Nadere Toegang op inv. nr 2491 uit de Notariële archieven ...NT00063_2491 Nadere Toegang op inv. nr...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nadere Toegang op inv. nr 2491 uit de Notariële archieven ...NT00063_2491 Nadere Toegang op inv. nr...

 • NT00063_2491

  Nadere Toegang op inv. nr 2491

  uit de Notariële archieven tot 1896,

  1621-1895 (63)

  z.j.

  z.n.

 • 2

  Inleiding

  In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van notaris Petrus Bosch uit Wijk bij Duurstede over de periode 1620-1636. Het gaat hier om inv.nr 2491: Protocol van 1621-1626.

 • 3

  Regesten 03-01-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 001 Jan van Schayck te Neerlangbroek, cs Gerrit van Wijborgh INHOUD: te gaan naar den Haech voor het verkrijgen van een afrekening BIJZONDERHEDEN: cs; Jan Gerritss Knijff te Coten, Cornelis Tueniss de Roy te Coten, Cornelis Corneliss Brauwer, Helmer Willemss, GerritDirckss Goes en de Gijselman van Werkhoven. -------------------------------------------------------------------------- 03-01-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 002 Gerrit Aelbertss, smit te Langbroek Gerrit Wijborgh INHOUD: te gaan naar den Haech voor het verkrijgen van een afrekening. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 04-01-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 002 Jacob Vermeeren Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor verkrijgen van een afrekening. BIJZONDERHEDEN: cs Willem Hendrickss van Schalkwijck -------------------------------------------------------------------------- 05-01-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 003 Philips Maess Hendrick Willemss Velthoen INHOUD: te innen de achterstallige hypotheek op het huis van Jan Janss de Roy BIJZONDERHEDEN: gedaan ten huize van party 2 aan de Merckt -------------------------------------------------------------------------- 12-01-1621 Bosch, Petrus Testament 2491 003 Maria Hendricksdr huisvr. van Harmen Adriaenss Verheyde INHOUD: erfgen: Thyman en Maycken, haar kinderen; Adriean en Jan Verheyden; Jutken Hendricksdr; Willem van Worckum en Elis Hendrickss. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 14-01-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 005 Cornelis Janss de Wit en Gijsbert Gijsbertss Hol Gerrit Wijborch INHOUD:

  te gaan naar den Haech voor verkrijgen van een afrekening. BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------

 • 4

  15-02-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 006 Cornelis Janss van Sudeweert en Hendrick Gerritss 'tHoen Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor het verkrijgen van een afrekening BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 02-03-1621 Bosch, Petrus Testament 2491 006 Gauken Adriaens jongedr op de Noort INHOUD: erfg. Willemken Jansdr de Witt BIJZONDERHEDEN: gedaan ten huize van Jan de Witt op de Noort -------------------------------------------------------------------------- 14-03-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 007 Rochus Adriaenss Biester te 't Goy cs Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech om te verkrijgen een afrekening. BIJZONDERHEDEN: cs Jan Eersten te Schalckwijck, Cornelis Dirckss Cuycken te Schalckwijck en Wautken Dickcky wed van Jacob Adriaenss van Rossum. -------------------------------------------------------------------------- 15-03-1621 Bosch, Petrus Testament 2491 008 Cunera van Bemmel huisvr van Jaques de Jouchier INHOUD: erfg. Dirck en Deliaentken van Bemmel, kinderen van haar broer Jasper van Bemmel; Reynier, Lysbeth en Janneken van Bemmel, haar broer en zusters. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-04-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 009 Jonker Eustatius van Asewijn Engelbert Poren, burgemeester te Beeckbergen. INHOUD: het waarnemen van processen in de graafschappen van Berge BIJZONDERHEDEN: betreft het Costerbroeckse slag, het Langeslag, het Korteslag, het Buckenhorst en het Kuylcken. -------------------------------------------------------------------------- 29-04-1621 Bosch, Petrus Testament 2491 010 Neeltgen Jacobsdr Daemen, wed van Dirck Hendrickss 'tHoen INHOUD: erfg. Hendrick Dirckss, Daen Dirckss en Jacobgen Dircksdr 'tHoen, haar kinderen BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 30-04-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 012 Francois La Mere, capiteyn, luitenant van Ritm. Sterckenborch Samuel de Romare, proc. voor de gerechte van Wijck

