Montagehandleiding Koudgewalste vloer Europe Racking Bosal Magazijninrichting

download Montagehandleiding Koudgewalste vloer Europe Racking Bosal Magazijninrichting

of 19

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Montagehandleiding Koudgewalste vloer Europe Racking Bosal Magazijninrichting

Transcript of Montagehandleiding Koudgewalste vloer Europe Racking Bosal Magazijninrichting

 • Montagehandleiding Koudgewalste constructie

  Wij maken ruimte voor uw plannen!

 • Inhoudsopgave

  Montageinstructies

  Uitleg van de constructietekening

  Uitleg van de verdiepingstekening

  Uitleg van de vloerplaattekening

  Onderdelen

  Principe van schoring

  1. Montage vrijstaande vloer

 • Montageinstructies

  De Europe Racking Vloerconstructie dient volgens de bijbehorende constructie- en layouttekeningen gemonteerd te worden door personeel dat getraind is in het correct monteren van magazijninrichting. Het is aan te bevelen om de montage uit te laten voeren door of onder regie van Europe Rackin. Europe Racking is op de hoogte van alle technische specificaties en draagkrachtkarakteristieken van de constructie.

  Om ongelukken te voorkomen dient tijdens de montage de werkvloer schoon te zijn en vrij van materialen en afval. Na afloop van de montage dient de vloer evenals en de ruimte onder de constructie schoongeveegd te worden, hierna is het pas voor voertuigen toegestaan om het magazijn te betreden.

  De vloerconstructie dient waterpas gemonteerd te worden, de meeste vloeren zijn niet vlak. De maximale verticale uitwijking op de normaallijn is 1/500 van de hoogte.

  Eventuele bout-moerverbindingen dienen voldoende strak bevestigd te worden. De veiligheid van het gehele systeem is afhankelijk van een goede bevestiging.

  De vloerconstructie dient gemonteerd te worden op een geschikte vloer. Europe Racking is tijdens het ontwerp van de constructie uitgegaan van een betonvloer met een minimale kwaliteit van C16/20. De klant dient van te voren te kunnen bewijzen dat de vloer aan deze kwaliteit voldoet.

  De vloerconstructie moet ten alle tijden voorzien worden van een vloerverankering om verplaatsing van de kolommen te voorkomen.

  De constructie mag niet onbeschermd buiten of in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid geplaatst worden, behalve als het geheel hier speciaal voor ontworpen is. Om de vloerconstructie buiten te gebruiken dient er rekening gehouden te worden met de effecten van regen, wind en sneeuw.

  Stel de vrijstaande vloer niet bloot aan corrosieve of bijtende substanties. Deze kunnen de technische specificaties (o.a. krachtkarakteristieken) van de vloer negatief benvloeden.

  Zorg voor voldoende licht op de werkvloer. Een goede verlichting zorgt voor betere werkomstandigheden waardoor de kans op schades verminderd.

  Zorg ervoor dat ruimte tussen de kolommen breed genoeg zijn voor het transportmaterieel. De minimale breedte tussen de kolommen is de som van de draaicirkel van het materieel + last en een vrije ruimte om de veiligheid te waarborgen. Deze ruimte moet volgens NEN-EN 15620 minimaal 200 mm zijn om aanrijding te voorkomen.

  Monteer eventueel aanrijdbeveiligingen op plaatsen waar veel transportverkeer is, de gevolgen zijn aanzienlijk wanneer er bijvoorbeeld een heftruck tegen de kolomconstructie aanrijdt.

  Veranderingen in de constructie kunnen de capaciteit van de construdtie veranderen. Zorg er voor dat de lay-out van de inrichting hetzelfde is als op de tekeningen van Europe Racking aangegeven. Veranderingen mogen pas aangebracht worden wanneer een door Europe Racking gekwalificeerd engineer hiervoor toestemming geeft zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

  Meng geen onderdelen van de constructie van Europe Racking met onderdelen van andere fabrikanten. Deze onderdelen gebruiken mogelijk andere verbindingstechnieken en hebben andere specificaties welke negatieve gevolgen kunnen hebben op de capaciteit.

  Pas de onderdelen van de constructie van Europe Racking niet zelf aan (bijv. door lassen of zagen) deze kunnen negatieve invloeden hebben op de mechanische eigenschappen van het betreffende onderdeel. Voor aangepaste onderdelen zonder toestemming van Europe Racking vervalt de garantie.

  Installeer het belastingbord met daarop de maximale capaciteit van de vloer. Deze belastingborden dienen permanent op de vloer aanwezig te zijn en goed zichtbaar voor de gebruiker. Europe Racking kan deze belastingborden voor u leveren.

 • Uitleg van de constructietekening

  De vrijstaande vloerconstructie van Europe Racking behoort volgens de bijgevoegde montage- en constructietekeningen gemonteerd te worden om zodoende de sterkte en daarmee de veiligheid van de constructie te kunnen garanderen. Deze montage- en constructietekeningen worden vervaardigd door daarvoor opgeleidde engineers en worden volgens de bijbehorende normen gecontroleerd en op sterkte gecalculeerd. De afbeeldingen hieronder geven een uitleg of de wijze waarop deze constructietekening is opgebouwd zodat een ieder met voldoende kennis de constructie kan opbouwen. De wijze van montage staat beschreven in de daarvoor bestemde montagehandleiding.

  hart-op-hart lijn kolom

  lengte hoofdbalk

  lengte kinderbalk

  lengte vloerplaat

  hart-op-hart maat kinderbalk

 • Uitleg van de verdiepingstekening

  Om de veiligheid van het gebruik te garanderen is er naast de constructietekening ook een montagetekening van de verdere layout van de vrijstaande vloer. Hierop staat onder andere de opbouw van het leuningwerk, vloerplaten en opzetplaatsen vermeld. Op deze manier wordt duidelijk vermeld hoe vloer verder afgewerkt dient te worden. Europe Racking ontwerpt deze layout volgens de locale wet- en regelgeving (o.a. het Bouwbesluit). De wijze van de montage staat beschreven in de daarvoor bestemde montagehandleiding.

  hoogte bovenzijde vloer

 • Uitleg van de vloerplaattekening

  Onderstaande tekening geeft uitleg over de vloerplaatindeling, de specifieke indeling van de vloerplaten bepalen namelijk gedeeltelijk de stijfheid van uw constructie. Doordat de vloerplaten ten alle tijden in verband gelegd worden ontstaat een star vloerdeel welke bijdraagt aan de schoring van de vloer. De bevestiging van de vloerplaten onderling gebeurd middels veer- en groefverbindingen. De vloerplaten worden door middel van twee vloerplaatschroeven op iedere kinderbalk van de vloerplaat aan de constructie bevestigd.

  Overgang tussen tweevloerplaten

  Maatvoering vloerplaat

  Vloerrand (restmateriaal verwijderen)

  ! Zorg ervoor dat de vloerplaten verspringen en bevestig deze op de zijkanten van de plaat middels vloerplaatschroeven op iedere kinderbalk voor optimaal gebruik van uw constructie.

 • Onderdelen

  Voor het opbouwen van de vrijstaande vloerconstructie zijn de volgende onderstaande onderdelen benodigd. Het aantal, even als de afmetingen, hangt samen met de grote en statische eigenschappen van de constructie. De benaming van de onderdelen zoals hieronder zal leidend zijn voor de verdere montagehandleiding.

 • Principe van schoring

  De koudgewalste Europe Racking constructie is opgebouwd door middel van koudgewalste C en S-profielen, deze manier van opbouwen heeft echter een degelijke schoring nodig om voldoende star te zijn. Deze schoring wordt verkregen door middel van schoorstrippen welke met draadspanners gesteld worden. Elke schoring wordt opgebouwd uit een korte schoorstrip, een draadspanner en een lange schoorstrip welke op maat gezaagd dient te worden, vervolgens kan, met behulp van de draadspanner, de constructie gesteld en geschoord worden.

 • MONTAGE VRIJSTAANDE CONSTRUCTIE

  Stap 1 t/m 16

  1

 • Stap 1

  Bevestiging van de koppelplaten

  Neem een hoofdbalk.

  Breng hierop het aantal benodigde koppelplaten aan op de door de constructietekening aangegeven positie.Let op: de koppelplaten ter plaatsen van de kolom nog niet gemonteren!

  Bevestig de koppelplaten met twee bouten M12x30.

  De koppelplaten dienen ter verbinding van de kinderbalken tussen de hoofdbalken. De bevestiging hiervan is afhankelijk van de lengte van de kinderbal. Let op: voor verschillende hoofd- en kinderbalken zijn verschillende koppelplaten beschikbaar.

  ! Kinderbalken langer dan 4,0 meter moeten met 4 bouten per koppelplaat worden vastgezet, kinderbalken korter dan 4,0 meter mogen met 2 bouten per koppelplaat worden gemonteerd!

  Boutmaat M12x30 (bevestiging koppelplaat-hoofdbalk)

  Boutmaat M12x30 (bevestiging koppelplaat-kinderbalk)

 • Stap 2

  Verschillende kolommen

  Neem vervolgens twee kolommen en bevestig deze aan de hoofdbalk. Let op: indien er twee of meer hoofdbalken aan de betreffende kolom bevestigd worden dient hier bij de montage rekening meegehouden te worden.

  Herhaal vervolgens stap 1 en 2 voor de overstaande hoofdbalk.

  De kolommen kunnen op verschillende manieren bevestigd worden. Lees de constructietekening voor meer informatie. De kolommen worden o.a. gebruikt om de verschillende hoofdbalken aan elkaar te bevestigen.

  Middenkolom (midden) Randkolom (midden) Randkolom (hoek)

 • Stap 3

  Stap 4

  Plaats de twee hoofdbalken rechtop en bevestig deze op de door de constructietekening aangegeven positie (hart-op-hart lijnen kolom).

  Veranker de kolom middels 4 vloerankers. Let er tevens op dat de kolom loodrecht geplaatst wordt, dit is later door middel van de schoring echter nog te corrigeren.

  ! Let ten alle tijden op eventueel aanwezige leidingen of spanstaal in het beton!

 • Bevestig de eerste kinderbalk tussen de hoofdbalk en monteer deze aan de koppelplaat.

  Stap 5

  Stap 6

  Bevestig de tweede kinderbalk aan de overzijde zodat een raamwerk ontstaat.

 • Stap 7

  Stap 8

  Vul de constructie op met het aantal benodigde kinderbalken. Zorg voor de juiste bevestiging zoals beschreven bij stap 1.

  Indien gewenst:Bevestig de opvolgende kinderbalken en bijbehorende kolommen aan de constructie.

 • Stap 9

  Stap 10

  Indien gewenst:Bevestig kinderbalken en bijbehorende hoofdbalken en kolommen v