Moerdijkse Bode 20-04-2016

download Moerdijkse Bode 20-04-2016

of 20

 • date post

  28-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 20-04-2016

 • M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  20 APRIL 2016WEEK 16

  ZEVENBERGEN - De politie heeft vorige week in Zevenbergen vier mannen uit Al-bani in de leeftijd van 16 tot en met 31 jaar aangehouden die mogelijk van plan waren de lading van een vrachtwagen te stelen. De politie zag dat de mannen zich verdacht gedroegen bij een geparkeerde vrachtwagen met oplegger op de parkeer- en verzorgingsplaats Streefland langs de A16. Toen de agenten poolshoogte wilden nemen, zette het viertal het op een rennen om vervolgens in een een auto met Engels kenteken te stappen. De politie slaagde er echter in het voertuig te laten stoppen, waarna in het voertuig diverse inbrekers-werktuigen werden aangetroffen.

  Politie voorkomt diefstal van lading

  ZEVENBERGEN - Woonkwartier, de organi-satie die eerder dit jaar ontstond uit een fusie tussen Bernardus Wonen, Woning-stichting Dinteloord en Brabantse Waard, gaat in tegenstelling tot voorgaande jaren de huren van al haar woningen verlagen. De huurverlaging is het gevolg van afspra-ken die gedurende het fusieproces zijn ge-maakt met de huurdersorganisaties. Hier-bij is onder meer afgesproken dat in 2016 de huuraanpassing 1% minder bedraagt dan de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie is inmiddels door de overheid vastgesteld op 0,6%. Dit bete-kent dat huurders dit jaar een huurverla-ging van 0,4% krijgen.

  Huren omlaag bij Woonkwartier

  FIJNAART - In een woning aan het Es-doornpad in Fijnaart heeft de politie vorige week de restanten van een voormalige hennepkwekerij geruimd. De bewoner van het huis is aangehouden. In de woning werden twee ruimtes aangetroffen die mogelijk dienst hadden gedaan als kwe-kerij. In de ene ruimte stonden 225 lege potten en in de andere 228. Verder stond er apparatuur die geschikt is voor het on-derhouden van een hennepkwekerij. Door Enexis is aangifte gedaan van de diefstal van stroom. De politie ging de woning bin-nen nadat zij verschillende aanwijzingen had gekregen dat zich er mogelijk een hen-nepkwekerij bevond.

  Politie stuit op restanten kwekerij

  STANDDAARBUITEN - Tijdens de 41e Dorpsweek in Standdaarbuiten wordt dit jaar voor de eerste keer de vrijwilligers-prijs Standdaarbuiten uitgereikt. Het is een prijs voor een persoon of een groep perso-nen die zich op wat voor manier dan ook nadrukkelijk en belangeloos heeft ingezet voor het verenigingsleven of daarbuiten. De Stichting Dorpsweek roept daarom ie-dereen op om een persoon of een groep te nomineren middels een schrijven of door een mail te sturen naar de voorzitter van de jury, Esther Eenhuizen. Haar adres is Groene Slinger 12, 4758 AX Standdaarbui-ten; per mail: esthereenhuizen@hotmail.com

  Vrijwilligersprijs in Standdaarbuiten

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Opvallend is dat meestal in plattelands-gemeenten de norm van tien procent niet wordt gehaald. Dit is volgens politiewoord-voerder Jeroen Steenmeijer niet vreemd. Stedelijke gebieden beschikken in tegen-stelling tot kleinere gemeenten vaak over een politiebureau, waardoor agenten snel-ler ter plaatse kunnen zijn. In Roosendaal is

  de politie slechts in zeven procent van alle gevallen te laat. In Bergen op Zoom wordt die norm nipt gehaald met 9,9 procent.

  BezuinigingenDe politie heeft de norm van negentig pro-cent zelf opgelegd met als doelstelling de aanrijtijden bij spoedmeldingen te verbe-teren. Toch zal het halen van deze norm in verschillende gebieden niet altijd mogelijk

  zijn. Dat vergt grote investeringen in men-sen en middelen. De afgelopen jaren is er juist fors bespaard op de politie. Volgens politiebond ACP hebben de bezuinigingen ook invloed op de aanrijtijden. Dat zou ko-men door het sluiten van meer dan twee-honderd bureaus in de kleinere kernen, waardoor agenten vanuit een meer centrale plaats moeten vertrekken. De Nederlandse Politiebond wijst ook op onderbezetting

  bij de politie door een hoog ziekteverzuim.

  Landelijke prestatiesDe politie meldt dat gemeenten waar de norm van de aanrijtijden niet wordt gehaald vaak behoren tot de veiligste ge-bieden van Nederland. In gevallen waar agenten niet op tijd komen, zijn meestal al wel een brandweerauto of een ambulance ter plaatse gearriveerd. Landelijk kwam de politie in 2015 in vijftien procent van alle gevallen te laat. Een jaar eerder was dat nog 14,7 procent en in 2013 was dat 13,9 procent. Acht van de tien regionale een-heden zitten met hun te-laat-percentages boven de landelijke norm.

