 blz. | ca. € 14,90

OmSlagONtwerP: artISty

Diane Palm en Herman van Wijngaarden (red.)

Onbeperkt hOudbaar!Over geloven na je belijdenis

Jes!

2edruk

Page 58: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Life SaverSterker worden en meer betekenen voor anderen

Veertig onderwerpen die tieners helpen om te

groeien in geloof en om Gods liefde te delen met

anderen: aanvaarding, vriendschap, hoop, verge-

ving et cetera.

‘Stel, een vriend van je valt in het water en dreigt te

verdrinken. Probeer je hem dan te redden? Waar-

schijnlijk wel. Maar wat als je het helemaal niet kunt?

Dan kun je zelf óók nog in gevaar komen.’

Dat is de gedachte achter dit praktische boek dat

tieners wil bemoedigen én uitdagen. Het laat zien hoe

de jongeren het verschil kunnen maken in het leven

van henzelf en dat van een ander dankzij een sterke

basis: hun relatie met God.

‘Hoe ga je om met stress, seks, teleurstelling en

eerlijkheid?’ ‘Door wie laat je je beïnvloeden?’ De

krachtige verhalen, korte bijbelstudies, inspirerende

citaten en praktische tips maken Life Saver voor

jonge mensen een uitdagende gids om het verschil te

maken in hun eigen levens en in die van de mensen

om hen heen.

Kinder- & jeugdboeken | Jes!589

789023920403

December 2011 | ISbN 978 90 239 2040 3 | OOrSPrONkelIJke tItel: lIFe Saver | vertalINg: mIrJam NgOy-verhage | NUr 707 | 13,5 x 21,5 cm

PaPerback | ca. 160 blz. | ca. € 14,90 | UItgave I.S.m. cOmPaSSION | OmSlagONtwerP: artISty

• Uitgave in samenwerking met Compassion

• Ondersteund door activiteiten van de HGJB, onder andere in relatie met de film To Save A Life

Page 59: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

PS Nu ik hier toch zitPrekenSchrijfboek voor tieners

PrekenSchrijfboek voor jonge tieners (11-15 jaar) –

met tips, schrijfprikkels en een hippe

vormgeving.

Voor veel tieners is het gelukkig nog vaste prik

op zondag: één of twee keer naar de kerk. Maar

de informatie die ze daar krijgen is soms lastig te

onthouden, te begrijpen of toe te passen. Dit leuke

PrekenSchrijfboek wil tieners helpen de preek meer

eigen te maken. Het is geen middel om de preek let-

terlijk in op te schrijven, maar een manier om uit elke

dienst een paar dingen mee te nemen. Iets om over

na te denken of iets om die week te doen. PS – Nu ik

hier toch zit geeft tieners daarbij nét dat duwtje dat ze

nodig hebben.

Ontwikkeld door de programma’s ‘jongerenmedia’ en ‘gemeente en

eredienst’ van de HGJB.

Kinderen & jeugdboeken | Jes!

• Geïnspireerd door het veel verkochte PrekenSchrijfboek PS I love You too (voor jongeren)

• Leuk cadeau voor tieners – helemaal in eigen stijl PS I love you too

isbn 978 90 239 25750

59

9789023920397

NOvember 2011 | ISbN 978 90 239 2039 7 | NUr 709 | 12 x 18 cm | SPIraal met elaStIekbaND | ca. 128 blz. | ca. € 9,90

