Moerdijkse Bode 18-02-2015

download Moerdijkse Bode 18-02-2015

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  12

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 18-02-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  18 FEBRUARI 2015WEEK 8

  Alles valt op zn plekin Klundert

  Mogelijk 38.000 zonnepanelen in Zevenbergen Zuid

  Alles beweegt bij De GabbertjesFraaie optocht in Loerendonck

  KLUNDERT - Niet alleen technisch haalden de leden van De Gabbertjes tijdens de grote optocht in Loerendonck alles uit de kast, ook in creatief opzicht lieten ze zien het nodige in huis te hebben. Werkelijk alles bewoog aan en op hun wagen. Dat ontging ook de jury niet. De Gabbertjes wonnen er dan ook een welverdiende eerste prijs mee. FOTO TIES STEEHOUWER

  DOOR PETER HOUTEPEN

  In totaal werden vorig jaar in Moerdijk 60 zaken aangemeld voor buurtbemidde-ling. Bijna de helft van deze meldingen 24, werd door de inwoners zelf ingebracht. Verder waren er 16 afkomstig van Bra-bantse Waard, vijf van Bernardus Wonen, elf kwamen er binnen via de politie en vier namens de gemeente Moerdijk. Van de 60 zaken speelden er 24 daarvan zich af in Zevenbergen, tien in Klundert, acht in Fijnaart, vijf in Zevenbergschen Hoek, een in Standdaarbuiten, vijf in Noordhoek, zes in Moerdijk en een in Heijningen.

  Eigen krachtBuurtbemiddeling is in 2012 als geza-menlijk project van start gegaan met de gemeente Halderberge en Moerdijk, de woningcorporaties Bernardus Wonen en Brabantse Waard en de politie Midden- en West-Brabant. Steeds meer gemeenten zetten buurtbemiddeling als middel in om burenconflicten op te lossen: In 2007 wa-ren dat er 77 en vorig jaar al 208.Buurtbemiddeling maakt gebruik van de eigen kracht van bewoners. Iedereen heeft immers zelf een verantwoordelijkheid als het gaat om het hebben van een prettige

  leefomgeving. Ook het tijdig met elkaar in gesprek gaan als men overlast ervaart valt hieronder. Komen bewoners er zelfstandig niet uit, dan kunnen zij onder deskundige begeleiding van twee vrijwillige buurtbe-middelaars uit de gemeente met elkaar in gesprek gaan om hun probleem op te los-sen. Ze hoeven hiervoor dus geen beroep meer te doen op de politie, de woningcor-poratie of de gemeente.

  ToenameOp dit moment zijn in de gemeente Moer-dijk bijna twintig vrijwillige buurtbemid-delaars actief. Gezien de toename van het aantal zaken zijn meer vrijwilligers uit de gemeente Moerdijk noodzakelijk. Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen. Dat kan op het volgende adres: buurtbe-middeling@moerdijk.nl

  Buurtbemiddeling in Moerdijk succesvolIn 82% van de geval len oplossing gevonden

  ZEVENBERGEN - In 2014 is in 82% van de gevallen in de gemeente Moerdijk met succes buurtbemiddeling uitgevoerd. Dit percentage ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Dat bedraagt 69%. Bij buurtbemiddeling worden conflicten tussen buren onder begeleiding van getrainde vrijwilligers op-gelost.

  WILLEMSTAD - Vanwege zijn goede pres-taties in het tennisjaar 2014 is Jurgen van Hoof uitgenodigd voor het Nederlands kampioenschap tennis in de leeftijdscate-gorie 40 tot 45 jaar. Van Hoof won vorig jaar alle single partijen in de competitie in de hoofdklasse (16 plus leeftijdscategorie) met als thuisbasis Willemstad. Hierdoor is Jurgen gestegen in zijn ranking wat heeft geresulteerd in de uitnodiging door de ten-nisbond. Begin maart wordt in Hilversum gestreden om het Nederlands kampioen-schap. Met zijn maten uit Willemstad, Luc Messer en Alko Knook, speelt hij wekelijks partijen om wedstrijdritme en conditie op te doen.

  Tennisser Jurgen van Hoof naar NK

  Ontvang vacatures die jij zoekt!

  Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

  Vacatures bij jou in de buurt

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  Zondag 22 februari

  OPEN

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  AAZ adviesgroepStationsstraat 74761 BP ZevenbergenT 0168 - 33 10 10E info@aaz-adviesgroep.nlI www.aaz-adviesgroep.nl

  Hypotheekrente1 jaar 2,44%

  www.aaz-adviesgroep.nlTel. 0168 - 33 10 10

 • 2015

  Leef je uit... en geef je dorp kleur!Kan jouw dorp leuker en leefbaarder worden? Bundel dan de krachten en doe mee met de Brabantse Dorpen Derby!

