Munttheater Huisstijl v1

of 30 /30
BRAND BIBLE

Embed Size (px)

description

Het huisstijlboek van Munttheater Weert.

Transcript of Munttheater Huisstijl v1

Page 1: Munttheater Huisstijl v1

BRAND BIBLE

Page 2: Munttheater Huisstijl v1

02

Page 3: Munttheater Huisstijl v1

03

INHOUDSOPGAVEBRAND BIBLE 05

Merk en persoonlijkheid 05Persoonlijk 05Oprecht en open 05

HET LOGO 07Over het logo 07Doeleinden 07Formaten 07

Offline 07Screen 07

HOE WAT EN WAAR? 09Let hierop 09Doe dit niet! 09

TYPOGRAFIE 11Print 11

Header: Apex sans bold (1) 11Body: Apex sans book (2) 11

Screen 11Apex Sans vs lucida sans 11

KLEURGEBRUIK 13Creëer ruimte 13

Gebruik wit om ruimte te creëren 13Vraag aandacht 13

Maar maak het niet schreeuwerig 13Steunkleur 13

Dompel onder in luxe 13

TAALGEBRUIK 15Simpel 15Duidelijk 15Korte zinnen 15Wees open 15Niet te serieus 15

VISITEKAARTJES 17Formaat 17Veredeling 17Opmaak 17

Naamvlak 17Logo in het goud 17Achterkant 17

BRIEFPAPIER 19Formaat 19Veredeling 19Opmaak 19

Logo 19Veel ruimte voor de boodschap 19Contact inforamtie 19

ENVELOPPEN 21Formaat 21Veredeling 21Opmaak 21

Logo 21Adres gegevens 21Retouradres 21

COMPLIMENTCARD 23Formaat 23Veredeling 23Opmaak 23

Logo 23Binnenkant 23

MET VRIENDELIJKE GROET KAART 25Formaat 25Veredeling 25Opmaak 25

Logo 25In te vullen boodschap 25Persoonlijke noot 25

POSTER & ADVERTENTIE 27Formaat 27Opmaak 27

Foto achtergrond 27Label logo 27Naamvlak 27Prijs en overige informatie 27

Page 4: Munttheater Huisstijl v1

04

Page 5: Munttheater Huisstijl v1

05

BRAND BIBLEWAT IS HET EN WAAR DIENT HET VOOR?

Een ‘Brand Bible’ ofwel huisstijlboek is een document dat richtlijnen geeft en houvast biedt voor het gebruik van het merk Munttheater Weert en alle bijbehorende uitingen. Door de regels die hier vermeld staan te volgen zal het merk Munttheater Weert zoveel mogelijk op één toon worden gecommuniceerd met de doelgroep en hiermee de herkenbaarheid van het merk vergroten. De regels zijn van toepassing op alle mogelijke producten. Van de toepassing van het logo tot de opmaak van een briefhoofd, vlaggen en muurschilderingen.

Dit document is opgesteld voor zowel de werknemers en vrijwilligers van Munttheater Weert als extern betrokkenen zoals pers en acts.

Dit huisstijl document is bedoeld om werknemers en vrijwilligers te helpen goed gebruik te maken van de communicatieve hulpmiddelen en de boodschap van het merk te communiceren. Het beschrijft het merk, de doelen en de bedrijfsfilosofie. Verder beantwoordt het een paar belangrijke vragen: Wat is de correcte spelling en het gebruik van de merknamen? Welke beelden worden geassocieerd met het merk en de diensten? Op welke manieren kan / moet het logo worden gebruikt?

Het dient ook als leidraad voor ontwerpers. Dit document geeft alle benodigde tools die nodig zijn voor het maken en verspreiden van bedrijfscommunicatie. Van toegestane lettertypen en stijlen, een kleurenpalet, de tekst, de toon en de emotie die wordt uitgesproken door het merk.

MERK EN PERSOONLIJKHEIDMunttheater Weert is een open theater wat dicht bij zijn publiek staat. De klassieke waarden van het theater worden geëerd, maar er is ook geen angst om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Munttheater Weert is een theater waar met een frisse blik naar de theaterindustrie wordt gekeken.

PERSOONLIJKIn het theater wordt met een vriendelijk woord gesproken. De sfeer is persoonlijk, maar toch netjes. De persoonlijkheid zit hem niet in het omzeilen van het woord U, maar meer in de benadering en de vriendelijke lach van het personeel.

OPRECHT EN OPENIn de gehele communicatie ligt er nadruk op de openheid. Het theater is er voor alle leeftijden en voor alle ‘type’ mensen. De ‘klassieke’ doelgroepen van theater is verbreed. Ook, of misschien wel juist, worden de nieuwe bezoekers met open armen onthaald.

