Nadere Toegang op inv.nr 2 uit het archief van het ... · NT00067_2 Nadere Toegang op inv.nr 2 uit...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nadere Toegang op inv.nr 2 uit het archief van het ... · NT00067_2 Nadere Toegang op inv.nr 2 uit...

 • NT00067_2

  Nadere Toegang op inv.nr 2

  uit het archief van het

  Stadsgerecht Wijk bij Duurstede,

  1546-1811, (67)

  H.J. Postema

  September 2015

 • 2

  Inleiding

  In dit document zijn regesten opgenomen van de criminele sententies van Wijk bij

  Duurstede over de periode 1669-1729. In de loop van enkele decennia heeft het

  volgende aantal zaken een plaats gekregen in dit register:

  Periode Aantal

  zaken

  1669-1670 23

  1671-1680 28

  1681-1690 63

  1691-1700 50

  1701-1710 58

  1711-1720 49

  1721-1729 33

  Totaal 304

 • 3

  Regesten

  12-2-1669 Fredrick Pieters, geb. Leeuwarden, heeft zich gisteren hier en daar aan

  de burgers huizen zeer insolent aangesteld en wordt uit de stad geleid.

  26-4-1669 Peter Jurriaensz, geb. Wijk bij Duurstede, Teunisken Lodewijcks van

  Os, Philips Gelegs, Margariet Clement, Janneke Greijs en Margariet Vis

  bedelen en worden uit de stad geleid.

  22-7-1669 Idem voor Jurrien Hes, geb. Lochem, Christiaen Wijs, geb. Elbingen,

  Dominicque, geb. Chartre, Jean Eelbooff van Niwel, Michiel Loen van

  Orleans en Gerrit van Winterswijck.

  7-8-1669 Idem voor Thomas Joris, geb. Utrecht.

  16-8-1669 Baltus Haen bekent dat hij in de boomgaard van Dirck van Vijfthienden

  met twee andere jongens door de heining is gebroken en appels van de

  boom heeft geschut en meegenomen. Wegens zijn jonge jaren krijgt hij

  slechts 3 dagen water en brood.

  20-10-1669 Jan van Cleeff, Antoni Tonisz van Dordrecht, Piere Sommiton, geb.

  Bordeaux, Guiliam Reij van Lagiesse, Jean Yboer van Caen, Cecili van

  Dalen, van Sedan, en Apolonia Cornelis, geb. ’s Gravenhage, bedelen

  en worden uit de stad geleid.

  4-11-1669 Idem voor Samuel Jansz, geb. Arnhem, Hans Lauwerensz van Tweent,

  Anna Mari van Gendt, Willemken Materus van de Graeff, Sara Samuels

  en Catharina Hansen.

  10-11-1669 Idem voor Hendrick Dircksz, geb. Oost-Friesland.

  29-11-1669 Idem voor Johan Capitelenski en Naderas Baros, geb. Hongarije.

  2-12-1669 Idem voor Claude Crisse, geb. Parijs, Chartre Clop van Parijs, Jan van

  den Bergh, geb. Kortrijk, Renaud Grirardt, Claude Bernier, Grietje

  Pieters van Amsterdam en Anna Mari van Groningen.

  1-2-1670 Arien Tonisz, won. aan de Noort, heeft bekend dat hij onlangs van

  vrouw Van Zijl heeft gestolen en takken van de fruitbomen heeft gehakt

  uit armoede. Straf: tweemaal 24 uren water en brood in de

  gevangentoren bij het nieuwe poortje.

  3-2-1670 Jan Hertman, Jan Meijnier, geb. Venlo, Hans Mijntes, Paulus

  Lambertsz van Langedock en Jacob du Pré van Bastogne bedelen en

  worden uit de stad gezet.

  16-4-1670 Idem voor Jean Izacks uit Warscandt.

  1-7-1670 Idem voor Laurens Scherni van Provence.

 • 4

  27-7-1670 Idem voor Jan Valck van Walendorp, Peter Jansz van Breda, Michiel

  van de Bergh, Paul Jansz Wordijn van Antwerpen, Cous Arisz van der

  Schuer van Boskoop, Jacques Goude van Bruggen, Catarijn Praes van

  Groningen, Lijsbeth Jans van Enkhuizen, Hillegond Jans.

  30-7-1670 Op het verzoekschrift in cas van submissie van Jan van Broeckhuijsen,

  gevangene, over de recollatie van het bannissement, oordeelt het

  gerecht dat hij de sententie van 15-2-1661 is te buiten gegaan en

  condemneert hem tot 24 uren water en brood.

  8-8-1670 Izak Hereni, W. Botensi, Hovore de Londar, Piere Plactan, Jean Larose,

  en Izak Sereni bedelen en worden uit de stad gezet.

  11-9-1670 Idem voor Anneke de Roij.

  16-9-1670 Idem voor Gerrit Jansz, Piere Rosio, Bastiaen Roelofs, Dirck van

  Judon, Jan Baptist Ofe, Guillaumw Buiseran, Marten Duip en Antoni

  Andre.

  19-10-1670 Idem voor Thomas Mourits en Jan Soliman, beiden geb. Ierland.

  26-10-1670 Idem voor Tonis Jansz, Marten Goude.

  5-12-1670 Idem voor Piere Vauchier, geb. Zwitserland.

  1-12-1670 Idem voor Jean Majoers, geb. Kampen, en Glaude Bilot van Antwerpen.

  22-2-1671 Idem voro Jan Couseu van Brussel, Piere Cousijn van Nivers, Tonis

  Pijper van Minnen, Warbar Matijs en Marie le Blanche.

  17-6-1671 Iden voor Anneke Erasmus van Amsterdam, Anna Margarita van Zwolle

  en Merritje Jans van Amsterdam.

  12-8-1671 Jacob Aelbertsz van Zwolle en Tonis Lulofsz van Kampen zijn uit de

  gevangenis gebroken en Maria Gerritsz van Welpen en Francijntje

  Jacobs bedelen en worden uit de stad geleid.

  31-10-1671 Idem voor Bernt Jacobsz van Dorsten.

  18-5-1672 Gezien het intendit van de schout tegen Paulus Luls en na advies van

  rechtsgeleerden bant het gerecht hem wegens manslag op 7-12-1670

  aan Gerrit Mode levenslang uit de stad en de vrijheid daarvan.

  5-3-1672 Jan Snoenen, geb. Itsehoe, bedelt en wordt uit de stad geleid.

  5-3-1672 Idem voor Margareet Retel.

  5-10-1672 Hermen Laurensz x Elsken hebben bekend van een soldaat gekocht te

  hebben een slaaplaken dat gestolen was uit het huis van Arnold Florisz,

  slootmaker alhier, voor 18 stuivers.

  7-8-1675 Dirck Killy en Jacob a Duijn bedelen en worden uit de stad geleid.

  13-4-1676 Idem voor Geertruijt en Catarijn Booms.

 • 5

  25-6-1676 Idem voor Lavinge, geb. Rouan.

  28-6-1676 Elsken Hendricks (27), geb. Amerongen, gehuwd met Jan, soldaat, is

  gevangen alhier en heeft bekend dat zij 9 maanden gelegen zwanger is

  geworden van ene Antonij Keijsers toen zij ging hooien en binden. Haar

  eigen man is nog geen ¾ jaar bij haar geweest dan tussen Kerst en

  Pasen. Op 8 mei kreeg zij barensnood. Daarop heeft zij de deuren en

  ramen gesloten en is op bed gaan liggen. Vervolgens beviel zij van een

  zoontje dat volgens haar tijdens de bevalling op zijn hoofd is gevallen.

  Zij heeft het gekust, in het stro gelegd en met een kussen laten stikken.

  Zij heeft er spijt van en smeekt om vergeving. Zij heeft het kind achter in

  de tuin begraven. Uit de lijkschouw blijkt ook dat het gestikt is. Straf:

  Doodstraf door wurging aan een paal met een kussen voor haar mond

  en een pop boven haar hoofd en daarna een half uur ten toon gesteld.

  13-6-1677 N.N., dochters van Gerrit Vijffharingh, won. Wijk bij Duurstede, zijn

  aangeklaagd en gebleken op ’s heren wegen insolentie te plegen met

  werpen van stenen en modder. Straf: 24 uren water en brood onder het

  stadhuis.

  30-7-1677 Dirck Jansz, geb. Mare in de meijerij van Den Bosch, moet scherp

  worden bestraft niet meer met vagebonden te verkeren. Hij wordt

  ontslagen uit detentie.

  16-8-1677 Het gerecht heeft de stukken geëxamineerd tegen Willemtje Jans, won.

  alhier, gevangene en ontslaat haar uit detentie.

  31-12-1677 Cornelis Jansz van ’s Gravezande, Jan Claasz van Londen en Marie

  Alberts van Antwerpen bedelen en worden uit de stad geleid.

  21-5-1678 Gezien de criminele eis van de schout contra Georgius Bosch,

  gedetineerde, met advies van rechtsgeleerden, condemneert hem

  omdat hij op 30-4-1678 zich verstout heeft openlijk op straat en met

  luider stem ten aanhoren van vele personen te zeggen dat de

  magistraat schelmen en fielen zijn en met ongedekt hoofd te

  verschijnen in de raadskamer tijdens een vergadering. Hij moet met

  luider stem God almachtig en de heren van de magistraat om

  vergiffenis bidden.