 • 5

  INHOUD: het uit zijn naam waarnemen van processen voor de gerechte van Wijck BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 15-05-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 013 Jan Corneliss van Vogelpoel Joachim Verspuel, proc. voor de gerecht van Wijck INHOUD: Bekent schuld van 221 gulden 12 stuyvers,voor verkregen landpacht van jonker Adriaen van Lanscroen. Betaling geschied in drie termijnen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 31-05-1621 Bosch, Petrus Vidimus 2491 014 Hendrick Baltuss en Jan Corneliss Elias van Andeweert INHOUD: Verklaren voor Elias van Andeweert werkzaamheden te hebben verricht in de vorm van het afsnijden van rietbossen buitendijks. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 07-06-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 015 Peter Janss, molenaar te Wijck Jacob Adriaenss te Yselsteyn INHOUD: de goederen te eisen van Gerrit Cornelis Vos zoals bij de koop is overeengekomen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 05-07-1621 Bosch, Petrus Akkoord 2491 015 Augustijn van Sombeeck Janneken de Vrient, wed Hendrick Teuniss de Vrunt INHOUD: Het uitvaeren van de muur van zijn loods achter zijn huis in de Oeverstraat recht over de Muntstraat BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 05-07-1621 Bosch, Petrus Testament 2491 016 Adriana Wijer Harmansdr wed Jacob Dirckss de Roy INHOUD: erfgen. Anna Willemsdr dr Cruyff;Theunis Janss en GeertruytJans, kinderen van haar eerste man Jan de Cruyff;Janneken Jacobs en Dirck Jacobss, kinderen van Jacob Dirckss de Roy. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 07-07-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 018 Jonker Johan van Hattem, cs Joachim Verspuel, procureur INHOUD: het vorderen van een inventaris van Jonker Joriphaes van Hollant en Joffr. Anna van OldenBarnevelt

 • 6

  BIJZONDERHEDEN: in proc. voor Joffr. Hester van Esfelt, wed. jonker Willem van Hattem -------------------------------------------------------------------------- 22-07-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 019 Steven Corneliss van Cortlant Jacob van Meekerck INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 02-08-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 019 Cornelis Huybertss de Roy en Lijsbeth Harmans van Velpen Jacob Willemss van Prattenborch te Amerongen INHOUD: het transporteren van alle percelen van landerijen welke Lijsbeth Harmans van Velpen heeft ge-erfd van moeder Anna Jans van Velpen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 27-08-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 020 Jan Corneliss van Vogelpoel aan de Wijckersloot Hendrick Willemss Velthoen INHOUD: Het innen van alle ten zijne gunste uitstaande tegoeden van;Cornelis Willemss te Overlangbroek, Aelbert van Seyst, Jan Harmanss, Cornelis Corneliss van Horen, Anthoni Reyerss int Veer,Cornelis Janss te Werkhoven, Berent Jacobss in de Tollesteegh,Anthonis de Bruyn. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-09-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 021 Jonker Jacob van Eyck, te Heusden Mr Hendrick van Detten, Matheus Stochius en Joachim Verspuel INHOUD: het nemen van actuele possessie en andere beneficien staende onder de collatie van de Prince van Oranien. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 24-09-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 022 Jonker Eustatius van Aessewijn Engelbert Pooren, burgerm. te Heerenberge INHOUD:

  uit zijn naam te verheffen en te ontvangen het leen de Wesenhorst en het goet Sonderen te Mecchelen.

  BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 03-10-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 022 Jan Theuniss Carpentier Joachim Verspuelde, procureur INHOUD: het waarnemen van al zijn zaken BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------

 • 7

  03-10-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 023 Neelken Peters, wed van Anthonis Willemss Vastrick Joachim Verspuelde, procureur INHOUD: haar zaken waar te nemen BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 14-10-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 023 Geerloff Lucass Cas Mr Jacob de Wijs INHOUD: een schuld te eisen van Jacob Gijsbertss van Emmenes en Maycken Aertsdr, erfg. van Aert Geurtss Crieckenberch, wegens een obligatie van 212 gl en 10 st van datum 25 Mei 1608. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 25-10-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 024 Willem Peterss Vlaming, te Schoonhoven Gerrit Wijborch INHOUD: te eisen van Hendrick Hendrickss van Wiel 49 gl met interest en van Dirck Coenraetss Schipper te Tiel 167 gl met interest. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 14-11-1621 Bosch, Petrus Procuratie 2491 025 Jonker Eustachius van Aesswijn, heer van Wesenhorst Engelbert Poor, burgem. te s'Heerenberch INHOUD: De pachten te innen die hij achter is in het Kerspel van Gendringen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 03-12-1621 Bosch, Petrus Erfrecht 2491 025 Hendrick Robbertss en Anna Dircksdr. Peter Willemss van Somdt INHOUD: Uitkoop van erff. en besterff. tbv Appelonia Depenen, wed. van Huybert Dirckss, welke Anna Dircksdr van haar overleden broer heeft. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 08-01-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 026 Claes Lubbertss van Arnhem Goossen Janss Besiender INHOUD: overdracht van een in hoogduits geschreven acte dd 13 october 1621. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 08-01-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 026 Gosen Janss Besiender Claes Lubbertss van Arnhem INHOUD:

 • 8

  antwoord op ontvangen brief in hoogduits BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 14-01-1622 Bosch, Petrus Testament 2491 027 Aert Wolss INHOUD: erfg. Andries Janss, oudste zoon van Catalina Wolfs, zijn nicht; Willem Corneliss, zoon van Cornelis Beerntss; alle kinderen van Catharina Wolfs en Jan Beerntss BIJZONDERHEDEN: 27-01-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 028 Jan van Schayck in Nederlangbroek cs Gerrit van Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech om afrekening te vragen voor verleende diensten, gedaan in de zomer van 1621. BIJZONDERHEDEN: cs, Jan Gerritss Knijff te Cothen, Cornelis Corneliss Brauwer, Cornelis Pijsel, Jacob Aertss van Wijck en Cornelis Dirckss de Cruyff te Cothen. -------------------------------------------------------------------------- 28-01-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 030 Gerrit Stevenss van Velpen Samuel de Ramare INHOUD: om uit zijn naam te ageren BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 28-01-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 030 Cornelis Willemss Pijselman Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor afrekening van verleende diensten, gedaan in de zomer van 1621. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 29-01-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 031 Aert Harmanss van Wijck Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor afrekening van verleende diensteb, gedaan in de zomer van 1621. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 29-01-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 031 Cornelis Peterss Prins, te Driebergen Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor afrekening van verleende diensten, gedaan in de zomer van 1621

 • 9

  BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 13-02-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 032 Jacob Janss van Leerdam, Hendrick 'tHoen en Thyman Aertss Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor afrekening van verleende diensten, gedaan in de zomer van 1621. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 17-02-1622 Bosch, Petrus Testament 2491 032 Claes Gerritss van Bemmel en Cornelia Adriaenss van Bosch INHOUD: erfg. zijn voorkinderen bij Maria Adriaenss van Maseyck, zijndeMeyntgen, Elisabeth, en Adriaen; kinderen uit huidige huwelijk, zijnde Gerrit, Maychen, Aeltgen, Teuntgen, Merigjen, Adriaen en Willem. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 10-03-1622 Bosch, Petrus Vidimus 2491 034 Barbara van Leeuwen, huisvr. van Aert van Hattem INHOUD: verzoekt attestatie de vita BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 13-03-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 034 Peter Aelbertss van Velpen, Huybert Willemss en Willem Daenss Jan Hendrickss INHOUD: verklaring betreffende ziekte BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 18-03-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 035 Johan van Hattem en Sophia van Amerongen Jan Beyndop INHOUD: om mede namens Francoise van Amerongen bij Johan Bernardt Weller, zaken te liquideren. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 01-04-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 035 Judith van Schuylenborch, wed van Harman van Bleyesteyn Jan van Pechhoven INHOUD: waarnemen van processen tegen Dirck van Oudewaeter BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-04-1622 Bosch, Petrus Plecht 2491 036 Gauda Goes, wed van Cornelis Loeven Jan Claess Helberch

 • 10

  INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 13-04-1622 Bosch, Petrus Akkoord 2491 036 Gerrichgen Dirckx, huisvr. van Aert Elisen Tueys Cornen INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 29-04-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 037 Eustatius van Aessewijn Cornelis Stevenss INHOUD: namens hem op te treden in het kerspel van Genderingen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 29-04-1622 Bosch, Petrus Testament 2491 037 Dirck Baltuss in de Eng en Dirckgen Cornelis Adriaensdr INHOUD: erfg. zijn zusters. BIJZONDERHEDEN: 19-05-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 039 Hendrick Verschuer Ernst van Meerten INHOUD: schuld op te eisen van Abraham Gorke BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 22-05-1622 Bosch, Petrus Erfrecht 2491 039 Jan Dirckss van Thyen Peter Willemss van Somdt INHOUD: Erff. en besterff. namens Appellonia van Dieperen BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 02-06-1622 Bosch, Petrus Erfrecht 2491 040 Gerrit Gerritss, en Neeltje Dirckss Thyen Peter Willemss Somdt INHOUD: erff. en besterff. namens Neeltje Dirckss en haar broer Huybert BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 05-06-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 040 Geerloff Lucass Cas en Dirckgen Pauwels Herman Leuwen te Wesel INHOUD: verkoop van een huis uit de erfenis van Judith Pauwels aan Willem Broeckhuysen BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------