Page 6: Munttheater Huisstijl v1

06

De vierkantjes geven de minimale witruimte aan.

Page 7: Munttheater Huisstijl v1

07

HET LOGOHET GEZICHT

Het logo is de meest directe representatie van het theater, de mensen en het merk. Het is een belangrijk onderdeel van de identiteit en moet eenduidig gebruikt worden. Behandel het met respect.

OVER HET LOGOHet logo van Munttheater Weert is een typografisch logo. Het is ontwikkeld in lijn van het voormalig logo, ook dit was een typografisch logo. Het nieuwe logo sluit hiermee aan bij een ‘oude’ traditie, maar brengt tevens een modernere sfeer met zich mee. Het gekozen font is een font met schreef. Dit benadrukt de klassieke look. Door dit te combineren met een schreefloos font, gekozen voor het woord ‘theater’ ontstaat er een spanning die de moderniteit onder de aandacht brengt.

DOELEINDENHet logo wordt gebruikt voor 3 basis doeleinden: 1. Als header op directe communicatie producten bestaande uit 1 pagina

(bv.. Posters en flyers en briefhoofden). 2. Om een document van meerdere pagina’s af te sluiten (bv. achterkant

van een menukaart of een marketing document).3. Door derden (alleen met goedkeuring) op officiële uitingen, sponsor

producten, marketingdoeleinden enz.

FORMATENOFFLINE Het logo heeft geen maximale grootte. We hanteren enkel een minimale grootte. Bij een weergave kleiner dan 1 cm dient de badge gebruikt te worden.

SCREENOp beeldschermen moet het logo niet kleiner worden dan 150 pixels in de hoogte.

WITRUIMTEGeef het logo voldoende witruimte. De witruimte moet 20% van de hoogte van het logo zijn. Bij een logo hoogte van 40 mm is dit dus 0,20 x 40 mm = 8 mm.

Page 8: Munttheater Huisstijl v1

08

Alle hier getoonde voorbeelden zijn fout!

Page 9: Munttheater Huisstijl v1

09

HOE WAT EN WAAR?HOE GEBRUIK JE HET LOGO EN HOE OOK VOORAL NIET?

Het logo is het meest herkenbare onderdeel van de huisstijl. Om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft moet het logo consequent gebruikt worden. De achterliggende gedachte is van belang en we hebben dan ook een paar regels opgesteld waaraan moet worden voldaan bij het gebruik van het logo.

LET HIEROP1. Houd rekening met de verhoudingen; 2. respecteer de witruimtes rondom het logo.

DOE DIT NIET!1. Verplaats het woord ‘Theater’ niet;2. verwijder het woord ‘Theater’ niet;3. pas geen effecten toe;4. roteer het logo niet;5. probeer het logo niet in 3D te plaatsen;6. gebruik het logo niet om een patroon of een textuur te creëren;7. ga het logo niet bijsnijden;8. ga niet vervormen;9. en pas geen eigen kleuren toe.

Page 10: Munttheater Huisstijl v1

10

AaABNCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghiljklmnopqrstuvwxyz(.,:;?!€&@*) 0123456789

AaABNCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghiljklmnopqrstuvwxyz(.,:;?!€&@*) 0123456789

1.

2.

Page 11: Munttheater Huisstijl v1

11

TYPOGRAFIEWELKE LETTER GEBRUIK JE WAAR?

Net zoals het gebruik van het logo is ook het gebruik van typografie van groot belang voor een unieke uitstraling en de eigen identiteit. Gebruik het juiste lettertype op de juiste locatie!

PRINTHEADER: APEX SANS BOLD (1)Voor de headers gebruiken we het Apex Sans font. Dit font is schreefloos en geniet een luxe uitstraling. Het is een font wat vrij smal is waardoor het de mogelijkheid biedt om vrij veel tekst op één regel te plaatsen.

BODY: APEX SANS BOOK (2)De platte tekst wordt opgemaakt in het font Apex Sans Book. Het font is een fris, elegant en intelligent font. Het is een modern ‘sans’ ontwerp, toekomstgericht maar niet futuristisch, precies maar niet koud, geometrisch en consistent maar niet zielloos.

SCREENAPEX SANS vs LUCIDA SANSOmdat Apex Sans geschikt is voor zowel leestekst als display tekst adviseren we om dit font zo breed mogelijk in te zetten. Is dit vanwege technische redenen niet mogelijk en dient er gekozen te worden voor een ‘websafe’ font, dan raden we Lucida Sans aan. Dit is een font wat op alle computers aanwezig is en dus ook door iedereen te zien is.