  30-5-1678 Gezien de declaratie van kosten van de schout contra Georgius Bosch

  heeft het gerecht die declaratie getaxeerd op 590-10.

  31-7-1678 Georgius Bosch, gewezen procureur voor het Hof van Utrecht, heeft de

  magistraat groffelijk miszegd en is uitgebroken uit zijn gevangenis in de

  nacht van 28/29 juni. Hij wordt verbannen uit de stad.

  24-1-1679 Pieter Arensz van Noorwegen, slotenmaker, bedelt en wordt uit de stad

  geleid.

  27-6-1679 Jan Jansz (16), geb. Enguis, heeft bekend na drie maanden bij Cornelis

  Corsen te Driebergen gewoond te hebben, in plaats van hem trouw te

 • 6

  dienen op 24 juni heeft ingebroken en drie gouden ringen, zes dukaten,

  een rijksdaalder een Agnus Dei en enige zilveren knopen heeft gestolen

  en kleren met zilveren knopen. Hij is door de buren van Cornelis

  achterhaald en heeft alles terug gegeven. Bij het veer in Wijk komende

  is hij door de officier van justitie opgepakt. Straf: Aan een paal voor het

  stadhuis ten toon gesteld 1 uur en levenslange verbanning uit de stad

  en vrijheid.

  27-6-1679 Jan Petersz van Culemborg, won. Rijswijk, heeft geen kennis gehad

  aan de diefstal van Jan Jansz maar alleen de zilveren knopen bij de

  lomberd gebracht. Hij is weer vrij gelaten.

  26-1-1680 Izak, Eva, Sara, Rebekka, Rachel, Salomo met vijf kleine kinderen, geb.

  Duitsland, bedelen en worden uit de stad geleid.

  22-3-1680 Mattijs Haen, een Coerlander, geb. Creijsburgh, gewezen dragonder,

  gevangene alhier, heeft bekend op 19-3 ten huize van Janneke Otten

  een schuifla in de toonbank open getrokken te hebben en het geld

  meegenomen. De vrouw betrapte hem en riep om hulp. Daarop trok hij

  zijn degen. Straf: Op woensdag op het schavot voor het stadhuis met

  twee roeden om de half van 11-12 uur en levenslang verbannen.

  22-3-1680 Peter Bontemps heeft bekend dat hij zijn moeder buiten de deur heeft

  gesloten, de ramen gegrendeld, de kelder toegespijkerd en de kas

  opgeslagen. Straf: op blote knieën met gevouwen handen God en de

  justitie en zijn moeder om vergiffenis bidden en in hechtenis op water

  en brood gedurende 14 dagen.

  23-3-1680 Het gerecht heeft de stukken geëxamineerd tegen Hartog Jacobz, jood,

  en ontslaat hem uit detentie.

  26-3-1680 Het gerecht ontslaat Hartog Jacobsz, jood, uit detentie.

  31-3-1680 Caspar Zegel, geb Brunswijk, lijndraaier, hebbende onder de

  compagnie van kapitein Moors, onder het commando van generaal-

  luitenant Ravenhooft, en Peter Dam, geb. Champagne, soldaat

  geweest onder de graaf van Holstein en de bisschop van Münster, een

  wever, hebben gebedeld en worden uit de stad geleid.

  7-9-1681 Gezien het intendit tegen Harmen Romkens en Anna Hermens, zijn

  dochter, het gerecht versteekt de gedaagden van alle excepties en

  bannen hen wegens exces en de feitelijkheden in het intendit gemeld

  uit stad, steden en landen van Utrecht, voor eeuwig.

  7-9-1681 Gezien het intendit tegen Jacobus Middelcoop, chirurgijnsknecht,

  verbant het gerecht hem wegens manslag begaan aan Willem van

  Enspick, molenaar buiten de Veldpoort van deze stad, levenslang uit

  stad, steden en landen van Utrecht.

  19-11-1681 Teunis Cornelisz van Velpen, soldaat onder de compagnie van kapitein

  Otlendorp, heeft bekend op 16 november in de namiddag ten huize van

 • 7

  schepen Johan de Wijs te hebben zitten drinken en met een kan drank

  over de markt te hebben gelopen en zijn degen getrokken. In de

  gijzelkamer heeft hij de ramen ingegooid, zeggende dat hij dronken

  was. Straf: 24 uur water en brood.

  13-7-1682 Gezien het intendit tegen Johan van Ugelen verbant het gerecht hem

  wegens manslag aan Cornelis Schagen voor 5 jaren uit stad en vrijheid.

  20-3-1684 Gezien de criminele eis tegen Guillaume du Rieu, secretaris,

  ordonneert hem te antwoorden binnen 8 dagen.

  27-3-1684 Paul le Roe, geb. Caan, en Jean Forchée, geb. Lit omtrent Rinag,

  bedelen en worden uit de stad geleid.

  11-5-1684 Idem voor Jan Janbon en Surlemeer, beide geb. Artois.

  5-7-1684 Idem voor Francois Sabadij (27), geb. Carragona in Spanje.

  12-7-1684 Idem voor Pierre Pludo (23-24), geb. Champagne, en Anna Bourgion

  (23-24).

  13-8-1684 Joan le Grand, geb. Bordeaux, heeft onder pretext van te bedelen

  verscheidene moedwil en grote insolentie gepleegd, o.a. op de Noord

  de ramen ingegooid en grove feitelijkheden omtrent vrouwen begaan.

  Gedreigd de huizen en bergen in brand te steken als men hem

  gevangen zou nemen. Hij bekent 2 jaar geleden uit het Franse leger

  gedeserteerd te zijn en vaak dronken te zijn. Straf: Op de markt op een

  schavot gegeseld met de strop om de hals en daarna in het werk- of

  tuchthuis te Utrecht voor 12 jaren opgesloten te worden en levenslang

  verbannen.

  12-8-1684 Margariet Hans, uit het land Hessen van de stad Maargburg, heeft

  bekend dat zij op 11 augustus ten huize van de weduwe van Willem

  Meertensz, won. in ’t Waal op Rietveld, met een breekijzer heeft

  ingebroken en kleren gestolen. Straf: Op de markt op een schavot

  gegeseld met een strop om de hals, gebrandmerkt en levenslang

  verbannen uit stad, steden en landen van Utrecht.

  12-8-1684 Catharina Jans, uit Luchten in Groningen, heeft bekend op 11-8 ten

  huize van de weduwe van Willem Meertens, won. in ’t Waal op Rietveld,

  met een breekijzer te hebben ingebroken en gestolen. Straf: Idem.

  12-8-1684 Adam Bertouw, geb. Bergen-Henegouwen, en Sybilla van Lamberts

  van Mechelen hebben gebedeld. Straf: op de markt op een schavot met

  gerdens om de hals te pronk te staan en levenslang verbannen uit stad,

  steden en landen van Utrecht.

  28-8-1684 Catharijn la Pijne en Marij Huijge hebben bekend door de heg van de

  boomgaard van Dirck van Dijck te zijn gegaan en enige appels te

  hebben geraapt. Straf: driemaal 24 uren water en brood.

 • 8

  29-7-1684 Gezien de specificatie van kosten van de hoofdofficier in de zaak tegen

  Steven Pietersz Sterckman over het gevangen nemen van hem, is

  getaxeerd op 946-19-8.

  9-9-1684 Gezien de stukken en het intendit tegen Peter Pool bant het gerecht

  hem levenslang uit stad en vrijheid.

  8-12-1684 Gezien de eis tegen Roelof Caspersz, smid, x Sara Lievens,

  condemneert het gerecht hen wegens helen van de goederen die

  Casper Hendricksz, soldaat, van het kasteel alhier gestolen heeft, om

  God en de justitie met gebogen knieën en gevouwen handen om

  vergeving te bidden en 6 weken op water en brood.

  9-12-1684 Francois du Chemijn, geb. Parijs, Mari van Halten, geb. ’s Gravenhage,

  vrouw van Francois, en Urbijn Profijt, geb. Anjou, hebben gebedeld en

  worden uit de stad geleid.

  15-12-1684 Jan Michielsz Dijck is 12 jaren geleden te Delft gegeseld en

  gebrandmerkt en heeft enige tijd in het spinhuis in Den Haag gezeten

  en daarna in het tuchthuis in Middelburg, en bedelt nu. Hij wordt uit

  stad, steden en lande van Utrecht verbannen.

  15-12-1684 Diana Bovijn van Moerbeke, vrouw van Jan Michielsz, en Dominicus

  Lamberechts, geb. Brugge, hem voor lazarus uitgevende, bedelen en

  worden uit de stad geleid.

  2-1-1685 Gezien de eis tegen Casper Hendricksz, soldaat, considererende de

  zware en lange detentie in deze strenge kou, wordt wegens poging tot

  uitbreken en tegenstand bij gevangenname verbannen.

  9-2-1685 Dirck Dircksz van Oort, van Utrecht, en Annetje Jans, geb. Hamburg,

  zijn huisvrouw, dronken zijnde, hebben vele insolentie gepleegd en

  bedelen. Zij worden uit de stad geleid.

  13-3-1685 Hans Wijnandus, Pijckaert Willemsz, Anna Mergriet en Anna Marij en

  Hans Hendrick en Anna Willems met negen kleine kinderen bedelen en

  worden uit de stad geleid.

  22-4-1685 Gosen Petersz van Cleeff, won. Buren, heeft driemaal zijn gelag niet

  betaald. Straf: tweemaal 24 uren water en brood.

