MoslimVandaag Exclusief 18

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of MoslimVandaag Exclusief 18

 • 1MoslimVandaagPlatform voor nieuws en opinie

  Exclusief

  Deze editie:

  MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl

  21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18

  4

  Word nu lid en ontvang de MoslimVandaag Exclusief elke twee weken in uw e-mailbox.

  Het lidmaatschap bedraagt slechts 20,- per jaar. Met uw

  bijdrage kunnen we eenprofessionele journalistiekeservice ontwikkelen voor dehele moslimgemeenschap

  in Nederland.

  Aanmelden:www.moslimvandaag.nl/

  lidmaatschap

  Lidmaatschap

  5

  3

 • 2UitgeverMoslim Media

  Designwww.desig2press.nl

  Redactie Josef Stevens (Hoofdredactie) Asma Claassen (Eindredactie) Yassin Croes (Ass. eindredactie)Ali HouriKasim TekinCherif HamdineSamira Sabili

  Websitewww.moslimvandaag.nl

  [email protected]

  [email protected]

  Colofon

  Lezersreacties

  Wilt u reageren op een

  van onze artikelen?

  Stuur dan een mail naar

  [email protected]

  Als u wilt dat uw lezersreactie gepubliceerd wordt, dan geldt de volgende voorwaarde: maximaal 100 woorden. De redactie behoudt het recht om in te korten of te wijzigen indien nodig.

  Lidmaatschap

  Journalistiek, dat is van allesAls een gewone moslim een leuk stukje schrijft, is dat dan journalistiek? Voor mij wel. Sterker nog, het is onderdeel van onze journalistieke missie: genspireerd door jou! Dat draait helemaal om wat er in de moslimgemeenschap speelt. Het heeft al veel te lang geduurd dat er vooral ver moslims wordt gesproken. Door deskundigen, door fanatici, door moslimvertegenwoordigers. Wat mij betreft is het juist tijd dat we de stem van de gewone moslim horen. Moet het altijd litera-tuur zijn? Nee.

  De relevantie van een stuk van een lezer of een beginnend schrij-ver is soms belangrijker dan het tekstniveau. Ingezonden artikelen be-vatten vaak een vorm van bevlogen-heid, een passie, een boodschap, die iemand misschien al jaren met zich meedraagt. Ik vind dat relevant. Het geeft aan wat de sfeer is in de gemeen-schap, wat de zorgen zijn, voor welke uitdagingen we staan. In die persoon-lijke verhalen zitten vaak aanknopings-punten voor onze redacteuren om een kwestie uit te zoeken.

  Het is dus een soort opdracht van het publiek aan onze redactie. Onze redac-teuren kunnen bekijken of er al zaken gepubliceerd zijn over het onderwerp, of hij kan contact opnemen met een specialist die onderzoek heeft ge-daan. Of een ervaren schrijver kan een scherpe column schrijven die weer anderen aan het denken zet. Het is al-

  lemaal onderdeel van het journalistieke vak. Journalistiek is niet alleen maar nieuwsverslagen. Journalistiek is ook de achtergronden, de tendensen, de sympathien, de ontwikkelingen.

  "We hoeven ons niet te voegen naar de bestaande media. Wij kunnen onze eigen weg definiren."

  Een journalist is een professionele schrij-ver, een onderzoeker. Maar ook een jour-nalist heeft zijn eigen bril op. Ook als het gaat om nieuws. Meestal is hij druk met het schrijven of corrigeren van stukken. Veel tijd om het nieuws van de persbu-reaus te volgen, of om mee te praten op Facebook of Twitter heeft hij niet. Dan is een ingezonden stuk van een betrokken lezer een soort cadeautje. Vaak worden we verblind door wat de officile kanalen ons aanbieden. Als je dan een inkijkje krijgt in wat er speelt binnen de gemeenschap is dat van grote waarde. Je hebt als medium dat een een-op-eentje met de lezer.

  Onze publicatie is genspireerd door jou, dus alles wat jij relevant vindt is

  voor ons interessant. Jij bepaalt voor ons wat het nieuws is. Wat van toege-voegde waarde is voor jou. Hoe meer reacties jij geeft, hoe beter ons medium voor de moslimgemeenschap wordt.

  Vaak is het verhaal van de gewone man veel interessanter. Journalistiek speelt dan de rol van spreekbuis, van platform. Daarom ben ik zeer tevreden over de bijdragen van Fatiha en Ilhame aan deze editie van MoslimVandaag.

  Ons medium ontstaat uit een gemeen-schap die daar tot nu toe nauwelijks er-varing mee heeft. Als hoofdredacteur wil ik dit proces samen met die gemeen-schap opbouwen. We gaan het samen meemaken. We mogen fouten maken en experimenteren, als we maar trouw zijn aan onze missie en de waarden en nor-men waar we voor staan. De Koran en de Soenna zijn onze uitgangspunten. Dan weet je wat je aan ons hebt. En dat kan gewoon. We hoeven ons niet te voegen naar de bestaande media. Wij kunnen onze eigen weg definiren. Gewoon om-dat het kan. Wij bepalen wel wat we rele-vant vinden voor onze eigen ontwikkeling. Ja, als je het zo bekijkt kun je zelf bepalen wat journalistiek is, of zoals Piet Heil zei in zijn boek Journalistiek denken en doen: journalistiek, dat is van alles.

  Josef Stevens

  Hoofdredacteur MoslimVandaag

  [email protected]

  MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 2

 • FOTO

  : KA

  REN

  LEIGH

  (SY

  RIA

  DEEP

  LY)

  MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 3

  Column

  DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP LAAT SYRI IN DE STEEK

  Klaar ik kies partij!De afgelopen weken werd ik verblijd door verschillende acties van uiteenlopen-de organisaties die iets voor Syri, of beter gezegd het Syrische volk, wilden betekenen. Wat het bevroren hart enigszins deed smelten was het besef, dat velen de handen uit de mouwen staken en aan de slag zijn gegaan om zoveel als ze kunnen met de middelen die ze hebben het Syrische volk te bereiken. Sommigen van ons zullen wel denken dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Ik ben echter van mening, en velen met mij denk ik, dat het op zn minst zorgt voor een hele kleine verkoeling in het gloeiende hoofd, dat kookt van woede vanwege de gewetenloze houding van politici, media en ieder zich zelf respecterend mens richting het Syrische volk.

  Er was een periode dat ik verzwakt raakte door de wanhoop richting mijn broeders en zusters, maar ik besefte op een gegeven moment dat dat alleen mogelijk was omdat ik stiekem hoopte op de steun van mensen. De realiteit en de kennis van de geleerden draaide mijn hoofd weer in de richting van het Boek van Allah, waarin ik her-innerd werd aan het vestigen van mijn hoop op de almachtige Schepper.

  Het Syrische volk is verkochtNa maanden van observatie, luisteren, onderzoeken en het volgen van de actu-aliteiten, werd mij als eenvoudige mos-lim zonder kennis het volgende duidelijk: Het Syrische volk is verkocht aan degene die er de duurste prijs voor betaalde en de garantie kon leveren van het voortbe-staan van bepaalde regionale belangen en heiligdommen, punt. De rest van de schoothondjes kreeg de opdracht om hun volk bezig te houden met jongeren die lang hebben gewacht op een andere oplossing en nooit zou-den zijn vertrokken als het probleem bijna drie jaar geleden al was opgelost. Hun geweten en drijfveer die theologisch onderbouwd is, waar je het mee eens of oneens kunt zijn, dreef hen richting hun broeders en zusters.