Page 12: Munttheater Huisstijl v1

12

Pantone 1795 C Pantone 465 C Rijk zwart CMYK50%-50%-50%-100%

Page 13: Munttheater Huisstijl v1

13

KLEURGEBRUIKDE KLEUR VAN LUXE EN HET HART

Ons kleursysteem reflecteert een luxe, warm, dynamisch en multifunctioneel theater. We geven de ontwerper de vrijheid om kleuren te kiezen. Rood, ‘goud’ en wit zijn de basiskleuren.

CREËER RUIMTEGEBRUIK WIT OM RUIMTE TE CREËREN Binnen de huisstijl is wit een belangrijke kleur, of non-kleur. Wit is een neutrale kleur, of eigenlijk een gebruik aan kleur. Door veel witruimte te plaatsen rondom ‘key-elements’ ontstaat ademruimte.

VRAAG AANDACHTMAAR MAAK HET NIET SCHREEUWERIGRood is de kleur van liefde, van luxe, van aandacht, maar ook van gevaar. Gebruik de rode kleur voor zaken waar je de aandacht op wilt vestigen, maar voorkom dat het schreeuwerig wordt. Voorkom dat rood de boventoon gaat voeren op een uiting. Combineer rood altijd met voldoende wit.

STEUNKLEURDOMPEL ONDER IN LUXEAls steunkleur naast het rode is er gekozen voor een meer aardse kleur. We noemen het goud, maar in realiteit is het een bruin-geel tint. Deze kleur is gekozen om balans te bieden tegen het rode. De felle kleur naast een warme kleur. Daarnaast staat goud voor luxe, voor koninklijk en voor het hoogste haalbaar.

Page 14: Munttheater Huisstijl v1

14

Page 15: Munttheater Huisstijl v1

15

TAALGEBRUIKNIET ALLEEN BEELDEN MAAR OOK WOORDEN

Naast het beeldende is de toon van het gesproken en geschreven woord heel erg belangrijk. Om de betrokkenheid bij de stad, de mensen en de cultuur te uiten is een ‘vrije, maar nette manier van tone-of-voice’ noodzakelijk. Dit bereik je door simpele korte boodschappen over te brengen. Om hiertoe te komen adviseren we de volgende stelregels in acht te nemen.

SIMPELHoud de boodschap simpel! Wij geloven dat een boodschap beter gelezen en begrepen wordt wanneer hij simpel te begrijpen is.

DUIDELIJK Ben direct en spreek de taal van de klant. Ze zullen je oprechtheid waarderen.

KORTE ZINNENGebruik zo veel mogelijk korte zinnen. Niemand zit te wachten op een betweterig persoon. Zo kun je ook meer vertellen in minder tijd.

WEES OPENHet theater is voor iedereen, dus sluit niemand buiten. Racisme en seksisme zijn uit den boze!

NIET TE SERIEUSBen niet bang om een grapje te maken. Met een lach is alles leuker.

Page 16: Munttheater Huisstijl v1

16

Page 17: Munttheater Huisstijl v1

17

VISITEKAARTJESIN DE SPOTLIGHT

Niet alleen de informatie op een visitekaartje is van belang. Het uitdelen en krijgen van een kaartje moet een ervaring zijn. Wanneer de ervaring positief is, is de kans ook groot dat jij als persoon beter blijf hangen.

FORMAATEr is gekozen voor een standaard formaat wat in een portefeuille past. Dit formaat is 55 bij 85 mm.

VEREDELINGEr is gezien het kleurgebruik niet gekozen voor een veredeling. De combinatie rood-goud-wit geeft al het gewenste resultaat. Nog meer aandacht leggen op een element door bijvoorbeeld een lokale hoogglans zou als overdreven kunnen worden beschouwd. Het beoogde resultaat van ‘open maar ook luxe’ schiet daarmee door naar ‘uit de hoogte’.

OPMAAKNAAMVLAKHet kaartje heeft als duidelijke eye-catcher het naamvlak. Hier vind je je eigen naam en functie terug. We hebben dit vlak meer aandacht gegeven dan het logo van Munttheater Weert omdat de algemene opmaak een directe link dient te leggen met het theater zelf. De naam is het onderscheidende per kaartje. Om die reden is het dan ook rood.