  22-4-1685 Francois du Puis, geb. Piemont, bedelt en wordt uit de stad gezet.

  1-6-1685 Jan la Vigne wordt wegens straatschending 8 dagen op water en brood

  gezet.

  26-6-1685 Petrus du Jumont, rooms priester en jezuïet, heeft zich alhier, nadat

  pater Foppa is gedelogeerd, in zijn plaats in Wijk vertoond zonder

  consent van verblijf te hebben verzocht of gekregen. Straf: boete van

  600 gulden en uit de stad vertrekken binnen 24 uren.

 • 9

  21-7-1685 Jan Roelofsz, Carstiaan Christiaansz van Milhulder, beide uit het land

  van Holstein, en Mathijs Thomasz van Thindelen bedelen en worden uit

  de stad gezet.

  31-7-1685 Gezien de eis tegen Jan Dircksz condemneert het gerecht hem wegens

  begane gewelddadigheden ten huize van Arien Woutersz op 26 juli, in

  de boete van 60 gulden en 3 dagen water en brood.

  7-8-1685 Het gerecht herziet de sententie van 31-7 tegen Jan Dircksz en

  converteert dezelve poene of boete in deze amende dat hij gevangene

  aanstonds alhier zal worden geadduceerd en bidden God en de justitie

  om vergiffenis en daarop zal worden ontslagen uit detentie.

  10-11-1685 Anthoni Poellet, geb. Duinkerken, bedelt en wordt uit de stad gezet.

  19-12-1685 Gezien de criminele eis tegen Jan van Diest bant het gerecht hem

  levenslang wegens het delict in de eis gemeld uit stad en vrijheid

  vandien.

  19-12-1685 Gezien de criminele eis tegen Jacques Lubbers bant het gerecht hem

  voor 10 jaren uit stad en vrijheid wegens het delict in de eis gemeld.

  15-12-1685 Gezien de criminele eis tegen Gerrit van Rinckenraet geeft het gerecht

  hem wegens exces bij hem begaan een boete van 250 gulden.

  5-7-1686 Gezien de criminele eis tegen Thomas van der Straken, won.

  Amsterdam, condemneeert hem wegens excessen en insolenties aan

  het Wijkse veer tot 8 dagen water en brood en smeken om vergiffenis

  en verbannen uit stad en jurisdictie.

  2-8-1686 Gezien de criminele eis tegen Vincent Huijberts van Schaijck

  condemneert het gerecht hem wegens exces op 10 mei begaan aan

  Maximiliaen Jongbloet om God en justitie met gebogen knieën en

  gevouwen handen om vergeving te bidden en 8 dagen water en brood.

  18-12-1686 Gezien het verzoekschrift van Piere Laderacq de jonge, waarbij hij

  verzoekt om in submissie ontvangen te worden wegens de faulte bij

  hem op 10 mei begaan door een ton bier binnen te dragen waarover

  geen belasting was betaald. Hij wordt ontslagen uit zijn zakdragers

  functie.

  29-12-1686 Gezien het verzoekschrift van de officier contra Jan Hendricksz van

  Doorn, gewezen provenier in het gasthuis, die zichzelf met een koord of

  touw in het gasthuis op de hooizolder heeft verhangen, oordeelt het

  gerecht dat hij door de dienaar van justitie zal worden geworpen uit het

  raam van de hooizolder op de vaalt en daar gelegd en gebonden op

  een horde en vandaar achter uit het gasthuis gesleept ter plaatse waar

  men gewoon is justitie te doen en daar begraven te worden.

  5-1-1687 Jan Maertensz Mulder en Jan Joosten hebben geroofd in tuinen en

  hout gestolen en meel gesmokkeld. Omdat ze nog jong zijn zullen ze

 • 10

  met het gestolen hout om de hals voor het stadhuis ten pronk worden

  gezet en 3 dagen op water en brood.

  25-4-1687 Marij van Dalen, geb. Rotterdam, won. ’s Gravenhage, heeft bekend in

  deze stad zich met waarzegging te hebben bezig gehouden. Straf: Met

  een glas met een ei er in, waarmee zij zich in de waarzeggerij beholpen

  heeft, op de pui van het stadhuis ten pronk te staan en levenslang

  verbannen.

  13-6-1687 Cornelis Jansz heeft bekend enige stenen van de stadsmuur te hebben

  gebroken en in de gracht gesmeten op aanraden van Willem van

  Blanckesteijn. Straf: 3 dagen water en brood.

  21-10-1687 Gezien de criminele eis tegen Mathijs Jansz, gezworen bierdrager,

  bijgenaamd de Bontekraai, condemneert het gerecht hem wegens

  geweld op 5-10 begaan tot driemaal 24 uren water en brood.

  25-11-1687 Peter Francis heeft bekend zonder kousen te bedelen terwijl hij kousen

  bij zich had. Hij heeft geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen.

  Straf: Schavot gegeseld en gebrandmerkt en 10 jaar in het rasp- of

  werkhuis en levenslang verbannen.

  7-3-1688 Jacobus de la Rou bedelt ook voor de deur van diaken Jan de Bruijn en

  heeft daar insolentie gepleegd. Hij wordt uit de stad gejaagd.

  11-6-1688 Pieter Davids (45), geb. Leiden, bedelt en wordt uit de stad gezet.

  3-9-1688 Gezien de criminele eis tegen Cornelis den Blijenbeecker,

  converterende de civiele in een criminele eis, condemneert hem om

  met het gesmokkelde tonnetje boven zijn hoofd voor het stadhuis te

  worden gesteld en verbannen uit de stad en vrijheid.

  15-5-1685 Francois Oijgie van Tours, Abram du Val, van Merlen, en Agnis

  Spronck, geb Hannig, bedelen en worden uit de stad gezet.

  8-5-1685 Gilles van Campen de jonge heeft bekend eieren te hebben gestolen.

  Straf: drie dagen water en brood.

  9-12-1685 Piere Martijn, geb. St. Omeers, gewezen soldaat, en Arnoud van Polt,

  van St. Marie, deserteurs, bedelen en worden uit de stad gezet.

  11-3-1686 Idem voor Dirck Jansz, die zich uitgeeft voor lazarus.

  29-3-1687 Gezien de mondelinge eis tegen Orsel Baltus Haen dat zij onlangs het

  zeeftie met vele bezweringen van enig gestolen goed uit te vinden heeft

  gedraaid in presentie van vele burgers alhier. Straf: 24 uren water en

  brood.

  31-10-1687 Gezien het intendit tegen Teunis N.N., uit het land van Cleeff, in

  daghuur gewoond hebbende bij Gijsbert Crepoel aan de Neerdijk, bant

  het gereht hem wegens diefstal van boomvruchten voor 5 jaren uit de

  stad en jurisdictie.

 • 11

  31-10-1687 Gezien het intendit tegen Jan van Gemert, linnenwever, gewoond

  hebbende te Werkhoven, bant het gerecht hem wegens forcering en

  verkrachting van een meisje van 11-12 jaren levenslang uit de stad en

  jurisdictie.

  15-5-1689 Gezien het intendit tegen Johannes Nagenius bant het gerecht hem

  wegens het verfoeilijke fait op 1-11-1688 gepleegd levenslang uit stad,

  steden en lande van Utrecht.

  17-5-1689 Gezien het intendit tegen Erris Hendricksz, gewezen molenaar op de

  binnenmolen alhier, bant het gerecht hem wegens begane fraude voor

  3 jaren uit stad en vrijheid.

  31-7-1689 Gezien het intendit tegen Jan Hendricksz, bijgenaamd Jan Emmen,

  bant het gerecht hem wegens het delict begaan aan Jan Dircksz de

  Cruijff op 23-7-1688 levenslang uit stad en vrijheid.

  11-?-1689/90Gezien de conclusie tegen Jacob Coninck condemneert hem wegens

  stelen van hout uit tuinen dat hij op het schavot met een bos tuinhout op

  zijn schouders ten pronk zal worden gesteld en levenslang verbannen.

  2-6-1690 Hendrickje Bontemps heeft met meel gefraudeerd. Straf: driemaal 24

  uren water en brood.

  2-6-1690 Magdalena Sulain heeft met brood gefraudeerd. Straf: driemaal 24 uren

  water en brood.

  2-6-1690 Anna Leijdeckers heeft met brood gefraudeerd. Straf: idem.

  30-7-1690 Gezien het intendit tegen Jurrigen, bijgenaamd Broeder, bant het

  gerecht hem voor 10 jaren uit stad en vrijheid wegens fraude.

  10-11-1690 Gezien de schriftelijke eis tegen Maerten Jansz die met geweld uit de

  gevangenis gebroken en ontvlucht is, bant het gerecht hem levenslang

  uit stad en vrijheid.

  10-11-1690 Barent Friest heeft ingebroken en gestolen. Hij wordt verbannen.

  4-12-1690 Gezien de criminele eis tegen Cornelis Gerritsz Blijenbeker, die boven

  zijn bannissement in vilipendie van de justitie toch in de stad is

  gekomen en ook een tonnetje met voorloop hierin heeft gebracht. Hij

  wordt voor 6 jaren verbannen in het werkhuis te Utrecht.

  27-5-1691 Gelezen het verzoekschrift van mr. Cornelis Herssen van Juchem als

  officier van deze stad tegen Marie Willemsz, bijgenaamd Lange Marij,

  huisvrouw van Huijgh van Blanckesteijn, condemneert het gerecht haar

  wegens vele vuile en lasterlijke woorden tegen de gereformeerde religie

  dat zij 3 dagen op water en brood zal worden gezet en niet meer in de

  stad en jurisdictie mag komen.

