Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

of 29 /29
Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Naar een efficiënt overheidsbeleid Rudy Aernoudt Secretaris-generaal [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

Page 1: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Naar een efficiënt overheidsbeleid

Rudy Aernoudt

Secretaris-generaal

[email protected]

Page 2: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 2

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Structuur

1. Wat is efficiënte overheid

2. Belang van efficiënte overheid

3. Meten is weten

4. Te ondernemen acties:1. Visie EWI

2. Visie UWE (Jean de Lame)

3. Visie Unizo (Karel Van Eetvelt)

4. Visie VBO (Rudi Thomaes)

5. Visie Agoria (Wilson De Pril)

Page 3: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 3

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

I. Een efficiënte overheid is er één die:

1. De groei en de concurrentie-kracht ondersteunt2. Het economische draagvlak helpt versterken 3. Meer aandacht besteed aan essentiële taken4. Haar opdrachten efficiënter volbrengt 5. Haar ingrijpen, waar het de economie afremt, beperkt6. Beter haar kosten analyseert 7. Haar efficiëntie vergelijkt met die van andere landen.

In een zin: “een overheid die meer met minder doet”

Vierde pijler van “Vlaanderen in Actie”!

Page 4: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 4

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

II. Belang van efficiënte overheid: academische analyse

Harvard studie: Er bestaat een perfecte correlatie tussen

regio’s waar overheid efficiënt is, en competitiviteitWorld economic forum (WEF)

Efficiënte overheid belangrijkste factor voor comptetiviteitsindexVlaanderen in actie:

Efficiënte overheid bepaalt 40% van concurrentievermogen van de regio

Page 5: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 5

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

II. Academische analyse: IMD-studie

Sterktes:onderwijsexportprestatiesinfrastructuur

Zwaktes:(para)fiscale lastenonbeperkte werkloosheidsuitkeringengebrek aan moderniseringsdrang (overheid)

Prioriteiten: verdere administratieve vereenvoudigingaanmoedigen ondernemerschap

Page 6: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 6

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

II. Prioriteiten van werkgevers (Vacature verkiezingsenquête)

Betere dienstverlening overheid (86%)

Onderwijssysteem moet beter voorbereiden op de arbeidsmarkt (85%)

Productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening door vaste benoemingen af te schaffen (81%)

Overheid moet dringend écht werk maken van innovatie (69%)

Overheid moet ondernemerschap aanmoedigen door startkapitaal te voorzien

Page 7: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 7

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

II. Prioriteiten van werkgeversorganisaties (Voka/VBO/UNIZO/UWE)

Efficiëntie van de overheid VBO/UWE: moet dé prioriteit zijn

Menselijk kapitaal (aantal + kwalificatie) Loonkost Arbeidstijd Omgevingsfactoren (RO/milieu, …) Innovatie

Page 8: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 8

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

III. Meten is weten:Inputefficiëntie in Europa

5761 62 64

66 66

72 72 73

79 8084

96100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Zw

ed

en

Fin

lan

d

De

ne

ma

rke

n

Fra

nk

rijk

Ita

lië

Be

lgië

Ne

de

rla

nd

Du

its

lan

d

Gri

ek

en

lan

d

Po

rtu

ga

l

Sp

an

je

Ve

ren

igd

Ko

nin

kri

jk

Ierl

an

d

Lu

xe

mb

urg

Page 9: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 9

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

III. Meten is weten: efficiëntie en overheidsinterventie

41,1

31,7

37,7

35,435,6

37,7

4038,8

47,4

42,1

45,344,5

51,249,9

30

35

40

45

50

55

60

Zw

ed

en

Fin

lan

d

De

ne

ma

rke

n

Fra

nk

rijk

Ita

lië

Be

lgië

Ne

de

rla

nd

Du

its

lan

d

Gri

ek

en

lan

d

Po

rtu

ga

l

Sp

an

je

Ve

ren

igd

Ko

nin

kri

jk

Ierl

an

d

Lu

xe

mb

urg

Page 10: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 10

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

III. Meten is weten: The five weakest elements of the Belgian economy

1. Public debt

2. (effective exchange rate)

3. (pessimism)

4. Wasting of public money

5. Wrong priorities of government (eg ICT)

6. WEF:

- For these five elements Belgium belongs to the 10% worst countries

- Waste of public expenses: from 17th (2002) to 32nd place (2005) (WEF)

Page 11: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 11

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Samengevat

Een efficiënte overheid isFactor van competitieve economieLaat ons toe te besparen:

12 miljard euro (R. Aernoudt in Forward 11/2006)

8 miljard (Mc Kensey - 2006)

50 miljard (Voka: voor een goed bestuur 3/21007)