  De aandacht wordt verplaatstNa de deal tussen de kopers en verko-pers van Syri zou de aandacht niet meer gevestigd worden op massamoorden, verkrachtingen, deportaties, vergassin-gen, chemische- en biologische wapens en oorlogsmisdaden. Nee, het zou enkel nog gaan over: Wat te doen met jonge-ren die naar Syri zijn vertrokken of nog willen vertrekken? Je mag van mening verschillen met deze jongeren, maar

  waar halen we het lef en het onrecht vandaan om ze te veroordelen voor za-ken die ze eventueel heel misschien zou-den kunnen doen als ze terug komen in Nederland? Hadden we daar in dit land niet een overbetaalde dienst voor die dat grotendeels kan voorkomen? Het zijn jongeren die ervoor kiezen om geen on-schuldige medeburgers te doden, maar juist het strijdveld opzoeken. Jongeren die ervoor kiezen om geen station of bus te beschadigen maar enkel tanks, ge-vechtsvliegtuigen en kazernes van een fascistische, dictatoriaal regime, dat niet eens een bondgenoot is van Nederland?

  Ik kies voor de door kou ge-zwollen tenen zonder schoe-nen, voor de bevroren babys.

  Helaas lieten sommige politici zich maar al te graag gebruiken voor dit klusje, de rode loper naar het podium werd voor ze uitgerold. Populistische clichs, on-derzoeken, debatten en geschreeuw om ons als Nederlanders maar af te wenden van wat daar en nu gebeurt door dat wat eventueel ooit, misschien hier zou kun-nen gebeuren wanneer alle veiligheids-diensten van dit land massaal besluiten om krachtige slaappillen te nemen. En natuurlijk is het nog pijnlijker om te zien dat sommige moslims, zowel als individu of organisatie, zich vanwege uiteenlo-pende redenen en belangen laten aflei-den van het focussen op het vergroten van de humanitaire hulp aan het Syri-sche volk. In plaats daarvan gaan zij hun pijlen richten op andere hulporganisaties of de broeders die daar zijn gaan strijden puur omdat zij met hen van mening ver-schillen.

  De bevroren babys Nadat ik de afgelopen week dan ook zag hoe het sneeuw de doden bedekte en hoe dit witte laken tegelijkertijd het matras voor de overlevenden zag wor-den, besefte ik dat ik partij moest kie-zen. Ik kies voor de door kou gezwollen tenen zonder schoenen, voor de bevro-ren babys. Ja, ik ben ervan overtuigd dat zowel de humanitaire organisaties als de broeders die voor het strijdveld kozen het zelfde doel nastreven maar enkel in de wijze waarop het te berei-ken verschillen. Moge Allah een ieder naar zijn intentie en daden belonen en of vergeven.

  Mijn Heer en mezelf heb ik beloofd hen met datgene wat binnen mijn mogelijk-heden ligt te steunen, zelfs degene waar ik mee van mening verschil zal ik mid-dels smeekbeden steunen. Als anderen het onrecht onvoorwaardelijk steunen en daar zelfs de menselijkheid en ge-weten voor aan de kant schuiven (als ze die al bezitten) dan heb ik alle recht in dit democratisch land en bakermat voor de vrijheid van meningsuiting om het recht onvoorwaardelijk te steunen met alle binnen de Nederlandse grond-wet legitieme middelen. Toch?!

  Ali HouriSpreker en inspirator

  [email protected]

  Een wandeling in de omgeving van Delft

  > Het Syrische volk is verkocht

  > De aandacht wordt verplaatst

  > De bevroren babys

  Baby, doodgevroren in vluchtelingenkamp.

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 4

  Column

  ZEG NIET: IK KAN HET WEL ALLEEN

  Eendracht maakt machtAls ze naar mij hadden geluisterd, dan was het nooit zo gelopen. Ja, het is bekend, we willen de baas zijn. De grote bedenker van het project. Dat is niet vreemd. We groeien op met de gedachte dat ieder individu het moet schoppen tot leider. Onderwerping aan een groter doel, waar een andere leider voor werkt zien we al snel als vernedering. En ja, de moslimgemeenschap smacht naar goede leiders die de gemeenschap vooruit helpen. Maar tegelijkertijd lijkt het alsof iedereen zichzelf in die positie ziet! Maar hoe kan een leider iets bereiken als moslims weigeren hun eigen mening ondergeschikt te maken aan die van degene die hen moet leiden?

  We verliezen zo vaak het geza-menlijke doel uit het oog. Daar-om zien we regelmatig hechte organisaties op de klippen lopen, van-wege relatief kleine meningsverschil-len. En niet zozeer op theologisch vlak, welnee, vaak gaat het over organisato-rische zaken zoals over logos en taak-verdelingen. Discussies hierover lopen vaak af met fatale beslissingen als: Dan gaat het feest niet door, of misschien nog wel erger: Dan doen we niet meer mee! En ja hoor, na een korte zwanger-schapsperiode van discussie is de duivel bevallen: een nieuwe moslimorganisatie is geboren! Het gevolg, een versnipper-de gemeenschap met dwergorganisaties die worden weggeblazen door de reuzen die zich wel weten te verenigen.

  Moeawiyya: De ruzie tussen Ali en mij is er een die twee broers wel vaker met elkaar hebben.

  Ons gelijk is soms verwoestend voor de hele groepVaak denken de betrokkenen: Laat ze ons maar vernederen. Als we iets doen, doen we het goed. Ooit, op een dag, zal de islam overwinnen, omdat het dan gaat zoals ik het wil. Ik zeg: Word eens wak-ker! Denk je nou echt dat als er inder-daad een moslimleider de moslims weet te verenigen, alles zal verlopen zoals jij dat wilt? Ik moet er niet aan denken wat voor hoofdpijn onze huidige gemeen-schap zon leider zou bezorgen. Mis-schien is dat een van de redenen dat Al-lah ons er nog niet klaar voor acht. Want terwijl de organisatie in bedrijven als Phi-

  lips ondanks grote meningsverschillen niet uiteen valt, besluiten moslims keer op keer om te vertrekken. Dagelijks vlie-gen collegas, zelfs managers(!), elkaar in de haren. Een dag later gaan ze verder alsof er niets is gebeurd.

  Wanneer het gaat om de zaak van Allah zou je er niet eens aan moeten denken om door wat voor meningsverschil of discussie dan ook te het bijltje erbij neer te gooien! Koel een dagje af, kom tot een compromis. Laat desnoods je eigen me-ning vallen omwille van de eenheid. Maar om te stoppen bij een islamitische orga-nisatie en voor jezelf te beginnen Dat is toch van de zotte!

  Het voorbeeld van Ali en MoeawiyyaIk kijk dagelijks vol weemoed terug naar een tijd waarin echte mannen nog wis-ten waar ze voor streden. Echte mannen die elkaar soms letterlijk te lijf gin-gen en toch het hogere doel nooit uit het oog verloren. Na de moord op de derde kalief, `Oethmaan, raakten de metgezel-len van de Profeet - vrede zij met hem - verdeeld over de wraakkwestie. Tij-dens deze periode van chaos (fitna) liep de spanning zo hoog op dat het oorlog werd. Deze strijd tussen het kamp twee metgezellen van de Profeet - vrede zij met hem -, Moeawwiyyah en Ali, werd door de Romeinse keizer gezien als ul-tieme kans. Want zoals ook vandaag de dag gebeurt maakten buitenstaanders destijds, graag gebruik van de interne verdeeldheid binnen de moslimgemeen-schap.