 • 12

  12-10-1691 Gezien het verzoekschrift van de hoofdofficier tegen Philips la Valet en

  Anthoni Pierre condemneert de eerste in 4 dagen en de tweede in 2

  dagen water en brood.

  19-10-1691 Gezien het verzoekschrift van mr. Cornelis Herssen van Juchem als

  hoofdofficier tegen Bartholomeus Verbosch bant het gerecht hem

  wegens kwade feiten uit deze stad en vrijheid.

  2-7-1692 Gezien de eis en conclusie tegen Belletje van Uijen en Aeltje Breeck

  wegens het exces bij hen begaan door uit de gevangenis te breken,

  gepleegd door Bartholomeus Verbosch, condemneert het gerecht hen

  om op het stadhuis te komen en om vergiffenis te smeken.

  18-10-1692 Gezien het intendit contra Jurrien Jansz bant het gerecht hem uit de

  stad.

  18-10-1692 Gezien het intendit contra Lijsbet Joosten, geb. Doesburg, bant het

  gerecht haar levenslang uit de stad.

  14-11-1692 Gezien de criminele eis contra Cornelis Gerritsz de Blijenbeker bant het

  gerecht hem, gezien zijn hoge ouderdom, voor 8 dagen onder het

  stadhuis op water en brood.

  30-12-1692 Cornelis van der Horst, geb. Burgare (Maas en Waal), heeft bekend

  enige jaren te hebben geholpen met frauderen. Op 14-12 is hij opnieuw

  over de stadsmuur geklommen bij het Casteelse poortje, samen met

  mede-gevangene Gijsbert Arissen van Doorn. In de nacht zijn zij weer

  terug gekomen uit Cothen met een brood dat zij hebben gehaald bij

  Willem Jansz de Cramer. Toen zij weer over de muur waren zagen ze

  een man met een linnen zak. Die hebben zij gevolgd naar zijn huis.

  Daarop hebben zij het gerecht gewaarschuwd voor diefstal. Er werd

  niets gevonden. Diezelfde nacht zijn zij over een hoge muur

  geklommen in een besloten erf van Geertruijt Bosch, laatst weduwe van

  Peter Brus, om dat pak te zoeken. Zij hebben daar de dief gevonden. In

  de zak vonden zij een geslacht schaap dat hij te Amerongen had

  gestolen. Zij hebben dit samen gedeeld. Enige jaren geleden woonde

  hij ten huize van schepen De Wijs. Toen heeft hij voor een bakker te

  Wijk een schepel rogge te Cothen gebracht om te laten malen. Hiervan

  heeft hij twee broden voor zichzelf gehouden. Dit deed hij samen met

  ene Jurrien, bijgenaamd Broedesz. Straf: Op een verheven plaats ten

  toon gesteld met een brood boven zijn hoofd en een brief op zijn borst

  en verbannen uit de stad.

  30-12-1692 Gijsbert Aertsen van Doorn, geb. Doorn, heeft bekend dat hij een jaar

  geleden met vrouw en kinderen binnen Wijk is komen wonen, zijnde

  gevangen geweest van de Fransen en in de slag van Fleurij dienst

  genomen onder de Fransen door dwingelandij gevoerd naar Catalonië

  de tijd van 11 jaren onder het regiment van generaal-majoor Wede

  onder de compagnie van kapitein Dalbagh, doch hebbende geen

 • 13

  paspoort en dat die kapitein dood is, hij gekomen van Woudenberg

  alhier metter woon. Hij heeft in die tijd verschillende keren brood

  gesmokkeld uit Cothen. Laatst nog op 14-12-1692 met Cornelis van der

  Horst. Straf: Op een verheven plaats aan een paal ten toon gesteld met

  een brood boven zijn hoofd en levenslang verbannen uit de stad.

  10-1-1693 Lijsbeth Joosten is bij sententie van 18-10-1692 verbannen en is toch

  terug gekomen. Zij wordt levenslang verbannen.

  18-2-1693 Gezien de criminele eis tegen Louwijs van Gangel en Ida Wouters bant

  het gerecht hen voor 3 jaren uit de stad.

  8-5-1693 Bij sententie van 31-11-1692 geobtineerd tegen Nicolaas la Violet man

  en voogd van Adriana Pappelendam blijkt nu dat hij niet kan betalen.

  Adriaantje krijgt 3 dagen water en brood.

  21-6-1693 Gezien de criminele eis tegen Huijgh van Blanckesteijn ontslaat het

  gerecht hem van zijn 14 dagen gevangenis uit zijn detentie. Hij zat daar

  wegens veelvuldig liegen.

  3-7-1693 Noijel Carré, geb. Hedanie (Artois), heeft bekend 5 jaren geleden te

  Amsterdam in willige rashuis gezeten te hebben omdat hij als een stom

  mens ging bedelen. Naderhand heeft hij bij de Fransen dienst gedaan.

  Afgelopen zaterdag 1-7 heeft hij langs de Amerongerdijk gebedeld van

  huis tot huis, en ook binnen de stad. Opnieuw als een stomme. Aan het

  Wijkse veer is hij gevangen genomen. Straf: 3 jaren werkhuis in Utrecht

  en levenslang verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  2-9-1693 Lambert van der Vinne, geb. Brussel, heeft bekend te bedelen. Hij heeft

  een vrouw getrouwd gehad maar weet niet waar zij is. Tijdens zijn

  verhoor heeft hij alles gelogen. Straf: 5 jaren werkhuis te Utrecht en

  levenslang verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  2-9-1693 Aelbert Streijn, geb. Bremen, heeft gebedeld. Hij wordt uit de stad

  gezet.

  21-8-1693 Femmetje Claes heeft bekend te bedelen en in hoererij al 1,5 jaar met

  Lambert van der Vinne te hebben geleefd die een vagebond en

  landloper is. Zij heeft bij hem een kind geteeld. Straf: 5 dagen water en

  brood en levenslang verbannen uit stad en jurisdictie.

  14-11-1693 Piere Baseijck bedelt als wolkramer.

  14-11-1693 Maria van Hemert bedelt en wordt uit de stad gezet.

  20-11-1693 Lenselet Emmers mag niet meer in de stad komen.

  12-1-1694 Piere du Quo, geb. Rijssel, heeft bekend te bedelen en wordt voor 3

  maanden naar het werkhuis te Utrecht gebracht en verbannen uit stad,

  steden en lande van Utrecht.

 • 14

  18-1-1694 Sijbrant Hendricksz van Arnhem (63), geboren, zo hij zegt, in de

  belegering voor Den Bosch, heeft bekend dat hij enige jaren geleden

  gevagebondeerd en gebedeld heeft in deze en de naburige provincies.

  Hij liep tenslotte met een grote groep vagebonden en fielten. Zo heeft

  hij hen verteld dat Otto Barendsz Cock, won. Amerongen, zilverwerk en

  enige zakken met geld had. Met nog 16 man heeft hij in de nacht van

  15-16 juni 1693 ingebroken en de bewoners gedwongen in de kelder te

  gaan. Een predikant die daar logeerde heeft hij geschoten en gevaarlijk

  verwond, en alles geroofd en meegenomen. Er worden nog meer

  inbraken opgesomd. Straf: Doodstraf door wurging en het dode lichaam

  op een rad ten toon gesteld.

  22-1-1694 Gezien het intendit tegen Willem Huijgen van Blanckesteijn bant het

  gerecht hem voor 6 jaren uit stad en jurisdictie.

  12-2-1694 Het gerecht, gehoord de mondelinge conclusie tegen Jan Jansz, die

  bedelt, ontzegt hem de stad en jurisdictie.

  15-4-1694 Gezien de conclusie tegen Jan Pietersz Piracq alias Anthonie Jacobsz,

  condemneert hem in het publiek werkhuis te Utrecht.

  25-6-1694 Gezien de eis tegen Willem Huijgen van Blanckesteijn confineert het

  gerecht hem 3 jaren in het werkhuis te Utrecht, boven zijn

  bannissement.

  10-2-1697 Gezien de eis en conclusie tegen Mathijs Lespine, gezien zijn

  zwagerschap met Brant Crijnen van Haseldonck, condemneert hem

  God en de justitie om vergiffenis te smeken en 6 dagen op water en

  brood.

  22-9-1697 Kees Janssen (20) heeft op 18-9 uit de boomgaarden peren en fluijten

  gestolen. Straf: Wegens jonkheid op een verheven plaats voor het

  stadhuis om met enige appels en peren om de hals een half uur ten

  pronk te staan en een jaar in het werk-of tuchthuis te Utrecht.

  16-7-1698 Willempje Schoecks, Lijsbet Carels, Maria Francois, Sandrina Willems,

  Maria Anna, Jannigje Anna, Geertje Jans Mosis, Mosis Iack Jansz,

  Jannetje Maria Anna, Jannetje Anna, Anna Christijn, Barbarijntje

  Hermens, Sijmon Hermensz, Orsor Willemsz, Maria Willems, Dulfina

  Willems, Anna Margareta en Adriaentje Peters marcheren

  troepsgewijze als heidenen. Zij worden verbannen uit stad, steden en

  lande van Utrecht.