Conclusie:Geen exacte wetenschapTussen 1000 en 4000 euro per burger per jaar

Page 12: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 12

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Visie van EWI

1. Administratie moet zelf ondernemend worden

2. Administratie moet communiceren

3. Hoe administratie afslanken

4. Kabinetten zwaar afslanken

5. Einde politieke benoemingen

Page 13: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 13

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie

SERV

DEPARTEMENT

Economie, Wetenschap en Innovatie

VITO

IWT

VLAO

FWO

PMV nv

LRM nv

Ag.economie

Page 14: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 14

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

1. Een ondernemende administratie

Invoeren managementtoolsBalance score cardGeen prikklok (nog 1 op 4 prikken)

Contacten met ondernemersNodig ambtenaren uit naar jullie seminaries

Uitwisseling privé-overheidReeds zes operaties: Siemens, Tigenix, UWE,

….Gevraagd: meer reciprociteit!

Page 15: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 15

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

2. Een administratie die communiceert

“Grijze muizen” zijn schietschijfLogoVoorbeeld 1: De speurgidsPublieke innovatie-uigaven dalen relatiefLeterme “Aernoudt voert oppositie” (De Tijd)

Voorbeeld 2: EWI – ReviewVANDAAG eerste nummerTussen “krant” en “paper”Artikelen:

“Je kan geen omelet maken zonder een ei te breken” over efficiëntie van de overheidWat is de 3% eigenlijk

Page 16: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 16

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Page 17: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 17

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

3. Een “lean and mean” administratie

Afslanken (18% BE compared to 11% EU)20.000 + sinds 2002 (totaal 850.000)Verschil: 200 000 eenhedenDoelstelling volgende regering: niet 200 000 jobs

meer, maar 200 000 ambtenaren minderUpgraden: kwalitatief en pecuniairNederland: voorstel door administratieKerntakendebatHoe: geen bloedbad, wel

Leeftijdspyramide is opportuniteitPenurie op privé-arbeidsmarkt(mobilitiet)Administratie niet verwarren met sociale politiek

Page 18: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 18

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Demografische situatie

Federale ambtenaren

-10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00%

60+

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

<25

Leeft

ijd

% man% vrouw

Bron: P-data (30/06/2006)

Page 19: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 19

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Page 20: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 20

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

4. Afslanken kabinetten: citaten

“Kabinetten: achterafkamer politiek” (zie Tijd 25/5/2007)

Kabinetten beschouwen administraites als hun aanhangsel (Norbert De Batselier, colloquium MOVI 11/05/2007)

Regeerakkoord: versterking rol administratie sluit aan met inkrimping kabinetten.

Rapport OESO

Vicieuze cirkel: politieke benoemingen, ……

Page 21: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 21

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Wantrouwt administratie

Minister wordt benoemd

Kabinet politiek benoemd

Parachutage in administratie

Administratie blijft politiekVicieuze cirkel

-Aanwas administratie-Interferentie administratie kabinetten

Page 22: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 22

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

4. Afslanken kabinetten

Staat in Wetten, Koninklijke besluiten (Copernicus) en decreten (BBB)

BBB werd reeds grotendeels gerealiseerd; OK

Nu afwerken: vraagt politieke consensus!!

Kabinetten afslanken zoals gepland

Wat gebeurt in werkelijkheid?

Page 23: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 23

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Afslanking kabinetten

510

372

434

465

350

400

450

500

550

2000 2003 2005 2007

Page 24: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 24

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

5. Politieke benoemingen

Rotatie in selectiebureaus

Niet selectie van geslaagden maar rangschikking

Onafhankelijke jury

Geen partijpolitieke referenties op cv

Mandaat: opnemen of niet?

Page 25: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 25

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Visie van UWE

Jean de Lame

Secrétaire –général Union Wallonne des

Entreprises

Page 26: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 26

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Visie Unizo

Karel Van Eetvelt

Gedelegeerd bestuurder

Page 27: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 27

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Visie VBO

Rudi Thomaes

Gedelegeerd bestuurder

Page 28: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 28

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

Visie Agoria

Wilson De Pril

Directeur-generaal van Agoria Vlaanderen

Page 29: Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

10/04/23 [email protected] 29

Vlaamse overheidDepartement Economie,Wetenschap en Innovatie

SamengevatEr bestaat ondernemers, academische en politieke unanimiteit over wat te doen staat:

1. Flexibele arbeidsmarkt en motiverende regulering

2. Efficiënte overheid en uitvoering van BBB

3. Afslanken administratie

4. Inkrimpen kabinetten

5. Depolitiseren administratie

6. Naar één statuut: ambtenaar – bediende – arbeider

7. Klantvriendelijke, efficiënte administratie

Waar wachten we nog op? Op een sense of urgency?