  Toen de Romeinse keizer een brief stuurde naar Moeawwiyyah waarin hij hem zijn militaire steun aanbood in het conflict tegen Ali, kookte hij van woede. Hij schreef terug: De ruzie tussen Ali en

  mij is er een die twee broers wel vaker met elkaar hebben. En ik zweer bij Allah, dat als ik ook maar de kleinste beweging van jouw legers richting de grenzen van de moslims merk, ik het leiderschap over mijn legers inlever bij Ali, en in de voor-ste rang onder zijn aanvoering zal die-nen om persoonlijk de grond onder jouw voeten vandaan te trekken.

  Investeer in de eenheid van de gemeenschapDeze mensen moesten er niet aan den-ken dat het hogere doel ten koste zou gaan van hun onderlinge dispuut, hoe groot die ook was. Kom je er even niet uit, hoe fundamenteel de andere mening ook tegen die van jou ingaat, kom tot een compromis of leg desnoods de jouwe neer. Als wereldse bedrijven duizenden euros stoppen in conflictbemiddelaars om de werksfeer te verbeteren mag zelfs de grootste ruzie geen oorzaak zijn voor het afzwakken van de moslims.Imam as-Soeyoeti zei ooit mooi: Een van de eigenschappen van kinderen waar volwassenen veel van kunnen le-ren, is dat wanneer ze ruzie maken, ze het kort daarna weer bijleggen en verder gaan alsof er nooit iets is gebeurd.

  Eendracht maakt macht

  Kasm TekinDocent geschiedenis

  [email protected]

  > Ons gelijk is soms verwoestend voor de hele groep

  > Het voorbeeld van Ali en Moeawiyya

  > Investeer in de eenheid van de gemeenschap

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 5

  Column

  REACTIE VAN ARNOUD VAN DOORN OP BRIEF BUITENLANDSE ONDERWIJSINSTELLINGEN

  CMO zet aan tot radicaliseringMet stijgende irritatie heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van diverse berichten in de media over de polarisatie die zou ontstaan binnen de islamitische gemeenschap in Nederland.

  Naar mijn mening niet geheel toe-vallig enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarbij in steeds meer steden partijen op islamitische grondslag mee gaan doen.En dan vandaag het bericht in de Volks-krant waarbij het CMO (Contactorgaan Moslims & Overheid) buitenlandse isla-mitische universiteiten oproept te stop-pen met het werven van Nederlandse studenten.Waarom toch die angst voor een isla-mitische gemeenschap die zich gaat organiseren? Waarom die angst voor een politieke islam? Blijkbaar is men gewend geraakt aan een gemeenschap die zich decennialang heeft laten ge-bruiken als stemvee. Een gemeen-schap die alles maar over zich heen liet komen en wel haar plichten kende, maar niet haar rechten.Het is een goede zaak dat de nieuwe generatie moslims nu voor zichzelf op-komt, en zich niet meer laat gebruiken door de oude politiek en haar gesubsi-dieerde belangenclubjes. Moslims zijn niet zielig en hoeven niet te worden geknuffeld en gepamperd. Bijna ander-half miljoen moslims in Nederland zien nu in dat ze zlf actie moeten nemen, zlf pro-actief moeten zijn, en zich zlf politiek moeten gaan organiseren. Niet om zich af te scheiden of door te stre-ven naar een parallelle samenleving, maar door mee te doen, hard te werken en het goede voorbeeld te geven. Maar dt is allemaal niet de bedoe-ling. Het moet niet gekker worden, moslims die gaan samenwerken, hun rechten opeisen en politiek actief gaan worden. Het zorgvuldig opgebouwde systeem van verdeel-en-heers lijkt in te storten. De islamitische gemeenschap trapt er niet meer in, en heeft door dat je alleen met samenwerken cht iets kan verbeteren in dit land.Blijkbaar is deze ontwikkeling een grote bedreiging voor de zittende po-litieke elite, de PvdA voorop. Zij zien

  (terecht) een leegloop van voorheen trouwe moslims die zijn teleurgesteld. Een PvdA die zowel landelijk als lokaal zegt op te komen voor de belangen van de moslims, maar die (als de stem-men binnen zijn) zonder schaamte mee doet aan rechts en anti-islamitisch be-leid. Niemand is vergeten hoe de PvdA heeft ingestemd met het verbod op ritueel slachten. Om maar n van de talloze voorbeelden te noemen. Tsja, wat doe je dan als binnen de zittende politieke kliek de paniek toe-slaat? Als je op basis van inhoudelijke argumenten geen poot hebt om op te staan? Dan komt (opnieuw) het aloude systeem van verdeel-en-heers en van verdachtmakingen om de hoek kijken.Met als n doel: tweespalt en onrust veroorzaken in de islamitische ge-meenschap. En hoe kan je dat nu beter doen dan het nu populaire onderwerp radicali-sering als wapen in te zetten? Zeker, er is een klein groepje dat radicaliseert, bedreigingen uit en geweld niet uit de weg gaat. Daar neem ik afstand van, en dat moeten we aanpakken.Maar laten we niet in de valkuil trap-pen door dit te gaan zien het het grote probleem binnen de islamitische ge-meenschap. Het overgrote deel van de moslims in Nederland doet gewoon mee, werkt hard en wil niets te maken hebben met geweld en bedreigingen.En bovendien, wat is radicalisering? Ben je radicaal als je voorstander bent van de gewapende strijd in bijvoor-beeld Syri? Waarom eigenlijk? Als dat je mening is, en je baseert je op argu-menten die jou passen, dan is dat toch gewoon een mening? En mag dat dan niet in een vrij () land als Nederland? Ga de dialoog met ze aan, zoals ook de Profeet - vrede zij met hem - dat deed. Het weg zetten van deze groep als ra-dicaal of extremist is dom en gevaar-lijk. Zo drijf je deze groep juist richting bedreigingen en geweld. Of komt dat eigenlijk wel goed uit? Kunnen we dan

  mooi met zn allen zeggen: zie je wel, het zijn die moslims weer? Het zou zo-maar kunnen.En dan als klap op de vuurpijl van-daag in de Volkskrant de oproep van het CMO aan buitenlandse islamitische universiteiten om te stoppen met het werven van Nederlandse studenten. In het artikel wordt een link gelegd tussen deze studies en geweld en be-dreigingen in Nederland. Een onzinnig verband dat geen recht doet aan deze hoogstaande universiteiten. Sterker nog, een schoffering aan het adres van deze universiteiten en daarmee ook aan het betreffende land zelf.Ik ken de Islamitische Universiteit van Madina goed. En van de beste (zo niet de beste) islamitische universitei-ten ter wereld. Met een kennis waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen. Een universiteit die niets heeft met radicalisering. Sterker nog, een universiteit die een uitstekend anti-ra-dicaliseringsproject heeft opgezet dat zn vruchten afwerpt. Jist het opdoen van gedegen en correcte kennis van de islam gaat radicalisering tegen. Jist kennis houdt jongeren af van mensen met slechte intenties.Waarom heeft de overheid en het CMO zon angst voor goed opgeleide jonge-ren met de juiste islamitische kennis? Vul het zelf maar in Niet de islami-tische gemeenschap polariseert, maar de staat, de politiek en het CMO.Ik snap de paniek, maar het heeft geen zin. Staak de moeite. De geest is uit de fles en die gaat niet meer terug, de is-lamitische gemeenschap is het zat en pakt zlf haar verantwoordelijkheid.Mijn oproep aan de staat en het CMO is: stop met onrust zaaien. Stop met polarisatie. Accepteer onze uitgereikte hand, en werk smen met de islamiti-sche gemeenschap.