 • 11

  12-06-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 041 Jan van Zuylen van Nyevelt Peter Corneliss INHOUD: het overwijzen van een gedeelte van het Melcknijsche Slach aan de heer Dijckgraeff BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 12-06-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 041 Anthonis Gijsbertss van Velpen, cs Cornelis Gijsbertss van Velpen INHOUD: verkoop van zes are lant aan Willem Aertss. boven; Gijsbert Beerntss beneden; Cornelis de Ridder strekt; tot aan de Landscheidunghe BIJZONDERHEDEN: cs; Gijsbert Willemss van Cleeff, Gijsbert Willemss van Bemmel -------------------------------------------------------------------------- 25-06-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 042 Aert Hermanss van Schevichoven, cs 1. Jacob Gerritss van Eyndoven, cs 2. INHOUD: te reizen naar Utrecht om te pleiten bij de Ed. Mog, Heren BIJZONDERHEDEN: cs 1. Jan Tuenis van Velpen, Cornelis de Cruyff, Gerrit Hendrickss Bieser van der Velde, Tuenis van Noort, Claes Gerritss van Bemmel, Dirck Jacobss, Tuenis Janss, Willem Hendrickss, Cornelis Hendrickss Goes, Jan Tueniss Verbrug, Cornelis Jacobss Goes, Cornelis Jacobss van Eyndoven, Tuenis Janss de Wit, Jan Aertss in de Eng, Tuenis Corneliss Sprong, Jan Peterss, Jan Corneliss Spithoven, Gerrit Janss de Wit. cs 2. Otto van Leuwen, Willem Gerritss Cluyting, Adriaen Samuelss van Noy, Peter Gerritss van der Velde. -------------------------------------------------------------------------- 18-07-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 043 Aert Harmans van Schevichoven cs Cornelis de Cruyff INHOUD: te transporteren aan Justus van Rysenborch vijf morgen land genaamd "de Doos" en aan Cornelis Corneliss Goes de helft van zeven hont land aan de Achterwech. BIJZONDERHEDEN: cs. als momber van de kinderen van Jan Corneliss Joosten, wedn, van Aeltgen Janss. -------------------------------------------------------------------------- 18-07-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 044 Meus Claess, te Odijck Aert Harmanss van Schevichoven INHOUD:

 • 12

  schadeloos stelling voor de gevoerde administratie voor de kinderen van Jan Corneliss Joosten BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 20-07-1622 Bosch, Petrus Testament 2491 044 Cornelis van Ommeren INHOUD: erfgen. Gerrit van Ommeren, jongste zoon; Jan van Ommeren, oudste zoon; alsmede zijn overige zeven kinderen, Dirckgen, Hendrick, Aertgen, Metgen, Gijsbertgen, Walraven en Gerrit, allen geprocreerd bij Evertgen van Malbuirch BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 13-08-1622 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 045 Jan Simonss Heyngst en Elisabeth van Baeren van Schonouwen INHOUD: erfgen. Roeloff van Schonouwen; Willemghen van Baeren van Schonouwen; de nagelaten kinderen van Justus van Baeren van Schonouwen; Jannichgen Willemsdr van Neerdijck; JannigenSimonss van Heyngst. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-09-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 047 Anthonis Wolfertss Johan Bergayck INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-10-1622 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 047 Harman de With Jonker Johan van Nyevelt INHOUD: verklaring betreffende party 2 en jonker N. Lanscroen BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-10-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 047 Tuenis Meliss Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor een afrekening na verleende diensten BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 01-11-1622 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 048 Marchgen Evertsdr, vrouw van Jan Corneliss van Blanckensteyn INHOUD: erfgen. Lysghen Adriaensdr, huisvrouw van Maes Janss; Aeltghen Thomasdr, wed van Adriaen Janss; Cornelis Thomass; Thuenis Thomass; de kinderen van Jan Thomass BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------

 • 13

  18-11-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 049 Jan Corneliss van Vogelpoel Joachim Verspuel INHOUD: om in zijn naam te ageren BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 26-11-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 049 Elis Bastiaenss, te Werckhoven Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haegh voor afrekening van verleende diensten. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 27-11-1622 Bosch, Petrus Transportakte 2491 049 Jacob van Bijler en Gysbert van der Ghrijn, zijn momber Aeltgen van Bijler INHOUD: een koopmansbrief, sprekende op Jacob Gijsbertss Emmenes en Sweer Stoffelss. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 12-12-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 050 Cornelis Huybertss de Roy en Lysbeth Hermansdr van Velpen Splinter Hermanss van Velpen INHOUD: in hun naam te verkopen alle goederen uit de nalatenschap van Annichgen, overleden vrouw van Dirck Lam BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 18-12-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 050 Joosghen Lambertsdr, wed van Cornelis Dirckss van Spithoven Jan Corneliss van Spithoven, haar zoon INHOUD: te gaan naar Utrecht om uit haar naem vier morgen land te verheffen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 24-12-1622 Bosch, Petrus Testament 2491 051 Beatrice van Heumen, wed van Juliaen d'Appelon INHOUD: erfg. Anthonis SClarano, haar huis, staande in de Achterstraet, daer de bank van lening gehouden wordt. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 29-12-1622 Bosch, Petrus Procuratie 2491 052 Lijntje Jansdr, wed van Jan Corneliss Jan Hendrickss Lieffland, haar broeder. INHOUD: penningen te ontvangen uit de nalatenschap van Jannichge Soetelaers, haar zuster.

