Museum van pieter

download Museum van pieter

of 50

 • date post

  01-Jul-2015
 • Category

  Career

 • view

  462
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voor CKV

Transcript of Museum van pieter

 • 1. Van Pieter de Bont

2. Deze foto laat de angst en hetverdriet zien, die oorlog met zichmeebrengt. Deze foto is heelbekend, want het liet deAmerikaanse bevolking zien wathun soldaten in Vietnam deden. 3. Ik heb deze foto gekozen, omdat het gaat over checkpoint charlie. Dat is eenheel bekende plaats uit de tijd van de Berlijnse muur. 4. Deze foto heb ik gekozen, omdat je kunt zien hoeomvangrijk oorlog kan zijn. Dit is Margraten, ik ben daarzelf geweest en was erg onder de indruk van de bijna 10.000omgekomen soldaten. 5. Deze foto laat zien hoewreed oorlog kan zijn, InAfrika bestaan nog steedskindsoldaten en ik vind datdit echt moet stoppen. Dezekinderen zijn meedogenloos,zoals je kan zien aan de blikin de ogen. 6. StalingradRusland, 1943 7. Ik heb dit kunstwerk gekozen, omdat de kunstenaar metsimpele middelen toch erg goed heeft laten zien wat het is. 8. Ik heb deze zuil gekozen, omdat ik zelf Grieks en Latijn hebgehad en deze zuil uit die tijd komt. Al 2000 jaar geledenhielden de Romeinen zich uitgebreid bezig metoorlogvoering. 9. Ik heb dit schilderij gekozen, omdat er met een meerabstracte vorm toch een sfeer wordt gecreerd die ik voel alsik hiernaar kijk. 10. Deze kunstenaar heeft een Amerikaanse helm gepakt endaar Griekse oude schilderingen op gemaakt. Ik vind hetwel speciaal en daarom koos ik deze. 11. Dit is een fragmentje uit de film Saving private Ryan.Deze gaat over D-day en de bevrijding van Europa van denazis. Ik vind deze film heel erg mooi. 12. Dit is een foto van de oorlog in Korea. Dit wordt ook wel devergeten oorlog genoemd. Ik vond hem wel apart. 13. Dit is een heel bekendefoto uit de tweedewereldoorlog; namelijktoen de atoombom opHiroshima viel. Deze fotolaat maar weer eens zienhoe destructief oorlogkan zien. En natuurlijkook meedogenloos. 14. Ik vind het dagboek van Anne Frank kunst, alleen was hetniet de bedoeling van haar om het kunst te laten worden. Ikvind dit echt een van de beste dingen uit deze rits. 15. Geen schilder had de Eerste wereld oorlog beter kunnenschilderen dan dit. De paniek, de chaos en de sfeer is echtduidelijk zichtbaar. Dit moest er natuurlijk tussen. 16. Dit is een zelfportret vanAdolf Hitler. Iedereenkent deze man en hijwordt automatisch inverband gebracht met detweede wereld oorlog ende vervolging van Joden. 17. Ik vind dit stuk speciaal, omdat het al heel erg oud is. Hetlaat een oude strijdwagen zien. 18. Dit is een werk van Andy Warhol, ik zag een soortgelijkstuk hangen in Londen en moest hier meteen aan denken.Hoe hij iets kan opfleuren met kleuren vind ik echt kunst. 19. Deze olifant is gemaakt van wapenonderdelen. De olifantstaat juist bekend als een vriendelijk dier maar wordt hiergemaakt van wapens. Ik vind dit geniaal en erg mooigemaakt. 20. De Haka van Nieuw ZeelandKlik hierboven voor het filmpje!Ik vind deze dans niet zo mooi, maar hij is bekend als traditioneleoorlogsdans van de Maori. Zij brachten oorlog al in verband metdans en dat vind ik dan wel weer mooi. 21. Ik vond dit gewoon een mooi kunstwerk. Het laat de Franserevolutie zien. 22. Ik vind dit oudeschilderij bijzonder,omdat het dekruistochtenvoorstellen. En ikvind dat wel eeninteressante periode. 23. Dit is een foto uit Japan. Je ziet een Amerikaanse tank metAmerikaanse soldaten patrouilleren. Ik vind deze foto heelingrijpend, omdat ik veel oorlogspellen speel zoals Call ofDuty, die hier over gaan. 24. Dit zijn twee koperen beeldjes van Franse soldaten. Ik vondze wel mooi gemaakt. 25. Dit is een spin, gemaakt vanbeschilderde M16s. Dit is een vande bekendste wapens uit hetAmerikaanse leger. Het straalt welgevaar uit en daarom vind ik hetwel iets hebben. 26. Hier zie je een slachtoffer van een oorlog, waarvan de fotomet fleurige kleuren is bewerkt. Mooi dat er verdriet envrolijkheid worden gecombineerd. 27. Dit is een schilderij over de voorbereidingen van de slag bijPoitiers. Het is erg oud maar wel mooi en gedetailleerd. 28. Dit is een fragmentje uit de film: Troje. Deze film gaat overde strijd om de stad Troje. Ik heb hier veel over gelezen inde Griekse les en het spreekt mij dus erg aan. 29. Dit is een foto van een Indianenlegertje. De oudheid vandeze foto vind ik erg leuk. 30. Dit is meer mijn vorm vankunst die ik wel leuk vind.Dit is graffiti van een meisjedie een bom knuffelt. Eenvreselijke gedachte maar welmooi gemaakt. 31. Deze clown is gemaakt van een handgranaat. Dat vind ikwel grappig. 32. Dit is een vogeltje gemaakt van een handgranaat. Het ziet erbest schattig uit, daarom vind ik het ook erg knap gemaakt. 33. Deze foto vind ik heel mooi, omdat de foto actueel is en weallemaal met de vrijheidstrijders meeleefden. Je ziet driefotografen die gevaar lopen om een foto te nemen van deoorlog tegen Khaddafi. 34. Dit is een afbeelding van Herakles die de driekoppige slangvermoord. Dit is een oude Griekse afbeelding. 35. Dit is een foto uit de Eerste wereldoorlog, deze is gemaaktnadat Franse troepen waren gebombardeerd met chloorgas.Ik vind dit heel interessant. 36. Deze foto is ook heel actueel. Dit is een Nederlandse soldaatin Uruzgan. Dit spreekt mij aan, omdat het een landgenootis. 37. Dit is een schilderij van de Amerikaanse burgeroorlog. Dit iseen belangrijke gebeurtenis, want Amerika is nu een van degrootste wereldmachten. 38. Dit is een monument van de Koreaanse oorlog. Deze heeftgezorgd dat Zuid-Korea nu is zoals ze is. Dit toont welhoeveel impact de oorlog op de bevolking heeft gehad. 39. Dit is een monument voor de Japanse troepen die hebbengevochten in de Tweede wereldoorlog. Deze beeldenspreken mij aan. 40. Dit is een monument in Frankrijkvan de Eerste wereldoorlog. InFrankrijk is deze oorlog nog heelbelangrijk. Ik vind dit een ergmooi standbeeld omdat hetverdriet er goed in is verwerkt.