LOGO IN HET GOUDZoals hierboven ook staat vermeld is het logo wat naar de achtergrond gezet. Waar het normaal als ‘positief’ logo staat is het hier in ‘negatief’ geplaatst. Het logo is voor dit kaartje niet het belangrijkst. De ervaring van een visitekaartje krijgen gaat gepaard met een gesprek. Binnen dit gesprek is duidelijk waar je voor werkt. De algemene lay-out van het kaartje refereert naar Munttheater Weert. De boodschap van het kaartje is je naam en contactgegevens.

ACHTERKANTIn de achterkant is de ademruimte weer naar voren laten komen. Het kaartje dient als ware als ‘label’ waarin het logo is geplaatst.

Page 18: Munttheater Huisstijl v1

18

Page 19: Munttheater Huisstijl v1

19

BRIEFPAPIERHIËRARCHISCH

De boodschap staat centraal bij het briefpapier van Munttheater Weert. De header bevat niet meer dan het logo. Alle overige informatie van het theater staan onder de boodschap.

FORMAATEen standaard brief in Nederland en haar omringende landen is het DIN A4 formaat. Dit formaat is 21 bij 29,7 cm.

VEREDELINGHet briefpapier moet zowel digitaal als fysiek gebruikt kunnen worden. Om die reden is er gekozen geen veredeling te gebruiken. Enkele en alleen het logo in combinatie met de kleuren rood-goud-wit moeten de beoogde uitstraling naar voren halen.

OPMAAKLOGODe opmaak is hiërarchisch. We hebben het logo van het theater als ‘key-object’ gebruikt. De lezer heeft meteen door met wie hij/zij te maken heeft. Het logo staat bovenaan links in lijn van de kijkrichting (westerse bevolking).

VEEL RUIMTE VOOR DE BOODSCHAPDe boodschap krijgt het meeste ruimte op dit briefpapier.

CONTACT INFORAMTIEZoals gezegd is de boodschap het belangrijkst. Echter ontkomen we er niet aan om ook de contact gegevens te vermelden. Deze staan netjes in 4 kolommen opgesomd aan de voet van de pagina.

Page 20: Munttheater Huisstijl v1

20

Page 21: Munttheater Huisstijl v1

21

ENVELOPPENVOUWEN, PLAKKEN VERZENDEN

Enveloppen moeten herkenbaar zijn en hebben geen overbodige informatie. Enkel het logo, het adres van de geadresseerde en het retouradres zijn van belang.

FORMAATEnveloppen zijn er in veel verschillende formaten. Munttheater Weert gebruikt EA4 en EA5 enveloppen. EA4 heeft een formaat van 312 bij 220 mm. EA5 is 220 bij 156 mm.

VEREDELINGNet zoals het briefpapier en de visitekaartjes hebben de enveloppen geen veredeling. De hagelwitte kleur van de envelop met de opdruk in rood-goud en zwart is de basis.

OPMAAKLOGOOok bij de enveloppen in er gekozen voor een hiërarchische opbouw. Het loog staat ook hier bovenaan links in de lijn van de kijkrichting.

ADRES GEGEVENSDeadres gegevens van de geadresseerde worden op de envelop geprint.

RETOURADRESOnder aan de voet van de enveloppen is enkel het retouradres opgenomen. Overige contact gegevens zijn opgenomen in het drukwerk in de envelop.

Page 22: Munttheater Huisstijl v1

22

welkom!

MUNTTHEATERBezoekadres en Theaterkassa

Collegeplein 36001 HN Weert

Tel: +31 (0)495-513575

Page 23: Munttheater Huisstijl v1

23

COMPLIMENTCARDVAN HARTE WELKOM

Een complimentcard is een teken van waardering. Deze kaartjes worden toegezonden of worden geplaatst op tafels of bedden. Wees welkom, wij zijn blij dat u er bent!

FORMAATOm te vouwen hebben we een plano formaat genomen van 196 bij 98 mm. Gevouwen is dit dus een vierkant van 98 bij 98 mm.

VEREDELINGHet kaartje moet wat luxer overkomen. Hiervoor is gekozen om de kleur goud de boventoon te laten voeren in plaats van een veredeling in de vorm van een laklaaf of id. toe te passen.

OPMAAKLOGODe buitenkant van het kaartje bevat een label met daarin het logo in negatief (voortzetting van de lijn bij het visitekaartje). Het label beslaat een groot deel van de hoogte waardoor het logo boven aan de gevouwen pagina komt. Zowel gevouwen als plano ziet dit er netjes en luxe uit.

BINNENKANTDe boodschap aan de binnenkant is simpel. Een korte boodschap op één van de twee pagina’s. De andere pagina laat ruimte voor een persoonlijke noot.

Page 24: Munttheater Huisstijl v1

24

MUNTTHEATERBezoekadres en TheaterkassaCollegeplein 36001 HN WeertTel: +31 (0)495-513575

PostadresPostbus 2106000 AE [email protected]

BankRabobank: 1669.31.241BIC: RABONL2UIBAN: NL32RABO0166931241

OverigKvK: 41066057BTW: NL0028.36.592.B01www.munttheater.nl

MET VRIENDELIJKE GROET

Conform afspraakOp uw verzoekTer informatieVoor akkoordbevinding / ter ondertekeningGraag uw commentaarGraag retour na kennisnameTer afhandelingEn kan door u worden behouden..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 25: Munttheater Huisstijl v1

25

MET VRIENDELIJKE GROET KAARTEEN VRIENDELIJKE NOTITIE

De vriendelijke ‘met vriendelijke groet’ kaart is een kaart die bij de post kan worden gesloten. De reden van zijn ontwikkeling is de wens om een gestandaardiseer antwoord te kunnen sturen per post. De kaart voorziet in een aantal standaard antwoorden en biedt de afzender tevens de mogelijkheid om er een persoonlijke noot aan toe te voegen.

FORMAATVoor het formaat is een standaard DIN A5 aangehouden (210 bij 148 mm). Dit om er zeker van te zijn dat hij ongevouwen in een envelop past.

VEREDELINGEr is geen specifieke veredeling toegepast. De kaart heeft een prettig ogende achterzijde, volledig in het goud. Dit geeft de kaart voldoende luxe uitstraling.

OPMAAKLOGOHet logo staat op de voorkant van de kaart net boven de belangrijkste boodschap “Met vriendelijke groet”. Het logo is ondergeschikt aan de boodschap, dus hier is het logo in het goud geplaatst.

IN TE VULLEN BOODSCHAPDe rechterhelft biedt de zender een aantal standaard boodschappen. Volstaan deze boodschappen niet, dan is er nog een optie open gelaten waar zelf de boodschap genoteerd kan worden.

PERSOONLIJKE NOOTLinks is vrijgehouden om een persoonlijk noot toe te voegen. Het onderscheid met rechts is de formaliteit van de boodschap. Rechts is formeel, links informeel.

Page 26: Munttheater Huisstijl v1

26

label

naam voorstelling en artiest

datum

extra informatie

foto

Page 27: Munttheater Huisstijl v1

27

POSTER & ADVERTENTIEAVONDEN PROMOTEN DOE JE ZO

Eigen posters worden er vrijwel nooit gedrukt. Gebeurt dit toch, dan wordt er dezelfde opmaak gebruikt als voor staande advertenties.

FORMAATVoor advertenties zijn maten vooraf moeilijk te bepalen. We gaan er bij deze vanuit dat dit een staand formaat is in de lijn van DIN formaten.

OPMAAKFOTO ACHTERGRONDVoor elke voorstelling zijn foto’s beschikbaar. En een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden. In dat licht is de foto leidend gemaakt voor de advertentie en de poster. De foto staat op de achtergrond over nagenoeg het gehele oppervlakte. Om de ademruimte terug te brengen is er een wit kader om de foto geplaatst.

LABEL LOGOHet logo wordt nooit los op een poster of advertentie geplaatst. Hiervoor wordt een label of een gekleurd vlak gebruikt. Dit om ervoor te zorgen dat het logo er voldoende uitspringt. Bij uitingen met een overduidelijke rand/einde heeft het de voorkeur om een label te gebruiken.

NAAMVLAKDe naam van de voorstelling en artiest zijn uiteraard naast de foto de meeste belangrijke informatie op de poster of advertentie. In de lijn van de huisstijl is hier dan ook de rode kleur aan de orde. Rood wordt gebruikt om aandacht te vragen. Binnen deze lay-out is gewerkt met een vlak. Dit om de tekst er meer uit te laten springen over de foto heen.

PRIJS EN OVERIGE INFORMATIEOver het algemeen is het advies om de boodschap simpel te houden. Communiceer dat wat je wilt vertellen en niet meer. Binnen de advertentie en de poster is ruimte gereserveerd voor mogelijke extra informatie. Deze staat aan de voet.

Page 28: Munttheater Huisstijl v1

28

Page 29: Munttheater Huisstijl v1

29

Page 30: Munttheater Huisstijl v1

MUNTTHEATERBezoekadres en Uitbalie Postadres Telefoon Kamer van Koophandel

Collegeplein 3 Postbus 210 Tel: 0495-513575 KvK: 41066057

6001 HN Weert 6000 AE Weert Fax: 0495-543390 BTW: NL0028.36.592.B01