 • 14

  BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 23-01-1623 Bosch, Petrus Transportakte 2491 053 Gerrit Dirckss Goes Cornelis Meertens te Derthuysen INHOUD: afrekening na ontvangst van penningen uit den Haech BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 26-01-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 053 Jan Lambertss van Rijerweert, cs Lambert Janss van Rijerweert en Grietgen Jansdr de Roy. INHOUD: verklaring tot recht van de langstlevende. BIJZONDERHEDEN: cs; Rutger Lambertss van Rijerweert, Jan Gregoriss van Swol als man van Grietgen Lambertsdr van Rijerweert, Maychgen Lambertsdr van Rijerweert. -------------------------------------------------------------------------- 05-02-1623 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 054 Gijsbert Gijsbertss van Cleeff en Annichge Henricksdr van Grol INHOUD: gedaan ten huize van de comparant aen de Veltpoort. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 06-02-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 054 Theuntgen Gijsbertsdr van Doorn Jan Frederickss INHOUD: voldoening bij erff. en besterff, BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 18-02-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 055 Gijsbert Thijmanss David van Zuylen van de Natewisch INHOUD: verklaring m.b.t. het uitbetalen namens party 2. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 18-02-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 056 Mr Matheus Stochius Crispijn Robbertss INHOUD: machtiging tothet innen van inkomsten BIJZONDERHEDEN: gemachtige van David Colljer -------------------------------------------------------------------------- 06-03-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 056 Isbrant Isbrantss de Vrede

 • 15

  Roeloff Provo INHOUD: te gaan naar dden Haech voor afrekening van diensten BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 10-03-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 057 Hendrick Dirckss Mr Aernt van Hornhoven INHOUD: het vorderen van de woning van Nellichge Jans, wed Oudewert BIJZONDERHEDEN: 27-03-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 057 Balthasar Vosch Joachim Verspuel INHOUD: uit zijn naam te ageren BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 04-04-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 058 Cornelis Janss van Broekhuysen, cs Evert van Wede INHOUD: BIJZONDERHEDEN: cs, Roeloff Hertgens van Smevelt, Theunis Sandersen -------------------------------------------------------------------------- 09-04-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 059 Grietgen Jansdr, wed van Aelbert Gerritss Volckert Gerritss Bieser, cs INHOUD: verklaring ontvangst betaling op verkoop huis BIJZONDERHEDEN: cs; en Marie Claesdr (echtel.); Cornelis Corneliss, (zoon van Marie Claesdr) -------------------------------------------------------------------------- 11-04-1623 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 058 Gerrit Willemss Bieser en Jannichgen Gerritsdr INHOUD: erfg. Lambert Lambertss; Joosgen Lambertss; de kinderen van Hendrick Lambertss; de kinderen van Gerrit Gerritss; de kinderen van Hendrikck Willemss Bieser m.n. Gerrit, Teuntgen, Maychgen, Grietgen, Neeltgen; de kinderen van Jan de Wit van de Velde m.n. Willem, Cornelis, Gerrit en Theunis, geprocr. bij Willemgen Hendrikx, en Gerrit en Willemgen, geproc. bij Lijsgen Gerritsdr; Willemgen Jans van Blockhoven. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 25-04-1623 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 060 Annichgen Hendricksdr van Grol, huisvr van Gijsbert van Cleeff INHOUD: erfgen. Trijntgen Adriaens, wed van Lambert Janss, haar moeye; Jan Hendrickss van Grol, haar broer; Jacob van Grol, haar broer;Fransgen

 • 16

  Gijsbertsdr van Cleeff; Hillichgen Jans, wed van Peter Janss; Annichgen en Maychgen van Grol, haar zusters. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 07-05-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 061 Willemgen Cornelisdr Harm Aertss INHOUD: te verkopen een stuk grond aan de Heuvelstraat te Rijswijck BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 17-05-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 062 Heyltgen Dircksdr, wed van Dirck Thomass, cs Anthonis van Middelcoop INHOUD: te innen de nog uitstaande schulden aan Dirck Thomass BIJZONDERHEDEN: cs; Frederick Harmanss van Isendoorn, Wijnandt van Bijler en Cornelis Carlen, executeurs van het testament van DEirck Thomass. -------------------------------------------------------------------------- 21-06-1623 Bosch, Petrus Testament 2491 063 Joosgen Franscken van Wassenaer INHOUD: BIJZONDERHEDEN: gedaan ten huize van testatrice in de Muntstraat. -------------------------------------------------------------------------- 17-07-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 063 Anshelmus van Blommeweert Cornelis de Cruyff INHOUD: uit zijn naam processen waar te nemen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 25-08-1623 Bosch, Petrus Testament 2491 064 Agnes Gilkens INHOUD: erfgen. Frederick Harmanss van Isendoorn; Mans Janss; Jan Andriess Vosch. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-09-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 066 Judith Claes, huisvr van Cornelis Otten Cornelis Corneliss Hertoch INHOUD: verklaring terzake van betaalde rente door Meerten de Goyer BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-10-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 066 Beatris, wed van Willem Janss te Coten in de Osseweert Jan Anthoniss van Schalkwijck

