Museumtraject Mechelen - Trefdag Pulse (24/09/2013)

of 30 /30
Museumtraject Mechelen

Embed Size (px)

Transcript of Museumtraject Mechelen - Trefdag Pulse (24/09/2013)

  • 1. Museumtraject Mechelen

2. Museumtraject Visie-ontwikkeling voor Mechels museale concept Historiek: Mechelse context Stedelijke Musea Mechelen / Erfgoedveld / Expertisecentra in Mechelen / Andere museumconcepten Stadsmusea in Vlaanderen en het buitenland Overkoepelende vragen: Hoe verhouden stedelijke collecties zich tot een overkoepelend verhaal? Welke nieuwe vormen van publiekswerking kunnen de relatie tussen stad en musea verbeteren? Hoe integreren stadsmusea zich in het bredere erfgoedveld? Hoe bereiken ze een ruimer publiek? => Naar een gefundeerde, gedragen en duurzame keuze voor het concept en de invulling van een nieuw museum voor Mechelen 3. Doelstellingen 1. Ontwikkelen van een gedragen visie 2. Inhoudelijke en conceptuele invulling versterken 3. Subsidiringsmogelijkheden onderzoeken 4. Bijdragen tot de reflectie over stedelijke musea op Vlaams en internationaal niveau. 4. Fasering Fase 1 Conceptuele expertise Fase 2 Inhoudelijke verfijning en stakeholderbevraging Trends en verwachtingen Bevraging Mechelse erfgoedsector en partners andere sectoren Stand van zaken historisch onderzoek Input beleid Publieksbevraging Participatieve tentoonstelling museumtraject eind 2014 Fase 3 Realisatie Masterplan Inhoudelijke invulling Zakelijk 5. Fase 1 Conceptuele expertise Input van nationale en internationale museumexperten Lexicon van termen en themas gekoppeld aan Mechelen 3 museumconcepten Hybride museum Objectgericht Het narratieve museum Verhaalgericht Het poortmodel Mensgericht 6. Fase 1: Conceptontwikkeling 7. Fase 1 Netwerkresultaat Opgenomen in museumgroep internationale bezoeken FARO Leesgroep Nina Simon: bijdrage aan publicatie Onderzoek naar publicatie en studiedag vernieuwing museale concepten in samenwerking met FARO Methode rond personae-fiches uitgeprobeerd met collegas uit Bloemfontein (Thomas More) Methodiek museumtraject voorgesteld aan studenten van Think tank European Culture 2013-2014 Project: Greek tragedy and contemporary museums A project to make sense of European cultural heritage today Radboud Honours Academy (Nijmegen) and Pzmny Pter Catholic University (Budapest) 8. Bloemfontein in Lamot 9. Trendonderzoek: duo-interviews met opinion leaders Inhoudelijk thematisch onderzoek Lokale erfgoedsector en aangrenzende sectoren Beleidsmakers Publiek Fase 2: Verfijnen en aftoetsen museale concepten 10. Fase 2:Trendonderzoek Duo interviews met opinion leaders Carlo Vuijlsteke en Dominique Vanneste Dorian Van der Brempt en Mieke Van Hecke Chantal Pattyn en Yves Desmet Bruno De Wever en Rob van der Laarse Chris Dercon en Dirk De Wachter Kortfilm Naar een museum voor de stad Inzet van interviews in ruimere publicatie over museologie en stadsmusea ism Faro 11. Videofragment Naar een museum voor de stad Fragmenten van de interviews met: Yves Desmet (Hoofdredacteur De Morgen) Bruno De Wever (Prof. Dr. Geschiedenis UGent) Rob van der Laarse (Prof.Dr.Geschiedenis-Antropologie UV Amsterdam) Chris Dercon (Directeur Tate Modern Leuven) Dirk De Wachter (Psychiater-Psychotherapeut) 12. Fase 2: inhoudelijk thematisch onderzoek Heuristische lijst Kwaliteitsbeoordeling Themas Hiaten in het huidige onderzoek Verfijning samen met de collegas van het stadsarchief en het museum 13. Fase 2: Bevraging Mechelse erfgoedsector 14. MaMuze:4 mei 2013 Vijftig deelnemers uit de erfgoedsector en aangrenzende sectoren Centrale vragen: Hoe ziet jouw ideaal stadsmuseum er uit? Wat moet er in het stadsmuseum te zien zijn? Wat moet er in het stadsmuseum gebeuren? Input van het middenveld aan het toekomstige museum: Wat kan/wil jouw organisatie hieraan bijdragen? 15. MaMuze Motivatie om deel te nemen 16. MaMuze Het ideale stadsmuseum is Inspirerend Biedt overzicht, begin van ontdekkingstocht Geschiedenis van de stad, beter begrip van de stad, mooie en minder mooie aspecten van de stad, grote en kleine verhalen Geeft goed gevoel, beleving, levendig en bruisend, rustige plek, verrassend Meerlagig, verschillende perspectieven, narratief Ontmoetingsplek, voor Mechelaars en toeristen Divers, veelkleurig, verbindend Baken in de stad, links met locaties in de stad Erfgoed en toekomst 17. MaMuze Wat moet er in het museum te zien zijn Top drie van de termen in groepen genoemd Ambachten Beeldende kunsten Immaterieel erfgoed Top drie van de stemmen na clustering Ambachten Beiaard Immaterieel erfgoed 18. MaMuze Wat moet er in het museum gebeuren 19. 30 deelnemers Vragen: Welke onderwerpen komen aan bod? Welke voorwerpen en verhalen worden gekozen? Voor welke doelgroepen wordt gewerkt? Op welke manier kan zon tentoonstelling vorm krijgen? Peilen naar partnerships voor de concrete realisatie participatief tentoonstellingsproject Verfijning MaMuze: focusgroepen 20. Fase 2:Input beleid Voorstelling museumtraject college Voorstelling museumtraject Raadscommissie cultuur Brainstorm met afvaardiging college en commissie: 25/9 Enqute vooraf Voorstellen concepten + keuzes maken 21. Fase 2:Publieksbevraging Doelstellingen: Mechelaar bevragen over het stadsmuseum Wat moet er te zien zijn? Wat moet er te doen zijn? Mechelaar warm maken voor het stadsmuseum Mechelaar sensibiliseren over de functie van het stadsmuseum Doelgroep: Mechelaars in al hun diversiteit Strategie: Wij gaan naar onze doelgroepen toe Inbedding in de activiteiten van onze partners Aanpassing methode aan doelgroep Partners: H30/32 Wolf Lokale economie MKS 22. Fase 2: Publieksbevraging 23. Fase 3: Participatieve tentoonstelling 24. Fase 2:Participatieve tentoonstelling Doelstellingen: Aftoetsing van alle voorgaande bevragingen Uittesten mogelijke museale werkvormen Uittesten themas Sensibiliseren tentoonstellingsbezoeker over participatie Doelgroep: Mechelaar Strategie: Gebruik participatieve technieken Nina Simon Denkgroep rond participatieve methodieken Betrekken van de genteresseerden van fase 2 Samenwerking opleiding interieurdesign Mechelen 25. Fase 3:Realisatie - Masterplan Inhoudelijke invulling: Onderzoek Samenstelling wetenschappelijke comits Samenwerking UA inhoudelijke input stadsgeschiedenis Mechelen Verzamelen Collectieplan in functie van keuze Ontsluiten Scenografie Digitale aanpak Communincatie Publieksbemiddeling Bewaren Depotverhaal Behoud en Beheer Zakelijk: HR Financieel verhaal: budgettering en subsidie PR Fasering