  26-10-1698 Nicolaes Pjersor, geb. Luxemburg, wolkammer, heeft bekend te

  bedelen. Hij wordt gebannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  10-11-1698 Idem voor Hermken Jans, geb. Swuvaerden.

  26-10-1698 Idem voor Jan Sjemater, geb. Perigot in Frankrijk. Hij is in juli uit de

  Franse dienst gedeserteerd en heeft een grote hoeveelheid duiten van

  de goede lieden af weten te bedelen.

 • 15

  26-10-1698 Idem voor Barbara Jans, geb. Nijkerk, gaande met een lazarusklep. Zij

  is getrouwd met Hendrick Hendricksen.

  24-12-1698 Idem voor Gijsbert Stoffelsz (20), geb. Vianen, Jan van Cortrijck (40),

  geb. ’s Hertogenbosch, Maria van Putten (25), geb. Zwolle.

  24-12-1698 Idem voor Hendrick Woutersz, geb. bij Maastricht, Grietje Jans, zijn

  huisvrouw, geb. Amsterdam, en Geertruijt Bartels, geb. Amsterdam.

  24-12-1698 Idem voor Jan Pietersz van den Abele, geb. St. Andries, en zijn vrouw

  Elisabeth Boon, geb. Dixmuijden.

  24-12-1698 Idem voor Maria Louis (22), geb. Voerden, Annetje Jans de Groot (33),

  geb. Rotterdam, Geertruijt Jans (26), geb. in ’t Velt, en Claesje Jans

  (47), geb. Utrecht.

  4-1-1699 Idem voor Pieter Hajert (40), geb. Leiden, wolkammer.

  1-2-1699 Aert Petersz, geb. Zoelmond, en nu enige jaren met zijn vrouw Cuijntje

  Stevens en kinderen gewoond hebbende in deze jurisdictie, heeft

  gestolen. Zij melken ’s nachts koeien uit en stelen wortels en smokkelt

  met zakken meel. Aan de Wijkersloot heeft hij uit de oven van Gerrit

  Cleuting zes broden gestolen en uit de oven van Jacob Hermensz

  Vernoij vier huisbakken weggen of witte broden en uit het schaapschot

  van de weduwe van Huijgh van Nes te Cothen twee schapen. En een

  schaap achter Arien Gerritsz van Bemmel aan de Landscheiding tussen

  deze jurisdictie van Overlangbroek. Straf: Op een schavot op de markt

  met een strop om de hals gegeseld en gebrandmerkt en verbannen uit

  stad, steden en lande van Utrecht.

  1-2-1699 Kuijtje Stevens, geb. Vleuten, huisvrouw van Aert Petersen, heeft

  gestolen en haar man geholpen. Straf: Op een schavot op de markt

  gegeseld en verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  20-2-1699 Mattijs Pool uit Savoijen bedelt en wordt verbannen.

  30-5-1699 Maria Louis Leva, Annetje Jans de Groot, Geertruijt Jans en Maria van

  Putten bedelen en hebben zich aan de Wijkersloot begeven bij de

  lijkmaaltijd van Maijgje Folckers. Zij waren al verbannen uit het

  Utrechtse. Straf: Geselen en verbannen.

  10-11-1699 In de zaak van de hoofdofficier contra Dirck Helbergh en zijn huisvrouw

  Maria Gerrits, ontzegt het gerecht deze personen de stad en jurisdictie.

  Zij moeten met hun kinderen binnen 14 dagen vertrekken.

  17-2-1700 Gezien het intendit contra Aert van Rossum, gewezen schutter van dit

  gerecht, vant het gerecht hem wegens exces en feitelijkheden

  levenslang.

  30-5-1699 Jenneke van Bockholt, Jan Mattijsz, Hendrick Mattijsz, Jenneke Mattijs,

  Hendrick Evertsz de Reuver, Catharijn Jans van Utrecht, Maria Jacobs

 • 16

  van Utrecht, Helena Louis Leva, Cornelia Verkat, Helena Pieters van

  Nuijtenborgh van Leiden, Aersmus Huijberts van Delft, Dirck Everts van

  Utrecht bedelen en hebben zich aan de Wijkersloot begeven bij de

  lijkmaaltijd van Maijgje Folckers. Zij worden een half uur ten toon

  gesteld en verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  22-2-1700 Anthonij Haes (58), stoffiwerker, Jan Wijsar Suro, Fransman, gewezen

  soldaat onder Falis, Pieter Colart van Rijssel, Jan Thomasz en

  Adriaentje Davids bedelen. Zij worden ten toon gesteld en verbannen.

  22-2-1700 Idem voor Jacob Joosten van Engum, gewezen sergeant onder het

  regiment van Coehoorn.

  16-9-1700 Jan Dircksen heeft gescholden op de magistraat. Straf: Reprimande.

  16-9-1700 Jan Bouso bedelt en wordt uit de stad gezet.

  23-4-1701 Cornelis van Bladel, burger en kleermaker te Wijk, zijnde een getrouwd

  man heeft op 16 april bekend vrijwillig en naderhand daarbij

  gepersisteerd zijn broers dochter Gijsbertje van Bladel, zijnde stom en

  doof, meermalen vleselijk bekend. Hiervan is zij zwanger geraakt en

  bevallen. Straf: Schavot gegeseld en levenslang verbannen uit stad en

  vrijheid.

  11-8-1702 Maria Teunis heeft op woensdag 9-8 uit een boomgaard vruchten

  gestolen. Straf: Voor het schavot met een kroon van appels op haar

  hoofd en een trans met appels om haar hals een half uur ten toon te

  staan en levenslang verbannen uit stad en vrijheid.

  17-2-1703 Gezien de criminele eis tegen Cors Jansz, geb. Soest, verbant het

  gerecht hem 3 jaren in het tuchthuis of werkhuis te Utrecht.

  10-3-1703 Aelbert Jansz, geb. Soest, Christina Smits en haar dochter Magdalena

  Herberts, geb. Crusten, Jan Robbertsz van Dort en Hermen Adriaensz,

  geb. Dordrecht, Isabella van Lienden, Grietje Herberts en Gouda

  Hermans, weduwe van Jan van Soest, bedelen en worden uit de stad

  gezet.

  10-3-1703 Idem voor Godert Ruijsch, Adriaen Jansz Radet en Christina Schut,

  geb. Deventer.

  30-4-1703 Johannes Walewijn is beschonken geweest. Hij heeft injurieuze

  woorden gesproken tegen de magistraat. Hij moet het gerecht om

  vergiffenis bidden en 3 dagen op water en brood en een boete van 100

  gulden.

  1-6-1703 Gerrit Jansz, geb. Kampen, Geertruijt Jacobs, geb. Vernraij en Jannigje

  van Asperen, geb. ’s Gravenhage, bedelen en worden uit de stad gezet.

 • 17

  2-8-1703 Anthonij Peter, gezworen bierdrager van deze stad, moet voor de

  vierschaar verschijnen en met gevouwen handen en gebogen knieën

  God en de justitie om vergeving bidden over het geperpreteerde.

  6-5-1705 Hannes Cornelisz wordt voor een jaar in het tuchthuis gezet.

  6-5-1705 Barber Hendricks, geb. Amersfoort, heeft bekend met Hannes Cornelis,

  zijnde een getrouwd man, te bedelen en vagebonderen. Zij wordt

  verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  15-5-1705 Dirckje Driessen bedelt en wordt een jaar in het tucht- of werkhuis te

  Utrecht geplaatst.

  2-6-1705 Stijntje Hendricks bedelt en wordt verbannen uit stad, steden en lande

  van Utrecht.

  6-10-1705 Cornelis Teunisz, geb. Schoonhoven, bedelt en wordt verbannen.

  7-10-1705 Idem voor Erasmus van Eede, geb. Bergen op Zoom.

  7-10-1705 Idem voor Merritje Jans (40), geb. Alkmaar, die samen met Cornelis

  Teunisz bedelt.

  7-10-1705 Idem voor Aeltje Jans van Cleeff.

  7-10-1705 Ide voor Jean Hijver, alias Winter, geb. Normandië.

  21-10-1705 Maria Gerrits (67), geb. Kamper-eiland, is op 12-10 gekomen in deze

  stad ten huize van Martijn Slitsens om te logeren. Daar heeft zij al meer

  gelogeerd. Zij had een pakje bij zich dat ze gestolen had te Redichem

  ten huize van Gerrit Bol. Na een paar dagen heeft zij uit het huis van

  Martijn ook gestolen. Straf: Schavot ten toon gesteld met garden om de

  hals voor een uur en verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  16-12-1705 Gezien het intendit tegen Cornelis Leendertsz Vernoij wegens doodslag

  begaan aan zijn eigen vrouw Joosje de With. Straf: Doodstraf met het

  zwaard.

  4-1-1706 Gezien de criminele procedure tegen Johannes Walewijn ontslaat het

  gerecht hem bij provisie uit detentie.

  27-1-1706 Hendrick van Selen de Haes (34), geb. Dordrecht, bedelt al zes jaren.

  Hij wordt verbannen.

  1-2-1706 Idem voor Philip Cosijn, geb. IJperen, Catharina Notten, zijn vrouw,

  Ignatius Florijn de Verone, uit het land van Luik, Christina van Sweden,

  zijn vrouw, Marritje Joris van Katwijk aan de Rijn (24) en Doortje Arents

  van Lubeck.

  8-2-1706 Idem voor Jacobus van Dijck, geb. Ravenstein.