 • 17

  INHOUD: in haar naam te ageren in de kleine rol BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-10-1623 Bosch, Petrus Procuratie 2491 066 Gijsbert Gijsbertss van Cleeff Hendrick Willemss van Cleeff INHOUD: om uit zijn naam betaling te eisen van Harman Corss Spiesemacker BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-10-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 067 Set Janss Anthonis Wulphertss INHOUD: verklaring betreffende een ruzie op een bruiloftsfeest BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 17-12-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 068 Hillegonda Dircksdr, wed Jan Gerritss Boschman Mr Jasper de Roy INHOUD: bekend voldaan te zijn met de betaling van 300 gld hoofdsom BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 21-12-1623 Bosch, Petrus Transportakte 2491 069 Pauwels Janss de Leuw Dirck Claess van de Smacht INHOUD: verkoop van een rentebrief op Reyer Dirckss van Langelaer, Dirck Reyerss van Langelaer en van Pauwels Dresscher BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 21-12-1623 Bosch, Petrus Akkoord 2491 069 Reyer Dirckss van Langelaer Dirck Claess van de Smacht INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 23-12-1623 Bosch, Petrus Testament 2491 070 Dirck Claess van de Smacht INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 31-12-1623 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 070 Antonius Vespa, edelman Lucia Vespa, huisvr. van Benetus Corbeli INHOUD: verklaart een huwelijksgift te hebben gegeven. BIJZONDERHEDEN:

 • 18

  -------------------------------------------------------------------------- 27-01-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 071 Steven Janss Suermont Huybert Roelofss en Gijsbert Janss Suermont INHOUD: Transport van twee huizen; ene, aen de Vischmerckt te Cuylenborch aan Jan Ruysch, andere, in de Ridderstraet te Cuylemborch. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 16-02-1624 Bosch, Petrus Testament 2491 072 Dirckgen Jans van Wevelichhoven,cs INHOUD: erfgen; Elisabeth Cornelis van Bemmelsdr BIJZONDERHEDEN: cs; huisvrouw van Willem Harmanss van Bemmel -------------------------------------------------------------------------- 02-03-1624 Bosch, Petrus Testament 2491 072 Aeltgen Cornelisdr, wed Gerrit Hendrickss INHOUD: erfgen. Neeltgen Roelofssdr; Niesgen Roelofssdr; Teuntgen Roelofsdr; Merrichgen Roelofsdr; Gerrichgen Roelofsdr; Cornelis Roelofss; Maychgen Roelofsdr. allen kinderen van haar broer Roelof Corneliss. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-04-1624 Bosch, Petrus Testament 2491 073 Catharina Dresschers, wed Jan Willemss van Wijck INHOUD: erfgen. Anna van Heeteren, huisvr van Willem van Heteren; Jan van Heteren;Paulus Janss de Leuw; Hillichgen Jansdr de Leuw. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 10-04-1624 Bosch, Petrus Transportakte 2491 074 Wijnandt van Bijler Elisabeth van Weelie, wed Mouris van Bijler INHOUD: alle rechten die hij heeft op de West Indische Cie. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-05-1624 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 075 Jan Peterss Crepoel en Grietgen Cornelisdr. INHOUD: erfgen. hun kinderen Gijsbert, Jannichje, Maychge, Metghen, Jan en Beernt BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 10-05-1624 Bosch, Petrus Testament 2491 076 Bruno van Oestrum, soldaat en adelborst, jonker INHOUD:

 • 19

  militair testament. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 12-05-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 076 Andrea van Appelon, wed Cornelis Hornhoven Aernt van Hornhoven INHOUD: uit haar naame te ageren BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 19-07-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 075 Jacob van Asch Hendrick van Dijck INHOUD: om uit zijn naam lantspachten te innen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 19-07-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 077 Jacob van Asch Johan van Rheede, heer van Renswoude INHOUD: aanstelling als executeur en administrateur BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 22-07-1624 Bosch, Petrus Panding 2491 077 Aeltgen Cornelisdr, wed van Gerrit Hendrickss Dirck Claess van der Smacht INHOUD: betreft de muyr tussen haer beider huis BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 05-08-1624 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 078 Jan Willemss van der Smacht en Gijsbertgen Geerloffsdr INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 24-08-1624 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 079 Willem Aertss Jan van Welie INHOUD: verklaring betreffende een rietveld behorende bij de dijk BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 03-11-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 079 Johan van Zuylen van Nijevelt Johan van der Claes INHOUD: uit zijn naam op te treden en aan te brengen BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------