  Arnoud van DoornPartij van de Eenheid

  [email protected]

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 6

  Nieuwsanalyse

  Een apartheidsregimebehoeft geen steunDe kolonisatiepolitiek van Isral is in strijd met het internationale recht. De Ne-derlandse regering zou er goed aan doen om zijn eigen aanbevelingen in dit verband onverkort toe te passen. Het apartheidsbeleid van de Isralische rege-ring komt steeds meer onder druk van boycotacties, stilaan ook vanuit politieke hoek. Zal wat in Zuid-Afrika lukte, ook in Isral en Palestina mogelijk zijn?

  De officile lancering van de bilate-rale samenwerkingsfora met Isral en Palestina heeft de Nederland-se regering met de neus op de feiten gedrukt: een neutrale houding in het Isralisch-Palestijnse conflict is niet mo-gelijk. Neutraliteit in een ongelijk conflict tussen een sterke en een zwakke partij betekent dat je de facto de sterke partij steunt. En als die sterke partij zich be-zondigt aan schendingen van het inter-nationale recht, dan manoeuvreer je je-zelf in een lastig parket. Getuige daarvan de verschillende accidents de parcours tijdens het bezoek van premier Rutte en zijn ministers Timmermans en Ploumen aan Isral begin december.

  Het rapport van de Adviesraad Interna-tionale Vraagstukken van maart dit jaar, dat op verzoek van de Eerste Kamer werd opgesteld, is nochtans duidelijk: de Isralische nederzettingen zijn krachtens internationale recht illegaal. Het rapport stelt letterlijk: Bovendien rust op Neder-land, met zijn traditie op het vlak van me-dehoeder van het internationale recht, de plicht om datzelfde recht uiterst serieus te nemen en toe te passen zonder dou-ble standards en met voorbijgaan aan opportuniteitsoverwegingen.

  Er zijn de laatste tijd meer en meer signa-len dat de internationale boycotacties met de BDS beweging als uithangbord steeds meer de wind in de zeilen krijgen. BDS staat voor Boycott, Divestment and Sanctions (boycot, desinvestering en sancties) en heeft 3 doelstellingen: het einde van de Isralische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem en de afbraak van de Is-ralische scheidingsmuur, de erkenning van het recht op gelijkheid voor de Pa-lestijnen die in Isral wonen en tot slot respect voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. BDS is een grassroots beweging, maar langzaam, heel langzaam, begint er ook politiek iets

  te bewegen. De Europese Commissie heeft een paar maanden geleden richt-lijnen uitgevaardigd die erop neerkomen dat er geen Europees geld mag terecht-komen bij Isralische bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de nederzet-tingen. Wat dat betekent heeft Isral een paar weken geleden ervaren tijdens de onderhandelingen voor het Horizon 2020 project, dat fondsen voor wetenschap-pelijk onderzoek ter beschikking stelt aan de EU-landen en Isral.

  We weten maar al te goed dat onze vrijheid niet volledig is zonder de vrijheid van de Palestijnen (Nelson Mandela, Pretoria, 4 december 1997)

  Isral is een land dat niet alleen de door de Verenigde Naties in 1949 erkende staat Isral omvat maar zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de grens met Jordani. Isral heeft 1 regering die gevormd is uit 1 bevolkingsgroep en die een politiek van ongelijkheid en segre-gatie voert, zowel binnen als buiten de grenzen van de staat Isral, tegen de andere bevolkingsgroepen, ten voorde-le van zichzelf. Isral wordt geregeerd door een raciaal beleid van uitsluiting, achterstelling en onderwerping. Isral is een land dat aan alle joden, waar ook ter wereld, een recht op terugkeer toekent maar datzelfde recht weigert te erkennen als het om Palestijnse vluchtelingen gaat.

  De gelijkenissen met het apartheidsregi-me in het slegs vir blankes Zuid-Afrika van de vorige eeuw zijn treffend. De we-reld werd hieraan herinnerd naar aanlei-ding van de begrafenis van Nelson Ma-diba Mandela. Het is niet voor niets dat

  Mandela steeds zijn steun voor de Pales-tijnse staat heeft uitgesproken. Nelson Mandela is erin geslaagd om zijn droom, n Zuid-Afrika dat gelijkheid voor al zijn inwoners garandeert, te realiseren. Maar het valt niet te ontkennen dat het succes van de internationale boycotacties hierbij van doorslaggevend belang is geweest. Enkel een gelijkaardige boycotbeweging tegen de apartheidspolitiek van Isral zal de Palestijnen binnen en buiten de staat Isral vrijheid en gelijkheid brengen. Of dit best naar Zuid-Afrikaans model in 1 binationale staat, dan wel in 2 aparte staten wordt gerealiseerd, is voer voor discussie.

  Het zou de Nederlandse regering hoe dan ook sieren als ze zich volmondig zou inschrijven in de veroordeling en de be-strijding van de apartheidspraktijken van haar Isralische evenknie, hetgeen trou-wens op geen enkele manier als anti-se-mitisme mag en kan worden bestempeld en ook het bestaansrecht van de staat Isral niet in twijfel trekt . Want, om het met de woorden van Yousef Munayyer, directeur van het Je-rusalem Fund, te zeggen: Als het er-uit ziet als een eend, loopt als een eend en kwaakt als een eend, wat is het dan? Een eend. Een apartheidseend.

  Yassin CroesSchrijver

  [email protected]

  Isralische scheidingsmuur in Oost-Jeruzalem ( Flickr)

 • Onderzoek

  DE LESSEN VAN ABOE BAKR - DE WAARHEIDSGETROUWE

  Toonbeeld van maatschap-pelijke betrokkenheidDit artikel is een eerbetoon aan Aboe Bakr, de trouwe metgezel en vriend van de Profeet Mohammed - vrede en zegeningen zij met hem. Zelfs uit de tijd dat de islam nog niet was geopenbaard kunnen we veel lessen trekken uit zijn karakter en handelswijze. Moge Allah tevreden over hem zijn en hem rijkelijk belonen voor het werk dat hij voor de moslimgemeenschap heeft gedaan.

  Allereerst is het belangrijk om te weten welke positie Aboe Bakr in de maatschappij innam. Hij was afkomstig van de gerespecteerde stam Bani Ta'iem en regelde zaken omtrent schulden van mensen en kwesties van bloedwraak. Het is niet verwonderlijk dat juist Aboe Bakr bemiddelde inzake finan-cile disputen, omdat hij beschikte over een unieke persoonlijkheid en het ver-trouwen had van de gemeenschap. Aboe Bakr was dus de aangewezen man, van-wege zijn kalmte en oprechtheid.

  Voorbeeld van een betrouwbaar en succesvol zakenmanTegelijkertijd was hij een succesvol za-kenman en geliefd binnen de gemeen-schap omdat hij armen voedde en men-sen hielp in moeilijke tijden. Hem werd advies gevraagd omtrent gevoelige en complexe zakelijke kwesties, waarbij men bang was om opgelicht te worden. Hij werd benaderd om op geld en be-zittingen te letten en deze te bewaren, wanneer men tijdelijk afwezig was. Kort-om: Aboe Bakr was geliefd, gerespec-teerd en aanwezig in de maatschappij.Aboe Bakr gaf met zijn oprechtheid en succes een voorbeeld van goed onder-nemerschap. Hij had een zeer uitgebreid netwerk en was bekend zowel binnen als buiten Mekka. Hij onderhield relaties met vele stammen en was bekend met hun reputatie en historische achtergrond. Hij kwam in contact met priesters en rab-bijnen en had kennis van hun religies. Zijn goede reputatie heeft hem later, als moslim, heel veel geholpen en de islam enorm gesteund.