OmSlagONtwerP: PaNcra

Page 60: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Lody van de Kamp

Weeskinderen

ISbN 978 90 239 9349 0

€ 10,00 mIDPrIce

Els Florijn

Het meisje dat verdween

ISbN 978 90 239 9357 5

€ 17,90

Irma Joubert

Het meisje uit de trein

ISbN 978 90 239 9362 9

€ 21,90

Joke Verweerd & Aly Schutte

Zon op je gezicht

ISbN 978 90 239 9306 3

Een onverwachte regenboog

ISbN 978 90 239 9305 6

Omdat jij het bent

ISbN 978 90 239 9307 0

€ 7,90

Angela Hunt

Vrouwen aan de Nijl

ISbN 978 90 239 9341 4

€ 13,50 mIDPrIce

Dokus

Dat hoort nu eenmaal zo…

Kerkmensen in cartoons

ISbN 978 90 239 9054 3

€ 7,90

Marianne Witvliet

Toen je nog huppelde

ISbN 978 90 239 9329 2

€ 18,50

Marianne Witvliet

Kind van het water

ISbN 978 90 239 9348 3

€ 10,- mIDPrIce

Hans Maat en Diane Palm (red.)

Op Toonhoogte muziekeditie

Eenstemmige editie

ISbN 978 90 239 1916 2

€ 39,90

Kees Roest

Wat dwang met je doet

ISbN 978 90 239 1376 0

€ 14,50

Arthur Hegger

Wat borderline met je doet

ISbN 978 90 239 1313 9

€ 14,50

herdrukken60

Herdrukken Mozaïek

Herdrukken Boekencentrum

Liederenbundel

Muziekeditie

Op Toonhoogte

Liederen

bu

nd

elM

uziekeditie

OpToonhoogte

“Met het oog op de jeugd, moeten wij lezen, zingen, preken,

schrijven en verzen componeren en telkens wanneer het nuttig

en heilzaam is, zou ik alle klokken maar laten luiden, alle orgels

laten dreunen en alles geluid laten maken waar geluid in zit.”

(Luther, in het voorwoord van zijn gezangenbundel)

www.hgjb.nl www.boekencentrum.nl

NUR 709

dat hoort nu eenmaal zo...

dat hoort

nu eenmaal

zo...

Kerkmensen in cartoons

Dokus is onder andere cartoonist van EO-Visie. Hij publiceerde decartoonbundels Wat zullen de mensen zeggen?, Om de lievevrede en En nou mag ík es iets zeggen! Ook verschenen tien vanzijn cartoons als setje ansichtkaarten, getiteld De groeten!

www.uitgeverijmozaiek.nlwww.dokus.nl

NUR 371

g

001-001_634058_OMSL 01-02-2008 08:57 Pagina 1

7edruk

2edruk

4edruk

2edruk

6edruk

4edruk4e

druk

2edruk

2edruk

2edruk

3edruk

8edruk

PUblIekS-

PrIJS chrIStelIJk

bOek 2011

5edruk

Page 61: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Dokus

Dat hoort nu eenmaal zo…

Kerkmensen in cartoons

ISbN 978 90 239 9054 3

€ 7,90

Marianne Witvliet

Toen je nog huppelde

ISbN 978 90 239 9329 2

€ 18,50

Marianne Witvliet

Kind van het water

ISbN 978 90 239 9348 3

€ 10,- mIDPrIce

Hans Maat en Diane Palm (red.)

