Montagehandleiding Leuningwerk Europe Racking Bosal Magazijninrichting

download Montagehandleiding Leuningwerk Europe Racking Bosal Magazijninrichting

of 24

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Montagehandleiding Leuningwerk Europe Racking Bosal Magazijninrichting

Transcript of Montagehandleiding Leuningwerk Europe Racking Bosal Magazijninrichting

 • Montagehandleiding Leuningwerk en accessoires

  Wij maken ruimte voor uw plannen!

 • Inhoudsopgave

  Montageinstructies

  Uitleg van de verdiepingstekening

  Onderdelen

  1. Montage leuningwerk

  2. Montage palletopzetplaats

  3. Montage kantelhek

  4. Montage klaphek

 • Montageinstructies

  De Europe Racking Vloerconstructie dient volgens de bijbehorende constructie- en layouttekeningen gemonteerd te worden door personeel dat getraind is in het correct monteren van magazijninrichting. Het is aan te bevelen om de montage uit te laten voeren door of onder regie van Europe Racking. Europe Racking is op de hoogte van alle technische specificaties en draagkrachtkarakteristieken van de constructie.

  Om ongelukken te voorkomen dient tijdens de montage de werkvloer schoon te zijn en vrij van materialen en afval. Na afloop van de montage dient de vloer evenals en de ruimte onder de constructie schoongeveegd te worden, hierna is het pas voor voertuigen toegestaan om het magazijn te betreden.

  De vloerconstructie dient waterpas gemonteerd te worden, de meeste vloeren zijn niet vlak. De maximale verticale uitwijking op de normaallijn is 1/500 van de hoogte.

  Eventuele bout-moerverbindingen dienen voldoende strak bevestigd te worden. De veiligheid van het gehele systeem is afhankelijk van een goede bevestiging.

  De vloerconstructie dient gemonteerd te worden op een geschikte vloer. Europe Racking is tijdens het ontwerp van de constructie uitgegaan van een betonvloer met een minimale kwaliteit van C16/20. De klant dient van te voren te kunnen bewijzen dat de vloer aan deze kwaliteit voldoet.

  De vloerconstructie moet ten alle tijden voorzien worden van een vloerverankering om verplaatsing van de kolommen te voorkomen.

  De constructie mag niet onbeschermd buiten of in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid geplaatst worden, behalve als het geheel hier speciaal voor ontworpen is. Om de vloerconstructie buiten te gebruiken dient er rekening gehouden te worden met de effecten van regen, wind en sneeuw.

  Stel de vrijstaande vloer niet bloot aan corrosieve of bijtende substanties. Deze kunnen de technische specificaties (o.a. krachtkarakteristieken) van de vloer negatief benvloeden.

  Zorg voor voldoende licht op de werkvloer. Een goede verlichting zorgt voor betere werkomstandigheden waardoor de kans op schades verminderd.

  Zorg ervoor dat ruimte tussen de kolommen breed genoeg zijn voor het transportmaterieel. De minimale breedte tussen de kolommen is de som van de draaicirkel van het materieel + last en een vrije ruimte om de veiligheid te waarborgen. Deze ruimte moet volgens NEN-EN 15620 minimaal 200 mm zijn om aanrijding te voorkomen.

  Monteer eventueel aanrijdbeveiligingen op plaatsen waar veel transportverkeer is, de gevolgen zijn aanzienlijk wanneer er bijvoorbeeld een heftruck tegen de kolomconstructie aanrijdt.

  Veranderingen in de constructie kunnen de capaciteit van de construdtie veranderen. Zorg er voor dat de lay-out van de inrichting hetzelfde is als op de tekeningen van Europe Racking aangegeven. Veranderingen mogen pas aangebracht worden wanneer een door Europe Racking gekwalificeerd engineer hiervoor toestemming geeft zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

  Meng geen onderdelen van de constructie van Europe Racking met onderdelen van andere fabrikanten. Deze onderdelen gebruiken mogelijk andere verbindingstechnieken en hebben andere specificaties welke negatieve gevolgen kunnen hebben op de capaciteit.

  Pas de onderdelen van de constructie van Europe racking niet zelf aan (bijv. door lassen of zagen) deze kunnen negatieve invloeden hebben op de mechanische eigenschappen van het betreffende onderdeel. Voor aangepaste onderdelen zonder toestemming van Europe Racking vervalt de garantie.

  Installeer het belastingbord met daarop de maximale capaciteit van de vloer. Deze belastingborden dienen permanent op de vloer aanwezig te zijn en goed zichtbaar voor de gebruiker. Europe Racking kan deze belastingborden voor u leveren.

 • Uitleg van de verdiepingstekening

  Om de veiligheid van het gebruik te garanderen is er naast de constructietekening ook een montagetekening van de verdere layout van de vrijstaande vloer. Hierop staat onder andere de opbouw van het leuningwerk, vloerplaten en opzetplaatsen vermeld. Op deze manier wordt duidelijk vermeld hoe vloer verder afgewerkt dient te worden. Europe Racking ontwerpt deze layout volgens de locale wet- en regelgeving (o.a. het Bouwbesluit). De wijze van de montage staat beschreven in de daarvoor bestemde montagehandleiding.

 • Onderdelen

  Voor het opbouwen van de vrijstaande vloerconstructie zijn de volgende onderstaande onderdelen benodigd. Het aantal, even als de afmetingen, hangt samen met de grote en statische eigenschappen van de constructie. De benaming van de onderdelen zoals hieronder zal leidend zijn voor de verdere montagehandleiding.

 • MONTAGE LEUNINGWERK

  Stap 1 t/m 9

  1

 • Stap 1

  Check de vloertekening en begin op een willekeurig punt met monteren van het leuningwerk. Plaats de leuningstaander op de rand van de vloer, boor gaten in de vloerplaat en bevestig de leuningstaander met vier bijgevoegde slotbouten (zie afbeelding).

  Breng vervolgens de afdekdop aan in de staander zoals aangegeven op de onderste afbeelding hiernaast. (art.nr. 258-202).

  !Houd bij de montage van het leuningwerk ten alle tijden de veiligheid in de gaten, er wordt immers gewerkt op een vloer zonder leuningwerk.

 • Stap 2

  Neem n van de planken ter behoeven van het leuningwerk en zaag deze op maat. De maximale lengte van een leuningplank is 1.300 mm. Leg de leuningplank vervolgens in de leuningstaander. Voor de hoogte van de leuningplank zie onderstaande afbeelding.

  120 mm hoog

  70 mm hoog

  120 mm hoog

 • Stap 3

  Stap 4

  Neem vervolgens de volgende leuningstaander en plaats deze tegen de leuningplank. Bevestig de leuningstaander als aangeven bij stap 1.

  Vul de leuningstaanders op met de benodigde leuningplanken, voor meer infomatie over de hoogte van de leuningplanken: zie stap 2. Bevestig de leuningplanken aan de binnenzijde met bijgeleverde schroeven.

 • Herhaal stap 2 en 3 voor uitbreiding van uw leuningwerk. Indien er accesoires geplaatst dienen te worden, lees dan eerst de montageinstructie van het desgewenste artikel.

  Stap 5

  Stap 6

  Herhaal stap 4

 • Stap 7

  Stap 8

  Herhaal stap 2 en 3. Echter indien u een de laatste leuningstaander plaatst dient u de leuningplank op de gewenste lengte in te korten.

  Herhaal stap 2 t/m 3 ook voor hoeken.

 • Stap 9

  Alles staanders geplaatst? Controleeer of alle planken bevestigd zijn en de staanders zijn voorzien van afdekdop. Uw leuningwerk is hierna klaar voor gebruik.

 • MONTAGE PALLETOPZETPLAATS

  Stap 1 t/m 2

  2

 • Stap 1

  Stap 2

  Monteer het leuningwerk zoals aangegeven op de vloertekening. Indien een palletopzetplaats vereist is zal met behulp van het leuningwerk een ruimte

  gecrerd worden waar pallets op de vloer geplaatst kunnen worden.

  Plaats tussen de twee laatste leuningstaanders de bijgevoegde ketting (art.nr. 258-219). Kort de ketting eventueel in op de gewenste lengte.

 • MONTAGE KANTELHEK

  Stap 1 t/m 13

  3

 • Stap 1

  Controleer de vloertekening voor de positie van het kantelhek. Plaats vervolgens een leuningplank op de gewenste lengte in de leuningstaander.

  Stap 2

  Plaats de zijkant van het kantelhek en bevestig deze op dezelfde wijze als een leuningstaander (zie stap 1 van montage leuningwerk).

 • Stap 3

  Stap 4

  Bevestig de leuningplanken met bijgevoegde schroeven.

  Plaats het eerste kantelframe en bevestig deze met enkel een bout aan het zijframe. Let op: bevestig deze nog niet met een moer.

 • Bevestig vervolgens het tweede kantelframe met de afstandstang. zet het geheel vast met de bout en moer verbindingen.

  Stap 5

  Stap 6

  Plaats het tweede zijframe op een gepaste afstand. Bevestig deze nog niet op de vloer.

 • Stap 7

  Stap 8

  Herhaal stap 4 voor de andere zijde. Bevestig deze nog met een moerverbinding.

  Bevestig een afstandsligger tussen de twee kantelframes. Bevestig vervolgens ook het tweede kantelframe aan de overzijde (zie stap 5).

 • Bevestig vervolgens het zijframe aan de vloer met slotbouten zoals beschreven bij stap 1 van het leuningwerk.

  Stap 9

  Stap 10

  Bevestig vervolgens de tweede afstandsligger tussen de kantelframes.

 • Stap 11

  Stap 12

  Bevestig de andere drie afstandsliggers tussen de kantelframes.

  Plaats de schoprand tussen de kantelframes.

 • Breng de afdekdoppen aan en voorzie de onderzijdes van de kantelframes van stootblokken (art.nr. 258-203). Vervolg daarna het leuningwerk zoals beschreven in de montageinstructies van het leuningwerk (hoofdstuk 1).

  Stap 13

 • MONTAGE KLAPHEK

  Stap 1

  4

 • Bevestig een klaphek tussen het leuningwerk. Zorg dat er ten alle tijden 6 mm ruimte tussen de klaphekken zit en dat de hekken altijd naar binnen scharnieren!

  Stap 1