  Cultuur is voor en van iedereen. Ga de uitdaging aan voor jouw project,

  voor jouw dorp!Brigite van Haaften

  Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

  Kijk eens wat je dorp te bieden heeft. Dat is meer dan je denkt!

  Rik Geurts Vierlingsbeek, winnaar 2014

  De Derby brengt je dorp echt bij elkaar. Wij plukken er nog steeds de vruchten van.

  Moniek Bens Wilbertoord, winnaar 2010

  Doe vooral mee want je wordt er altijd beter van!

  Piet VerhoevenEsbeek, winnaar 2009

  Ga samen de strijd aanVerenigingen, buren, klasgenoten of vrienden, iedereen uit een dorp met maximaal 15.000 inwoners kan meedoen. De negen beste aanmeldingen winnen 10.000 euro voor de uitvoering van hun project. Bovendien krijgen deze teams inhoudelijk advies en wordt hun dorp in de schijnwerpers gezet voor de Derby tv serie dit najaar. Voor de top 3 is maximaal 25.000 euro extra te winnen die ingezet mag worden voor de leefbaarheid van het dorp.

  CultuurDeze Derby heeft als thema cultuur, en dat mag breed opgevat worden. Of het nu gaat over volkscultuur, traditie, dialect, archeologie, historische verhalen, monumenten, musea, literatuur, design, beeldende kunst, fi lm, muziek, dans of theater: al deze vormen van cultuur of combinaties ervan zijn mogelijk. Als het project maar ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp.

  Prettig wonenDe provincie Noord-Brabant is de bedenker en uitvoerder van de Brabantse Dorpen Derby. De provincie vindt het belangrijk dat het prettig leven en wonen is in de dorpen en kernen. Het laten zien van goede voorbeelden en elkaar ondersteunen bij de uitvoering van goede ideen, is daarvoor belangrijk. Zo kunnen we elkaar inspireren en er samen voor zorgen dat het goed toeven blijft in Brabant.

  Meld je aan!De Derby biedt de perfecte gelegenheid om je plan werkelijkheid te laten worden. Dus heb je een idee dat binnen het thema past? Meld je dan vr 11 maart 2015 aan op www.brabant.nl/dorpenderby.

  www.brabant.nl/dorpenderby

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Meer dan tien jaar geleden kochten de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Berlaere Vastgoed samen met Focus Projectontwikkeling & Vastgoed en woningcorporatie Brabantse Waard deze gronden aan om er woningen te bouwen. Maar ingehaald door de tijd en de reces-sie hebben we een behoorlijke vertraging opgelopen in het tempo waarmee in Ze-venbergen woningen gebouwd kunnen worden. We kunnen inmiddels met zekerheid vast-stellen dat die oppervlakte grond daar de eerstkomende vijftien jaar niet bebouwd zal worden, aldus wethouder Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk.

  StudiesDaarom hebben we nagedacht over wat we met die grond zouden kunnen gaan doen en welke bestemming we eraan zou-den kunnen geven, vervolgt de wethou-der. Uitgangspunt is daarbij wel geweest dat we dan wel willen dat die grond over pakweg vijftien jaar nog steeds voor ons beschikbaar is. Na een aantal studies is het idee voortgekomen om de grond aan te wenden voor het opwekken van zonne-energie.

  DuurzaamBedoeling is dat op het terrein 38.000 zon-nepanelen worden geplaatst, deels ter voorziening van de stroombehoefte van de omliggende huurwoningen (circa 200) van woningcorporatie Brabantse Waard en aan bedrijven en/of kantoren in de ge-meente Moerdijk, maar voor het overgrote deel dienend als zonne-energiecentrale. Om een beeld te geven: van de 38.000 zon-nepanelen zijn er ongeveer 3.000 nodig om die woningen van stroom te voorzien. Jaap Kamp: De stroom die overblijft, en dat is dus heel veel, wordt als productiecentrale geleverd aan het net. Dus gewoon als een commercieel duurzaam energiebedrijf. Het opwekken van groene energie past binnen de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen van nu en in de toekomst.

  HugemanHet plan heet overigens Nieuwe energie voor Hugeman. Hugeman van Strijen was Heer van Zevenbergen in de dertiende eeuw. Hij werd geboren in het jaar 1250 en overleed in 1293 op 43-jarige leeftijd. Het plan is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. Zij staan open voor de ontwikkeling en willen medewerking verlenen aan de bestemmingswijziging,

  waarvoor een bijzondere planologische procedure noodzakelijk is. Als projecthou-der fungeert Brabantse Waard. Het plan moet wel voldoende gesubsidi-eerd worden vanuit het Rijk om tot uitvoer te kunnen komen. AM en Ballast Nedam

  zijn nauw betrokken bij de uitwerking van het project.

  InformatiebijeenkomstDe betrokken grondeigenaren vinden het belangrijk dat direct betrokk