Op Toonhoogte muziekeditie

Eenstemmige editie

ISbN 978 90 239 1916 2

€ 39,90

Kees Roest

Wat dwang met je doet

ISbN 978 90 239 1376 0

€ 14,50

Arthur Hegger

Wat borderline met je doet

ISbN 978 90 239 1313 9

€ 14,50

Lied & muziek | Boekencentrum 61

Lied- en muziekboeken

Coot van Doesburgh

Boekencentrum

Licht1 0 0 l i e d j e s v o o r i e d e r e e n

Liedboek voor de Kerken

Eenstemmige editie

beStelNUmmer 5509

ISbN 978 90 239 6351 6

€ 18,00

Tussentijds

Eenstemmige editie

beStelNUmmer 5413

ISbN 978 90 239 6326 4

€ 18,25

Psalmen & Gezangen

Eenstemmige editie

beStelNUmmer 6327

ISbN 978 90 239 6591 6

€ 29,90

Evangelische Liedbundel

Eenstemmige editie

ISbN 978 90 239 0357 4

€ 18,00

Op Toonhoogte

Eenstemmige editie

ISbN 978 90 239 6720 0

€ 19,00

Zangbundel

Teksteditie

ISbN 978 90 239 6723 1

€ 6,00

Uit aller mond

Complete meerstemmige bundel

ISbN 978 90 239 1358 0

€ 39,90

Coot van Doesburgh

Licht

Teksteditie

ISbN 978 90 239 6736 1

€ 12,50

Hans Mudde

Op de wijze van het lied

ISbN 978 90 239 1787 8

€ 13,50

André F. Troost

Zingende gezegend

ISbN 978 90 239 1596 6

€ 19,90

André F. Troost

Voorzichtig licht

ISbN 978 90 239 6716 3

€ 19,90

Sytze de Vries

Jij, mijn adem

ISbN 978 90 239 6725 5

€ 32,50

Ga voor ons volledige lied- en muziekaanbod naar www.bijbelsenliedbundels.nl.

Page 62: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Els Florijn, Lody van de Kamp,

Cees Pols e.a.

Lichtjes in je ogen. Kerstverhalen

ISbN 978 90 239 9386 5

ca € 17,90

verSchIJNt IN SePtember

Guurtje Leguijt e.a.

Langverwacht.

Kerstverhalen

ISbN 978 90 239 9275 2

€ 17,50

Joke Verweerd

Verdwalen en thuiskomen.

Kerst- en winterverhalen

ISbN 978 90 239 9304 9

€ 15,90

Jakob van Bruggen

De kleur van Kerst.

Kerstverhalen

ISbN 978 90 239 9240 0

€ 14,90

Jennine Staring

& Annelies Vossen

Ezel gaat naar Betlehem

Kerstprentenboek

ISbN 978 90 239 9284 4

€ 9,95

Antoine Bodar | Rembrandt van Rijn

God wordt mens

Kerstprenten en kerstoverdenkingen

ISbN 978 90 211 4276 0

€ 17,90

Ria Borkent, Roeland Smith e.a.

Het Kerstkinderbijbelliedjesleesboek en cd

Kerstkinderbijbel met cd

ISbN 978 90 239 9318 6 eN

ISbN 978 90 239 9319 3

€ 18,90 eN € 14,90

Sytze de Vries

De mens in het Kind

Gedachten en gedichten rond Kerst

ISbN 978 90 211 4159 6

€ 12,90

Len Borgdorff

De bakker, de slager en de herders

Kerstpoëzie

ISbN 978 90 239 9244 8

€ 10,90

Daniel Gilbert

De magiërs

Kerstroman

ISbN 978 90 239 9276 9

€ 14,90

Advent en kerst| Boekencentrum62

Advent en Kerst 2011

kerst verhalen

mozaïek

els florijn, Lody van de kamp, Cees Pols e.a.

LichtjesLichtjesin jein jeogenogen

God wordt mens Jesus geboren in Bethlehem

Antoine Bodar / Rembrandt van Rijn

m ei n ema

Toen de engelen waren uitgezongen, haastten de herders zich naar Bethlehem en ze vonden daar Maria en Joseph met het Kind, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe; want in de herberg was geen plaats geweest voor het gezinnetje.

Tafereel in boerenstal van hout. Beesten in de hoek die door hun aanwezigheid warmte verschaffen, een omgevallen kruiwagen, voldoende hooi op zolder, een beschot met een olielamp die de ruimte beschijnt.

Maria trekt haar kleed weg om de Verlosser te tonen, terwijl Joseph uitnodigend gebaart naar de herders en herderinnen die met zessen zijn gekomen, groot en klein. Zij buigen zich over de schutting naar het Kind in het licht en slaan Het aandachtig en eerbiedig gade.

