N2GF nl

Click here to load reader

download N2GF nl

of 3

Embed Size (px)

description

Persbericht N2GF project

Transcript of N2GF nl

  • 1. Wrakke dieren humaan euthanaserenVoor euthanasie van zieke of gewonde dieren die uitzichtloos lijden, lijktstikstofgasschuim de meest humane methode. Bij deze methode rakende dieren zeer snel verdoofd door een overmaat aan stikstof. Ze stervenvervolgens binnen korte tijd, zonder dat ze uit de verdoving ontwaken.Varkens Innovatie Centrum Sterksel staat klaar om vanaf januari alleaspecten van deze methode uitgebreid te onderzoeken.Bij varkens of pluimvee (en andere dieren) met ernstige pijn of die ernstig lijden,is euthanasie verplicht indien er geen praktische en economisch haalbare manieris om die pijn of het lijden te verlichten. Dat staat duidelijk omschreven in de EU-verordening 1099/2009, die per 1 januari 2013 geldt. De EU-verordening geeftdaarbij aan dat de euthanasie zo snel mogelijk dient plaats te vinden om verderlijden van het dier te voorkomen. Daarbij mag het dier geen vermijdbare pijnlijden door de euthanasie en het dier mag geen tekenen van angst of abnormaalgedrag vertonen. Daarom is het nodig om het dier eerst te verdoven en daarnazo snel mogelijk doden, of het verdoven en doden moet uit n handelingbestaan. Belangrijke eis is dat het dier in een toestand van bewusteloosheid engevoelloosheid moet blijven tot de dood is ingetreden.StikstofgasschuimMet een nieuwe methode, stikstofgasschuim, is geheel te voldoen aan allebovenstaande eisen uit de EU-verordening. Stikstofgasschuim is in eersteinstantie bedoeld voor jonge biggen en pluimvee, een groep dieren waarvoor deandere door de EU toegestane methoden niet goed voldoen.Bij de methode met stikstofgasschuim komt het dier in een ton onder eenminstens 60 cm dikke laag hoge expansie schuim (grote bellen). De grote bellenzijn volledig gevuld met stikstof, waardoor het dier 98 procent stikstof inademt.Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in het bloed heel snel en raakt het dier snelverdoofd. Bij pluimvee is al aangetoond dat het dier binnen anderhalf tot tweeminuten sterft door het grote zuurstoftekort (anoxie), zonder dat het bijbewustzijn kan komen en zonder dat het er nog iets van merkt.Het inademen van stikstof is voor een dier niet vervelend. Het gaat onbewust,omdat de lucht die een dier normaal gesproken inademt al voor bijna 80 procentuit stikstof bestaat. Inademen van stikstof is daarmee geen belasting, terwijlinademen van bijvoorbeeld kooldioxide als verdovingsgas wel even leidt tot hetinhouden van de adem.! 1!
  • 2. Niet belastendDe methode is daarbij ook niet psychisch belastend voor de veehouder en demedewerkers. De dieren zijn vrijwel direct verdoofd zodra ze het dier door deschuimlaag laten zakken. De dieren hoeven niet gefixeerd te worden zoals dat bijandere methoden wel nodig is. Door de dikke schuimlaag en de overmaat aanstikstof is het zeker dat de dieren snel sterven. De kans dat dit misgaat en eendier opnieuw opleeft en niet sterft, is nihil.Stikstof vasthoudenHet voordeel van het werken met hoge expansie schuim is dat hiermee destikstof wordt vastgehouden. Stikstof is lichter dan de omringende lucht en zalzich snel vermengen met de lucht. Om te zorgen dat de stikstof niet ontsnapt iser boven het dier altijd een schuimlaag van minimaal 60 centimeter aanwezig.VeiligDe dikke schuimlaag voorkomt dat er gas ontsnapt. De methode is daarmee ookveilig voor degene die hem moet uitvoeren. Na geruime tijd verdwijnt het schuimen daarmee het stikstofgas. Dat vermengt zich daarbij met de buitenlucht,zonder dat dit risicos oplevert.Het werken met stikstofgasschuim is daarbij ook hyginisch. De dieren blijven inde ton waarin ze zijn geuthanaseerd. Er komen geen lichaamsvloeistoffen vrij.OnderzoekHet onderzoek naar stikstofgasschuim start begin 2013 op VIC Sterksel. Hetonderzoek zal moeten aantonen dat de biggen snel verdoofd raken en stervendoor zuurstofgebrek. Waarbij de dieren dan weinig stress en pijn zullen ervaren.Het orinterend onderzoek bij pluimvee heeft al laten zien dat metstikstofgasschuim een humane manier van euthanasie haalbaar moet zijn.Naast de effecten op de dieren zal de betrouwbaarheid van de apparatuurworden getest, de werkwijze worden vastgelegd, net als de eventuele risicos vande methode voor de omgeving en mensen die ermee werken. Over een half jaarmoet de apparatuur getest, gebruiksklaar en in de handel verkrijgbaar zijn.OpleidingVoor de uitvoerders komt er een theoretische, online opleiding. Daarbij gaat hetom het herkennen van ernstig lijden van dieren, hoe stress bij de dieren is tevoorkomen en hoe de handelingen bij de euthanasie uitgevoerd moeten worden.Dit wordt gevolgd door een praktische opleiding en certificatie onder toezicht vaneen gecertificeerde dierenarts.Meer achtergrondinformatie over stikstofgasschuim, euthanasie en bijvoorbeeldde EU-verordening vindt u ook op www.n2gf.com .! 2!
  • 3. ---------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactieStikstofgasschuim is ontwikkeld door N2GF in samenwerking met SHK TradingB.V. voor de apparatuur en Gazcon A/S een onderdeel van de Atlas CopcoGroep -voor de productie van stikstofgas (N2).Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Michiel van Mil, ONI ConsultBV, michiel.vanmil@oniconsult.nl, tel. 06-52266944!!Container voor euthanasie met hoog expansie stikstofschuim foto (vrij van rechten) !! 3!