  Moslims zijn ambassadeurs van de islam in de huidige maatschappijWat kunnen wij daaruit leren? Vooral dat participatie in de maatschappij en betrokkenheid bij de mensen essentieel

  zijn voor een moslim. Moslims dienen een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een belangrijke voorwaar-de daarbij is dat jouw invulling daarvan in overeenstemming is met de islamiti-sche bronteksten. Onze participatie en betrokkenheid wordt namelijk getoetst aan onze religie. Wij participeren binnen de kaders van islam en tonen onze be-trokkenheid in situaties die voor ons zijn toegestaan. Wij mogen niet zelf bepalen waarin wij kunnen participeren en waar wij onze betrokkenheid mogen tonen. Onze participatie en betrokkenheid is verbonden aan de islam.

  Het is ook belangrijk voor ons om stil te staan hoe hij omging met zaken die voortkwamen uit onwetendheid en afwe-zigheid van religieuze normen, omdat dit ook van toepassing is op onze huidige maatschappij. Hoe geliefd, gerespec-teerd en aanwezig zijn wij in onze om-geving? Zijn wij betrokken in deze maat-schappij of lopen wij de kantjes ervan af? Niet dat wij dienen te helpen om ge-respecteerd en geliefd te worden, maar iedereen die de islam verkondigt is na-tuurlijk ook een ambassadeur van onze gemeenschap.

  Een goede maatschappelijke positie geeft meer invloedHet is nu eenmaal waar dat men gemak-kelijker naar iemand luistert die een be-paalde status of charisma heeft. Iemand die daadwerkelijk iets heeft toegevoegd aan de maatschappij door zich in te zet-ten voor verbetering van individuen of de maatschappij in haar geheel. Dit zorgt ervoor dat mensen jouw boodschap over de islam veel gemakkelijker accepteren, omdat zij een bepaalde waarde aan jou als persoon hechten. Aboe Bakr was wat dat betreft legendarisch. Hij liet zich niet leiden door de heersende trends die

  Mensen met een maatschap-pelijke positie hebben meer invloed op anderen

  behoorlijk schaamteloos waren. Hij was een pure en vrome man die de mensen hielp, zonder zich over te geven aan het gevoel om door de mensen gemogen te worden. Tevens dienen wij ons te be-hoeden voor een grote valkuil genaamd: het ontbreken van een zuivere intentie (ichlaas). Werken wij in onze omgeving voor Allah - de Heilige - of voor het ver-krijgen van het respect van de mensen? Het laatste zal onze ondergang zijn, aan-gezien wij enkel Allah - de Enige - dienen te behagen. Wij kunnen heel ons leven alles geven voor het verspreiden van Is-lam en alsnog met lege handen voor Al-lah - de Eeuwige - staan, omdat wij enkel werkten voor het feit dat de mensen ons speciaal gaan vinden en goed over ons gaan praten. Om correct te participeren binnen onze maatschappij, dienen wij de realiteit van de maatschappij goed te begrijpen en in een islamitisch kader te plaatsen, opdat wij deze niet op een fou-tieve manier benaderen. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Aboe Bakr en ons-zelf belangrijk maken in de maatschap-pij, zonder compromissen te sluiten met onze religie, opdat de beeldvorming van Islam een positievere wending kan krij-gen onder de mensen waardoor men de islam zal omarmen als een complete ideologie die verspreid dient te worden onder de gehele mensheid.

  Bilal ArifSchrijver

  [email protected]

  MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 7

  > Voorbeeld van een betrouwbare en succesvolle zakenman

  > Moslims zijn ambassadeurs van de islam in de huidige maatschappij

  > Een goede maatschappelijke positie geeft meer invloed

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 8

  Column

  BERICHT UIT TURKIJE

  De winter bevat dimensies van zuiveringHet is winter in Turkije en ook Tokat ligt onder een prachtige witte deken. Ik word van sneeuw altijd heel blij! Vroeger als kind al. Toen was het heerlijk ravotten in de sneeuw, sleetje rijden en schaatsen. Met knalrode wangen naar huis komen en dan lekker warme chocolademelk drinken, bij de warme kolenkachel. Later kwamen daar ski- en langlaufvakanties bij in Oostenrijk en Itali.

  Turkse kinderen gebruiken van alles om van besneeuwde hellingen te glijden,oude autobanden, plastic zakken en zo nu en dan een soort sl-tje.Onze buurkinderen komen soms, een beetje verlegen, onze Hollandse slee lenen, want die vinden ze prachtig en die glijdt zo heerlijk. Onze buurman heeft onze slee zelfs na laten maken door een handige timmerman!

  De charme van de sneeuwNu, vele jaren ouder en hopelijk ook wat wijzer, heeft de winterkoude en sneeuw voor mij ook andere dimensies gekre-gen. Vooral een dimensie van uiterlijke en innerlijke zuivering.Ik kan me eindeloos verwonderen over de vele voorbeelden en variatie daarvan in Gods Schepping.

  Een dikke sneeuwlaag die lange tijd op het land blijft liggen, zuivert immers de onderliggende aarde. Allerlei schimmels en bacterin worden vernietigd. Het dooiwater sijpelt vervolgens in de aarde en geeft daarmee voedingstoffen af. Een goede oogst en mooi groen gras liggen dan in het verschiet. De meeste boeren en tuinliefhebbers zijn dan ook blij met een goede stevige winter.

  Als het sneeuwt is er vaak een hele stille en serene sfeer. Het sneeuwdek dempt de geluiden, en vele grenzen lijken te vervagen. Wandelen in de sneeuw en schaatsen brengen snel een gevoel van samenhorigheid en verbroedering met zich mee, ongeacht je afkomst, leeftijd, opleiding of carrire. Het lijkt of aanwe-zige grenzen tussen mensen dan in die witte winterwereld vervagen en verdwij-nen. Ook kan je tijdens het schaatsen op een bevroren kanaal of rivier letterlijk overstappen op begrensd land waar je anders niet zou kunnen komen. Wonderlijk!

  De harde kanten van de winterMaar er is ook een andere dimensie, de harde kant van de winter. De koude die je door merg en been gaat. Ongelukken die ontstaan door gladheid en door ka-potgevroren asfalt, waardoor er gevaarlij-ke gaten in het wegdek ontstaan. Steeds vaker loop ik te denken aan de vele Syri-sche vluchtelingen in de tentenkampen in Turkije, Jordani en Libanon. De Turkse regering doet er alles aan om hen het le-ven dragelijk te maken. Maar een tent is een tent en niet bestand tegen lage tem-peraturen. Sinds een aantal jaren geeft de Turkse overheid in de winter gratis een ton kolen aan mensen die leven van een minimum inkomen of minder. Tegen-standers van de regering van Erdogan, beweren dat zij dit doet om stemmen te winnen. Nou, dat geloof ik absoluut niet.

  Een dikke sneeuwlaag die lange tijd op het land blijft liggen, zuivert immers de onderliggende aarde.

  Het is opvallend dat Erdogan en meer-dere ministers van zijn kabinet in hun vroege jeugd grote armoede hebben gekend, die zij echter - na hun eigen ar-moede te boven te zijn gekomen - niet vergeten zijn. Zij zetten zich echt in voor de minderbedeelden. n onze wijk staat een grote loods vanwaar de kolen wor-den gedistribueerd. Er zijn vele families die in aanmerking komen voor deze gra-tis kolen. Deze families slapen in de win-ter met het hele gezin in n kamer, waar de kachel staat; de rest van hun huis is ijskoud. Helaas zijn er ook - zoals ieder jaar- alweer droevige berichten van mensen die zijn omgekomen door het giftige koolmonoxide, ontsnapt uit hun kolenkachels.