 • 18

  24-2-1706 Gezien het intendit tegen Steven van Eijndoven wegens doodslag

  begaan aan Cornelis Reijersz van Scherpenzeel veroordeelt hem met

  doodstraf door het zwaard.

  29-9-1706 Cornelis van Nieuwenhuijs, alias Kees van Jaarsveld (19-20), heeft

  bekend al 8 jaren te vagebonderen, voornamelijk met Jan Swieren die

  wegens inbraak is opgehangen. Op de voorleden Wijkse kermis heeft

  hij aan de Overdijk uit een berg een paardenkleed gestolen waar Grietje

  Dous zijn broek mee heeft gelapt. Straf: tuchthuis te Utrecht.

  29-9-1706 Agnitje Jans bedelt met haar moeder Grietje Dous. Straf: Tuchthuis

  voor 2 jaren.

  29-9-1706 Grietje Dous bedelt met diverse landlopers. Was al verbannen. Straf:

  Tuchthuis voor 2 jaren en levenslang verbannen uit stad, steden en

  lande van Utrecht.

  29-9-1706 Clara Jacobs, geb. Keulen, wordt een half uur ten toon gesteld en

  verbannen.

  7-9-1706 Hendrikje Jans van Steenwijck bedelt al 8-9 jaren. Zij wordt verbannen

  uit stad, steden en lande van Utrecht.

  25-1-1707 Idem voor Lijsbet Dircks Koman, geb. Leiden.

  25-1-1707 Idem voor Sara Jans, geb. Haarlem.

  7-5-1707 Idem voor Claes van Beeck, geb. Zwolle, en Lena Claes van der Plas,

  geb. Zwolle. Zij is in ondertrouw met Claes van Beeck. En Johanna

  Rossart (16) en Maria Rossaert (16).

  12-6-1707 Wouter Hendricksz en Neeltje van Pappelendam worden vrijgelaten.

  12-7-1707 Evert Hofman, geb. Osnabrück, bedelt. Straf: Half uur ten toon staan en

  drie jaren tuchthuis of werkhuis te Utrecht en verbannen uit stad, steden

  en lande van Utrecht.

  14-8-1707 Jasper Tuiffhoop (34), geb. Emmerich, heeft bekend zijn huisvrouw

  zonder reden te hebben verlaten en zich begeven te hebben tot

  vagebonden, bedelend langs het land. Hij heeft een vals paspoort op

  naam van Pieter Swiers. Straf: Geselen en verbannen.

  14-2-1708 Gezien het intendit tegen Huijbert Claessen alias den Boer bant het

  gerecht hem wegens excessen en feitelijkheden uit stad en jurisdictie,

  levenslang.

  24-1-1708 Op het verzoekschrift van Aert Dircksz van Ingen condemneert het

  gerecht hem om 14 dagen te zitten op water en brood.

  5-3-1708 Jacques le Compte (45), geb. Geneve, bedelt en steelt en wordt uit de

  stad gezet.

 • 19

  5-3-1708 David Boeckholt (40), geb. Emmerick, loopt met een valse attestatie,

  die hij heeft gekocht voor een ducaton van Borchard van Bremen, op

  naam van ds. Johannes Bosch en diens zoon Peter Bosch,

  schoolmeester van Bucklinge en Horst, die wegens de ruïne door de

  Fransen en het afbranden van kerk en school geld collecteren. Straf:

  Schavot met brief op zijn brost van ‘Arme bedrieger’, gegeseld en

  levenslang verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  31-7-1708 Lammert Jansen, geb. Utrecht, bedelt en wordt uit de stad gezet.

  5-8-1708 Johannes Wammes (24), geb. Culemborg, heeft bekend met zijn broer

  Hermannus Wammes en nog drie anderen ’s nachts tussen 30 mei en 1

  juni met een visaak naar Wijk gevaren en daar in een andere visaak

  gegaan zijn waarin zatern Hendrick Willemsen, Gerrit Aertsz, Roelof

  van Bladeren en Hermen Geurtsen. Zij willen die visaak stelen. Er is

  gevochten. Straf: Verbannen uit stad en jurisdictie. En zijn broer idem.

  29-1-1709 Anthonij Bastiaense van Mechelen en Marritje Koenen van Hamburgh

  bedelen en worden uit de stad gezet.

  6-3-1709 Arien Teunisz Bremaet wordt vrijgelaten.

  21-3-1709 Gezien het intendit tegen Adolph van Barnevelt bant het gerecht hem

  wegens zijn begane misdaad uit stad en jurisdictie.

  21-5-1709 Helena Louis Leva, geb. Waerden, bedelt en wordt uit de stad gezet,

  hoewel zij zwanger is.

  21-5-1709 Aertje Jans, geb. Sliedrecht, en Annigje Jans, in de wandeling genaamd

  Kleijne Anna, geb. Mechelen, bedelen en worden uit de stad gezet.

  28-5-1709 Dirckje Aerts (40), geb. Maaswaal, loopt al jaren te bedelen en heeft

  vier kinderen in onecht geteeld. Van haar eerste kind is zij bezwangerd

  te Jutphaas door ene Thijs. Dit kind leeft nog. Met dit kind heeft zij 12

  jaar gebedeld. Daarna heeft zij kennis gemaakt met Roelof Swaenwijk,

  kleermaker. Bij hem heeft zij twee kinderen, waarvan er nog een in

  leven is. Drie jaar geleden is zij halfzijdig verlamd geraakt. Daarna heeft

  zij zich laten bezwangeren door Cornelis, won. Amerongen, van welk

  kind zij enkele weken voor Pasen is bevallen op de hofstede waar

  Willem Jansen woont. Dit kind heeft zij gegeven aan Kleijne Anna, een

  bedelaarster, om daarmee te gaan bedelen. Straf: verbannen uit stad

  en landen van Utrecht.

  9-9-1709 Gerrigje Jans (in de 30), geb. Leersum, heeft Niesje Henriks de Haas

  gepersuadeerd om met haar te gaan stelen. In de nacht van 29/30-7

  hebben zij in de moeshof buiten de stad, gebruikt door Rijk Jansen van

  Doorn, een partij roomse bonen en poelen gehaald. Straf: half uur ten

  toon en levenslang verbannen uit stad en jurisdictie.

  9-9-1709 Niesje Hendriks de Haas (23-24), geb. Buren, idem.

 • 20

  19-8-1709 Sjaak Cattje van Orleans en Sjan Sjaeck le Grau bedelen en worden uit

  de stad gezet.

  4-6-1710 Frans Nise, geb. Keulen, is 7 jaren geleden van zijn ouders weg

  gelopen en heeft in deze provincie gewerkt als schoorsteenveger. Vier

  weken geleden heeft hij in Cothen zijn slaapplaats in brand gestoken.

  Straf: ten toon gesteld en verbannen uit stad, steden en landen van

  Utrecht.

  22-9-1710 Cornelis Jansz Westeneng (18), geb. Zoelmond, heeft bekend op

  vrijdag 5-9 op de hoek van de Ravenswaaijse steeg bij het huis van

  Aeltje Aelberts, wed. Pieter van Ceulet, onder Ravenswaaij, het huis

  heeft open gebroken en diverse goederen gestolen. Daarna is hij naar

  Rijswijk gegaan waar hij aan de Hogendijk hetzelfde heeft gedaan in

  het huis van Steven Jansz van Offeruk. Straf: Op schavot gegeseld en

  gebrandmerkt en voor 12 jaren in het werk- of tuchthuis opgesloten.

  27-10-1710 Gouda Hermans, geb. Leiden, heeft lange jaren gebedeld. Op 10-3-

  1703 is zij al door Wijk bij Duurstede gebannen uit stad, steden en

  landen van Utrecht. Zij is toch weer terug gekomen. Zij wordt opnieuw

  verbannen.

  27-10-1710 Idem voor Gerrit Doucker.

  25-11-1710 Gezien het intendit contra Anna Stelens bant het gerecht haar uit stad

  en jurisdictie.

  25-11-1710 Gezien het intendit contra Trijntje Stevens bant het gerecht haar

  wegens haar begane misdaad uit stad en jurisdictie.

  19-1-1711 Gezien de conclusie tegen Deliaantje van Santbrenck condemneert het

  gerecht haar wegens haar begane misdaad op 3 dagen water en brood

  en verbannen uit stad en jurisdictie.

  2-2-1711 Jan Hasebroeck, geb. ’s Gravenhage, bedelt en wordt verbannen.

  9-7-1711 Evert Jansz van Dreecht (33), geb. Montfoort, heeft bekend heeft enige

  tijd met vrouw, Margariet Wernaerts, en kinderen gewoond in het

  Rijnpoortstraatje. Hij is betrapt met een sleep om wachtels te vangen.

  Hij is dezelfde nacht met vrouw en kinderen gevlucht. In 12-1705 is hij

  in Utrecht gevangen gezet wegens diefstal. Hij is toen voor 12 jaren

  verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht. Op 8-11-1710 is hij in

  Utrecht geschavotteerd, gegeseld en levenslang verbannen wegens

  diefstal. Hij is daarop gaan wonen in Rijswijk en heeft daarna

  verscheidene diefstallen in de provincie Utrecht gepleegd. 3-4 weken

  geleden heeft hij gestolen te Werkhoven op de hofstede van Willem

  Cornelisz Pijsselman, gelegen voor het huis Beverweerd, en te

  Jutphaas uit de schuur van Hermen Joosten Hesselman, en tussen De

  Meern en Harmelen aan de Heldam uit het huis van Jan Loijen. En

  diverse andere zaken. Straf: Schavot voor het stadhuis, gegeseld,

 • 21

  gebrandmerkt met een strop om de hals en driemaal 12 jaren

  verbannen in het werk- of tuchthuis.