In acht hier opgenomen prenten ver­beeldt Rembrandt van Rijn, Hollands kunstenaar uit de zeven tiende eeuw, het Kerstgebeuren.

antoi n e bodar tracht Rembrandt’s Kerstprenten te duiden en ontvouwt tevens de geschiedenis van de mens­wording Gods.

an

toin

e bod

ar

go

d w

or

dt m

en

s

9 789021 142760

isb n 978 90 211 4276 0 | nu r 640; 700

www.uitgeverijmeinema.nl

foto

: sa

nd

ra

pe

er

en

boo

m

Bodar-Rembrandt omslag .indd 1-3 donderdag 14 oktober 2010 wk 4111:16 11:16

Page 63: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Antoine Bodar | Rembrandt van Rijn

God wordt mens

Kerstprenten en kerstoverdenkingen

ISbN 978 90 211 4276 0

€ 17,90

Ria Borkent, Roeland Smith e.a.

Het Kerstkinderbijbelliedjesleesboek en cd

Kerstkinderbijbel met cd

ISbN 978 90 239 9318 6 eN

ISbN 978 90 239 9319 3

€ 18,90 eN € 14,90

Sytze de Vries

De mens in het Kind

Gedachten en gedichten rond Kerst

ISbN 978 90 211 4159 6

€ 12,90

Len Borgdorff

De bakker, de slager en de herders

Kerstpoëzie

ISbN 978 90 239 9244 8

€ 10,90

Daniel Gilbert

De magiërs

Kerstroman

ISbN 978 90 239 9276 9

€ 14,90

Maand van Auteur | Titel Fonds

verschijnen

augustus Bernard Luttikhuis, Tien vragen BC

augustus Anne Westerduin, Koop bloemen BC

september Jane Borodale, Gevangen zonlicht Mo

september Michael Eisner, Mijn broer, mijn broer (midprice) Mo

september Sarah Sundin, Een verre melodie Mo

september Joke Verweerd, Paradiso (midprice) Mo

september Chris Doude van Troostwijk, De andere Elzas Mei

september Koen Holtzapffel, Alleen de hond Mei

september Jan de Bas, Wie de zon in het water ziet schijnen BC

september GZB, Een handvol koren BC

september Lody van de Kamp, Dagboek van een verdoofd rabbijn BC

september André F. Troost, De zomer in zicht BC

september Peter A. Verbaan, Geweten BC

oktober Dick van den Heuvel, De schaduw van Vermeer Mo

oktober Joke Verweerd, Het Licht roept in de nacht Mo

oktober Paul Dekker e.a., Breekpunt of bindmiddel Mei

oktober Wielie Elhorst en Tom Mikkers, Coming Out Churches Mei

oktober Lex Boot (red.), Handboek christelijke meditatie BC

oktober Dien de Haan, Lees maar BC

oktober display Psalmen voor nu BC

oktober Pieter L. de Jong, Aartsvaders m/v BC

oktober Rieke Mes, Hoe kom ik thuis BC

oktober Gert-Jan Segers & Marten de Vries, Wat christenen geloven BC

oktober Gerry Velema, Met liefs BC

november David Grossman, De omhelzing Mo

november A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus Mei

november Wessel Stoker, Kunst van hemel en aarde Mei

november Mirjam van Veen, De kunst van het twijfelen Mei

november Boelhouwer en Van der Wal, ’k Zou zo graag een ketting BC

november Bertie Boersma e.a., See you in the Bible BC

november Dietrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek BC

november Ria Borkent, Matteüs Passie BC

november Peter Horrobin, Genezing door bevrijding BC

november Kees Roest e.a., Zorgen voor anderen BC

november Thijs Tromp, Het verleden als uidaging BC

november Nico Vlaming en Christiaan Winter BC

november PS Nu ik hier toch zit Jes!

december Mirjam van der Vegt, De laatste patiënt Mo

december Apocalyps Mei

december George Harinck en Gert van Klinken, Van kansel naar barak Mei

december Frits de Lange, In andermans handen Mei

december Annemarie van Briemen, Dubbelzour Jes!

december Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede BC

december Jaap Haasnoot, Over de grens Jes!

december Life Saver Jes!

december Van Vreeswijk, van Wijngaarden, Schuurpapier Jes!

december Van Wijngaarden, Doorleren met Jezus Jes!