  De symboliek van de kleur witSneeuw is in eerste instantie van een zuivere en maagdelijk witte kleur. De combinatie van witte sneeuw op groene dennenbomen, is prachtig. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) hield ook erg veel van de kleuren wit en groen. De kleur wit staat symbolisch voor en centraal in meerdere tradities van ons (religieuze) leven.

  In mijn jeugd maakte de begrafenis van Oud Koningin Wilhelmina een gro-te indruk op mij. Alles en iedereen was - naar haar uitdrukkelijke wens - in het wit als symbool van vrede en hoop. Ie-dere hadji gaat in het wit op Hadj. Dit staat symbool voor de zuivering van zijn geloof en hart en als teken van ge-lijkheid onder de bedevaartgangers. De moslimdoden worden in witte doeken in hun graf gelegd. in hun graf zal zuivering plaatsvinden naar gelang hun verrichtte daden tijdens hun aardse leven.

  De kleur wit speelt ook een rol bij het aangaan van huwelijken. De witte bruidsjapon is voor de jonge moslim-bruid het symbool van haar maagdelijk-heid. Grappig genoeg geldt de voorliefde voor een witte japon ook voor velen voor wie maagdelijkheid geen hoge prioriteit heeft. Al schrijvend kom ik op het idee om in mijn volgende column aandacht te besteden aan het Turkse huwelijk en wat daar allemaal bij komt kijken. Tot gauw!

  Maryam ScholtenSchrijfster

  [email protected]

  Utzicht op het park voor Maryams huis in Turkije

  > De charme van de sneeuw

  > De harde kanten van de winter

  > De symboliek van de kleur wit

 • Column

  OVER HET OPDOEN VAN RELIGIEUZE KENNIS

  Leer vooral over de rechten van AllahHet opdoen van kennis wordt door veel moslims gedaan zonder concrete doelen of beleving. Vandaag de dag wordt het opdoen van kennis dan ook meer gezien als een middel om te tonen hoeveel je weet en hoe weinig de ander weet in plaats van een diep begrip te verkrijgen over hoe je de tevredenheid van Allah verdient.

  In vele boeken lezen we de gunsten van het opdoen van kennis en de hoge status die het in zich draagt. Er zijn zelfs complete boeken geschreven over uitsluitend dit onderwerp. De re-den waarom het opdoen van kennis zo belangrijk is, is omdat het een bepaalde ethiek en mentaliteit vereist. Het leert een persoon om handelingen te verrich-ten omwille van Allah, iets wat wij vaak horen. Maar wat betekent dit nu in de praktijk: iets doen omwille van Allah? Hoe zorg ik dat Allah tevreden over mij is?Een student van de islam draagt een be-paalde zorg met zich mee in zijn dage-lijks leven. Zijn focus is namelijk gericht op het leven in het hiernamaals, anders dan de focus van een ongelovige, wiens focus is gericht op dit wereldse leven. De student van religieuze kennis beseft dat er een zware dag op hem wacht, waarop hij ter verantwoording wordt ge-roepen voor alles wat hij heeft gedaan, gelaten, gezegd, waarover hij heeft ge-zwegen en in bepaalde gevallen zelfs waaraan hij heeft gedacht en wat hij heeft gevoeld. Met dit in zijn gedachten heeft de islamstudent slechts n zorg die hij met zich meedraagt: hoe zorg ik ervoor dat Allah tevreden over mij is?

  Een persoon die getrouwd is weet dat hij zijn echtgenote gelukkig maakt door te voldoen aan zijn verplichtingen en haar rechten te respecteren. Een zoon of dochter weet dat hij zijn ouders ge-lukkig maakt door te voldoen aan zijn verplichtingen en hun rechten te res-pecteren. Een dienaar van Allah weet daarom ook logischerwijs dat hij Allah tevreden maakt door te voldoen aan de verplichtingen die hem zijn opgelegd en door Zijn rechten te respecteren! Dit zou de enige reden moeten zijn om kennis op te doen.

  Voorbeelden van oprechte studentenAls we een kijkje nemen in onze rijke geschiedenis. zien wij er vele individu-en bovenuit steken en uitblinken in het hervormen en ontwikkelen van de mos-limgemeenschap. Al deze individuen hadden het bovenstaande gemeen, na-melijk hun grote zorg over de tevreden-heid van Allah. Dat was de drijfveer die hen deed uitblinken en die hen ontwik-kelde tot de mannen en vrouwen die ze zijn geworden. Het was deze zorg die ertoe leidde dat Asma bint Aboe Bakr haar eigen zoon, Abdoellah ibn Zoebair, opdroeg om standvastig te blijven te-genover een tiran, al zou dit een zekere dood tot gevolg hebben. Het was deze zorg die ertoe leidde dat Salaheddien Al Ayyoubi niet kon toekijken, terwijl de moslimgemeenschap geen controle had over Jeruzalem. Het was deze zorg die ertoe leidde dat Muhammad ibn Abdoel Wahhaab niet kon toekijken hoe de mos-limgemeenschap gebukt ging onder af-goderij en onrecht.

  Een persoon die alleen de tevredenheid van Allah als zorg heeft, zal automatisch geen onrecht verspreiden en zal ernaar streven om het welzijn van de gemeen-schap te bewerkstelligen. Met deze zorg in gedachten zal je ook merken dat het opdoen van kennis je zal voorzien van

  nieuwe inzichten en een nieuwe we-reld opent. Het bestuderen van de ge-loofsleer is dan geen droge stof meer, maar een fascinerende realiteit die het wezen van jouw Heer omschrijft, waardoor je Hem leert kennen en leert waarderen en aanbidden. Het bestude-ren van de Koran en hadithwetenschap-pen is dan geen technisch verhaal meer, maar je leert de wijsheid van jouw Heer in hoe Hij Zijn boodschap heeft bewaard en beschermd tegen wijzigingen en toe-voegingen.

  Een persoon die alleen de tevredenheid van Allah als zorg heeft zal automatisch geen onrecht verspreiden.

  De Schepper verdient een zuivere toewijdingLeer te waken over de rechten die Al-lah als jouw Schepper bij jou heeft. Hij heeft jou allerlei gunsten geschonken waarmee jouw leven gemakkelijker is gemaakt en het minste wat jij kunt doen is het respecteren van deze rechten. Hoe zou jij omgaan met een werkgever die jou een promotie geeft of een persoon die jou een gunst verleent? Je zou alles in werking stellen om hem op de een of andere manier terug te betalen. Hoe zit het dan met jouw Schepper die jou al-les heeft gegeven die jij hebt? Is het dan geen tijd om je in te zetten om Hem dat-gene te geven waar Hij recht op heeft?

  Umair BantvawalaIslamstudent

  [email protected]

  MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 9

  > Hoe zorg ik dat Allah tevreden over mij is?

  > Voorbeelden van oprechte studenten

  > Jouw Schepper verdient deze zuivere toewijding

  De weegschaal van Allah is de meest zuivere

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 10

  Column

  VERHAAL VAN EEN MEISJE DAT VAN HET PAD AFWEEK

  Vertrap het meisje nietVertrap haar niet, zij die fouten heeft gemaakt in het verleden. Vertrap degene niet die fouten heeft gemaakt in het verleden, omdat ze zich heeft laten verleiden. Ver-trap het meisje niet dat nachtmerries heeft overgehouden en momenten van spijt en dus genoeg geboet heeft. Zie je het dan niet? Zij doet haar best, zij wil het zo graag, zij wil opstaan uit het donkere dal. Help haar dan, steek je hand naar haar uit, waarom blijf je daar nog staan kijken?