  25-8-1711 Ene Jannes Woodson heeft op het platteland diverse insolentien

  gepleegd met dreigementen en slaan en potten kapot te slaan. Hij is

  niet bij zijn zinnen maar wordt toch in het tuchthuis te Utrecht

  opgesloten.

  16-9-1711 Niesje Hendricks de Haes (26-27) is op 9-9-1709 verbannen. Zij is

  zwanger en zal daarom op een verstolen plaats met garden om de hals

  enige tijd ten toon worden gesteld en levenslang verbannen uit stad en

  jurisdictie.

  6-7-1711 Gezien de conclusie tegen Ignatius Florijn Vroonen en Catharina van

  Sweden zijn huisvrouw, condemneert het gerecht hen om ten toon

  gesteld te worden en verbannen uit stad en jurisdictie.

  7-3-1712 Gezien het intendit tegen Hendrick Dircksz Hollander bant het gerecht

  hem wegens zijn misdaad uit stad en jurisdictie.

  1712 Gerrigje Jans (in de 30), geb. Leersum, is op 9-9-1709 verbannen en

  toch weer terug gekomen. Zij zal op een verscholen plaats ten toon

  worden gesteld en levenslang verbannen uit stad en jurisdictie.

  20-6-1712 Trijntje Stevens (20), geb. Doorn is op 25-11-1710 wegens begane

  misdaden verbannen en toch weer terug gekomen. Zij leeft in onecht en

  hoerdom en is zwanger. Straf: Ten toon gesteld een half uur en

  verbannen uit stad en jurisdictie levenslang.

  20-6-1712 IJda Hendricks (29), geb. Amsterdam, bedelt en loopt met name met

  een man Kleijn Jantje van Nimmegen, alias Schijtebroeckje, en nu weer

  met ene Pieter Laurensz en Elisabeth Jans de Splenger. Zij is zwanger.

  Straf: Schavot ten toon gesteld en verbannen uit stad, steden en lande

  van Utrecht. Elisabeth Jans de Sprenger (33), geb. Amsterdam, idem.

  Pieter Laurensz (37), geb. Stockholm, idem.

  28-11-1712 Gerrigje Jans (in de 30), geb. Leersum, is op 11-9-1709 verbannen en

  in 5-1712 idem. Zij is toch weer terug gekomen. Straf: ten toon gesteld

  en 2 jaren werkhuis in Utrecht en levenslang verbannen.

  29-12-1712 Margariet Roepers, geb. Bergsland van het dorp Wour, bedelt en wordt

  uit de stad gezet.

  31-12-1712 Hendrickje Wilems wordt de toegang tot de stad ontzegd.

  2-6-1713 Francois Goutier, geb. Amiens, bedelt en wordt uit de stad geet.

  18-7-1713 Idem voor Guiljaum Verbessel (in de 40), geb. Hautum bij Vilvoorde in

  Brabant. Hij heeft een vrouw ontvoerd uit het land van Kleef, genaamd

  Helena Willems.

  18-7-1713 Idem voor Helena Willems (22), geb. land van Kleef.

 • 22

  8-12-1713 Margaretha van Deijl (48), geb. Leiden, heeft op 27-4-1713 tot begeerte

  van Geertje Wolters een open briefje geschreven, een houdende aan

  Jan Otten, een aan Jacob Eijmertsz en een aan Aert Eijmerts. In de

  briefjes worden deze personen bedreigd. Zij moeten geld leveren of

  dingen maken. Straf: 15 jaren werkhuis en levenslang verbannen uit

  stad en jurisdictie.

  16-1-1714 In de zaak tegen Cornelis van Nellesteijn condemneert het gerecht hem

  op 14 dagen water en brood.

  16-3-1714 Daniel Stuart, geb. Schotland, bedelt en wordt uit de stad gezet.

  31-1-1714 In de zaak tegen Geurt Reijndersz wordt hij ontslagen uit detentie.

  19-5-1714 Peter van Harderwijck krijgt 14 dagen water en brood.

  14-6-1714 Jan van Muijswinckel idem.

  3-7-1714 Gezien het intendit tegen Cornelis van Nellesteijn bant het gerecht hem

  wegens begane misdaad levenslang uit stad en jurisdictie.

  20-2-1715 Annigje Leenders bedelt en wordt uit de stad gezet.

  20-2-1715 Maria Somers (24) idem.

  4-3-1715 Lijsbeth Jans Wielants (26), alias Lijs de Moffin, geb. Munsterland van

  Bürick, heeft bekend 6 jaren te hebben gebedeld en 4 jaren geleden

  door het Hof van Utrecht is verbannen uit stad, steden en lande van

  Utrecht. Zij vagebondeert o.a. met Anna Cobus le Febre alias Jackertje.

  Op 20-7-1713 is zij opnieuw door het Hof geconfineerd in het tuchthuis

  voor 1 jaar en levenslang verbannen. Nu loopt zij weer met Jackertje,

  Griet met de klompen, Truij Schoenlappersdochter en anderen. Straf:

  Geselen en verbannen.

  4-3-1715 Pieternel Jacobs de Ruijter (56), geb. Goijland, idem.

  6-6-1715 Cornelis Huijbertsz van Werkhoven (in de 40), in de wandeling

  genaamd Kees Loerick, heeft bekend op 12-3-1713 ten huize en

  herberg van Dirck van Nijkerck, hospes in de herberg waar het Kasteel

  Duurstede uithangt met een mes geaggresseerd en zwaar verwond te

  hebben Jan van Muijswinkel, burger en inwoner van Wijk bij Duurstede.

  Hiervoor heeft hij een boete gekregen van 300 gulden. Hij is niet bij

  machte dit te betalen. Op 11-3-1714 heeft hij Cornelis de Wael, burger

  van deze stad, met zijn mes geaggresseerd en twee zware wonden

  toegebracht. Straf: Schavot en zes jaren werkhuis en levenslang

  verbannen uit stad en jurisdictie.

  28-6-1715 Wouter Hendricksz (30), geb. Buren, en zijn vrouw Neeltje van

  Pappelendam hebben verscheidene landlopers en bedelaars bij zich

  laten logeren, waaronder fameuze gauwdieven, waarvan enigen reeds

 • 23

  met de dood zijn gestraft. Zij worden verdacht van helen. Straf: Schavot

  en levenslang verbannen.

  28-6-1715 Neeltje van Pappelendam idem.

  5-10-1715 Jan Kelenaer alias Jan Blindeman bedelt al jaren en wordt uit de stad

  verbannen.

  7-10-1715 Idem voor Jan van Dinteren (74), geb. Dinteren.

  19-10-1715 Idem voor Elisabeth Pascal (26), geb. Valencienne.

  19-11-1715 Idem voor Martinus Boucourt.

  6-4-1716 Idem voor Margareta Barents, geb. Leeuwarden.

  6-4-1716 Idem voor Geertje Stoffels, geb. Naarden.

  6-4-1716 Neeltje van Pappelendam (40), geb. Wijk bij Duurstede, heeft bekend

  bedelaars in huis te ontvangen, zowel mannen als vrouwen, waaronder

  fameuze gauwdieven. Straf: schavot en verbannen levenslang.

  5-11-1716 Merritje Pieters (54), geb. Amsterdam, bedelt en wordt verbannen.

  5-11-1716 Idem voor IJda Aelberts (63), geb. Arnhem.

  3-8-1717 Josua Nonswijck wordt verbannen wegens vechtboeten, levenslang uit

  stad en vrijheid.

  16-11-1717 Gezien het intendit tegen Anthonij van Scherpenzeel verbant het

  gerecht hem levenslang wegens vechtboeten uit stad en vrijheid.

  12-7-1718 Gezien de conclusie tegen Gerarda Koot wegens haar ongebonden en

  roekeloos leven en op 11-10-1717 een oude vrouw, Willempje,

  huisvrouw van Hendrick van Schouwenbergh, heeft geslagen en in het

  gezicht zeer gekrast en mishandeld. Zij heeft hiervoor een boete

  gekregen maar kan niet betalen. Zij heeft bovendien enige

  burgerskinderen aan het huis van haar moeder opgehouden en daar

  halve en hele nachten zoveel geweld gemaakt met dansen, zingen,

  springen e.d. waardoor de buren in hun nachtrust zijn belet. Zij scheldt

  haar buren uit voor hoeren en mishandelt haar moeder regelmatig.

  Straf: Om over haar rechten de stads stenen tweemaal om de markt te

  dragen en 3 weken water en brood.

  5-9-1718 Jacobus van Westrik (21), geb. Wijk bij Duurstede, heeft bekend op 29-

  8 vruchten te hebben gestolen uit de tuin van schepen Cornelis

  Jongbloet. Straf: Een half uur ten toon gesteld met een keten appels om

  zijn hals en 14 dagen water en brood.

