MOTION KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM...

download MOTION KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM

of 12

 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOTION KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM...

 • VAN VACATURE TOT EXITGESPREK IN ÉÉN MODERNE OPLOSSING

  MOTION KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM

 • MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM 02

  VAN VACATURE TOT EXITGESPREK IN ÉÉN MODERNE OPLOSSING De uitdagingen voor de HR-manager van nu liegen er niet om. Neem de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Om de war on talent te winnen, is een goed werkgeversimago een eerste vereiste. En heb je de talenten eenmaal binnen, dan is de strijd zeker niet gestreden. Want hoe hou je projectgedreven digital natives vast? Hoe zorg je er überhaupt voor dat de mix aan generaties op de werkvloer, met hun verschillende kennisniveaus en manieren van werken, optimaal wordt ingezet? Hoe laat je alle medewerkers meebewegen in de digitale transformatie en de nieuwe eisen die dit stelt aan hun competenties? Oftewel: hoe stoom je jouw organisatie klaar voor de toekomst?

  Flexibel is de nieuwe norm De wendbaarheid die van jouw organisatie wordt verwacht, vereist ook de nodige flexibiliteit van de ondersteunende processen en systemen. Als HR-manager heb je behoefte aan een meebewegende eHRM- oplossing die de gebruiker centraal stelt. Een systeem dat de techniek op de achtergrond zijn werk laat doen zonder aan de voorkant de processen te dicteren. En natuurlijk ook: een systeem dat voor zich spreekt. Geen vuistdikke handleidingen, maar gewoon: klik en klaar.

  Motion is een laagdrempelige en zeer gebruiksvriendelijke eHRM- oplossing. Super-intuïtieve selfservice uit de cloud voor iedereen - medewerkers, leidinggevenden én HR-professionals - op elk device. Ondersteunt elk facet van de employee journey, van vacature tot exitgesprek (en alles daartussenin), met in de basis onze degelijk ronkende salarisverwerking. Het resultaat: blije medewerkers en meer tijd en ruimte voor strategische HR.

  eHRM-oplossing Motion vereenvoudigt, digitaliseert en automatiseert alle administratieve processen en geeft ruimte voor strategie

 • MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM 03

  DE MOTION EMPLOYEE JOURNEY

  VACATURE SOLLICITATIE DIGITAL ONBOARDING

  W&S VOORSTEL

  EERSTE WERKDAG

  EXITGESPREK AMBASSADEUR

  AANKONDIGING AFSCHEID

  OFF-BOARDING

  ONBOARDINGRECRUITMENT

  ORGANISATIE EN TEAMS VITALITEIT SALARISBETALING

  GROEISPP

  Motion ondersteunt de hele reis van medewerkers door de organisatie, vanaf de sollicitatie tot en met de afzwaai. Onze eHRM-oplossing draagt bij aan het sterke merk dat je als organisatie wil zijn met veel eigen regie en een eigentijdse, frisse look & feel. Met Motion geef je medewerkers een zeer gebruiksvriendelijk instrument in handen dat alle HR-processen 100% frustratievrij laat verlopen. Fijn voor de medewerker, dus goed voor de employer branding.

  Digitaal Personeelsdossier (overal toepasbaar op de employee journey)

  Motion SIGN (overal toepasbaar op de employee journey)

  Dienstverbanden

  HR Analytics

  Loopbaan

  Verlofaanvragen

  Ziekteverzuim

  Salarisverwerking in Motion PRO

  Declaratie

  Individueel Keuzebudget (IKB)

  Motion modules

 • MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM 04

  Motion sluit aan op hoe jij werkt, op een bijzonder flexibele en gebruiksvriendelijke manier. En: met een fantastische look & feel.

  Digitale loonstroken en digitaal personeelsdossier De digitale loonstroken vormen de basis van deze module. Medewerkers kunnen hun eigen salarisstrook (historisch én toekomstig) in de beveiligde cloud bekijken. Je kunt de module aanvullen met het digitale personeelsdossier en zo alle documenten die uit het HR-proces voortkomen digitaal bewerken, archiveren en ook vernietigen.

  Ziekteverzuim De module waarmee je medewerkers snel en makkelijk kunt ziekmelden. Het beveiligde verzuimdossier bevat standaardtaken vanuit de Wet verbetering poortwachter en het sociale beleid van de organisatie. Je wordt eenvoudig door de taken geleid en kunt notities maken rondom verzuimgevallen.

  De voordelen Je hebt inzicht in de verzuimsituatie en kunt het verzuimpercentage proactief terugdringen door afspraken vast te leggen in de gesprekscyclus van Motion De module koppelt automatisch met arbodiensten en het UWV Bij langdurig ziekteverzuim krijg je een tijdige signalering op salariskorting Stuurinformatie: gegevens als het verzuimpercentage laten ook het kostenplaatje zien Je voldoet automatisch aan wetgeving zoals Wet verbetering poortwachter en AVG (wat mag je wel en niet registreren?). Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de verzuimstatus en het verzuimdossier met actieve sturing op acties

  Individueel Keuzebudget (IKB) De flexibele arbeidsvoorwaardenmodule waarin medewerkers een deel van hun salaris flexibel kunnen inzetten voor verschillende doelen, waardoor fiscaal voordeel behaald kan worden bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fitnessabonnement of fiets.