  Ze ziet haar kind huilen en ze vraagt zichzelf af wat er van hem moet worden. Zijn vader is buiten beeld en haar eigen ouders hebben haar in de steek gelaten. Ze denkt geen opties meer te hebben, ze denkt verloren te zijn. Zonder financile ondersteuning is ze bang niet te voldoen aan de eisen die er zijn om een kind op te voeden in deze maatschappij. Ze denkt aan andere ma-nieren, ze wil buiten haar eigen principes om gaan handelen, ze wil haar ziel gaan verkopen. Ze ziet het als enige uitweg, omdat wij nergens te vinden zijn.

  Alhoewel, we zijn er wel om haar zondes te openbaren. We zijn er om de roddels aan te horen die over haar gaan. Maar waarom zijn we er niet om haar zondes te bedekken? Om haar op een andere manier het licht te laten zien door barm-hartigheid te tonen. Waarom zorgen we er juist niet voor dat ze niet gebukt hoeft te gaan onder de foute keuzes die ze heeft gemaakt?

  Help haar opstaan en steek je hand naar haar uit, vraag jezelf af wat jij als mos-lim kunt doen om haar te helpen. We

  zijn n gemeenschap, we horen voor elkaar te zorgen. We zijn n volk. En nee, daar bedoel ik niet het Marokkaan-se volk mee, maar het volk dat eenzelf-de God aanbidt. Allah is de Almachtige en de Alziende en Hij eist dat je elkaar helpt om het goede te bereiken. Wens je broeder of zuster datgene wat je jezelf ook wenst. Het is afgelopen nu met die hoogmoedigheid, kom van die wolk en help elkaar!

  Het is afgelopen nu met die hoogmoedigheid, kom van die wolk en help elkaar!

  We gaan haar wijzen op het Heilige Boek, voordat ze nog meer fouten gaat maken. We gaan haar vertellen dat daar de enige oplossing in staat voor elke leefsituatie. Nu ze blind is, gaan wij haar weer kunnen laten zien. We gaan haar hoop geven, zoals we dat alleen kunnen doen met woorden uit het Heilige Boek en binnen het bereik van onze broeder- en zusterschap. We gaan haar helpen om haar toekomst te veranderen en dit gaan we doen met een menselijke bena-dering. Dus stop met vertrappen: veran-dering begint bij jezelf.

  Fatiha Sidi AbidSchrijfster

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 11

  Column

  ISLAMCOACHING

  De twee belangrijkste momenten uit je levenDe twee belangrijkste momenten uit je leven zijn de dag dat je geboren werd en de dag dat je ontdekte WAAROM je geboren bent. Je bent niet zomaar gescha-pen, je maakt onderdeel uit van een Plan. Jij bezit een bepaalde kracht waarmee je de missies (beproevingen) van Allah de Verhevene kunt uitvoeren tot de Af-spraak die genoteerd is komt.

  Allah de Heilige, de Verhevene zegt: Rekenen jullie erop, dat Wij jullie zomaar geschapen hebben en dat jullie niet tot Ons zullen terugkeren? (Koran, hoofdstuk De Gelovigen (23), vers 115). Luister goed. Wat er ook ge-beurt, jij kunt dit aan! Hoeveel beproevin-gen heb jij niet eerder overwonnen? Wie heeft je geholpen? Juist, Allah! Van die miljoenen zaadjes ben JIJ speciaal uit-gekozen! Jij was het snelst bij het eitje, daarom ben jij de winnaar. Je bent niet zomaar geschapen, je bent geschapen om Allah te aanbidden. Aanbidding is meer dan gebed. Aanbidding betekent

  ook: je medemens helpen, vertrouwen hebben, jezelf en de wereld verbeteren. Kortom, je verblijf op aarde is een missie. Allah de Heilige, de Verhevene zegt: En Ik heb de djinn en de mens slechts ge-schapen om Mij te aanbidden.

  Twijfel niet aan wie je gisteren was, ac-cepteer wie je vandaag bent en werk aan jezelf om de persoon te worden die je wilt zijn. Hier is een tip: wees een per-soon die luistert en je zult worden ge-hoord. Wees een persoon die om ande-ren geeft en je zult geliefd worden. Wees een persoon die geeft en je zult geze-

  gend worden. Wees een persoon die anderen helpt en je zult verrijkt worden. Uiteindelijk komt alles goed en als het niet goed komt, dan betekent dat nog niet het einde. Allah subhanahu wa taala zegt in de Koran in soerat As-Sjarh, vers 5-6 Fa-inna ma al usri yusra, inna ma al usri yusra (Voorwaar, zo komt met de moeilijkheid de verlichting; voorwaar met de moeilijkheid komt de verlichting. LET OP: Hij zegt niet zo komt NA de moei-lijkheid de verlichting maar Hij zegt: Zo komt MET de moeilijkheid de verlichting. Dit is zeer belangrijk om te weten, want tijdens je beproeving moet je beseffen dat de oplossing erbij zit. Als je alleen maar het simpele wilt, dan zal je leven moeilijk worden. Als je er echter voor kiest om er alles aan te doen, hoe moeilijk het ook is, dan zal je leven gemakkelijk worden. If life knocks you down, look up to the sky, because if you can look up, you can get up!

  Cherif HamdineIslamitische Coach

  [email protected]

  www.islamcoaching.com

  Column

  GEEF MENSEN EEN KLEIN DEEL VAN JOU

  Bestaat de moslim -gemeenschap nog wel?Wat betekent een moslim zijn voor jou? Betekent het niet: anderen helpen, aal-moezen geven, geen oordelen vellen over iemand, geen kwaad spreken? Jij kunt vast meer voorbeelden opnoemen, naast het geloven in Allah en dat de profeet Mohammed - vrede zij met hem - Zijn boodschapper is.

  Als dit het geval is, kan iemand mij dan uitleggen hoe het kan dat wij er als moslims zo fanatiek in zijn om anderen omlaag te halen? Hoe kan het dat een niet-moslim die iets verkeerd doet wordt ontzien, maar zodra een moslim iets doet wat niet hoort, we er schande van spreken? Moslim zijn be-tekent niet alleen vijf keer per dag bid-den, meedoen met de Ramadan, naar de moskee gaan of een hoofddoek dragen.Het betekent ook, dat als er negatief over iemand wordt gesproken, je die-gene aanspreekt of afstand neemt. Het betekent dat je geld uitgeeft aan mensen die het nodig hebben in plaats van altijd

  maar te oordelen dat het iemands eigen schuld is dat hij in die situatie terecht is gekomen. En als iemand een zon-de pleegt, bedek die zonde dan voor je broeder of zuster, zoals je zou willen dat een ander dat voor jou doet.Dit is geen kritische kijk op onze mooie gemeenschap, maar een oproep naar hen. Wat voor cijfer zou je jouw leven ge-ven? Een zeven? Waarom geen acht of een negen? Kijk om je heen. Voor som-mige mensen is het elke dag een strijd, elke dag moeten de eindjes aan elkaar worden geknoopt. Waarschijnlijk weet je niet eens wat er bij je moslimburen speelt.