 • 20

  10-11-1624 Bosch, Petrus Testament 2491 080 Aert Janss van Driell INHOUD: erfgen. Willem Aertss, Gosen Aertss, Adriaentgen Aertsdr, en de kinderen van Anna Aertsdr. BIJZONDERHEDEN: gedaan ten huize van Aert Wolss aan de Veltpoort. -------------------------------------------------------------------------- 20-11-1624 Bosch, Petrus Procuratie 2491 080 Thuenis Huybertss, Mathijs Magnis en David Willemss Thuenis Gerritss Speijr INHOUD: om de goederen te beheren voor de kinderen van Peter Harmanss zal. en Annichgen Thuenisdr. wonende te Vianen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 19-01-1625 Bosch, Petrus Transportakte 2491 081 Anthonis van Heyngst Beernt van Leuwen, cs INHOUD: een rentebrief van 370 gulden op jonker David van Zuylen van de Natewisch. BIJZONDERHEDEN: momber over de kinderen van Lodewijck van Verbeeck -------------------------------------------------------------------------- 19-01-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 082 Ros Janss en Catharina Cornelisdr INHOUD: erfgen. de kinderen van hun dochter Adriaentgen, genaamd; Geertgen, Trijn, Neeltgen en Roeloff. BIJZONDERHEDEN: wonende te Derthuysen -------------------------------------------------------------------------- 27-01-1625 Bosch, Petrus Procuratie 2491 083 Jannichgen Jansdr, wed van Cornelis Thueniss Gosen Corneliss Vogel INHOUD: uit haar naam te eysen van Clemens Willemss Schay ten gunste van Hendrickgen Adriaensdr. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 22-02-1625 Bosch, Petrus Procuratie 2491 084 Aert Janss van Driell Jan Aertss van Driell, zijn zoon INHOUD: om te gaan naar Amerongen en de goederen te administreren voor Jacob Quint, zoon van de overleden Huybert Jacobss Quint en Anna Aertss van Driell BIJZONDERHEDEN:

 • 21

  -------------------------------------------------------------------------- 24-02-1625 Bosch, Petrus Akkoord 2491 084 Anthonis Gijsbertss Cornelis Beerntss en Huybert Gijsbertss INHOUD: schadeloosstelling als borgen voor een schuld aan de erfgen van Peter van Schouenburch. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 11-03-1625 Bosch, Petrus Procuratie 2491 085 Daniel Thueniss van Werckhoven cs Gerrit Wijborch INHOUD: te gaan naar den Haech voor afrekening van geleverde diensten. BIJZONDERHEDEN: cs; Robert Janss van Doorn, gemachtigde van Evert Jacobss, mitsgaders Maychgen Thuenis Verbrugh, huisvr van Jacob Aertss -------------------------------------------------------------------------- 21-03-1625 Bosch, Petrus Transportakte 2491 086 Hillichgen Thuenisdr, wed van Jan Eliss cs Sweer Hendrickss van Nellesteijn INHOUD: een gedeelte in een hoeve lant gelegen in Werckhoven, waar boven Hendrick van Plaets en beneden de Heere van Beverweert gelegen zijn. Strekkende van de Cromme Rhijn tot de landscheiding toe. BIJZONDERHEDEN: cs machtigt Adriaen Janss van Deyl om uit haar naam te transporteren. -------------------------------------------------------------------------- 21-03-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 086 Jannichgen Jansdr, wed van Cornelis Thueniss INHOUD: erfg; Jannichgen Gijsbertsdr, huisvr van Adriaen Janss; Adriaentgen Adriaensdr, huisvr van Jan Corneliss; Lijsbeth Adriaensdr; Jan Dirckss; Cornelis Janss. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-06-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 088 Gerrit Corneliss de Cock INHOUD: erfgen:Aeltgen de Cock, huisvr van Dirck Corneliss van Spithoven, dr van Dirck de Cock, zijn broer; de kinderen van Dirck de Cock en Gerrichgen Jansdr; Joost de Cock; Hendrick Joostss de Cock; de kinderen van Margriet de Cock, huisvr van Roeloff Gerritss, zijn zuster; Jan Hendrickss de Cock en Hendrick Hendrickss de Cock. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 09-08-1625 Bosch, Petrus Procuratie 2491 090 Anna van Hollant, wed van Adriaen van Zuylen cs. Otto en Steven van Zuylen INHOUD:

 • 22

  te gaan naar Amsterdam om afrekening te vragen aan de heren der West Indisch Cie. BIJZONDERHEDEN: cs; Joriphaes van hollant, voogd der kinderen van Adriaen van Zuylen. -------------------------------------------------------------------------- 14-08-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 090 Aeffghen van Cordenoort, huisvr van Gevert van Leuwen INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 23-08-1625 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 091 Jan Anthoniss Carpentier INHOUD: Lijftocht voor zijn vrouw Maria Roeloff Joostensdr dvan Royen erfgen; Margrietgen Dorcksdr van der Grafft, zijn zuster; de kinderen van Petr Thueniss Carpentier, zijn broer. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 24-08-1625 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 092 Thuenis Adriaenss van Maseyck en Thuentgen Peters van Velpen INHOUD: erfgen; hun kinderen Adriaen, Peter, Neeltgen, Thuenis, Jacob en Hendrick. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 28-08-1625 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 093 Adriaen Samuelss Vernoy en Meyntghen Corsdr. INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 31-08-1625 Bosch, Petrus Eigen akte 2491 093 Aeffgen van Cordenoort, huisvr van Gevert van Leuwen INHOUD: betreft testament van 14 Augustus 1625 BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 08-09-1625 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 094 Claes Wouterss, hoedemacker en Neeltgen Gerritsdr INHOUD: Lijftochten elkaar, en Heyltgen Gosenss, Neeltgens voordochter. erfgen; zijn moeder; Merrichgen Woutersdr, zijn zuster; de kinderen van Jan Wouterss, zijn broer. BIJZONDERHEDEN: wonend in de Peperstraat -------------------------------------------------------------------------- 10-09-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 095 Gerrit Janss INHOUD: legaat voor Peterger Jaspers kinderen; Jannichgen Otten. erfgen; de kinderen van Jan Otte; de kinderen van Hendrickgen Otten;

 • 23

  Jannichgen Otten. BIJZONDERHEDEN: wonend in de Leuterstraet. -------------------------------------------------------------------------- 13-10-1625 Bosch, Petrus Testament 2491 096 Joannes Assueyn Bodecherus INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 15-11-1625 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 096 Gijsbert Gijsbertss van Cleeff en Elisabeth Aertsdr in de Engh INHOUD: 15111651 BIJZONDERHEDEN: wonende aan de Veltpoort. -------------------------------------------------------------------------- 19-12-1625 Bosch, Petrus Plecht 2491 097 Aert Harmanss Borchhorst en Gijsbertgen van Ringenborch Aert van Hornhoven INHOUD: huis aan de Witte Vrouwenpoort. BIJZONDERHEDEN: hoofdsom 200 gulden. -------------------------------------------------------------------------- 20-12-1625 Bosch, Petrus Procuratie 2491 098 Jan Peterss van Muyen Steven Joosten INHOUD: machtigt Thuenis Wulpherss om uit zijn naam recht te eisen en te innen. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 03-01-1626 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 099 Huych Gerritss de Roy en Niesgen van Schuylenborch. INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 28-04-1626 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 100 Anthonis de Vrient en Geertruyt van Beverweert INHOUD: BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 04-05-1626 Bosch, Petrus Akkoord 2491 101 Dirck Simonss, cs INHOUD: verklaren voldaan te zijn. BIJZONDERHEDEN: cs; als man van Jannichgen Gosens; Willem van Wijck als man van Aeltgen Gosens; erfgen. van Grietgen Gerrits, de moeder van hun vrouw.

 • 24

  -------------------------------------------------------------------------- 04-05-1626 Bosch, Petrus Procuratie 2491 102 Dirck Simonss cs Wouter Claess van Helberch INHOUD: machtiging om namens hen aan Jacob Gerritss van Eyndoven land te Amerongen te verkopen. BIJZONDERHEDEN: cs; als man van Jannichgen Gosens; erfg, van Grietgen Gerrits. -------------------------------------------------------------------------- 05-05-1626 Bosch, Petrus Procuratie 2491 102 Maes Dirckss en Cornelia van Oorle Peter Adriaenss INHOUD: namens hen het derde part van een huis in de Corte St. Jansstraat te Utrecht te verkopen aan Davide Pauwelss Nystadt. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 17-05-1626 Bosch, Petrus Procuratie 2491 103 Johan van Hattem van Rijnesteyn als erfg. van zijn vader. Jan van der Cloes INHOUD: namens hem een erfpacht te verkopen op Rijnesteyn aan Jelis de Ridder van Groenesteyn. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 24-05-1626 Bosch, Petrus Procuratie 2491 104 Lambert Joosten Aert Hendrickss de Clomper INHOUD: namens hem te verkopen zesde parten van stukken land aan Thuenis Willemss, zijn neef. BIJZONDERHEDEN: -------------------------------------------------------------------------- 21-07-1626 Bosch, Petrus Lijftocht 2491 104 Gijsbert Willemss van Cleeff en Gerrichgen Gijsberts van Velpen INHOUD: erfgen; hun kinderen Gijsbert, Jan en Fransghen BIJZONDERHEDEN: --------------------------------------------------------------------------