  11-3-1719 Jannetje Jans Verbeek (49), alias Jannigje van Haarlem, bedelt. Zij

  heeft in het werkhuis gezeten wegens kwaad leven en diefstal. Zij is

  gebrandmerkt en verbannen. Vorig jaar heeft zij uit huis en steenoven

  van Jacobus Geurtsz omtrent het Leksveer kleren gestolen. Aan de

 • 24

  Stenenbrug heeft zij jenever geëist. Na weigering heeft zij de vrouw

  driemaal in haar gezicht geslagen. Straf: geselen, brandmerken en 6

  jaren in het werkhuis en levenslang verbannen.

  11-7-1719 Het gerecht gezien de stukken contra Jan van Muijswinkel condemneert

  hem tot 14 dagen water en brood.

  23-1-1720 Jannigje Harmens heeft enig hout of spaan gestolen van Henrik van

  Harpen, die haar heeft betrapt. Vele injurieuze woorden. Straf: 8 dagen

  water en brood.

  1-2-1720 Anthonie Lamare wordt ontslagen uit detentie.

  3-4-1720 Hendrick Jacobsz (21), geb. St. Huijbertsland in het land van Luik, heeft

  bekend als ketellapper te bedelen. Hij heeft een vrouw tegen haar wil

  oneerbaar mishandeld. Vorig jaar heeft hij in Veenendaal, toen de

  roomse kerk uit ging, een getrouwde vrouw nagelopen en haar rokken

  opgevat en haar schaamte ontdekt. Doordat de vrouw om hulp riep,

  moest hij haar loslaten. Dat heeft hij nog bij een vrouw gedaan in die

  buurt. Op 19-3 zat hij aan het zandpad op de Wijkerweg tussen de

  Landscheiding en de hofstede den Riebeek. Toen kwam er een vrouw

  uit Doorn. Die liep hij na met een mes en dreigde haar vleselijk te

  bekennen. Tijdens het worstelen heeft de vrouw het mes weg gegooid.

  Op haar roepen kwamen eindelijk mensen, zodat hij haar verliet en weg

  ging. Straf: Schavot, gegeseld en gebrandmerkt en 10 jaren werkhuis

  en verbannen uit stad en jurisdictie.

  9-6-1721 Gezien de conclusie tegen Godert van der Mienen die zijn vrouw

  verscheidene malen heeft mishandeld en gedreigd te vermoorden en

  gesmokkeld, condemneert het gerecht hem tot 14 dagen water en

  brood.

  11-2-1722 Ab: Prijs (53), geb. Maurik, hoefsmid te Wijk bij Duurstede, heeft op 16-

  1 bij het sluiten van de poort fruit gestolen uit een boomgaard. En

  diverse andere zaken. Straf: Schavot, gegeseld en verbannen uit stad

  en jurisdictie.

  12-1-1722 Hans Jurrien Crant, gewezen soldaat, geb. Frankfurt, bedelt en wordt

  uit de stad gezet.

  12-1-1722 Idem voor Michiel Muller, geb. Lotharingen, en Geertruijt Helt, zijn

  huisvrouw, geb. Koblenz.

  9-10-1722 Idem voor Lena Arents, geb. Wesel.

  22-9-1722 Gezien het intendit tegen Jan Petersen van Harderwijck alias Jan

  Mecke, bant het gerecht hem wegens diefstal uit stad en jurisdictie

  levenslang.

 • 25

  11-11-1722 Gezien het intendit tegen Herman Petersen, won. Cothen, bant het

  gerecht hem wegens geweldpleging onder de jurisdictie van de stad

  levenslang uit stad en jurisdictie.

  6-3-1723 Johannes Adam Koffer (40), geb. Effendorff in Zwitserland, bedelt en

  wordt verbannen.

  14-4-1723 Trijntje Stevens (31), geb. Doorn, heeft bekend een ongebonden leven

  te leiden en verbannen te zijn. Zij is opnieuw zwanger en heeft een kind

  gebaard. Straf: schavot, gegeseld en levenslang verbannen uit stad en

  jurisdictie. Zij heeft drie kinderen in onecht verwekt, waarvan er een

  dood is en nog twee leven. Zij bekent nu zwanger te zijn geworden voor

  de prijs van een ducaton van een heer die zij niet kende.

  14-4-1723 Cornelia Ancept, geb. Turnhout, bedelt en heeft in het tuchthuis

  gezeten. Zij heeft bijna twee jaar in onecht geleefd met Gerrit Jansen

  van Doesburg. En heeft geconverseerd met andere gauwdieven en

  landlopers, zoals Maria Pierlala, Caat Jantje van Huijsen en anderen.

  Straf: Schavot en verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.

  14-4-1723 Gerrit Jansen van Doesburg bedelt al jaren en heeft een vrouw met

  twee kinderen en loopt nu met een bijzit en hoer genaamd Cornelis

  Ancept. Hij gaat ook wel om met de Brabantse Kaat, die hem ook met

  een mes een wond heeft toegebracht die bijna dodelijk was, waarvan hij

  te Ouderkerk is genezen. En met Kreupele Carel en Maria van Pierlala,

  op de lijst der zwartmakers bekend. Hij heeft in het tuchthuis te Utrecht

  gezeten. Straf: Schavot en verbannen uit stad, steden en lande van

  Utrecht.

  13-5-1723 Jacobus van Bearne heeft twee hoenders van zijn buren dood geslagen

  en verborgen onder zijn bed. Straf: 8 dagen water en brood.

  13-5-1723 Gerrit van Banckhem (18) bedelt van der jeugd aan. Straf: verbannen

  levenslang uit stad en jurisdictie.

  12-2-1724 Idem voor Anthonio Marmade, geb. Milaan, en Margareta Anthoni, zijn

  huisvrouw, geb. Milaan.

  28-3-1724 Idem voor Noël Charlius, geb. Lion.

  21-6-1724 Leendert Cornelissen Vernoij (29), geb. en won. alhier, heeft bekend

  ten plattenlande te bedelen. Hij steelt ook wel in de stad. Straf: Schavot,

  gegeseld en 4 jaren in werkhuis te Utrecht en levenslang verbannen.

  6-10-1724 Joris Rabijn en Bartholomeus Valé bedelen en worden uit de stad

  verbannen.

  23-6-1726 Idem voor Christiaan Mulder (69), geb. Wartsenleben in Saxen.

  3-7-1725 Gezien het intendit tegen Peter Valck en Francois Porseck bant het

  gerecht hen levenslang uit stad en jurisdictie.

 • 26

  13-7-1725 Matthijs van der Zwaan (40), geb. Maastricht, bedelt en wordt

  verbannen.

  12-3-1726 Idem voor Gerrit Ceessen, geb. Ham in Münsterland.

  13-5-1726 Idem voor Anna Maria Elisabth, geb. Lipstad.

  13-5-1726 Idem voor Maria Capell (23), geb. Oost-Indië.

  30-7-1726 Idem voor Jelis Croes (60), geb. Hal, en Peter Lam (50), geb. Paltz.

  23-7-1727 Idem voor Jean Garrois, geb. Bajong in Frankrijk.

  14-1-1728 Idem voor Hendrina Schut, geb. Amsterdam.

  14-1-1728 Idem voor Ferdinand Bontan (51).

  5-5-1728 Idem voor Catrijn Elders, geb. Venlo. Zij heeft als dienstmaagd

  gewoond bij Cornelis van Vogelpoel en heeft zich door diens knecht

  laten bezwangeren zonder enige trouwbeloften en aldus als hoer laten

  gebruiken. Toen zij zwanger was, zei ze betoverd te zijn. Zij heeft

  eerlijke mensen hiervan beschuldigd. Zij heeft abortus willen opwekken

  door veel te drinken en te braken. Zij liet iedere keer veren, haar, een

  muis, kikker en stukken slang zien aan diverse mensen om, was het

  mogelijk, de hele stad met overgelovigheid te vervullen. Zij heeft ook

  gestolen en die goederen weer verkocht. Straf: verbannen uit stad en

  jurisdictie.

  11-2-1729 Elisabeth van der Pol bedelt en wordt verbannen.

  26-2-1729 Idem voor Helena Jans Drjaer (25-26).

  26-2-1729 Idem voor Jurrien Fredericks en Magteld Kaspers.

  28-6-1729 Maria van Dregt (24), geb. en wonende Wijk bij Duurstede, is door de

  armenbeurzen alhier door aanbesteding onderhouden en opgevoed en

  zich toch nog zeer jong zijnde heeft begeven tot een onkuis en

  ontuchtig leven en haar verlopen in hoererij, waarover zij in 1722 voor

  14 dagen op water en brood is gezet. Zij is daarna opnieuw

  bezwangerd en heeft een half jaar geleden een kind gebaard dat kort

  daarna is gestorven en door de diaconie begraven. Zij heeft zich daarna

  op de singel, wallen en andere plaatsen in het aanzien van jongens en

  meisjes als een hoer laten gebruiken. Straf: een jaar tuchthuis.

  3-10-1729 Catharina Stockman (30), geb. Meskede in Keuls Sauerland, heeft

  bekend van de jeugd aan te bedelen en stelen en vier maanden

  geleden in de stad Saust in het land van der Marck publiek is gegeseld

  en verbannen. Daarna is zij weer gaan bedelen en stelen, ook in Wijk:

  nl. uit het huis van Jacob Pater, het huis van schepen Antonij van

  Soest, het huis van Jacob Kloot, het huis van Klaas van Elden buiten de

  Veldpoort, het huis van de weduwe van Aart Westeneng aan de

 • 27

  Kromme Rijn. En te Culemborg aan het veerhuis. Straf: Schavot

  gegeseld, en verbannen uit stad en jurisdictie.