  Ik geef een pluim met maa sjaa Allah aan de moslims die wel voor elkaar op-komen, die stichtingen hebben opgezet, die van alles bouwen en pleegouder worden, omdat ze het niet konden aan-zien hoe moslimkinderen bij niet-mos-limgezinnen terechtkwamen. Ik prijs Al-lah met Alhamdulilah dat u dit stukje tekst hebt gelezen en ik spreek de wens uit met insjaa Allah dat dit een nieuw begin mag zijn. Een nieuw begin, omdat u misschien gaat nadenken of u wel zo wilt leven, met vooroordelen, onnodige reacties, roddels en zonden. Een betere wereld begint zeker bij jezelf.Ik maak me zorgen over onze gemeen-schap, die sterk verdeeld is geworden. Wij moeten voor elkaar opkomen en daar waar onrecht is, moeten we staan voor een ander, zodat wij ook worden geholpen als het ons overkomt. Geef mensen een klein deel van jou, ook al zijn het woorden en verwacht er niets voor terug zodat Allah je zal belonen. Laten we voor elkaar op-komen en de gemeenschap sterk maken!

  Ilhame MStudent Maatschappelijk Werk

  en Dienstverlening

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 12

  Onderzoek

  DE CITO-SCORES VAN 2013 VAN DE ISLAMITISCHE BASISSCHOLEN

  Hoe waardevol zijn de cito-scores?De nieuwe cito-scores van het jaar 2013 zijn bekend en zoals menigeen weet is dit sinds 2012 op grond van de wet WOB openbaar voor iedereen. Voor ons natuurlijk de gelegenheid om de scores van de islamitische basisscholen er voor u uit te pikken en deze te bespreken en te analyseren.

  De scores die bekend zijn gemaakt zijn ruwe scores. Tevens dienen we te vermelden dat de scores die bekend worden gemaakt, gemiddelde scores zijn van de desbetreffende basis-school en geen individuele scores. We kunnen daarom wel vaststellen dat de gemiddelde cito-scores zelf niets zeg-gen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de school of individuele scores van de leer-lingen op de school. Verder is de sco-re ook niet het enige gegeven voor het advies dat de basisschool geeft voor het soort vervolgonderwijs. De score dient volgens het cito als een secundair be-oordelingsmiddel. Bij veel islamitische basisscholen zijn de de cito-scores van 2013 in vergelij-king met voorgaande jaren (2010, 2011 en 2012) niet significant gewijzigd. Dat wil zeggen, de nieuwe scores verschillen niet meer dan drie punten van de voor-gaande jaren. Er zijn echter zeventien scholen die in de scores van 2013 een ander beeld laten zien. De verandering in scores liggen bij deze scholen variren van +9,7 tot -6,8 punten. Vooral deze twee uitersten zijn opmerkelijk te noe-men. Laagste score Al-Islaah te HarderwijkDe laagste gemiddelde cito-score is weggelegd voor Islamitische Basis-school Al-Islaah te Harderwijk onder het bestuur El Amal. De school heeft een gemiddelde cito-score van 522,3 ge-haald. Vergeleken met cito-scores van voorgaande jaren scoort de school ge-middeld 0,7 punt lager. De hoogste ge-middelde cito-score is gehaald bij isla-mitische basisschool An Noer te Alphen aan de Rijn onder leiding van IBS Rijn en Gouwe. De school heeft een gemiddelde cito-score van 539,2, een stijging van 0,2 ten opzichte van voorgaande jaren. Deze school steek met kop en schouders bo-ven het landelijk gemiddelde van 534,7.

  Welke school echt opvalt is IBS Moza-iek te Oss. Deze had voorgaande jaren een cito-gemiddelde van 531 punten was hiermee vergelijkbaar met andere scholen in de buurt. Nu staat de school in vergelijking met dezelfde scholen als voorgaande jaren op de laatste plek. De school heeft in het jaar 2013 een gemid-delde van 524,2 punten gehaald. Een te-rugval van bijna 7 punten. Dit lijkt heel weinig zo op het oog. Maar een daling van 7 punten kan voor de school in de praktijk een verschuiving van een uit-stroom van leerlingen van de Gemeng-de/Theoretische Leerweg (TL) naar Basis/Kaderberoepsgerichte Leerweg (BBL/KBL) betekenen.

  De score dient volgens het cito als een secundair beoordelingsmiddel.

  Een opvallende school in de lijst is de islamitische Basisschool Nour te Den Bosch. Deze heeft op de cito van 2013 een score behaald van 534,7. Dit is een stijging van 9,7 punten ten opzichte van voorgaande jaren waarin de school een score behaalde van 525. De school is verschoven van een van de laagste sco-res naar een van de hogere scores van de islamitische scholen en krijgt hierdoor in de lijst in vergelijking met andere scho-len in de buurt een hogere normering in plaats van de laagste normering.

  Exellente scholen Al Qalam en El HabibNaast deze twee uitschieters zijn er nog 15 scholen die opvallend lager of hoger scoren in vergelijking met voorgaande jaren. Een uitschieter omhoog is bijvoor-beeld Al Ihsaan te Lelystad. Door een ver-schuiving in de score van 535 naar 538,2 staat deze school het hoogst genormeerd in vergelijking met de scholen in de buurt. Verder is opvallend dat de twee Excel-lente scholen van 2012 Al Qalam te Gou-da en El Habib te Maastricht beide een punt hoger hebben gescoord in 2013 in vergelijking met de jaren ervoor. Respec-tievelijk scoren zij 533 en 537.

  De waarde van de cito-scoresWat is er nu eigenlijk de oorzaak van dat sommige scholen opeens veel beter presteren en sommige juist minder dit jaar en hoe waardevol zijn de scores voor de ouders als zij zich moeten vastbijten in scholen die elk jaar een andere kant op schieten? Volgens de heer I. Taspi-nar, voorzitter van het CvB van de SI-MON-scholen, hebben de cito-uitschie-ters te maken met de samenstelling van de groepen en of de leerlingen cognitief hoog of laag scoren en de kwalificaties van de leerkracht. Teveel wisselingen van leerkracht zorgen volgens hem vaak ook voor een terugval, doordat de dis-continuteit van de docent invloed heeft op de prestaties van de leerlingen.Conclusie is in ieder geval dat er grote verschillen zijn op te merken en dat de cito-scores misschien dan toch niet zo heel waardevol zijn bij de bepaling van de kwaliteit van de school, omdat we niet vast kunnen stellen waar de positie-ve verschillen vandaan komen.

  Samira SabiliJuriste

  [email protected]

  links naar andere bronnen:

  externe links:

 • MoslimVandaag Exclusief | 21 december 2013 | Jaargang 1 | Nummer 18 | www.moslimvandaag.nl 13

  Lidmaatschap

  Journalistiek, dat is van alles Klaar ik kies partij! Eendracht maakt macht Een apartheidsregime behoeft geen steunToonbeeld van maatschap- pelijke betrokkenheidDe winter bevat dimensies van zuiveringLeer vooral over de rechten van AllahVertrap het meisje nietBestaat de moslim-- gemeenschap nog welHoe waardevol zijn de cito-scores? CMO zet aan tot radicalisering

  1: Pagina 1: Pagina 21: Pagina 32: Pagina 43: Pagina 54: Pagina 65: Pagina 76: Pagina 87: Pagina 98: Pagina 109: Pagina 1110: Pagina 1211: Pagina 1312:

  Knop 48: Pagina 1: Pagina 21: Pagina 32: Pagina 43: Pagina 54: Pagina 65: Pagina 76: Pagina 87: Pagina 98: Pagina 109: Pagina 1110: Pagina 1211: Pagina 1312:

  Knop 33: Knop 32: Knop 31: Knop 110: Knop 112: Knop 113: Knop 114: Knop 115: Knop 116: Knop 111: Knop 118: Knop 14: Knop 15: Knop 16: Knop 17: Knop 13: Knop 104: Knop 105: Knop 117: Knop 107: Knop 106: Knop 108: design2press 7: Knop 1010: Knop 109:

  Knop 1011: Knop 18: Knop 20: Knop 19: