MOTIVERENDE GESPREKSVOERING TRAJECTBEGELEIDERS · PDF file MOTIVERENDE GESPREKSVOERING...

Click here to load reader

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOTIVERENDE GESPREKSVOERING TRAJECTBEGELEIDERS · PDF file MOTIVERENDE GESPREKSVOERING...

 • 1

  MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

  TRAJECTBEGELEIDERS

  Gunter De Kinder

  Inhoud 2

  � De Geest van MG

  � 8 stadia in het leren van MG

  � Kwaliteit van motivatie (types)

  � Principes in MG

  � Technieken binnen MG (ORBS)

  � 4 Processen in MG

  � De perceptiekloof

  � Omgaan met weerstand

  Kennismakingsrondje

  � Stel jezelf kort voor

  � Wat willen jullie weten?

  3

 • 2

  4

  Heropfrissing basis5

  Een directieve persoongerichte gespreksstijl waarmee je verandering in gedrag vanuit interne motivatie

  en verantwoordelijkheid kunt bevorderen (accepteren)

  Dit creëer je door de ambivalentie over de verandering te helpen verhelderen en te helpen

  oplossen.

  (Britt, 2003 – Emmons, 2001 – Miller, 2004 – Resnicow, 2001- Scales, 2003)

  Motiverende gespreksvoering

 • 3

  Motiverende gespreksvoering

  1. De geest van MI eigen maken

  2. Gebruiken van cliënt–gerichte vaardigheden ORBS (open vragen, reflecteren, bevestigingen en samenvatten)

  3. Verandertaal herkennen

  4. Ontlokken en versterken van verandertaal

  5. Omgaan met weerstand

  6. Ontwikkelen van een veranderplan

  7. Volhouden van ‘commitment’

  8. Integratie met andere interventiemethodes

  8 stadia in het leren van MG

  Gedragsverandering

  © Figuur gebaseerd op Prochaska en DiClemente, 1988,1992 (VAD, 2007)

  9

 • 4

  Gedragsverandering

  Voorbeschouwing Geen probleem zien, geen veranderingswens Iemand anders is zich van het probleem bewust Druk vanuit de omgeving = last

  Beschouwing Ambivalentie – wil veranderen en dan weer niet Overwegen van positieve en negatieve gevolgen

  Beslissing De beslissing nemen om te veranderen, doch niet hoe en wat men zal veranderen (of beslissen om niet te veranderen!) Niet zichtbaar voor omgeving

  Actieve verandering Er is daadwerkelijke verandering, ook zichtbaar voor omgeving Leerproces – vallen en opstaan

  Consolidatie Doel is bereikt, men integreert het nieuwe gedragspatroon in het dagelijks leven

  Terugval Men valt terug in vroeger gedragspatroon Geen mislukking, wel een leermoment

  10

  Vul in… 11

  � Mensen veranderen pas hun gedrag als ze …. ervaren

  � Mensen veranderen hun gedrag liever niet omwille van ….

  Gedragsverandering 12

  Mensen veranderen pas hun gedrag als ze … ervaren.

  � Voldoende kennis

  � Voldoende lijdensdruk

  � Voldoende zelfwaarde

  � Voldoende competentie

  � Voldoende gevoel zelf te kunnen beslissen

  � Voldoende gevoel dat anderen mijn inspanningen waarderen

 • 5

  Vijf redenen om niet te veranderen

  • Niet zeker weten wat je wilt (je kunt alleen maar verdwalen als je weet waar je naar toe wilt)

  • Angst voor het verliezen van (illusoire) voordelen (je weet wat je hebt, niet wat je krijgt…)

  • Dissociatie van de nadelen (‘het valt best mee’)

  • Genetische predispositie tot luiheid / automatismen: veranderen kost inspanning (voorkeur voor ‘kabbelen’)

  • Ziektewinst (korte >> lange termijn)

  Oefening : probeer de volgende motiveringen per twee bijeen te plaatsen volgens de soorten motivatie die ze voorstellen en vul voor de onderste uitspraak de mate waarin je akkoord gaat in …

  “Een goede reden voor mij om deel te nemen aan deze vorming

  is…”

  1) …omdat dit is wat anderen (bv. mijn werkgever) van mij

  verwachten.

  2) …omdat ik dit persoonlijk erg waardevol vind.

  3) …omdat anderen me anders dreigen te bestraffen.

  4) …omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen.

  5) …omdat ik deze vorming als plezierig ervaar.

  6) …omdat ik overtuigd ben dat dit heel erg zinvol kan zijn.

  7) …omdat ik door de vorming geboeid ben.

  8) …omdat ik mezelf wil bewijzen.