Goudstraat 50, 2718 RC Zoetermeer

Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 54 81

Verkoop binnendienst: (079) 362 82 82

Ans Greefhorst, Petra van der Harst

Fax: (079) 361 54 89

E-mailadres: [email protected] of:

[email protected]

Postrekening: 36.34.00

Bankrekening: 43.00.09.577 ABN AMRO Bank ’s-Gravenhage

Vertegenwoordigers:

Rien Bijl e-mail: [email protected]

Jako van Gorsel e-mail: [email protected]

Verspreiding in België:

Uitgeverij Boekencentrum (inclusief Mozaïek): Zwaan bvba,

Kauwendaal 6, B-2800 Mechelen

Telefoon: 0032 1521 80 00

Fax: 0032 1521 81 17

E-mailadres: [email protected]

Uitgeverij Meinema:

Denis & Co

Industriepark Noord 5A, 9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 0032 3 760 3075

Fax: 0032 3 760 3007

E-mailadres: [email protected]

Contactpersoon voor pers en promotie in België:

Katrien Hebb

Tel: 0032 3760 3040

e-mail [email protected]

Ontwerp en opmaak: Studio Vrolijk, Ermelo

Prijswijzigingen en tekstwijzigingen voorbehouden.

www.uitgeverijboekencentrum.nl@Boekencentrum

www.uitgeverijmeinema.nl@UitgMeinema

www.uitgeverijmozaiek.nl@UitgMozaiek

www.jesvoorjou.nl@jesvoorjou

www.uitgeverijklement.nl@UitgKlement

Page 64: najaar 20 non-fictie | romans | kinderboeken | e-books ...oud.boekencentrum.nl/images/files/Najaarsaanbieding2011_totaal_D… · Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’.

Goudstraat 50

2718 RC Zoetermeer

Postbus 29

2700 AA Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 54 81

[email protected]

www.boekencentrum.nl

Een verrassende volgende aflevering in de glossylijn.

Na Calvijn, Arminius en Antoine een bijbelboek

in de hoofdrol! Januari 2012 | ISBN 97890 211 43149

Apokalyps 22 x 29,7 cm | paperback-glossy |

Ca. 84 blz | Ca. € 6,95 | vormgeving: Scherpontwerp

apoKalypsiK ben het begin en het einde

Primeur:eennieuweverluchtigdeversievandeBijbel. MarcMuldersgaatverderinhetvoetspoorvande miniatuurkunstenversierthetbijbelboekdeOpenbaring.

Marc Mulders vindt het een enorme uitdaging om uiteindelijk de gehele Bijbel te illustreren.

Hij start met een glossy, de Openbaring van Johannes in de Willibrordvertaling van 1978.

De Apokalyps is nog steeds voor veel popmusici, striptekenaars en regisseurs het thema bij

uitstek! Hel en verdoemenis en een glorieus ‘happy-end’. It’s all there!

Marc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral

bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde

o.m. glas-in-lood ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan Kathedraal

(Den Bosch). En zijn werk is opgenomen in de collecties van 17 Nederlandse musea.

“VoorsommigenisdeApokalypseenreëeltoekomstbeeld. VoorMarcisheteenspirituelewerkelijkheid.”

prof. dr. H.W. van Os

9 789021 143149 >

MM spread magazine.indd 3 25-05-11 14:18

Zorgenvoor anderen

hoe mante l zorgers i n ba l an s b l i j v en

Kees roest, Nico van der Voet e.a.

Onder redactie van Gerrie ham-Willemsen

boekencentrum

onder redacti e van g eorge har inck en g ert van kl i nken

mei

nem

a

van kanselnaarbarak