  De voordelen Medewerkers zien direct de netto impact van hun keuzes Voldoet aan verschillende cao’s Gemaakte keuzes worden volledig automatisch verwerkt, dit ontzorgt de salarisadministrateur De medewerker heeft de regie en is minder afhankelijk van de salarisadministrateur

  Wat maakt Motion nu zo gebruiksvriendelijk? Heel eenvoudig: als het voor de gebruiker niet werkt, maken wij het niet. Om erachter te komen waar de gebruiker blij van wordt (en waarvan niet), duiken we geregeld het usability lab van Hogeschool Arnhem Nijmegen in. Daar onderzoeken we de kijkpatronen van de gebruiker en brengen die in kaart. Zodat we met recht kunnen zeggen: Motion stelt de gebruiker centraal.

  Motion is... met je mobiel parkeerbonnetjes declareren

  DE GEBRUIKER CENTRAAL

  DE FLEXIBELE MODULES

 • MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM 05

  Verlofaanvragen Met deze module kunnen medewerkers zelf op hun mobiel verlofdagen aanvragen / verkopen en zien wat hun verlofsaldo is. De leidinggevende krijgt alle verlofaanvragen ter goedkeuring binnen en heeft inzicht in het verlof van alle medewerkers. Alles uiteraard conform de wet en bedrijfsregels.

  De voordelen Medewerkers, HR -professionals en leidinggevenden kunnen eenvoudig en efficiënt verlofaanvragen verwerken en (laten) goedkeuren Met cao-specifieke en landelijke regelingen De bewaartermijnen van de verlofregelingen worden ondersteund met vervalfunctionaliteit Berekent automatisch uit welke verlofregeling een aanvraag opgenomen moet worden Houdt automatisch rekening met het werkrooster van de medewerker Geeft inzicht in en controle op ‘verlofstuwmeren’

  Declaratie Met deze flexibele module regelen de medewerkers hun declaraties. Na het digitaal indienen van de declaratie doet de manager de controle, waarna de goedgekeurde declaratie naar de salarisverwerking gaat. Ook overwerk kan met deze module worden geregistreerd en teruggegeven in ‘tijd voor tijd’ of salaris.

  De voordelen Je kunt alleen declareren wat je mag declareren Wat je mag declareren voldoet aan de voorwaarden van de organisatie (belast, onbelast, maximaal bedrag) Declaraties indienen gaat supersimpel (met ondersteuning van Google Maps) Veelgebruikte bestemmingen kun je toevoegen aan je favorieten (Parkeer)bonnetjes kunnen direct via de mobiel worden gedeclareerd Zonder papier declareren – dat scheelt tijd en geld Automatisch de juiste percentages bij overwerk of andere tijdsdeclaraties

  Dienstverbanden Een arbeidscontract opstellen, het salaris verhogen, een functie wijzigen: allemaal processen rondom het dienstverband die leidinggevenden zelf met deze module regelen. Zij kunnen verzoeken indienen en goedkeuren en door HR documenten laten aanmaken met de templates uit de module, zoals een contract voor een nieuwe medewerker. HR doet de laatste controle, maar is niet langer het registrerende (en vaak wachtende) middelpunt in het hele proces – een enorme tijdbesparing!

  De voordelen Mutaties worden automatisch verwerkt – de HR-administratie hoeft dus geen gegevens meer in te kloppen, maar kan wel nog een controle doen Toekomstmutaties kunnen worden ingevuld bij aflopende contracten Met standaarden voor brieven en arbeidscontracten Papierloos HR heeft controle op het ondertekenproces via de digitale handtekening (Motion SIGN) Document komt automatisch in het digitale personeelsdossier Meerdere afhankelijkheden tegelijk verwerkbaar Alle wijzigingen worden automatisch bevestigd, dus geen onduidelijk- heden achteraf en alle stukken zijn eenvoudig te raadplegen

  “Spreekt eigenlijk voor zich, hier hebben we geen uitleg bij nodig” Een Motion-gebruiker

 • MOTION | KLIK EN KLAAR IN EEN COMPLEET eHRM SYSTEEM 06

  Loopbaan Hoe vaak wil je geformaliseerd gesprekken voeren met je mede- werkers? Eén of twee keer per jaar? Ieder kwartaal? Je bepaalt het zelf. Samen met onze consultants maak je een op de organisatie toegespitst proces - van heel eenvoudig tot heel complex. Beoordelings gesprekken, functioneringsgesprekken, bila’s… De verslaglegging van de gesprek ken gebeurt heel eenvoudig en wordt opgeslagen in het digitale personeels- dossier.

  De voordelen Jouw organisatie bepaalt zelf:

  de gespreksvormen en de frequentie de lay-out van de gespreksformulieren de route van de verschillende formulieren en gesprekken

  Eerdere gespreksverslagen kunnen automatisch worden meegenomen naar een volgend gesprek De leidinggevende kan anderen in de gesprekscyclus betrekken Verschillende ondertekeningsmogelijkheden zoals ‘gezien’ en ‘(niet) akkoord’ Het gespreksverslag wordt au