 • 6

  WAAROM WE DOEN WAT WE DOEN

  Autonome

  Motivatie

  Gecontroleerde

  Motivatie

  Verplichting, druk, stress

  Intrinsieke

  Motivatie

  Extrinsieke motivatie

  Welwillend, psychologisch vrij

  Plezier

  passie,

  interesse

  Persoonlijk

  belang,

  betekenisvol

  Straf,

  beloning,

  verwachting

  Schaamte,

  schuld,

  zelfwaarde

  “Moeten” “Willen”

  Motivatiecontinuüm:

  Persoonlijke

  relevantie,

  betekenisvol

  Straf,

  beloning,

  verwachting

  Schaamte,

  schuld,

  zelf-waarde

  Extrinsieke motivatie

  Autonome

  Motivatie

  GecontroleerdeMoti

  vatie

  internalisatieproces

  ⇒⇒⇒⇒ motivatie wordt meer autonoom i.p.v. gecontroleerd

  Behoeftebevrediging ↑ ⇒⇒⇒⇒ internalisatieproces ↑

  Ambivalentie 18

 • 7

  Ambivalentie en verandering

  Beslissingsbalans

  Kosten van de huidige situatie

  Voordelen van de verandering

  Kosten van de verandering

  Voordelen van de huidige situatie

  Ambivalentie en verandering 20

  � Motiveren is het oplossen van de ambivalentie ten aanzien van verandering

  � Is de huidige situatie in tegenstrijd met de eigen waarden en normen?

  � Kan de cliënt voordeel halen uit de verandering?

  � Hoe ervaart de cliënt zelf de huidige situatie? Wat is oké en wat is minder oké?

  Onderdelen van MG 21

  Geest van MG

  Verander- taal

  Principes van MG

  Gespreks- technieken

 • 8

  Geest van MG 22

  Samenwerking ↔ confrontatie (de ‘werkelijkheid’ doen inzien)

  Evocatie, uitlokken persoonlijke redenen om te veranderen ↔ educatie (ontbrekend inzicht bijbrengen)

  Autonomie, eigen verantwoordelijkheid ↔ autoriteit (zeggen wat iemand moet doen)

  Principes MG 23

  1. Druk empathie uit

  2. Ontwikkel discrepantie: Versterk het belang van de verandering

  3. Beweeg mee met weerstand

  4. Versterk het vertrouwen (persoonlijke effectiviteit)

  Verandertaal 24

  � Verlangen (willen/graag)

  � Mogelijkheid (kunnen)

  � Redenen

  � Noodzaak (moeten, nodig zijn, behoefte hebben…)

  � Vastbeslotenheid (besluiten)

  � Stappen zetten

 • 9

  Oefening: In hoeverre lijk ik op mijn

  lastige klanten? Bespreek een eigen kleine gewoonte met je buur…

  Als we zelf zo graag blijven-waar-we-zitten,

  waarom moeten mensen die klachten hebben, ongezond doen of

  afwijkend zijn, dan zo nodig veranderen?

  Omdat we ons laten leiden door opdrachtgevers, verwijzers en eigen of

  algemeen geldende waarden en normen, en te weinig door het referentiekader, de

  motieven en

  (on)mogelijkheden van de klant

  En dat leidt tot een boel gedoe!

 • 10

  Gesprekstechnieken28

  4 processen binnen MI

  Waarom?30

 • 11

  Waarom?31

  Waarom?32

  Waarom?33

 • 12

  Waarom?34

  Waarom?35

  Wat zou je te horen krijgen als je kon praten met?

  36

 • 13

  Perceptiekloof37

  Wat werkt niet? 38

  Wat werkt wel? 39

 • 14

  Oef. Op acceptatie en empathie 40

  � Pers. A leeft zich in de voorgeschreven situatie in

  � HV engageert zich om ‘zonder oordeel’ door te vragen…

  � Persoon C observeert en noteert de interventies (ORBS)

  Technieken: opbouw van motivatie (ORBS)

  41

  1. Reflectief luisteren

  � Verbaal

  � Non-verbaal

  2. Open vragen stellen

  3. Samenvatten

  4. Bevestiging uitdrukken

  Gesprekstechnieken 42

  � Doel van gebruik technieken � Exploreren van ambivalentie � Uitlokken en versterken van verandertaal

  � Door doelgericht: � Het perspectief en de beleving van de andere te begrijpen

  (client centered) � In het verhaal te kiezen waar je op ingaat (focus, directief)

  � Verandertaal naar voor halen, uit te lokken � Argumenten voor verandering uit te vergroten, te versterken

 • 15

  1. Reflecterend luisteren 43

  � Door verbale en non-verbale communicatie aandacht, interesse en empathie communiceren naar cliënt

  � De cliënt stimuleren om zich te uiten en te verdiepen

  � Selectief: verandertaal versterken, uitwijding stimuleren

  1. Reflecterend luisteren 44

  � Non-verbaal: � Houding

  � Oogcontact

  � Inrichting bureau …

  � Nauwkeurig gebruik maken van verbale reflecterende technieken: � Papegaaien

  � Parafraseren / eenvoudige reflectie

  � Gevoelsreflecties

  � Dubbelzijdige reflectie

  2. Open vragen 45

  � Beginnen met een vragend voornaamwoord:

  � Wie, wat, hoe, welke

  � Pas op met waarom vragen

  � Beginnen nooit met een werkwoord

  � Nodigen de cliënt uit om na te denken

  � Bevragen ambivalentie, perspectief cliënt

  � Uitlokken verandertaal

 • 16

  Vragen stellen naar verandertaal 46

  � Verlangen (willen/graag): wat wil je?

  � Mogelijkheid (kunnen): wat