  Politie vaak te laat bij spoedgevallen in MoerdijkAanri j t i jden in plat telandsgemeenten l iggen stuk hoger dan in s tedel i jke gebieden

  ZEVENBERGEN - De politie komt te vaak te laat in de gemeente Moerdijk. In 35,8 procent van de gevallen slaagden agenten er in 2015 niet in om binnen de gestelde aankomsttijd van vijftien minuten te arriveren. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws op een rijtje heeft gezet. Als noodnummer 112 is gebeld, dient de politie binnen een kwartier op de plek van de melding te zijn. De landelijke norm gaat er van uit dat agenten in maximaal tien procent van alle gevallen te laat komt.

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk bezet de vijfde plaats op de lijst van West-Brabantse gemeenten met de laagste gemeentelijke woon-lasten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

  Omdat het gemiddelde bedrag dat in-woners dit jaar betalen aan onroeren-dezaakbelasting (ozb) en riool- en afval-stoffenheffing daalt met 1 procent stijgt

  Moerdijk in het overzicht van een zesde naar een vijfde plaats. Moerdijk is daarmee een positieve uit-zondering in de regio, de provincie en ook landelijk: gemiddeld steeg dit bedrag in Noord-Brabant met 1 procent % en lan-delijk met 1,1 procent. In het merendeel van de omliggende West-Brabantse gemeenten gingen de gemeentelijke woonlasten omhoog, bij-voorbeeld in Roosendaal, Halderberge en Drimmelen, respectievelijk met 1,2 en 3 procent.

  AantrekkelijkVerantwoordelijk wethouder Frans Fak-kers: We doen steeds ons best om de woonlasten niet of zo weinig mogelijk te laten stijgen, zegt wethouder Frans Fak-kers. Wonen in Moerdijk moet aantrek-kelijk zijn en blijven en de gemeentelijke woonlasten spelen daar zeker een rol in.Als het gaat om de gemeentelijke woon-lasten is Aalten de goedkoopste ge-meente om te wonen (539 euro voor een meerpersoonshuishouden). In Blaricum zijn inwoners het duurst uit: 1.215 euro.

  Moerdijk vijfde op ranking laagste woonlasten

  Moerdijk en Breda werken aan betere afvalscheiding

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  Kleurige opvoering jeugdafdeling t CoulisseHet zakdoekje van de pr inses zorgt voor afgeladen vol mult i funct ioneel centrum

  STANDDAARBUITEN - Een vol multicultureel centrum t Sandt in Standdaarbuiten genoot zaterdag van een prima uitvoering van Het zakdoekje van de prinses door de jeugdafdeling van de toneelvereniging t Coulisse. Het sprookje leende zich prima voor een kleurige opvoering waaraan duidelijk te zien was dat heel veel moeders uit Standdaarbuiten de laatste maanden veel achter de naaimachine hebben gezeten. Door het goede spel van de kinderen, de mooie decors, de verzorgde kleding en de romantische liedjes werd het een voorstelling waar de toeschouwers veel plezier aan beleefden. FOTO TIES STEEHOUWER

  Bijeenkomst overgebiedsvisieZevenbergen Noord

  NATUURLIJK WEER VOLOP NIEUWE TOPTUINDEALS!

  WIJ ZIJN WEER

  OPEN VANAF VRIJDAG4 MAART 13.00 UURa.s. zondag

  open van 12.00 - 16.00 uur

  NATUURLIJK WEER VOLOP NIEUWE TOPTUINDEALS!

  WIJ ZIJN WEER

  OPEN VANAF VRIJDAG4 MAART 13.00 UUR

  Ok bij ons Plantjesmarkt!

  topdeaLs in topkwaLiteit tuinmeubeLen

  Bosschendijk 140, Oudenbosch 0165 502512, www.toptuindeals.nl

 • Poorten (ook automatisch) Industrile hekwerken Gaashekwerken Sierhekwerken Balkonhekken

  Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817

  www.verstijlenhekwerken.nlShowroom ook zaterdagochtend geopend!

  Opslagruimtes, werkruimtes,kantoorruimtes nodig ?

  Houd uw overheadkosten laagen kom langs voor een gesprek !!

  Te Huur(nabij industrieterrein Moerdijk)

  infO:J. den Hollander

  verhuur B.V.Bel: 0168-402955

  of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

  nog enkele ruimtes beschikbaar vanaf 300 m2

  tegen aantrekkelijke prijzenwww.denhollander-verhuur.nl

  an Oerstimmer- en

  onderhoudsbedrijf

  3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 martienvanoers@ziggo.nl

  SpECIAlE lENTE rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

  3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

  ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

  ter overnameWegens leeftijd stopt

  Hommel modeschoenen in oudenbosch. Wij willen dit tegen zeer gunstige

  voorwaarden overdragen aan iemanddie hierin is genteresseerd.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met M.P. Hommel tel. 0165-318703 of langskomen in de zaak

  RECTIFICATIE I.V.M. NIEUWE INZAGETERMIJN

  Publicatie ontwerpbeschikkingNatuurbeschermingswet 1998

  OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voor