Montagehandleiding prefab keramische Verbo- ... Montagehandleiding 23/06/2016 4 3.2.3 Voorbeelden...

download Montagehandleiding prefab keramische Verbo- ... Montagehandleiding 23/06/2016 4 3.2.3 Voorbeelden van

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Montagehandleiding prefab keramische Verbo- ... Montagehandleiding 23/06/2016 4 3.2.3 Voorbeelden...

 • SA Verbo-B nv Rue du Touquetstraat 228 · 7782 Ploegsteert T. +32 56 56 55 50 · F. +32 56 56 55 01 · info@verbo.eu

  TVA/btw BE0837 558 277 · RPR Tournai F. +32 56 56 55 08 · briq@verbo.eu KBC IBAN BE25 7310 1878 0282 BIC KREDBEBB

  Montagehandleiding

  prefab keramische Verbo-muren

  Versie juni 2016

  Verbo-B nv

 • Montagehandleiding

  INHOUDSTAFEL

  1 Werfinrichting en voorbereiding van de werfplaats ............................................................................................... 1

  1.1 De kraan ............................................................................................................................................................. 1

  1.2 Maten van de muren........................................................................................................................................... 1

  1.3 Trekker + slede ................................................................................................................................................... 1

  2 Voorbereiding van het dossier ................................................................................................................................. 2

  2.1 Het productieplan ............................................................................................................................................... 2

  2.2 Planning, leveringsvolgorde ............................................................................................................................... 2

  2.3 Goedkeuring van de muren ................................................................................................................................ 2

  3 Plaatsing van de muren ............................................................................................................................................ 3

  3.1 Voorbereidende werken ..................................................................................................................................... 3

  3.1.1 Aftekenen van de wanden op de betonvloer.............................................................................................. 3

  3.1.2 Controle van het niveau van de ondergrond + plaatsen van de uitvulblokjes ............................................ 3

  3.2 Werkmethode : chronologische volgorde ........................................................................................................... 3

  3.2.1 Levering container ..................................................................................................................................... 3

  3.2.2 Vasthaken aan de kraan ............................................................................................................................ 3

  3.2.3 Voorbeelden van hijsmiddelen (niet door Verbo voorzien, voor meer details : zie punt 5) ........................ 4

  3.2.4 Hijsen van de muur .................................................................................................................................... 4

  3.2.5 Plaatsen van de muur ................................................................................................................................ 5

  3.2.6 Schoren van de muur ................................................................................................................................ 5

  3.2.7 Hergebruik hijsmiddelen ............................................................................................................................ 6

  4 Onderling verbinden van muren .............................................................................................................................. 7

  4.1 Voeg tussen muren ............................................................................................................................................ 7

  4.2 Oplijmen van Verbowanden met Lambdablokken .............................................................................................. 7

  5 Veiligheidsmaatregelen ............................................................................................................................................ 8

  5.1 Collectieve beschermingsmiddelen .................................................................................................................... 8

  5.1.1 Montage gebeurt steeds vanaf de werkvloer ............................................................................................. 8

  5.1.2 Lijmen van de voegen gebeurt langs de binnenzijde ................................................................................. 8

  5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel op de werf .................................................................. 8

  5.3 Kraanwerken ...................................................................................................................................................... 8

  5.4 Omvallende muren vermijden ............................................................................................................................. 9

  5.4.1 Zorg voor een nette, vlakke en stabiele ondergrond voor de sledes ......................................................... 9

  5.4.2 Span een textielleng op tegen beide buitenste muren op de slede. .......................................................... 9

  5.4.3 Maak steeds maar één muur los op de slede, plaats deze en ga dan pas over tot het losmaken van de volgende muur. ........................................................................................................................................ 10

  5.4.4 Om valrisico van de wand te vermijden mag het element na het wegnemen van de hijsankers niet meer verplaatst worden. ................................................................................................................................... 10

  5.5 Belasting van de muren .................................................................................................................................... 10

  6 Contactgegevens .................................................................................................................................................... 10

 • Montagehandleiding

  23/06/2016 1

  1 Werfinrichting en voorbereiding van de werfplaats

  1.1 De kraan

  Aangezien er een hoge belasting van de kraan zal zijn, is zowel de keuze van het type kraan als de positie op de werf een erg belangrijke en strategische keuze. Hou niet enkel rekening met gewichten en afstanden, maar ook met de stockageplaats waar de sledes kunnen worden afgezet. De stenen (TBVR) wegen 950 kg/m³ tot 1000kg/m³.

  In praktijk betekent dit:

  • ± 100 kg/m² voor 10 cm

  • ± 140 kg/m² voor 14 cm

  • ± 190 kg/m² voor 19 cm

  1.2 Maten van de muren

  Opgelet: wij leveren geen muurdikte van 9 cm maar steeds 10 cm.

  De maximum hoogte bedraagt 358 cm. Indien er hoge muren te leveren zijn, zullen er elementen op elkaar gezet worden om de gewenste hoogte te bereiken.

  1.3 Trekker + slede

  De wanden worden op een slede geleverd (9,5 m x 1,5 m), die op een vlakke HORIZONTALE stabiele ondergrond geplaatst moet worden. Om deze af te zetten zonder dat de slede vast komt te zitten, heeft de vrachtwagen een vlak, horizontaal, stabiel oppervlak nodig van minstens 20 m lengte x 3 m breedte nodig om “uit” de slede te rijden. Eventuele paletten met lateien worden vooraan op de trailer geleverd. Het lossen hiervan gebeurt door de aannemer.

 • Montagehandleiding

  23/06/2016 2

  2 Voorbereiding van het dossier

  2.1 Het productieplan

  Na goedkeuring van de offerte maakt Verbo een wandenstudie op. Dit gebeurt op basis van de door de klant verzonden (digitale) architectuur- en stabiliteitsplannen.

  Na goedkeuring van de maatvoering en details worden de wanden opgesplitst in functie van productie, transport en montage.

  2.2 Planning, leveringsvolgorde

  In overleg met de aannemer wordt een leveringsvolgorde afgesproken.

  De effectieve belading van de slede gebeurt in overleg met de aannemer, maar blijft finaal door Verbo te bepalen omdat dit een rechtstreeks gevolg is van de manier van produceren.

  De flatbelading is gekend bij productie.

  2.3 Goedkeuring van de muren

  In overleg met Verbo worden de individuele muren en het montageplan goedgekeurd door de aannemer. Productieplannen dienen minimaal 5 weken voor de eerste levering goedgekeurd te worden door de aannemer. Planning is te bespreken. Effectieve leveringen gebeuren op afroep, 5 werkdagen voor datum.

 • Montagehandleiding

  23/06/2016 3

  3 Plaatsing van de muren

  3.1 Voorbereidende werken

  3.1.1 Aftekenen van de wanden op de betonvloer

  Wij adviseren om vóór de eerste wandplaatsing alle muren af te tekenen. De geïnvesteerde tijd verdien je snel terug tijdens montage.

  3.1.2 Controle van het niveau van de ondergrond + plaatsen van de uitvulblokjes

  Verbo voorziet een theoretische mortelvoeg van 2 cm. De maximum dikte van de krimpvrije mortel (zie ook technische fiche kimmortel) zal 3 cm bedragen.

  3.2 Werkmethode : chronologische volgorde

  3.2.1 Levering container

  Direct na het afzetten van de container door de transporteur moet op de container aan beide kanten een textielleng opgespannen worden ter hoogte van de muren om te voo